https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Travelling, Local History

Number of items: 31

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Edvi Illés Pál: Népszerű földleírás két földképpel, történet- és törvénytan. Pest, 1844., Eggenberger és Fia, 118 p. + kihajtható térkép. + Hozzákötve: Népszerű magyar nyelvtan és írásmód Pest, 1844. Eggenberger. 110 p. Korabeli, megviselt félvászon kötésben.
19000.

Edvi Illés Pál: Népszerű földleírás két földképpel, történet- és törvénytan. Pest, 1844., Eggenberger és Fia, 118 p. + kihajtható térkép. + Hozzákötve: Népszerű magyar nyelvtan és írásmód Pest, 1844. Eggenberger. 110 p. Korabeli, megviselt félvászon kötésben.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
1
[Losontzi István]: Hármas Kis-Tükör, melly Magyar Királyi Birodalomnak az az Magyar Orszángak és hozzá kapcsoltt egyébb részeinek. I. földleirását, II. mostani polgári állapotját, s III. a magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak számára hiven ábrázolja. Magyarország és Erdély földabroszával. XII. toldalékkal. 1848 évi kiadás. Pest, 1846-os kiadás, Trattner-Károlyi, 328+96+XVI p. A címlap az 1848-as másolatával pótolt, az azt követő 2 levél (Kegyes olvasó) és a térkép hiányzik! Korabeli félvászon kötésben, gerincén címkével.
19001.

[Losontzi István]: Hármas Kis-Tükör, melly Magyar Királyi Birodalomnak az az Magyar Orszángak és hozzá kapcsoltt egyébb részeinek. I. földleirását, II. mostani polgári állapotját, 's III. a magyar nemzetnek történetét tanuló ifjak számára hiven ábrázolja. Magyarország és Erdély földabroszával. XII. toldalékkal. 1848 évi kiadás. Pest, 1846-os kiadás, Trattner-Károlyi, 328+96+XVI p. A címlap az 1848-as másolatával pótolt, az azt követő 2 levél (Kegyes olvasó) és a térkép hiányzik! Korabeli félvászon kötésben, gerincén címkével.

 
The item is not available
Starting price:
14 000 HUF
37,84
EUR
,
41,18
USD
Number of bids:
0
[Losontzi István]: Hármas kis-tűkör, melly Magyarország I. Legujabb földleirását, II. Régibb és legujabb polgári állapotát, III. A magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven ábrázolja Magyarország és Erdély földabroszával. XIII. Toldalékkal. 1849. és 1850. évi kiadás. Pesten, 1850. Trattner és Károlyi. 16+192+144+112 p. A mű érdekessége, hogy 1850-ben eltérő szedéssel, lapszámozással és tartalommal három különböző változata jelent meg. Korabeli kopottas félvászon kötésben, a kihajtható térkép hiányzik.
19002.

[Losontzi István]: Hármas kis-tűkör, melly Magyarország' I. Legujabb földleirását, II. Régibb és legujabb polgári állapotát, III. A' magyar nemzetnek régibb és legujabb történetét híven ábrázolja Magyarország és Erdély földabroszával. XIII. Toldalékkal. 1849. és 1850. évi kiadás. Pesten, 1850. Trattner és Károlyi. 16+192+144+112 p. A mű érdekessége, hogy 1850-ben eltérő szedéssel, lapszámozással és tartalommal három különböző változata jelent meg. Korabeli kopottas félvászon kötésben, a kihajtható térkép hiányzik.

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
0
Balogh Pál: A népfajok Magyarországon és A Népfajok Magyarországon című dolgozat térkép-mellékletei. Tervezte Balogh Pál. Rajzolta Proff. Kocsárd Sándor báró. Bp., 1902, M. Kir. Vallás- és közoktatásügyi Ministerium,(Hornyánszky-ny.), VII +1+1113 p. + 6 (kihajtható táblák) t. + I-XIII, XV-XXII t. Átkötött félvászon-kötésben, valamint átkötött, javított tokban, kissé kopott borítóval, foltos tokkal, a kihajtható táblákon gyűrődésekkel, egy térkép hiányzik (XIV), a térképek egy részén változó intenzitású, hol nagyobb, hol kisebb szakadásokkal, néhány térképen foxing foltokkal.
19003.

Balogh Pál: A népfajok Magyarországon és A Népfajok Magyarországon című dolgozat térkép-mellékletei. Tervezte Balogh Pál. Rajzolta Proff. Kocsárd Sándor báró. Bp., 1902, M. Kir. Vallás- és közoktatásügyi Ministerium,(Hornyánszky-ny.), VII +1+1113 p. + 6 (kihajtható táblák) t. + I-XIII, XV-XXII t. Átkötött félvászon-kötésben, valamint átkötött, javított tokban, kissé kopott borítóval, foltos tokkal, a kihajtható táblákon gyűrődésekkel, egy térkép hiányzik (XIV), a térképek egy részén változó intenzitású, hol nagyobb, hol kisebb szakadásokkal, néhány térképen foxing foltokkal.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
2
Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállítás II-ik kötet: Magyarország a Millenium idejében. Az ezredéves kiállítási ünnepélyek, továbbá a főváros és az ország, valamint a kiállítás kiváló látványosságainak és nevezetességeinek remek fényképgyűjteménye. Szerk.: Timár Szaniszló, Piványi Ernő, Fouqau Henrik, Vidéky László. Kiadja Laurencic Gyula igazgató. Bp., 1896, Kunosy Vilmos és Fia, 96 p. Magyar, német, francia és angol nyelven. Rendkívül gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói festett, aranyozott, illusztrált haránt-alakú egészvászon-kötés, a borítón egészen kis kopásnyomokkal, a hátsó borítón folttal, a lapokon kis foxing foltokkal.
19004.

Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállítás II-ik kötet: Magyarország a Millenium idejében. Az ezredéves kiállítási ünnepélyek, továbbá a főváros és az ország, valamint a kiállítás kiváló látványosságainak és nevezetességeinek remek fényképgyűjteménye. Szerk.: Timár Szaniszló, Piványi Ernő, Fouqau Henrik, Vidéky László. Kiadja Laurencic Gyula igazgató. Bp., 1896, Kunosy Vilmos és Fia, 96 p. Magyar, német, francia és angol nyelven. Rendkívül gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói festett, aranyozott, illusztrált haránt-alakú egészvászon-kötés, a borítón egészen kis kopásnyomokkal, a hátsó borítón folttal, a lapokon kis foxing foltokkal.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
1
Lóczi Lóczy Lajos (1849-1920): A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom felhasználásával írta - -. Kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat XXVI. Bp., 1886., Kir. M. Természettudományi Társulat, XIV+2+884 p.+ 1 (színes, kihajtható nagyméretű térkép, foxing foltos, a hátoldalán javított) t. Rendkívül gazdag egészoldalas és szövegközti fametszetű képanyaggal és egy nagyméretű térkép-melléklettel illusztrált. Kiadói aranyozott gerincű, vaknyomásos díszítésű félbőr-kötés, kopott borítóval, névbejegyzéssel, az utolsó lap szélén apró szakadással, javított, foxing foltos térképpel.
19005.

Lóczi Lóczy Lajos (1849-1920): A khinai birodalom természeti viszonyainak és országainak leírása. Gróf Széchenyi Béla keletázsiai utazása alatt (1877-1880) szerzett tapasztalatai alapján és a meglevő irodalom felhasználásával írta - -. Kétszáz rajzzal és egy térképmelléklettel. Természettudományi Könyvkiadó Vállalat XXVI. Bp., 1886., Kir. M. Természettudományi Társulat, XIV+2+884 p.+ 1 (színes, kihajtható nagyméretű térkép, foxing foltos, a hátoldalán javított) t. Rendkívül gazdag egészoldalas és szövegközti fametszetű képanyaggal és egy nagyméretű térkép-melléklettel illusztrált. Kiadói aranyozott gerincű, vaknyomásos díszítésű félbőr-kötés, kopott borítóval, névbejegyzéssel, az utolsó lap szélén apró szakadással, javított, foxing foltos térképpel.

 
Sold
Starting price:
15 000 HUF
40,54
EUR
,
44,12
USD
Number of bids:
11
Almásy György (1867-1933): Vándor-utam Ázsia szívébe. Írta: Dr. - -. 226 szövegközti képpel, 18 táblával, 3 színes képpel és térkép-vázlattal. Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat. LXXII. Bp., 1903. K. M. Természettudományi Társulat, (Hornyánszky-ny.), XII+737+3 p.+1 (kihajtható térkép) t. + 21 (ebből 8 kihajtható, 3 színes) t. Első kiadás! Nagyon gazdag egészoldalas és szövegközti képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, márványozott lapélekkel, kopott borítóval, egy kihajtható tábla szélén a képet nem érintő sérülésnyomokkal.
19006.

Almásy György (1867-1933): Vándor-utam Ázsia szívébe. Írta: Dr. - -. 226 szövegközti képpel, 18 táblával, 3 színes képpel és térkép-vázlattal. Természettudományi Könyvkiadó-Vállalat. LXXII. Bp., 1903. K. M. Természettudományi Társulat, (Hornyánszky-ny.), XII+737+3 p.+1 (kihajtható térkép) t. + 21 (ebből 8 kihajtható, 3 színes) t. Első kiadás! Nagyon gazdag egészoldalas és szövegközti képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, márványozott lapélekkel, kopott borítóval, egy kihajtható tábla szélén a képet nem érintő sérülésnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
15 000 HUF
40,54
EUR
,
44,12
USD
Number of bids:
2
A nagy kaland I-II. köt. I. köt.: A nagy kaland. A világ felfedezése. 1. Columbus útinaplója. Ford. és sajtó alá rendezte: Szerb Antal. Officina Könyvtár 2. 2. Hernando Cortés levelei V. Károly császárhoz. Ford. és bevezetéssel ellátta: Passuth László. Officina Könyvtár 75/78. 3. Kőrösi Csoma Sándor: Ázsiai levelek és más írások. Vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Heller János. Officina Könyvtár 105.; II. köt.: A nagy kaland. Útleírások a 19. és 20. századból. 1. [Henry Morton] Stanley: Hogyan találtam meg Livingstonet. Ford: Juhász Vilmos.Officina Könyvtár 71/74. 2. Bölöni Farkas Sándor: Utazás Északmerikában. Sajtó alá rendezte és bevezetővel ellátta: Reményik Zsigmond.Officina Könyvtár 47/50. 3. Sir Leonhard Woolley: Ur városa és a vízözön. Ford.: Salamon Gábor. Officina Könyvtár 43/45. Bp.,1941-1949, Officina, 4+62+2 p.+4 t.+181+3 p.+10 t.+67+1 p.+4 t.; 4+157+1 p.+6 (fekete-fehér képtáblák t.+ 1 (kétoldalas térképtábla) t.+249+7 p.+122+4 p.+6 t.; Kiadói kissé kopott félvászon-kötésekben.
19007.

A nagy kaland I-II. köt. I. köt.: A nagy kaland. A világ felfedezése. 1. Columbus útinaplója. Ford. és sajtó alá rendezte: Szerb Antal. Officina Könyvtár 2. 2. Hernando Cortés levelei V. Károly császárhoz. Ford. és bevezetéssel ellátta: Passuth László. Officina Könyvtár 75/78. 3. Kőrösi Csoma Sándor: Ázsiai levelek és más írások. Vál., a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Heller János. Officina Könyvtár 105.; II. köt.: A nagy kaland. Útleírások a 19. és 20. századból. 1. [Henry Morton] Stanley: Hogyan találtam meg Livingstonet. Ford: Juhász Vilmos.Officina Könyvtár 71/74. 2. Bölöni Farkas Sándor: Utazás Északmerikában. Sajtó alá rendezte és bevezetővel ellátta: Reményik Zsigmond.Officina Könyvtár 47/50. 3. Sir Leonhard Woolley: Ur városa és a vízözön. Ford.: Salamon Gábor. Officina Könyvtár 43/45. Bp.,1941-1949, Officina, 4+62+2 p.+4 t.+181+3 p.+10 t.+67+1 p.+4 t.; 4+157+1 p.+6 (fekete-fehér képtáblák t.+ 1 (kétoldalas térképtábla) t.+249+7 p.+122+4 p.+6 t.; Kiadói kissé kopott félvászon-kötésekben.

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
0
Pozsony. A város idegenforgalmi bizottságának kalauza. Pozsony,én. (cca 1900-1910),Reklamfuchs,(Hungária-ny.), 8 sztl. lev. + 1 (Pozsony sz. kir. város térképe, 1:10.000, Pozsony, Steiner Zsigmond, (Berlin, Pharusverlag-ny.), hajtott, kissé foltos, 37x50 cm) t. Fekete-fehér illusztációkkal, két térképvázlattal illusztrált. Korabeli reklámokkal. Kiadói papírkötés, foltos borítóval.
19008.

Pozsony. A város idegenforgalmi bizottságának kalauza. Pozsony,én. (cca 1900-1910),Reklamfuchs,(Hungária-ny.), 8 sztl. lev. + 1 (Pozsony sz. kir. város térképe, 1:10.000, Pozsony, Steiner Zsigmond, (Berlin, Pharusverlag-ny.), hajtott, kissé foltos, 37x50 cm) t. Fekete-fehér illusztációkkal, két térképvázlattal illusztrált. Korabeli reklámokkal. Kiadói papírkötés, foltos borítóval.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
32,43
EUR
,
35,29
USD
Number of bids:
4
Tátrafüred mint téli gyógyhely. Bp.,én., Nagyszálló Igazgatósága Tátrafüreden,(Hornyánszky V.-ny.), 8 sztl. lev. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. A borító színes linómetszetű illusztrációval. Kiadói papírkötés, Világjárás Utazási és Menetjegyiroda Rt. bélyegzésével. A fürdőorvos Dr. Dalmady Győző nevét átpecsételték Dr. Groó Béla nevére.
19009.

Tátrafüred mint téli gyógyhely. Bp.,én., Nagyszálló Igazgatósága Tátrafüreden,(Hornyánszky V.-ny.), 8 sztl. lev. Gazdag fekete-fehér képanyaggal illusztrált. A borító színes linómetszetű illusztrációval. Kiadói papírkötés, "Világjárás Utazási és Menetjegyiroda Rt." bélyegzésével. A fürdőorvos Dr. Dalmady Győző nevét átpecsételték Dr. Groó Béla nevére.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,53
USD
Number of bids:
11
Bruckner Győző: A Szepesség népe. Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány. Bp., 1922, Ifj. Kellner Ernő-ny., 84 p. Hozzákötve: [Lám Frigyes] Friedrich Lám: Zipser Treue. Gedichte, dem Zipser Bund gewidmet von - -. Bp., [1921], Zipser Bund, 63+1 p. Német nyelven. Hozzákötve: [Haberern Jonathán]: Jonathan Haberern: Natur- und Lebensbilder aus der Zips. Dritte, vollständige Ausgabe, besorgt von Johann Loisch. Mit einem Anhang hrsg. vom Zipser Verein in Budapest. Bp., 1926, Ludig Kókai, 1 (címkép) t. +94+1 p.+1 t.+1 (Die Oberzips, térkép) t. Német nyelven. Átkötött aranyozott gerincű félvászon-kötés, a gerincen Zipser: Bücher felirattal, az elülső táblán magyar nyelvű tartalomjegyzéket tartalmazó címkével, kopott borítóval.
19010.

Bruckner Győző: A Szepesség népe. Néprajzi és művelődéstörténelmi tanulmány. Bp., 1922, Ifj. Kellner Ernő-ny., 84 p. Hozzákötve: [Lám Frigyes] Friedrich Lám: Zipser Treue. Gedichte, dem Zipser Bund gewidmet von - -. Bp., [1921], Zipser Bund, 63+1 p. Német nyelven. Hozzákötve: [Haberern Jonathán]: Jonathan Haberern: Natur- und Lebensbilder aus der Zips. Dritte, vollständige Ausgabe, besorgt von Johann Loisch. Mit einem Anhang hrsg. vom Zipser Verein in Budapest. Bp., 1926, Ludig Kókai, 1 (címkép) t. +94+1 p.+1 t.+1 (Die Oberzips, térkép) t. Német nyelven. Átkötött aranyozott gerincű félvászon-kötés, a gerincen "Zipser: Bücher" felirattal, az elülső táblán magyar nyelvű tartalomjegyzéket tartalmazó címkével, kopott borítóval.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
0
Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb időktől maig. Pesten, 1861. Ráth Mór. [Jager Károly, Ungvár] 114 + [2] p. Modern egészvászon-kötésben, első tábláján vaknyomásos dísszel és aranyozott felirattal. Ritka monográfia, egyetlen kiadás
19011.

Mészáros Károly: Ungvár története, a legrégibb időktől maig. Pesten, 1861. Ráth Mór. [Jager Károly, Ungvár] 114 + [2] p. Modern egészvászon-kötésben, első tábláján vaknyomásos dísszel és aranyozott felirattal. Ritka monográfia, egyetlen kiadás

 
The item is not available
Starting price:
36 000 HUF
97,30
EUR
,
105,88
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment