https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Religion

Number of items: 67

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Szent Biblia, az-az Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által és mostan a basileai ki-adás szerint ezen formában ki-botsáttatott.; Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven sóltári a franczia nóták s versek szerént magyar versekre fordíttattak s rendeltettek Szenczi Molnár Albert által. Posonyban és Pesten, 1803., Patzkó Ferenc József, 2+19-1152+272+392+12+2 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, réz kapcsokkal és bőr szíjakkal, hiányos (!), a 19. o. kezdődik (Mózes I.18. 9.) és a díszcímlap hiányzik, egy-két lapon apró folt, a borító egészen apró kopásnyomaitól eltekintve szép állapotban, 19,5x13x7 cm.
17378.
 

Szent Biblia, az-az Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által és mostan a' basileai ki-adás szerint ezen formában ki-botsáttatott.; Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven 'sóltári a franczia nóták 's versek szerént magyar versekre fordíttattak 's rendeltettek Szenczi Molnár Albert által. Po'sonyban és Pesten, 1803., Patzkó Ferenc József, 2+19-1152+272+392+12+2 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, réz kapcsokkal és bőr szíjakkal, hiányos (!), a 19. o. kezdődik (Mózes I.18. 9.) és a díszcímlap hiányzik, egy-két lapon apró folt, a borító egészen apró kopásnyomaitól eltekintve szép állapotban, 19,5x13x7 cm.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
60,61
EUR
,
65,36
USD
Number of bids:
1
Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett Énekes Könyv, mely Sz. Dávid sóltárinn kivül magábann foglal némely kiválogatott és a helvétziai vallástételt követö négy szuperintendentzia által jóváhagyódott énekeket, egynéhány buzgó imádságokkal együtt. Egynéhány reggeli, estvéli és más alkalmatosságokra való imádságok. Debrecen, 1808, Csáthy György, 4+I-VI+7-528+48 p. Korabeli egészbőr-kötés, festett lapélekkel, kopott borítóval, sérült kötéssel, viseltes borítóval, foltos lapokkal.
17379.
 

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett Énekes Könyv, mely Sz. Dávid 'sóltárinn kivül magábann foglal némely kiválogatott és a' helvétziai vallástételt követö négy szuperintendentzia által jóváhagyódott énekeket, egynéhány buzgó imádságokkal együtt. Egynéhány reggeli, estvéli és más alkalmatosságokra való imádságok. Debrecen, 1808, Csáthy György, 4+I-VI+7-528+48 p. Korabeli egészbőr-kötés, festett lapélekkel, kopott borítóval, sérült kötéssel, viseltes borítóval, foltos lapokkal.

 
Sold
Starting price:
18 000 HUF
54,55
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
1
Joanni Francisco Adamo: Varia Pietatis Exercitia, omnibus Christi fidelibus accomodata. Budae, 1769., Typis Leopoldi Francisci Landerer, 1 t. (rézmetszetű címkép)+576 p. Latin nyelven. Korabeli egészbőr kötésben, kopott borítóval és gerinccel, néhány szúette lyukkal, hátulsó szennylapon egykorú és későbbi bejegyzésekkel.
17380.
 

Joanni Francisco Adamo: Varia Pietatis Exercitia, omnibus Christi fidelibus accomodata. Budae, 1769., Typis Leopoldi Francisci Landerer, 1 t. (rézmetszetű címkép)+576 p. Latin nyelven. Korabeli egészbőr kötésben, kopott borítóval és gerinccel, néhány szúette lyukkal, hátulsó szennylapon egykorú és későbbi bejegyzésekkel.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
36,36
EUR
,
39,22
USD
Number of bids:
0
Martino Gerbert: Principia Theologiae canonicae quoad exteriorem ecclesiae formam et gubernationem.  S. Blasil (St. Blasien), 1758., 500 p. + 8 sztl. lev. Latin nyelven. Korabeli kopott, sérült egészbőr-kötésben, hátulsó szennylapon korabeli bejegyzéssel.
17381.
 

Martino Gerbert: Principia Theologiae canonicae quoad exteriorem ecclesiae formam et gubernationem. S. Blasil (St. Blasien), 1758., 500 p. + 8 sztl. lev. Latin nyelven. Korabeli kopott, sérült egészbőr-kötésben, hátulsó szennylapon korabeli bejegyzéssel.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
30,30
EUR
,
32,68
USD
Number of bids:
0
Martino Becano: Compendium manuale controversiarum. Hujus temporis de fide, et religione. Claudiopolis (Kolozsvár), 1754.,Typis Academis Societas Jesu, 9 sztl. lev. +312 p. +4 sztl. lev. Latin nyelven. Korabeli egészbőr kötésben, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, kissé foltos lapokkal, az elülső szennylapon korabeli bejegyzéssel.
17382.
 

Martino Becano: Compendium manuale controversiarum. Hujus temporis de fide, et religione. Claudiopolis (Kolozsvár), 1754.,Typis Academis Societas Jesu, 9 sztl. lev. +312 p. +4 sztl. lev. Latin nyelven. Korabeli egészbőr kötésben, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, kissé foltos lapokkal, az elülső szennylapon korabeli bejegyzéssel.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
30,30
EUR
,
32,68
USD
Number of bids:
0
Ewangelický funebrál... Pest, 1863, Bucsánszky. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Réz borítású, csatos bőrkötésben
17383.
 

Ewangelický funebrál... Pest, 1863, Bucsánszky. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Réz borítású, csatos bőrkötésben

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,15
EUR
,
16,34
USD
Number of bids:
7
[Jakobaei, Pavel:] Ewangelický funebrál, obsahugjcj w sobe pjsně pohrebnj... Pest, 1879, Bucsánszky. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Réz borítású, csatos bőrkötésben
17384.
 

[Jakobaei, Pavel:] Ewangelický funebrál, obsahugjcj w sobe pjsně pohrebnj... Pest, 1879, Bucsánszky. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Réz borítású, csatos bőrkötésben

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,15
EUR
,
16,34
USD
Number of bids:
7
Phiala sanctorum : modlitby nábožné ze Swatého Pjsma wybrané a ...Pest, 1830, Trattner. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Jó állapotú réz borítású, csatos bőrkötésben 1184 + 235 p. Első kötet címlapja hiányzik 13x20 cm
17385.
 

Phiala sanctorum : modlitby nábožné ze Swatého Pjsma wybrané a ...Pest, 1830, Trattner. Szlovák nyelvű evangélikus halotti énekeskönyv. Jó állapotú réz borítású, csatos bőrkötésben 1184 + 235 p. Első kötet címlapja hiányzik 13x20 cm

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
24,24
EUR
,
26,14
USD
Number of bids:
7
Třanovský, Jiří: Cithara sanctorum. Pjsně Duchownj wydané. Pest, 1849. Trattner. Szlovák imádságoskönyv. Rézlemezekkel, fémkapcsokkal díszített egészbőr kötésben / Slovakian prayer book with full leather binding with copper parts 13x20 cm
17386.
 

Třanovský, Jiří: Cithara sanctorum. Pjsně Duchownj wydané. Pest, 1849. Trattner. Szlovák imádságoskönyv. Rézlemezekkel, fémkapcsokkal díszített egészbőr kötésben / Slovakian prayer book with full leather binding with copper parts 13x20 cm

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
24,24
EUR
,
26,14
USD
Number of bids:
1
Třanovský, Jiří (1597-1637): Cithara sanctorum : pjsne duchownj, staré y nowé, kterychz cyrkew krestanská pri wyrocnjch slawnostech a památkách ...;+Hozzákötve: Phiala sanctorum : modlitby nábozné ze Swat. Pjsma wybrané a...;Hozzákötve: Prjdawek pronikawych nowych y nekterych starych pjsnj. Pessti, 1858, Trattner-Károlyi, III-XIV+1184+64;237+3;108+4 p. Szlovák nyelven. Kopott egészbőr-kötésben, az első rész címlapja hiányzik.
17387.
 

Třanovský, Jiří (1597-1637): Cithara sanctorum : pjsne duchownj, staré y nowé, kterychz cyrkew krest'anská pri wyrocnjch slawnostech a památkách ...;+Hozzákötve: Phiala sanctorum : modlitby nábozné ze Swat. Pjsma wybrané a...;Hozzákötve: Prjdawek pronikawych nowych y nekterych starych pjsnj. Pessti, 1858, Trattner-Károlyi, III-XIV+1184+64;237+3;108+4 p. Szlovák nyelven. Kopott egészbőr-kötésben, az első rész címlapja hiányzik.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,15
EUR
,
16,34
USD
Number of bids:
1
Bangha Béla - Ijjas Antal: A keresztény egyház története. 1-8. köt. Szerk-- Bp., 1937-1941. Pázmány Péter Irodalmi Társ. (Korda Rt. ny.). 1. Bangha Béla - Borbély Sándor: Az ősegyház. 303p., 4t. 2. Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora. 270,[1]p., 8t. 3. Gálos László: Az egyház és a barbár népek. 320 p., 7t. 4. Félegyházy József: A középkor egyháza. 402p., 6t. 5. Ijjas Antal: A reneszánsz és a hitszakadás kora. 362,[5]p., 4t. 6. Csóka Lajos: A katolikus megújhodás kora. 346,[1]p., 4t. 7. Ijjas Antal: Az egyház és az uralkodói abszolutizmus. 120p., 4t.; Meszlényi Antal: Az egyház a forradalmak korában. 239p., 4t. 8. Ijjas Antal: A jelenkor egyháztörténete. 271p., 6t. Kiadói, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, egy kivételével az eredeti védőborítókkal.. (8 db)
17388.
 

Bangha Béla - Ijjas Antal: A keresztény egyház története. 1-8. köt. Szerk-- Bp., 1937-1941. Pázmány Péter Irodalmi Társ. (Korda Rt. ny.). 1. Bangha Béla - Borbély Sándor: Az ősegyház. 303p., 4t. 2. Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora. 270,[1]p., 8t. 3. Gálos László: Az egyház és a barbár népek. 320 p., 7t. 4. Félegyházy József: A középkor egyháza. 402p., 6t. 5. Ijjas Antal: A reneszánsz és a hitszakadás kora. 362,[5]p., 4t. 6. Csóka Lajos: A katolikus megújhodás kora. 346,[1]p., 4t. 7. Ijjas Antal: Az egyház és az uralkodói abszolutizmus. 120p., 4t.; Meszlényi Antal: Az egyház a forradalmak korában. 239p., 4t. 8. Ijjas Antal: A jelenkor egyháztörténete. 271p., 6t. Kiadói, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, egy kivételével az eredeti védőborítókkal.. (8 db)

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
18,18
EUR
,
19,61
USD
Number of bids:
1
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Turonibus (Tours), 1956, Mame, LVIII+2+718+125+1 p. Latin nyelven. Nagyalakú, 29x21x6 cm. Kiadói aranyozott félbőr-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopásnyomokkal.
17389.
 

Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Turonibus (Tours), 1956, Mame, LVIII+2+718+125+1 p. Latin nyelven. Nagyalakú, 29x21x6 cm. Kiadói aranyozott félbőr-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopásnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
18,18
EUR
,
19,61
USD
Number of bids:
4

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

370. Auction:
Payment deadlineis 9 June

371. Auction:
From 26 May to 4 June
Payment deadline is 19 June
Viewing: From 2 to 4 June

33. Major Auction:
Payment deadline is 4 June
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2020 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment