https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 45

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Bem-Petőfi körkép. Nagy-Szeben bevétele 1849. márczius 11-én. Festette: Syka Jan, Vágó Pál és Spányi Béla. Bp., 1898, Werbőczy Könyvnyomda Rt., 20 p. Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, az elülső borítón bélyeggel és emlékbélyegzéssel! Rendkívül ritka!
19132.

Bem-Petőfi körkép. Nagy-Szeben bevétele 1849. márczius 11-én. Festette: Syka Jan, Vágó Pál és Spányi Béla. Bp., 1898, Werbőczy Könyvnyomda Rt., 20 p. Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, az elülső borítón bélyeggel és emlékbélyegzéssel! Rendkívül ritka!

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
3
Ballagi Géza: Márczius 15. alkalmi beszéd. Tartotta Dr. - - a Sárospataki Ev. Ref. Főiskola ifjúsága által 1902. márczius hó 15-én rendezett hazafias ünnepélyén. Sárospatak, 1902., Steinfeld Jenő, 24 p. Kiadói papírkötés.
19133.

Ballagi Géza: Márczius 15. alkalmi beszéd. Tartotta Dr. - - a Sárospataki Ev. Ref. Főiskola ifjúsága által 1902. márczius hó 15-én rendezett hazafias ünnepélyén. Sárospatak, 1902., Steinfeld Jenő, 24 p. Kiadói papírkötés.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
0
Pulszky Ferencz: Magyarország archeologiája. I-II. kötet. Bp., 1897. Pallas. (6)+342p.+XCIXt. (részben kihajt.)+1 kihajt. térk.; (6)+376p.+C-CXCIVt. (részben kihajt.) Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Az első kötet gerince sérült.
19134.

Pulszky Ferencz: Magyarország archeologiája. I-II. kötet. Bp., 1897. Pallas. (6)+342p.+XCIXt. (részben kihajt.)+1 kihajt. térk.; (6)+376p.+C-CXCIVt. (részben kihajt.) Díszesen aranyozott gerincű, kiadói félbőr-kötésben. Az első kötet gerince sérült.

 
Sold
Starting price:
30 000 HUF
81,08
EUR
,
88,24
USD
Number of bids:
1
Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon. Szerkesztik: Czobor Béla és Szalay Imre. I-II. rész. [Teljes mű két kötetben.] Budapest-Bécs, (1897-1903). Gerlach Márton és Társa (Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udv. könyvnyomdája). [12] + 200 + [4] p. + 40 (XL) t. (feliratozott hártyapapírral védett táblák, ebből 19 színes); [201]-470 + [2] p. + 50 ([XLI]-XC) t. (feliratozott hártyapapírral védett táblák, ebből 17 színes, egy színes és dupla oldalas). Folio. Egyetlen kiadás. Oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. A magyarság megtelepülésének ezeréves évfordulóját ünneplő reprezentatív munka szaktanulmányait neves szakértők írták, a munka jelentős terjedelmet szentel a politikatörténeti áttekintések, a hadtörténet, az ötvösművészet és érmeművészet, valamint a pedagógiatörténet témáinak. Tartalmából: Szendrei János: Hadtörténeti emlékek Nagy Lajos és Zsigmond korából - Réthy László: Érmek a vegyesházi királyok korából - Mihalik József: A csúcsíves műízlés ötvösművészetének emlékei - Mihalik József: Az ötvösművesség emlékei a renaissancetól a XVIII. század végéig - Radisics Jenő: Egyházi öltönyeink a XV-XVIII. századból - Radisics Jenő: A magyar művészi ipar az ezredéves kiállításon - Gohl Ödön: Emlékérmeink - Réthy László: Habsburgkori magyar és erdélyi folyó érmek - Schönherr Gyula: Czéhemlékeink a XVII. és XVIII. századból -Ősfoglalkozások. Herman Ottó: Az ősfoglalkozások bevezetése 1. A halászat. 2. A pásztorkodás - Nagy Géza: A vadászat a magyarságnál. A címoldalakon és a második kötet címoldal utáni levelének mindkét oldalán, illetve mindkét kötet egy-egy tábláján egykori gyűjteményi bélyegzés nyomai, a második kötet címnegyedívének levelein halvány foltosság, 7 tábláján kisebb foltosság, a levelek alján halvány ázásfolt. Egységes, díszesen aranyozott, zöld, kiadói egészvászon kötésben, első kötéstábláinak bal felső részén a Magyar Szent Korona süllyesztett, arany alapra nyomtatott képével, a második kötet gerincén apró foltossággal. Jó példány.
19135.

Magyarország történeti emlékei az 1896. évi Ezredéves Országos Kiállításon. Szerkesztik: Czobor Béla és Szalay Imre. I-II. rész. [Teljes mű két kötetben.] Budapest-Bécs, (1897-1903). Gerlach Márton és Társa (Hornyánszky Viktor Cs. és Kir. Udv. könyvnyomdája). [12] + 200 + [4] p. + 40 (XL) t. (feliratozott hártyapapírral védett táblák, ebből 19 színes); [201]-470 + [2] p. + 50 ([XLI]-XC) t. (feliratozott hártyapapírral védett táblák, ebből 17 színes, egy színes és dupla oldalas). Folio. Egyetlen kiadás. Oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. A magyarság megtelepülésének ezeréves évfordulóját ünneplő reprezentatív munka szaktanulmányait neves szakértők írták, a munka jelentős terjedelmet szentel a politikatörténeti áttekintések, a hadtörténet, az ötvösművészet és érmeművészet, valamint a pedagógiatörténet témáinak. Tartalmából: Szendrei János: Hadtörténeti emlékek Nagy Lajos és Zsigmond korából - Réthy László: Érmek a vegyesházi királyok korából - Mihalik József: A csúcsíves műízlés ötvösművészetének emlékei - Mihalik József: Az ötvösművesség emlékei a renaissancetól a XVIII. század végéig - Radisics Jenő: Egyházi öltönyeink a XV-XVIII. századból - Radisics Jenő: A magyar művészi ipar az ezredéves kiállításon - Gohl Ödön: Emlékérmeink - Réthy László: Habsburgkori magyar és erdélyi folyó érmek - Schönherr Gyula: Czéhemlékeink a XVII. és XVIII. századból -Ősfoglalkozások. Herman Ottó: Az ősfoglalkozások bevezetése 1. A halászat. 2. A pásztorkodás - Nagy Géza: A vadászat a magyarságnál. A címoldalakon és a második kötet címoldal utáni levelének mindkét oldalán, illetve mindkét kötet egy-egy tábláján egykori gyűjteményi bélyegzés nyomai, a második kötet címnegyedívének levelein halvány foltosság, 7 tábláján kisebb foltosság, a levelek alján halvány ázásfolt. Egységes, díszesen aranyozott, zöld, kiadói egészvászon kötésben, első kötéstábláinak bal felső részén a Magyar Szent Korona süllyesztett, arany alapra nyomtatott képével, a második kötet gerincén apró foltossággal. Jó példány.

 
Sold
Starting price:
24 000 HUF
64,86
EUR
,
70,59
USD
Number of bids:
7
Hőke Lajos: Magyarország újabbkori történelme 1815-től 1892-ig I-II. Nagybecskerek, 1893, Szabó Ferencz (Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája, Nagybecskerek), XIII p. + [3] p. + 449 p., VII p. + [450]-840 p. Első kiadás. Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár. LVI-LVII. kötet. Magyarország újabbkori történelme 1815-től 1892-ig I-II. Írta: Hőke Lajos, átdolgozva s a provisorium és Erdély történetével bővítve kiadta Szabó Ferencz, N.-eleméri plébános. Aranyozott gerincű egységes félbőr kötésben, borítón kisebb kopássokkal, a belívek sérülésmentes szép állapotban, eg ykét ceruzás aláhúzással.   Hőke Lajos (Endréd, 1813. december 15. - Csurgó, 1891. november 20.) megyei tisztviselő, történész. 1848-ban részt vett a szabadságharcban, mint nemzetőr. 1850-től közigazgatási tisztviselő. 1854-től Szolnokon vármegyei titkár, 1861-től Hont vármegye aljegyzője majd 1865-től levéltárnoka. .
19136.

Hőke Lajos: Magyarország újabbkori történelme 1815-től 1892-ig I-II. Nagybecskerek, 1893, Szabó Ferencz (Pleitz Fer. Pál Könyvnyomdája, Nagybecskerek), XIII p. + [3] p. + 449 p., VII p. + [450]-840 p. Első kiadás. Történeti Nép- és Földrajzi Könyvtár. LVI-LVII. kötet. Magyarország újabbkori történelme 1815-től 1892-ig I-II. Írta: Hőke Lajos, átdolgozva s a provisorium és Erdély történetével bővítve kiadta Szabó Ferencz, N.-eleméri plébános. Aranyozott gerincű egységes félbőr kötésben, borítón kisebb kopássokkal, a belívek sérülésmentes szép állapotban, eg ykét ceruzás aláhúzással. Hőke Lajos (Endréd, 1813. december 15. - Csurgó, 1891. november 20.) megyei tisztviselő, történész. 1848-ban részt vett a szabadságharcban, mint nemzetőr. 1850-től közigazgatási tisztviselő. 1854-től Szolnokon vármegyei titkár, 1861-től Hont vármegye aljegyzője majd 1865-től levéltárnoka. .

 
Sold
Starting price:
24 000 HUF
64,86
EUR
,
70,59
USD
Number of bids:
14
Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Sajtó alá rendezte Nagy Géza. Bp., 1905, MTA, XII+625 p. A 307. oldaltól fekete-fehér képekkel, ábrákkal, a lapok hátoldalain magyarázó szöveggel. Átkötött egészvászon-kötés, kissé foltos borítóval.
19137.

Könyöki József: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Sajtó alá rendezte Nagy Géza. Bp., 1905, MTA, XII+625 p. A 307. oldaltól fekete-fehér képekkel, ábrákkal, a lapok hátoldalain magyarázó szöveggel. Átkötött egészvászon-kötés, kissé foltos borítóval.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
1
Nagy Iván: Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből.  Az eredeti kéziratból közli - -. Pest, 1863. Eggenberger. VIII, 701 l. 225 mm. /Magyar történelmi emlékek./ Kiadói vaknyomott egészvászon kötésben kissé foltos lapokkal
19138.

Nagy Iván: Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből. Az eredeti kéziratból közli - -. Pest, 1863. Eggenberger. VIII, 701 l. 225 mm. /Magyar történelmi emlékek./ Kiadói vaknyomott egészvászon kötésben kissé foltos lapokkal

 
The item is not available
Starting price:
15 000 HUF
40,54
EUR
,
44,12
USD
Number of bids:
0
Toldy István: Régi Magyarország - A magyar birodalom politikai viszonyai a honfoglalástól a szathmári békéig - Történelmi s politikai tanulmány Toldy Istvántól Pets, 1868, Lauffer Vilmos tulajdona (Hornyánszky és Träger Nyomdája, Pest), 428 p. Első kiadás.Korabeli egészvászon kötésben. Kopással, festett lapszélekkel.
19139.

Toldy István: Régi Magyarország - A magyar birodalom politikai viszonyai a honfoglalástól a szathmári békéig - Történelmi s politikai tanulmány Toldy Istvántól Pets, 1868, Lauffer Vilmos tulajdona (Hornyánszky és Träger Nyomdája, Pest), 428 p. Első kiadás.Korabeli egészvászon kötésben. Kopással, festett lapszélekkel.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
0
Schuller, Johann Karl: Die Verhandlungen von Mühlbach im Jahre 1551 und Martinnuzzis Ende.(A szászsebesi tárgyalások 1551-ben és Martinnuzzi vége) Hermannstadt (Nagyszeben) 1862. Th Steinhaussen, 74p. Kiadói papírborítóval.
19140.

Schuller, Johann Karl: Die Verhandlungen von Mühlbach im Jahre 1551 und Martinnuzzi's Ende.(A szászsebesi tárgyalások 1551-ben és Martinnuzzi vége) Hermannstadt (Nagyszeben) 1862. Th Steinhaussen, 74p. Kiadói papírborítóval.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,53
USD
Number of bids:
1
Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. A földrajzi részt írta Fodor Ferenc. Bp., 1925, Enciklopédia Rt.,(Hungária-ny.),VIII+324+4 p. Negyedik kiadás. Gazdag szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, foltos, kissé szakadt papír védőborítóval és rajta néhány kis lyukkal, jó állapotban. A kötet papírborítóval együtt rendkívül ritka!
19141.

Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. A földrajzi részt írta Fodor Ferenc. Bp., 1925, Enciklopédia Rt.,(Hungária-ny.),VIII+324+4 p. Negyedik kiadás. Gazdag szövegközti fekete-fehér képanyaggal illusztrált. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, foltos, kissé szakadt papír védőborítóval és rajta néhány kis lyukkal, jó állapotban. A kötet papírborítóval együtt rendkívül ritka!

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
1
Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk.: Lukinich Imre. Bp., [1926], Kir. M. Egyetemi Nyomda, 367+(1) p. + 3 t. Gazdag szövegközi és egészoldalas képanyaggal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészbőr-kötés kis kopással
19142.

Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk.: Lukinich Imre. Bp., [1926], Kir. M. Egyetemi Nyomda, 367+(1) p. + 3 t. Gazdag szövegközi és egészoldalas képanyaggal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészbőr-kötés kis kopással

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,82
USD
Number of bids:
9
Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Enchiridion Fontium Historiae Hungarorum. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr megbizásából Dr. Angyal Dávid és Dr. Mika Sándor közreműködésével szerkesztette Dr. - -. Bp., 1901, MTA, Athenaeum, 2+X+2+967 p. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, festett-mintás lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, jó állapotban.
19143.

Marczali Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Enchiridion Fontium Historiae Hungarorum. A magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr megbizásából Dr. Angyal Dávid és Dr. Mika Sándor közreműködésével szerkesztette Dr. - -. Bp., 1901, MTA, Athenaeum, 2+X+2+967 p. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, festett-mintás lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment