https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Könyvek: Militária - Katonaság

Tételek száma: 17

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
A világháború 1914-1918. Különös tekintettel Magyarország és a magyar csapatok szereplésére. Szerk. és kiadja a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár. I-X. köt. [Teljes! A mellékletek között néhány hiánnyal, lásd lentebb.] Bp., 1928-1942, Stádium-ny. Kiadói egységes, aranyozott egészvászon-kötésben, változó, többségében jó állapotban, részben kopott borítókkal. A térképek és mellékletek eredeti, kiadói tékákban (az egyik tok sérült). I. köt.: Külpolitikai visszapillantás. A világháború kitörése. Események az orosz hadszíntéren 1914. évi augusztus hó 20-ig. (239 p. + 6 db melléklet a kötet végén). II. köt.: Az orosz harctéren lefolyt események 1914. augusztus 30-ig. (562 p. + 20 db melléklet + 1 füzet). III. köt.: Az 1914. évi galíciai bevezető nyári hadjárat; [...] Események a nyugati hadszíntéren a háború kitörésétől 1914. szeptember közepéig. (666 p. + 8 db melléklet + 1 füzet). IV. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi augusztusi Szerbia és Montenegro elleni hadjárata. (413 p. + 9 db melléklet [+ füzet hiány!]). V. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi szeptember-decemberi szerbiai és Montenegro elleni hadjárata. (712 p. + 12 db melléklet + 1 füzet). VI. köt.: 1914. szeptember második felének és október havának eseményei a keleti (orosz) és a nyugati (francia) hadszíntéren. (453 p. + 40 db melléklet). VII. köt.: 1914. november és december havának eseményei. (700 p. + 30 db melléklet + 1 táblázat). VIII. köt.: 1915. első négy havának eseményei. (919 p. + 28 db melléklet). IX. köt.: 1915. május és junius havának eseményei. (825 p. + 75 db melléklet [51. sz. melléklet hiány!]). X. köt.: Az 1915. évi nyári események. (949 p. + 57 db melléklet [43. sz. melléklet hiány!] + 1 füzet). Az I. világháború eseményeit a háború kitörésétől 1915. augusztusáig feldolgozó, 10 kötetből álló mű a Hadtörténelmi Levéltár legnagyobb szabású vállalkozása volt megalakulása óta. A tíz megjelent kötet kiadása 1928-tól 1942-ig tartott. (A teljes művet eredetileg 20-25 kötetre tervezték.) Az első kötet előszavában Gerbert Károly főigazgató a munkát a Hadtörténelmi Levéltár ,,hivatalos világháborús művének nevezi. A kötetek összeállításában és szerkesztésében részt vett többek között Madarász László, az irodalmi osztály főelőadója, valamint Kárpáthy Ákos ny. áll. tábornok is.
19185.

A világháború 1914-1918. Különös tekintettel Magyarország és a magyar csapatok szereplésére. Szerk. és kiadja a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár. I-X. köt. [Teljes! A mellékletek között néhány hiánnyal, lásd lentebb.] Bp., 1928-1942, Stádium-ny. Kiadói egységes, aranyozott egészvászon-kötésben, változó, többségében jó állapotban, részben kopott borítókkal. A térképek és mellékletek eredeti, kiadói tékákban (az egyik tok sérült). I. köt.: Külpolitikai visszapillantás. A világháború kitörése. Események az orosz hadszíntéren 1914. évi augusztus hó 20-ig. (239 p. + 6 db melléklet a kötet végén). II. köt.: Az orosz harctéren lefolyt események 1914. augusztus 30-ig. (562 p. + 20 db melléklet + 1 füzet). III. köt.: Az 1914. évi galíciai bevezető nyári hadjárat; [...] Események a nyugati hadszíntéren a háború kitörésétől 1914. szeptember közepéig. (666 p. + 8 db melléklet + 1 füzet). IV. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi augusztusi Szerbia és Montenegro elleni hadjárata. (413 p. + 9 db melléklet [+ füzet hiány!]). V. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi szeptember-decemberi szerbiai és Montenegro elleni hadjárata. (712 p. + 12 db melléklet + 1 füzet). VI. köt.: 1914. szeptember második felének és október havának eseményei a keleti (orosz) és a nyugati (francia) hadszíntéren. (453 p. + 40 db melléklet). VII. köt.: 1914. november és december havának eseményei. (700 p. + 30 db melléklet + 1 táblázat). VIII. köt.: 1915. első négy havának eseményei. (919 p. + 28 db melléklet). IX. köt.: 1915. május és junius havának eseményei. (825 p. + 75 db melléklet [51. sz. melléklet hiány!]). X. köt.: Az 1915. évi nyári események. (949 p. + 57 db melléklet [43. sz. melléklet hiány!] + 1 füzet). Az I. világháború eseményeit a háború kitörésétől 1915. augusztusáig feldolgozó, 10 kötetből álló mű a Hadtörténelmi Levéltár legnagyobb szabású vállalkozása volt megalakulása óta. A tíz megjelent kötet kiadása 1928-tól 1942-ig tartott. (A teljes művet eredetileg 20-25 kötetre tervezték.) Az első kötet előszavában Gerbert Károly főigazgató a munkát a Hadtörténelmi Levéltár ,,hivatalos világháborús művének" nevezi. A kötetek összeállításában és szerkesztésében részt vett többek között Madarász László, az irodalmi osztály főelőadója, valamint Kárpáthy Ákos ny. áll. tábornok is.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
240 000 Ft
648,65
EUR
,
705,88
USD
Ajánlatok száma:
0
Montgomery, (Bernard Law, Viscount of Alamein): Memoiren. [Emlékiratok.] (Aláírt.) München, (1958). Paul List Verlag (Druck: E. C. Baumann KG., Kulmbach). 620 + [4] p. + 6 t. (kétoldalas). Első német kiadás. Az első előzéken a tábornok saját kezű aláírása: ,,Montgomery of Alamein F[ield] M[arshal] 1959. Bernard Law Montgomery angol tábornok (1887-1976), az el-alameini páncélosoffenzíva hősének emlékiratai eredeti nyelven 1958-ban jelentek meg, ,,The Memoirs of Field-Marshal the Viscount Montgomery of Alamein, K. G. címmel. Az angol hadvezér a második világháború számos frontján teljesített szolgálatot, a dunquerque-i evakuálástól 1942. évi, legnevezetesebb északi-afrikai bevetéséig, majd később a szicíliai partra szállás és az olaszországi szövetséges előrenyomulás idején. Az 1942. évi sivatagi páncélos diadala után az El-Alamein vikomtja címet is kiérdemlő Montgomery tábornok 1944-ben Eisenhower beosztottjakánt felügyelte a normandiai partra szállást, majd vett részt az ardenneki ütközetben. Montgomery tábornok emlékiratai a fiatalkori emlékek áttekintése után döntően a második világháború ütközeteivel foglalkozik, az eligazodást az oldalszámozáson belül elhelyezett 13 egész oldalas és egy szövegközti hadműveleti vázlat segíti. A szerző emlékiratában egyszersmind emlékezetes képet fest a szövetséges hadvezetésen belüli nézeteltérésekről, egyes vezetőket hevesen kritizál összefoglaló emlékirataiban. A mű magyar nyelven először 1981-ben jelent meg. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, színes, illusztrált, enyhén sérült kiadói védőborítóban. Jó példány.
19186.

Montgomery, (Bernard Law, Viscount of Alamein): Memoiren. [Emlékiratok.] (Aláírt.) München, (1958). Paul List Verlag (Druck: E. C. Baumann KG., Kulmbach). 620 + [4] p. + 6 t. (kétoldalas). Első német kiadás. Az első előzéken a tábornok saját kezű aláírása: ,,Montgomery of Alamein F[ield] M[arshal] 1959". Bernard Law Montgomery angol tábornok (1887-1976), az el-alameini páncélosoffenzíva hősének emlékiratai eredeti nyelven 1958-ban jelentek meg, ,,The Memoirs of Field-Marshal the Viscount Montgomery of Alamein, K. G." címmel. Az angol hadvezér a második világháború számos frontján teljesített szolgálatot, a dunquerque-i evakuálástól 1942. évi, legnevezetesebb északi-afrikai bevetéséig, majd később a szicíliai partra szállás és az olaszországi szövetséges előrenyomulás idején. Az 1942. évi sivatagi páncélos diadala után az El-Alamein vikomtja címet is kiérdemlő Montgomery tábornok 1944-ben Eisenhower beosztottjakánt felügyelte a normandiai partra szállást, majd vett részt az ardenneki ütközetben. Montgomery tábornok emlékiratai a fiatalkori emlékek áttekintése után döntően a második világháború ütközeteivel foglalkozik, az eligazodást az oldalszámozáson belül elhelyezett 13 egész oldalas és egy szövegközti hadműveleti vázlat segíti. A szerző emlékiratában egyszersmind emlékezetes képet fest a szövetséges hadvezetésen belüli nézeteltérésekről, egyes vezetőket hevesen kritizál összefoglaló emlékirataiban. A mű magyar nyelven először 1981-ben jelent meg. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, színes, illusztrált, enyhén sérült kiadói védőborítóban. Jó példány.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
30 000 Ft
81,08
EUR
,
88,24
USD
Ajánlatok száma:
0
Anleitung zum seelbst studium der militarischen Dienstwissenschaft füt Offiziere der k.k. Österreichische Armee. Erster Theil. Waffenlehre. 372p. + 4 t.. Későbbi papírkötésben / Later paper binding
19187.

Anleitung zum seelbst studium der militarischen Dienstwissenschaft füt Offiziere der k.k. Österreichische Armee. Erster Theil. Waffenlehre. 372p. + 4 t.. Későbbi papírkötésben / Later paper binding

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
20 000 Ft
54,05
EUR
,
58,82
USD
Ajánlatok száma:
0
Calendario r. esercito 1939 (XVII-XVIII). (Milano, 1938. Ministerio della Guerra - Edizioni Luigi Alfieri - Rizzoli & C. - Anonima per lArte della Stampa). [400] p. + 1 t. (kihajtható, kétoldalas). Az olasz Hadügyminisztérium által kiadott képes hadászati évkönyv és naptár az olasz hadsereg hadkészültségét körvonalazza, fegyvernemenkénti bontásban, a második világháború kitörése előtti pillanatban (1938), amely időpontban a masszív méretűre növelt, modern olasz hadsereg már bőven túlesett tűzkeresztségén, a népszövetségi tiltakozást kiváltó abesszíniai hadjáraton (1935-1936). Gazdag fotóannyaggal bíró évkönyvünk számos aspektusból mutatja be az állig felfegyverzett olasz haderőt, számos esetben a Duce személyes szemléinek fotódokumentációjával: A munka egyes fejezetei: R. Accademia Istituti Scuole Militari (tisztképzés) - Fanteria (gyalogság) - Cavalleria (lovasság) - Artiglieria (tüzérség) - Genio (műszaki alakulatok) - Guardia alla Frontiera (határvadászok) - Servizi (egészségügyi szolgálat és hadtáp) - Truppi Coloniali (gyarmati hadtest) - Fotovisioni (fotószolgálat). Az egyes fejezeteken belül az olasz haderő valamennyi ezrede név szerinti méltatást kap, a cím mellett az ezred színes címerének feltüntetésével, valamennyi fejezetet Mussolini-idezetek nyitnak. A levelek szélein a napi feljegyzések számára szolgáló perforált naptárjegyzetek, az utolsó levél alsó naptárjegyzete különvált. Ezüstözött, vaknyomásos, fasces emblémával és olasz birodalmi sasmotívummal díszített, sérült gerincű kiadói egészvászon kötésben (Brevetto Colombini, Torino), a lapszéleken apró, halvány rozsdafoltosság. Jó példány, ritka.
19188.

Calendario r. esercito 1939 (XVII-XVIII). (Milano, 1938. Ministerio della Guerra - Edizioni Luigi Alfieri - Rizzoli & C. - Anonima per l'Arte della Stampa). [400] p. + 1 t. (kihajtható, kétoldalas). Az olasz Hadügyminisztérium által kiadott képes hadászati évkönyv és naptár az olasz hadsereg hadkészültségét körvonalazza, fegyvernemenkénti bontásban, a második világháború kitörése előtti pillanatban (1938), amely időpontban a masszív méretűre növelt, modern olasz hadsereg már bőven túlesett tűzkeresztségén, a népszövetségi tiltakozást kiváltó abesszíniai hadjáraton (1935-1936). Gazdag fotóannyaggal bíró évkönyvünk számos aspektusból mutatja be az állig felfegyverzett olasz haderőt, számos esetben a Duce személyes szemléinek fotódokumentációjával: A munka egyes fejezetei: R. Accademia Istituti Scuole Militari (tisztképzés) - Fanteria (gyalogság) - Cavalleria (lovasság) - Artiglieria (tüzérség) - Genio (műszaki alakulatok) - Guardia alla Frontiera (határvadászok) - Servizi (egészségügyi szolgálat és hadtáp) - Truppi Coloniali (gyarmati hadtest) - Fotovisioni (fotószolgálat). Az egyes fejezeteken belül az olasz haderő valamennyi ezrede név szerinti méltatást kap, a cím mellett az ezred színes címerének feltüntetésével, valamennyi fejezetet Mussolini-idezetek nyitnak. A levelek szélein a napi feljegyzések számára szolgáló perforált naptárjegyzetek, az utolsó levél alsó naptárjegyzete különvált. Ezüstözött, vaknyomásos, fasces emblémával és olasz birodalmi sasmotívummal díszített, sérült gerincű kiadói egészvászon kötésben (Brevetto Colombini, Torino), a lapszéleken apró, halvány rozsdafoltosság. Jó példány, ritka.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
12 000 Ft
32,43
EUR
,
35,29
USD
Ajánlatok száma:
2
Zitterhofer, Oberleutnant: Streffleurs Militärische Zeitschrift 1808-1908. Eine Geschichte dieser Zeitschrift anlässlich ihres 100jährigen Bestehens mit einem Generalregister der Militärischen Zeitschrift 1808 - 1907 und des Organ 1870 - 1906. Wien, 1908. Seidel & Sohn. 398p. Korabeli, sérült gerincű félvászon kötésben / Damaged binding
19189.

Zitterhofer, Oberleutnant: Streffleurs Militärische Zeitschrift 1808-1908. Eine Geschichte dieser Zeitschrift anlässlich ihres 100jährigen Bestehens mit einem Generalregister der "Militärischen Zeitschrift" 1808 - 1907 und des "Organ" 1870 - 1906. Wien, 1908. Seidel & Sohn. 398p. Korabeli, sérült gerincű félvászon kötésben / Damaged binding

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
10 000 Ft
27,03
EUR
,
29,41
USD
Ajánlatok száma:
0
A m. kir. fegyveres erők képeskrónikája (1919-1945). [Szerk.: a Vitézi Szék szerkesztő bizottsága.] |München, 1977. Danubia ny.] 300 + 4 melléklet (kihajtható, 1 színes) Kiadói modern bőrkötésben, aranyozott táblával. Fűr Lajos honvédelmi miniszter részére DEDIKÁLT példány.
19190.

A m. kir. fegyveres erők képeskrónikája (1919-1945). [Szerk.: a Vitézi Szék szerkesztő bizottsága.] |München, 1977. Danubia ny.] 300 + 4 melléklet (kihajtható, 1 színes) Kiadói modern bőrkötésben, aranyozott táblával. Fűr Lajos honvédelmi miniszter részére DEDIKÁLT példány.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
14 000 Ft
37,84
EUR
,
41,18
USD
Ajánlatok száma:
18
A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerk.: az I. és II. részt: Felszeghy Ferenc, a történelmi arcképcsarnokot Reé László. Írták: Cziegler Gusztáv, Clauser Mihály, Erdélyi Gyula, Kemény Gyula, Lenkei Géza, Mátray Sándor, Pankratz Gusztáv, Péczely László, Reé László, Seléndy Andor, Solth Imre, Vedlik Sándor. Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, a vitéz szék főkapitánya helyettesének előszavával. Bp., [1938.] Reé László, (Merkantil-ny.),383+18+51+70+159 p. Oldalszámozáson belül fényképekkel és térképvázlatokkal gazdagon illusztrált. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső tábláján dombornyomású ágyúval díszített, a borítón kis kopásnyomokkal, a gerincen kis sérülésekkel.
19191.

A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerk.: az I. és II. részt: Felszeghy Ferenc, a történelmi arcképcsarnokot Reé László. Írták: Cziegler Gusztáv, Clauser Mihály, Erdélyi Gyula, Kemény Gyula, Lenkei Géza, Mátray Sándor, Pankratz Gusztáv, Péczely László, Reé László, Seléndy Andor, Solth Imre, Vedlik Sándor. Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, a vitéz szék főkapitánya helyettesének előszavával. Bp., [1938.] Reé László, (Merkantil-ny.),383+18+51+70+159 p. Oldalszámozáson belül fényképekkel és térképvázlatokkal gazdagon illusztrált. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső tábláján dombornyomású ágyúval díszített, a borítón kis kopásnyomokkal, a gerincen kis sérülésekkel.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
20
Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában, Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp., 1925, Szerző saját kiadása.260p. szövegközti képekkel, illusztrációkkal. Kiadói, kissé sérült papírborítóval. Rendkívül ritka!
19192.

Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában, Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp., 1925, Szerző saját kiadása.260p. szövegközti képekkel, illusztrációkkal. Kiadói, kissé sérült papírborítóval. Rendkívül ritka!

 
Eladva
Kikiáltási ár:
10 000 Ft
27,03
EUR
,
29,41
USD
Ajánlatok száma:
3
Forberger Béla: 500 napig a svarmléniában. Dedikált példány. 500 napig a svarmléniában. Igló, 1917. Szepesi Lapok. (4)+170 l. + 16 t. egészoldalas képek. Néhány helyen cenzúra által kihúzott részek. Szakadt kiadói papírkötésben. Nagyon ritka első világháborús visszaemlékezések.
19193.

Forberger Béla: 500 napig a svarmléniában. Dedikált példány. 500 napig a svarmléniában. Igló, 1917. Szepesi Lapok. (4)+170 l. + 16 t. egészoldalas képek. Néhány helyen cenzúra által kihúzott részek. Szakadt kiadói papírkötésben. Nagyon ritka első világháborús visszaemlékezések.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
2
A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941. Szerk.: Borbély Zoltán, Dr. Kapy Rezső. Bp., 1942, Halász,(Pesti Lloyd-ny.), 600 p.+27 (fekete-fehér fotók) t.+90 (hirdetések) sztl. lev. Kiadói aranyozott, dombornyomásos egészvászon-kötés, apró kopásnyomokkal.
19194.

A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941. Szerk.: Borbély Zoltán, Dr. Kapy Rezső. Bp., 1942, Halász,(Pesti Lloyd-ny.), 600 p.+27 (fekete-fehér fotók) t.+90 (hirdetések) sztl. lev. Kiadói aranyozott, dombornyomásos egészvászon-kötés, apró kopásnyomokkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
13
Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Bp., [1930], Stádium. 470,[2]p. Szövegközti térképvázlatokkal. Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.
19195.

Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Bp., [1930], Stádium. 470,[2]p. Szövegközti térképvázlatokkal. Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
6 000 Ft
16,22
EUR
,
17,65
USD
Ajánlatok száma:
0
Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemének elismeréséről szóló 1938: IV. törvénycikk és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek gyűjteménye. Bp., 1940. Pallas. 98p. Kiadói papírkörtésben
19196.

Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemének elismeréséről szóló 1938: IV. törvénycikk és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek gyűjteménye. Bp., 1940. Pallas. 98p. Kiadói papírkörtésben

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
0

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz