https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 45

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Zajti Ferenc: Az ősmagyarok hitvilága. Bp., 1918, Kókai Lajos, 111+1 p. Első kiadás! Benne érdekes írásokkal, közte Az ős-magyarok hitvilága, és A Szent-Anna-tó legendája írásokkal. Kiadói papírkötés, foltos, javított borítóval.
19144.

Zajti Ferenc: Az ősmagyarok hitvilága. Bp., 1918, Kókai Lajos, 111+1 p. Első kiadás! Benne érdekes írásokkal, közte "Az ős-magyarok hitvilága", és "A Szent-Anna-tó legendája" írásokkal. Kiadói papírkötés, foltos, javított borítóval.

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
1
Magyar Adorján: Kérdések. Ázsiából jöttünk-e vagy európai ősnép vagyunk? I. Vác, 1930, Pestvidéki Nyomda, 81 p. Első kiadás. Kiadói papírkötés, a borítón szakadással, a lapszélek egy részén kis foltokkal, a lapok alsó sarkain szamárfüllel. Felvágatlan példány, a kisebb hibákat leszámítva jó állapotban.   Magyar Adorján (1887-1978) néprajzkutató, magyar őstörténész.
19145.

Magyar Adorján: Kérdések. Ázsiából jöttünk-e vagy európai ősnép vagyunk? I. Vác, 1930, Pestvidéki Nyomda, 81 p. Első kiadás. Kiadói papírkötés, a borítón szakadással, a lapszélek egy részén kis foltokkal, a lapok alsó sarkain szamárfüllel. Felvágatlan példány, a kisebb hibákat leszámítva jó állapotban. Magyar Adorján (1887-1978) néprajzkutató, magyar őstörténész.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
1
Havas Sándor: Fehéregyház és Árpád sirja. (Lenyomat az Archeologiai Értesitő 1882. évfolyamából). Bp., 1883, Franklin-Társulat, 42 p. Átkötött félvászon-kötésben, jó állapotban, egy-két lap kissé foltos, a címlapon ceruzás tulajdonosi névbejegyzéssel (Pfeiffer Manó).
19146.

Havas Sándor: Fehéregyház és Árpád sirja. (Lenyomat az "Archeologiai Értesitő" 1882. évfolyamából). Bp., 1883, Franklin-Társulat, 42 p. Átkötött félvászon-kötésben, jó állapotban, egy-két lap kissé foltos, a címlapon ceruzás tulajdonosi névbejegyzéssel (Pfeiffer Manó).

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
1
Fettich Nándor: Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához. Függelék: Bartucz L[ajos]: Adatok a honfoglaló magyarok anthropológiájához. Zur Archaeologie der Ungarischen Landnahemezeit. Mit einem anthropologischen Anhang von L. Bartucz. A szerző, Fettich Nándor (1900-1971) által Kurt Blauensteiner (1907-1943) osztrák művészettörténész részére DEDIKÁLT példány. Különlenyomat az Archologiai Értesítő 1931. évi XLV. kötetéből. Sonderabdruck aus Archaeologiai Értesítő (Archaeologischen Anzeiger) Band XLV. (1931.) Bp., 1931, Franklin, 48-119+1,305-330 p. Egészoldalas és szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Magyar és német nyelven. Átkötött félvászon-kötés, bekötött elülső papír védőborítóval.
19147.

Fettich Nándor: Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához. Függelék: Bartucz L[ajos]: Adatok a honfoglaló magyarok anthropológiájához. Zur Archaeologie der Ungarischen Landnahemezeit. Mit einem anthropologischen Anhang von L. Bartucz. A szerző, Fettich Nándor (1900-1971) által Kurt Blauensteiner (1907-1943) osztrák művészettörténész részére DEDIKÁLT példány. Különlenyomat az Archologiai Értesítő 1931. évi XLV. kötetéből. Sonderabdruck aus Archaeologiai Értesítő (Archaeologischen Anzeiger) Band XLV. (1931.) Bp., 1931, Franklin, 48-119+1,305-330 p. Egészoldalas és szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Magyar és német nyelven. Átkötött félvászon-kötés, bekötött elülső papír védőborítóval.

 
Sold
Starting price:
4 800 HUF
12,97
EUR
,
14,12
USD
Number of bids:
1
Németh, J.: The Runiform inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the runiform scripts of Eastern Europe. (Acta Linguistica 21.) A szerző, Németh Gyula (1890-1976) nemzetközi hírű magyar nyelvész, turkológus által Büky Béla (1899-1983) festőművész, rajztanár, bábjátékos részére DEDIKÁLT példány. Bp., 1971, Akadémiai Kiadó, 52 p. Angol nyelven. Kiadói papírkötés, jó állapotban.
19148.

Németh, J.: The Runiform inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the runiform scripts of Eastern Europe. (Acta Linguistica 21.) A szerző, Németh Gyula (1890-1976) nemzetközi hírű magyar nyelvész, turkológus által Büky Béla (1899-1983) festőművész, rajztanár, bábjátékos részére DEDIKÁLT példány. Bp., 1971, Akadémiai Kiadó, 52 p. Angol nyelven. Kiadói papírkötés, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
0
Nagy szemtanuk. 1. Illés Béla: Spartacus. Officina Könyvtár 79.  2. Plutarchos: Caesar élete. Ford. és a bevezetést írta: Sárosi Gyula. Officina Könyvtár 30.  3. Komnena Anna: Alexias. Ford. és bevezetéssel ellátta: Passuth László. Officina Könyvtár 53/54. 4. Bonfini: Mátyás Király. A szemelvényeket összeállította, ford. és bevezette: Geréb László. Officina Könyvtár 41/42. 5. Mercier: A forradalmi Páris. Összeállította, ford., valamint bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Kürti Pál. Officina Könyvtár 11/12. 6. Napoleon szent ilonai emlékiratai. Kiválogatta, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Timár László. Officina Könyvtár 29. 7. Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Ferdinandy Mihály. Officina Könyvtár 16/17.  Bp., 1942-1943, Officina, 4+38+2;+70+2;+127+1;111+1;+126+2;+62+2;101+1 p. Kiadói kissé kopott félvászon-kötés.
19149.

Nagy szemtanuk. 1. Illés Béla: Spartacus. Officina Könyvtár 79. 2. Plutarchos: Caesar élete. Ford. és a bevezetést írta: Sárosi Gyula. Officina Könyvtár 30. 3. Komnena Anna: Alexias. Ford. és bevezetéssel ellátta: Passuth László. Officina Könyvtár 53/54. 4. Bonfini: Mátyás Király. A szemelvényeket összeállította, ford. és bevezette: Geréb László. Officina Könyvtár 41/42. 5. Mercier: A forradalmi Páris. Összeállította, ford., valamint bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Kürti Pál. Officina Könyvtár 11/12. 6. Napoleon szent ilonai emlékiratai. Kiválogatta, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Timár László. Officina Könyvtár 29. 7. Széchenyi összeomlása. Az 1848-as napló. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Ferdinandy Mihály. Officina Könyvtár 16/17. Bp., 1942-1943, Officina, 4+38+2;+70+2;+127+1;111+1;+126+2;+62+2;101+1 p. Kiadói kissé kopott félvászon-kötés.

 
The item is not available
Starting price:
18 000 HUF
48,65
EUR
,
52,94
USD
Number of bids:
0
Vajdafy Emil: A József főherczeg ő fenségének fővédnöksége alatt álló Nemzeti Zenede története. Az intézet 50 éves jubileuma alkalmára. Bp., 1890, Athenaeum, 164+4 p. Átkötött félvászon-kötés, a címlapon régi intézményi bélyegzéssel.
19150.

Vajdafy Emil: A József főherczeg ő fenségének fővédnöksége alatt álló Nemzeti Zenede története. Az intézet 50 éves jubileuma alkalmára. Bp., 1890, Athenaeum, 164+4 p. Átkötött félvászon-kötés, a címlapon régi intézményi bélyegzéssel.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
0
Hitler Adolf: Harcom. (Mein Kampf.) Fordították: Kolbay Pál, Dr. Lindtner Antal, Dr. Szakáts István. Bp.,1935, Centrum, 1 t. (Hitler arckép)+2+IV+2+504 p. Első magyar nyelvű kiadás. Kiadói illusztrált papírkötés, borítón és gerincen apró szakadásokkal, előzéklapon néhány apró folttal és elszíneződéssel, címlapon korabeli ceruzás tulajdonosi névbejegyzéssel, számos levélen ceruzás jelölésekkel, máskülönben jó állapotban. Rendkívül ritka, gyűjtői darab! / First edition in Hungarian languague, very rare! In paper binding, with very minor tears on the spine and cover, with pencil marks on severasl pages, otherwise in good condition. /
19151.

Hitler Adolf: Harcom. (Mein Kampf.) Fordították: Kolbay Pál, Dr. Lindtner Antal, Dr. Szakáts István. Bp.,1935, Centrum, 1 t. (Hitler arckép)+2+IV+2+504 p. Első magyar nyelvű kiadás. Kiadói illusztrált papírkötés, borítón és gerincen apró szakadásokkal, előzéklapon néhány apró folttal és elszíneződéssel, címlapon korabeli ceruzás tulajdonosi névbejegyzéssel, számos levélen ceruzás jelölésekkel, máskülönben jó állapotban. Rendkívül ritka, gyűjtői darab! / First edition in Hungarian languague, very rare! In paper binding, with very minor tears on the spine and cover, with pencil marks on severasl pages, otherwise in good condition. /

 
Sold
Starting price:
80 000 HUF
216,22
EUR
,
235,29
USD
Number of bids:
2
Kun Béláék 131 napos rémuralma. Szerkesztették: Győri Imre és Kázméri Kázmér. [Budapest, 1919?]. Csorba Béla kiadása [Helios ny.] 64 p. Egyetlen kiadás. A kötet szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben - fasiszta vagy szovjetellenes tartalma miatt - betiltott könyvek jegyzékén. A kiadvány fedőlapja javított, pótolt, a kötet első és utolsó ívének levelei oldalt pótoltak; a hiány a szöveget nem érinti. Kiadványunkban nem szerepel kiadási év, de a román cenzor fedőlapon való feltüntetése román megszállást, tehát 1919-es kiadási évet sejtet. Fűzve, restaurált, részben pótolt, illusztrált kiadói borítóban. Rendkívül ritka könyv.
19152.

Kun Béláék 131 napos rémuralma. Szerkesztették: Győri Imre és Kázméri Kázmér. [Budapest, 1919?]. Csorba Béla kiadása [Helios ny.] 64 p. Egyetlen kiadás. A kötet szerepel az Ideiglenes Nemzeti Kormány által 1945-ben - fasiszta vagy szovjetellenes tartalma miatt - betiltott könyvek jegyzékén. A kiadvány fedőlapja javított, pótolt, a kötet első és utolsó ívének levelei oldalt pótoltak; a hiány a szöveget nem érinti. Kiadványunkban nem szerepel kiadási év, de a román cenzor fedőlapon való feltüntetése román megszállást, tehát 1919-es kiadási évet sejtet. Fűzve, restaurált, részben pótolt, illusztrált kiadói borítóban. Rendkívül ritka könyv.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
32,43
EUR
,
35,29
USD
Number of bids:
14
Verőczy Imre: Gondolatok a revízióról. Szeged, 1937, Juhász István. DEDIKÁLT! 84/300. számozott példány. Kiadói papírkötés, foltos borító, kopottas állapotban.
19153.

Verőczy Imre: Gondolatok a revízióról. Szeged, 1937, Juhász István. DEDIKÁLT! 84/300. számozott példány. Kiadói papírkötés, foltos borító, kopottas állapotban.

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
1
Kolozs Pál: Tizennégy nap. 1940. szeptember 5-18: Észak-Erdély feltámadása. Bp.,1941.,Singer és Wolfner,(Fővárosi Nyomda Rt.), 196 p. Egyetlen kiadás. Beszámoló Észak-Erdély 1940-es visszacsatolásáról. Átkötött modern félműbőr-kötés.
19154.

Kolozs Pál: Tizennégy nap. 1940. szeptember 5-18: Észak-Erdély feltámadása. Bp.,1941.,Singer és Wolfner,(Fővárosi Nyomda Rt.), 196 p. Egyetlen kiadás. Beszámoló Észak-Erdély 1940-es visszacsatolásáról. Átkötött modern félműbőr-kötés.

 
Sold
Starting price:
14 000 HUF
37,84
EUR
,
41,18
USD
Number of bids:
1
Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp., 1938, Held János, 47 p. Kiadói papírkötés, foltos borítóval, a hátsó borítón bejegyzéssel, kissé foltos lapokkal, néhány lapon bejelöléssel. Ritka!
19155.

Árkossy Károly: Miért lettem nemzetiszocialista? Bp., 1938, Held János, 47 p. Kiadói papírkötés, foltos borítóval, a hátsó borítón bejegyzéssel, kissé foltos lapokkal, néhány lapon bejelöléssel. Ritka!

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
2

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment