https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Other rarities

Number of items: 367

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Kolligátum különféle, XVIII. századi kiadású művekből:  Oratio. Omnipotens&misericordissime Deus, ... hn.,én, ny.n., ismeretlen mű, hiányos, latin nyelven, körbevágott, hiányos, csak: 1. t. (S. Sigismundus Rex, rézmetszet)+2 p.!  Leges et Indulgentiae Almae Confraternitatis sub titulo S. Stephani I. Hungariae Apostolici Regis. Posonii (Pozsony), 1750, Typ. Joannis Michaelis Landerer, latin nyelven, körbevágott, hiányos, csak: 1 t. +4 p.! Schachner, Ignaz (1700-1773)/Dolfin, Franz (1697-1775): Duces Supremi, qui elapso saeculo decimo septimo Caesarei, Augustissimae domus Austriacae, ... [Viennae],1735.,Typ. Leopoldi Joannis Kaliwoda, 4 sztl. lev.+186 p.+19 t. Benne Giorgio Basta, Wallenstein, Montecuccoli, V. Károly lotaringiai herceg, Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, Bádeni Lajos őrgróf, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem, Erős Ágost lengyel király, szász választófejedelem, Savojai Jenő, és más neves személyek, közte a török harcokban résztvevők életrajzai és rézmetszetű portréi, latin nyelven. III. Ferdinánd császár és király portréja hiányzik.  Fáber Kristián Farkas (1711-1793): Hadi embernek oktatása, mellyet magyar katona iffiúságnak kedvéért rövid irásba foglalt, báro - , nagy méltóságú Gróff Pálffi Leopold magyar gyalog seregének vezérlő ezres kapitánya. A végén: Felséges Austriai háznak hadi artikulusi. Kassa, 1759, Akadémiai betűkkel, 1 t.( erdődi Pálffy Lipót, gróf (1716-1773) császári tábornagy rézmetszetű portréja)+4 sztl. lev.+166+2 p.+12 sztl. lev. [Losontzi István (1709-1780)]: Hármas Kis-Tükör, melly I. A szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, annak földével, polgári-állapatjával, és históriájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott módon, a nemes tanúlóknak, summáson, de világosan elö-adja és ki-mutatja. Poszony, 1773, Landerer Mihály, 192 p. + 2 t. (Magyarország és Erdély színezett rézmetszetű, kihajtható térképek!) [Második kiadás.] Magyar nyelven.  [Steinhauer, Anton.] Antonio Steinhavero: Vado mori sive via universae carnis morte duce mortalibus in processione mortuorum monstrata. Cassoviae (Kassa), 1774, Typ. Reg., latin nyelven, 42 sztl. lev.  Korabeli, XVIII. század végi, bordázott egészbőr-kötésben, a gerincen címkével ,,Hadi vezérek és katona..., festett lapélekkel, kopott borítóval és gerincen, a gerincen kis sérülésekkel, hiányzó szennylapokkal, három helyen (elülső és hátsó szennylap, Duces Suprémi címlapjának hátoldalán) possessori bejegyzésekkel.
17531.
 

Kolligátum különféle, XVIII. századi kiadású művekből: Oratio. Omnipotens&misericordissime Deus, ... hn.,én, ny.n., ismeretlen mű, hiányos, latin nyelven, körbevágott, hiányos, csak: 1. t. (S. Sigismundus Rex, rézmetszet)+2 p.! Leges et Indulgentiae Almae Confraternitatis sub titulo S. Stephani I. Hungariae Apostolici Regis. Posonii (Pozsony), 1750, Typ. Joannis Michaelis Landerer, latin nyelven, körbevágott, hiányos, csak: 1 t. +4 p.! Schachner, Ignaz (1700-1773)/Dolfin, Franz (1697-1775): Duces Supremi, qui elapso saeculo decimo septimo Caesarei, Augustissimae domus Austriacae, ... [Viennae],1735.,Typ. Leopoldi Joannis Kaliwoda, 4 sztl. lev.+186 p.+19 t. Benne Giorgio Basta, Wallenstein, Montecuccoli, V. Károly lotaringiai herceg, Ernst Rüdiger Graf von Starhemberg, Bádeni Lajos őrgróf, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem, Erős Ágost lengyel király, szász választófejedelem, Savojai Jenő, és más neves személyek, közte a török harcokban résztvevők életrajzai és rézmetszetű portréi, latin nyelven. III. Ferdinánd császár és király portréja hiányzik. Fáber Kristián Farkas (1711-1793): Hadi embernek oktatása, mellyet magyar katona iffiúságnak kedvéért rövid irásba foglalt, báro - , nagy méltóságú Gróff Pálffi Leopold magyar gyalog seregének vezérlő ezres kapitánya. A végén: Felséges Austriai háznak hadi artikulusi. Kassa, 1759, Akadémiai betűkkel, 1 t.( erdődi Pálffy Lipót, gróf (1716-1773) császári tábornagy rézmetszetű portréja)+4 sztl. lev.+166+2 p.+12 sztl. lev. [Losontzi István (1709-1780)]: Hármas Kis-Tükör, melly I. A szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély országot, annak földével, polgári-állapatjával, és históriájával, gyenge elmékhez alkalmaztatott módon, a' nemes tanúlóknak, summáson, de világosan elö-adja és ki-mutatja. Poszony, 1773, Landerer Mihály, 192 p. + 2 t. (Magyarország és Erdély színezett rézmetszetű, kihajtható térképek!) [Második kiadás.] Magyar nyelven. [Steinhauer, Anton.] Antonio Steinhavero: Vado mori sive via universae carnis morte duce mortalibus in processione mortuorum monstrata. Cassoviae (Kassa), 1774, Typ. Reg., latin nyelven, 42 sztl. lev. Korabeli, XVIII. század végi, bordázott egészbőr-kötésben, a gerincen címkével ,,Hadi vezérek és katona...", festett lapélekkel, kopott borítóval és gerincen, a gerincen kis sérülésekkel, hiányzó szennylapokkal, három helyen (elülső és hátsó szennylap, Duces Suprémi címlapjának hátoldalán) possessori bejegyzésekkel.

 
Sold
Starting price:
100 000 HUF
312,50
EUR
,
344,83
USD
Number of bids:
4
Miguel de Cervantes Saavedra: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. 1-4. Ford.: Győry Vilmos. Bp.,1873-1876, Athenaeum, 461+436+424+496 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, és kiadó aranyozott gerincű félvászon-kötésben, kopott borítókkal, márványozott lapélekkel, az I. kötetben ex libris-szel, az I. kötet elülső kötéstábláján és elülső szennylapján ceruzás firkával.
17532.
 

Miguel de Cervantes Saavedra: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha. 1-4. Ford.: Győry Vilmos. Bp.,1873-1876, Athenaeum, 461+436+424+496 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, és kiadó aranyozott gerincű félvászon-kötésben, kopott borítókkal, márványozott lapélekkel, az I. kötetben ex libris-szel, az I. kötet elülső kötéstábláján és elülső szennylapján ceruzás firkával.

 
Sold
Starting price:
16 000 HUF
50,00
EUR
,
55,17
USD
Number of bids:
1
Dante Komédiája I.-III. kötet. Fordította Babits Mihály. Bp., 1913, Révai. A fordító dedikációjának kézírás-facsimiléjével. Első magyar nyelvű kiadás. Kiadói vászonkötésben, kissé sérült gerinc két köteten.
17533.
 

Dante Komédiája I.-III. kötet. Fordította Babits Mihály. Bp., 1913, Révai. A fordító dedikációjának kézírás-facsimiléjével. Első magyar nyelvű kiadás. Kiadói vászonkötésben, kissé sérült gerinc két köteten.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
37,50
EUR
,
41,38
USD
Number of bids:
0
Omár Chájjám: Robáiyát. Ford.: Hegyi Endre. Hegyi Endre utószavával. Bp., 1959, Magyar Helikon. Szász Endre 135 eredeti rézkarcával. Számozott (2000/1284.), és a művész, Szász Endre (1926-2003) által aláírt példány. Bibliofil kiadás. Kiadói selyemkötésben, ajándékozási bejegyzéssel, az utószó és a jegyzet részen a kettős lapokat felvágták./ With the copper engravings of Endre Szász and Signed by the artist. Silk-binding, the two side pages of the epilogue and the notice cutted.
17534.
 

Omár Chájjám: Robáiyát. Ford.: Hegyi Endre. Hegyi Endre utószavával. Bp., 1959, Magyar Helikon. Szász Endre 135 eredeti rézkarcával. Számozott (2000/1284.), és a művész, Szász Endre (1926-2003) által aláírt példány. Bibliofil kiadás. Kiadói selyemkötésben, ajándékozási bejegyzéssel, az utószó és a jegyzet részen a kettős lapokat felvágták./ With the copper engravings of Endre Szász and Signed by the artist. Silk-binding, the two side pages of the epilogue and the notice cutted.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
[C. Horváth - A. Kardos - A. Endrődi] - Histoire de la littérature hongroise. Ouvrage adapté du hongrois par I. Kont. Budapest-Paris, 1900. Athenaeum-Felix Alcan. XII + 420 p. + 20 t. (részben színes, ebből 5 kihajtható) Álbordázott, dúsan aranyozott, kiadói egészvászon kötésben. Aranyozott lapszélekkel. Szép állapotban.
17535.
 

[C. Horváth - A. Kardos - A. Endrődi] - Histoire de la littérature hongroise. Ouvrage adapté du hongrois par I. Kont. Budapest-Paris, 1900. Athenaeum-Felix Alcan. XII + 420 p. + 20 t. (részben színes, ebből 5 kihajtható) Álbordázott, dúsan aranyozott, kiadói egészvászon kötésben. Aranyozott lapszélekkel. Szép állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
Petőfi Sándor ujabb költeményei. 1847-1849. I kötet. Pest, 1858. Emich Gusztáv, eredeti aranyozott vaknyomott egészvászon kötésben, festett lapszélekkel levált borítóval, gerinccel
17536.
 

Petőfi Sándor ujabb költeményei. 1847-1849. I kötet. Pest, 1858. Emich Gusztáv, eredeti aranyozott vaknyomott egészvászon kötésben, festett lapszélekkel levált borítóval, gerinccel

 
The item is not available
Starting price:
7 000 HUF
21,88
EUR
,
24,14
USD
Number of bids:
0
Márai Sándor Napló sorozat 6 kötete, teljes sorozat, egy második kiadás, a többi első kiadások! Napló. (1943-1944.) Márai Sándor munkái. Bp., 1945, Révai. Első kiadás. Kiadói kissé kopott félvászon-kötés. Napló. 1945-1957. Washington, 1958, Occidental Press, 235+5 p. Első kiadás. Kiadói kopott borítóval.  Napló. 1958-1967. München, 1977, Ujváry Griff. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban.  Napló. 1968-1975. Toronto, 1976, Vörösváry. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban.  Napló. 1976-1983. München, 1984-1985, Ujváry Griff. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban.  Napló. 1984-1989. Toronto, 1997, Vörösváry. Első kiadás. Kiadói papírkötés.
17537.
 

Márai Sándor Napló sorozat 6 kötete, teljes sorozat, egy második kiadás, a többi első kiadások! Napló. (1943-1944.) Márai Sándor munkái. Bp., 1945, Révai. Első kiadás. Kiadói kissé kopott félvászon-kötés. Napló. 1945-1957. Washington, 1958, Occidental Press, 235+5 p. Első kiadás. Kiadói kopott borítóval. Napló. 1958-1967. München, 1977, Ujváry "Griff". Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban. Napló. 1968-1975. Toronto, 1976, Vörösváry. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban. Napló. 1976-1983. München, 1984-1985, Ujváry "Griff". Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban. Napló. 1984-1989. Toronto, 1997, Vörösváry. Első kiadás. Kiadói papírkötés.

 
The item is not available
Starting price:
16 000 HUF
50,00
EUR
,
55,17
USD
Number of bids:
0
Táncsics Mihály: Hit, papok, pápák. I. kötet. Táncsics Mihály Művei 8. kötet. Bp.,1873, Buschmann Ferenc, 255+1 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, kissé kopottas borítóval, kissé sérült gerinccel, névbejegyzéssel, az elülső kötéstábla belsején ceruzás jegyzettel, belül jó állapotban. Első kiadás! A második kötet nem jelent meg. Unicus!
17539.
 

Táncsics Mihály: Hit, papok, pápák. I. kötet. Táncsics Mihály Művei 8. kötet. Bp.,1873, Buschmann Ferenc, 255+1 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötésben, kissé kopottas borítóval, kissé sérült gerinccel, névbejegyzéssel, az elülső kötéstábla belsején ceruzás jegyzettel, belül jó állapotban. Első kiadás! A második kötet nem jelent meg. Unicus!

 
The item is not available
Starting price:
18 000 HUF
56,25
EUR
,
62,07
USD
Number of bids:
0
Táncsics Mihály: Táncsics Mihály művei 12. és 10. kötet. (Egybekötve.)  12. kötet: Hunnia függetlensége. Harmadik kiadás. Nyilatkozat Széchényi István gróf Két garas című tervére. Második kiadás.  10. kötet: I. rész: Királylista és republikánus. II. rész: A forradalomról. III. rész: A koczka fordul. Első kiadás.  Bp.,1873-1885, Kocsis Sándor ny.-Központi Táncsics-Bizottság (,Müller K.-ny.), 235+10+112+6+34+4+19 p. Korabeli átkötött aranyozott gerincű félvászon-kötés, az elülső kötéstábla belsején kis sérülés, az elülső szennylap kijár, a 12. kötet két címlapja fénymásolattal pótoltak, néhol kissé foltos lapokkal, ex libris-szel, intézményi bélyegzővel.  A Hunnia függetlensége c. munkának az első két kiadását betiltották és elkobozták.
17540.
 

Táncsics Mihály: Táncsics Mihály művei 12. és 10. kötet. (Egybekötve.) 12. kötet: Hunnia függetlensége. Harmadik kiadás. Nyilatkozat Széchényi István gróf "Két garas" című tervére. Második kiadás. 10. kötet: I. rész: Királylista és republikánus. II. rész: A forradalomról. III. rész: A koczka fordul. Első kiadás. Bp.,1873-1885, Kocsis Sándor ny.-Központi Táncsics-Bizottság (,Müller K.-ny.), 235+10+112+6+34+4+19 p. Korabeli átkötött aranyozott gerincű félvászon-kötés, az elülső kötéstábla belsején kis sérülés, az elülső szennylap kijár, a 12. kötet két címlapja fénymásolattal pótoltak, néhol kissé foltos lapokkal, ex libris-szel, intézményi bélyegzővel. A Hunnia függetlensége c. munkának az első két kiadását betiltották és elkobozták.

 
The item is not available
Starting price:
16 000 HUF
50,00
EUR
,
55,17
USD
Number of bids:
0
Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái I-XII. kötet: Esti Kornél. Édes Anna. Néro, a véres költő. Aranysárkány. A rossz orvos. Pacsirta. Tengerszem. Bölcsőtől a koporsóig. Próza. Összegyűjtött költeményei I-II. kötet. Idegen költők anthológiája I-II. kötet.  Bp., 1936-1937, Révai. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.
17541.
 

Kosztolányi Dezső összegyűjtött munkái I-XII. kötet: Esti Kornél. Édes Anna. Néro, a véres költő. Aranysárkány. A rossz orvos. Pacsirta. Tengerszem. Bölcsőtől a koporsóig. Próza. Összegyűjtött költeményei I-II. kötet. Idegen költők anthológiája I-II. kötet. Bp., 1936-1937, Révai. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.

 
The item is not available
Starting price:
13 000 HUF
40,63
EUR
,
44,83
USD
Number of bids:
0
Ji King. A változások könyve. Komentárok 1-2. kötet. Fordította és kommentárokat írta: Karátson Gábor. Bp.,é.n., Q.E.D., 1-654+655-1336+2 p. Kiadói kartonált papírkötés, a 2. kötet lapszélein folttal. [Megjelent 500 példányban.]
17542.
 

Ji King. A változások könyve. Komentárok 1-2. kötet. Fordította és kommentárokat írta: Karátson Gábor. Bp.,é.n., Q.E.D., 1-654+655-1336+2 p. Kiadói kartonált papírkötés, a 2. kötet lapszélein folttal. [Megjelent 500 példányban.]

 
The item is not available
Starting price:
14 000 HUF
43,75
EUR
,
48,28
USD
Number of bids:
0
Szabó Magda: Álarcosbál. Bp.,1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. Kiadói félvászon-kötés, kopott borítóval. Első kiadás. A szerző által dedikált.
17543.
 

Szabó Magda: Álarcosbál. Bp.,1961, Szépirodalmi Könyvkiadó. Kiadói félvászon-kötés, kopott borítóval. Első kiadás. A szerző által dedikált.

 
Sold
Starting price:
3 600 HUF
11,25
EUR
,
12,41
USD
Number of bids:
1

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

359. Auction:
Payment deadline is 20 December

360. Auction:
From 10 to 19 December
Payment deadline is 3 January
Viewing: From 16 to 19 December
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment