https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek

Tételek száma: 126

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
1907 Ady Endre (1877-1919) költő, újságíró, író saját kézzel írt levele Kiss József (1843-1921) A Hét szerkesztője, költő, a Petőfi Társaság tagja részére:  Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr, Molnár Ferenccel beszélgettünk arról a módról, hogy én a Hét-nek dolgozhassak. Ő közölte, hogy e dologban ma személyesen tárgyalhatnék Szerkesztő úrral. Azonban nekem ma és mostanában, akármennyire akarnám, lehetetlen személyesen tiszteletemet tennem. De különben is én úgy érzem s látom, hogy a dologban nem a személyes találkozás a legfontosabb. Hanem a közös erős szándék. Nem rajtam múlott, hogy a Hét-et úgy kellett tekintenem, mint Szerkesztő úrnak még ma is sok úgynevezett irodalmi fórumot. Szerkesztő úr neve, kora engem természetesen néma és fájó passzivitásra utalt egy ilyen igaztalan viselkedéssel szemben is. Viszont én ideges, túlérzékeny ember vagyok s az első ok és ez itt, azt tanácsolnák, hogy előbb egy dologban megállapodjunk. Én tudom, hogy a cenzúrázás egyenesen írásaim értékét teszi tönkre. S végre olyan Adyt százat kaphat a Hét, aki nem Ady. Én ígérem, hogy a legjobbat, amire képes vagyok, küldöm a Hétnek. Viszont Szerkesztő úr ne bánjon úgy velem, mint csak kétes, ifjú titánokkal szokás. Sok mindent csak szóval mondhatnék el, de annyit itt is, hogy talán szinte túlságosan is fáj, hogy éppen Kiss József az, akire mesteremként néztem s aki maga is valaha megszenvedett azért, hogy valaki mert lenni a senkik között, bánt nagyon-nagyon hidegen velem. Ha gondolja, így gondolja, dobja és felejtse el ezt a levelet. Nekem legalább ennyit meg kellett írnom, mert igazságnak érzem, amit írtam s már régen fáj. Mélyen tisztelt Szerkesztő úrnak, igaz, tisztelő híve Szombat Ady Endre Borítékon:  Budapest, 1907. nov. 3.  Nagyságos Kiss József úrnak. Budapest. A ,,Hét. Proveniencia: reprodukálva: 427. Ady Endre - Kiss Józsefnek [Budapest, 1907. nov. 2.] Ady Endre levelezése I. (1895-1907.) Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Vitályos László. Bp., 1998, Akadémiai Kiadó-Argumentum Kiadó.  Üvegezett keretben, kétoldalas paszpartuban: két nagyobb és egy kisebb ablakban, kis foltokkal, nagyobbak: 17x21,5 cmx2, kisebb: 8x10,5 cm, keret: 27x70 cm
10664.

1907 Ady Endre (1877-1919) költő, újságíró, író saját kézzel írt levele Kiss József (1843-1921) A Hét szerkesztője, költő, a Petőfi Társaság tagja részére: "Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr, Molnár Ferenccel beszélgettünk arról a módról, hogy én a Hét-nek dolgozhassak. Ő közölte, hogy e dologban ma személyesen tárgyalhatnék Szerkesztő úrral. Azonban nekem ma és mostanában, akármennyire akarnám, lehetetlen személyesen tiszteletemet tennem. De különben is én úgy érzem s látom, hogy a dologban nem a személyes találkozás a legfontosabb. Hanem a közös erős szándék. Nem rajtam múlott, hogy a Hét-et úgy kellett tekintenem, mint Szerkesztő úrnak még ma is sok úgynevezett irodalmi fórumot. Szerkesztő úr neve, kora engem természetesen néma és fájó passzivitásra utalt egy ilyen igaztalan viselkedéssel szemben is. Viszont én ideges, túlérzékeny ember vagyok s az első ok és ez itt, azt tanácsolnák, hogy előbb egy dologban megállapodjunk. Én tudom, hogy a cenzúrázás egyenesen írásaim értékét teszi tönkre. S végre olyan Adyt százat kaphat a Hét, aki nem Ady. Én ígérem, hogy a legjobbat, amire képes vagyok, küldöm a Hétnek. Viszont Szerkesztő úr ne bánjon úgy velem, mint csak kétes, ifjú titánokkal szokás. Sok mindent csak szóval mondhatnék el, de annyit itt is, hogy talán szinte túlságosan is fáj, hogy éppen Kiss József az, akire mesteremként néztem s aki maga is valaha megszenvedett azért, hogy valaki mert lenni a senkik között, bánt nagyon-nagyon hidegen velem. Ha gondolja, így gondolja, dobja és felejtse el ezt a levelet. Nekem legalább ennyit meg kellett írnom, mert igazságnak érzem, amit írtam s már régen fáj. Mélyen tisztelt Szerkesztő úrnak, igaz, tisztelő híve Szombat Ady Endre" Borítékon: "Budapest, 1907. nov. 3." "Nagyságos Kiss József úrnak. Budapest. A ,,Hét". Proveniencia: reprodukálva: "427. Ady Endre - Kiss Józsefnek [Budapest, 1907. nov. 2.]" Ady Endre levelezése I. (1895-1907.) Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Vitályos László. Bp., 1998, Akadémiai Kiadó-Argumentum Kiadó. Üvegezett keretben, kétoldalas paszpartuban: két nagyobb és egy kisebb "ablakban", kis foltokkal, nagyobbak: 17x21,5 cmx2, kisebb: 8x10,5 cm, keret: 27x70 cm

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
1 800 000 Ft
4 864,86
EUR
,
5 294,12
USD
Ajánlatok száma:
0
1941-1946-1950-1951 John Flournoy Montgomery (1878-1954) az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetének emlékalbuma. Rendkívül izgalmas kordokumentum! Rengeteg aláírással, bejegyzéssel, (több száz: kb. 400-500.) Részben dátumozva: 1941. jan. 19. - március 10. Majd felmentése után, feltehetőleg más állomáshelyeken keletkezett bejegyzésekkel is: 1941. május 29., 1946. júl. 22., 1950. jan. 28. -február, 1951. dec. 30.  A bejegyzők, aláírók között számos magyar vezető politikus, diplomata, valamint külföldi magyarországi megbízatással rendelkező diplomata, politikus: Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó, Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959), Horthy Jenő (1877-1953); Habsburg Albert főherceg (1897-1955), Habsburg József Ferenc főherceg (1895-1957), Habsburg József főherceg (1872-1962), és felesége Auguszta főhercegné (1875-1964), lányuk Magdolna főhercegnő (1909-2000), Habsburg Otto (1912-2011) főherceg, magyar és cseh királyi herceg, Gabrielle főhercegnő. Angelo Rotta (1872-1965) magyarországi apostoli nuncius (1930-1945). Teleki Pál (1871-941) miniszterelnök, Kánya Kálmán (1869-1945) volt külügyminiszter, Bárczy István (1866-1943) Budapest főpolgármestere, Kállay Miklós (1887-1967) korábbi földművelésügyi miniszter, későbbi földművelésügyi (1942-1943), miniszterelnök (1942-1944), Bárdossy László (1890-1946) külügyminiszer, későbbi miniszterelnök, Reményi-Schneller Lajos (1892-1946) pénzügyminiszer (1938-1945), Ghyczy Jenő (1893-1982) diplomata, külügyminiszter (Kállay Miklós-kormány, 1943-1944), Uray István (1882-?) államtitkár, Horthy kabinetirodájának miniszteri rangú államtitkárának főnöke, Ullein-Reviczky Antal (1894-1955) diplomata, a Külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője, báró Villani Lajos (1891-1948) diplomata, Sir Owen St. Clair OMalley (1887-1974. április 16.) diplomata, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, Leon Orlowski (1891-1976) lengyel nagykövet, diplomata, író. Széchényi Bertalan (1866-1943), agrárszakember, a Felsőház elnöke. Lázár Andor (1882-1971) politikus, a Darányi-kormány egykori igazságügy-minisztere.  Valamint számos főrend, és közéleti személyiség, köztük: Sándor-Metternich Klementina, Festetics (?), Zichy Mária Eugénia (1902-1992), Zichy Pallavicini Édua(rdina), urányi Sigray Antal (1879-1947) politikus, Zichy Guido, Rosty-Forgách Ferenc, Pallavicini György, Zichy János, Bethlen Margit, Pongrácz Jenő, Pongrácz-Almásy Jeanne, Apponyi Klotilde (1867-1942) Apponyi Albert felesége, Eckhardt Tibor (1888-1972) politikus, ifj.Lóczy Lajos (1891-1980) geológus, a Földtani Intézet igazgatója (1932-1948), Kornis Gyula (1885-1958) pap, piarista szerzetes, filozófus, egyetemi tanár, kultúrpolitikus. De szerepel az aláírók között Márai Sándor (1900-1989) író is! Valamint Judith Listowel (1903-2003) magyar származású brit újságíró, író, afrikanista. Részben dátumozással, és a lapok egy részén dátumozás mellett az eseményekkel (pl.: Party at Countess Forgách. February 1st. 1941; Lunch at the Prime Minister February 11th 1941; Lunch at Prof. de Lóczy February 21-1941, Luncheon at Count and Countess Pongrácz. February 22nd - 1941. ...stb.) Aranyozott egészbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel, a borítón kopásnyomokkal, kis foltokkal.  Rendkívül izgalmas, egyedi, történelmi és kordokumentum, amin keresztül bepillantást nyerhetünk a kor politikai és társadalmi életébe egy amerikai diplomata mindennapjain keresztül. John Flourmoy Montgomery (1878-1954) az Amerikai Egyesült Államok budapesti rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere (nagykövete) volt 1933 júniusától 1941 márciusáig. Eredetileg nem volt diplomata, habár igaz, hogy Budapesten kiváló diplomata lett belőle. Diplomáciai karrierjét annak köszönhette, hogy sikeres tejipari üzletemberként bőkezűen támogatta Roosevelt demokrata párti elnök választási kampányát.  Számos komoly pozícióban lévő barátot szerzett. (Pl.: Homer Stille Cummings (1870-1956) Roosevelt főügyésze (1933-1939), a demokraták országos bizottságának elnöke, vagy William Gibs McAdoo (1863-1941) Woodrow Wilson veje, és pénzügyminisztere, George Creel (1876-1953) publicista...stb.) Hitt a pártjában, a New Dealben, és Rooseveltben, akinek győzelme után a budapesti nagyköveti pozíciót kapta támogatásáért cserébe.  Budapesten rendkívüli gonddal ápolta politikai, társadalmi kapcsolatait. Precízen vezetett protokoll-listával rendelkezett, és naprakész információkkal a magyarországi történésekről. Jó kapcsolatokat épített ki a magyar politikai és diplomáciai körökkel, és a magyar felső osztállyal. Ennek jó példája ez az emlékkönyv. Rendkívül sok főrend, és politikus szerepel benne. A magyarországi kapcsolatait azonban korlátozta, hogy csak angolul beszélt, magyarul nem. Izgalmas kérdés, hogy így Montgomery előtt milyen kép élt Magyarországról. Horthy Miklóssal nagyon jó kapcsolatot épített ki az évek során, akit később az emigrációban mind anyagilag, mind erkölcsileg segített. Kapcsolatai révén sikerült elérni nürnbergi szabadon bocsájtását is. Montgomery és Horthy egymást az 50-es évek elején íródott leveleikben kedves barátomként köszöntik. De jó kapcsolatokat ápolt Eckhardt Tibor kisgazda politikussal, akit keresztnevén szólított és fényképét dolgozószobája falán tartotta. A magyar politikai körökkel folytatott bizalmas beszélgetéseit közvetlenül a beszélgetés után lejegyezte, ami érdekes forrása a kornak. A nyíltan náciellenes Montgomery osztozott a budapesti körökkel a kor szalonzsidózásában, amit ma már ellentmondásosnak érezhetünk a későbbi események tekintetében. A kissé naiv amerikai követ megkedvelte a csillogó Budapestet, ahol jól érezte magát feleségével. Itt tartózkodása alatt mindig kész volt közvetíteni a két ország között.  Feleségével, és családjával 1941 márciusában hagyta el Budapestet. Több dolog is közrejátszhatott benne; felesége romló egészségi állapota, vagy egy súlyos diplomáciai hiba (se Imrédyt, se Csákyt nem kedvelte és ennek hangot is adott), amit az egyre fokozódó német nyomás alatt felhasználtak a követ ellen.  A budapesti élményeit 1947-ben Hungary: The unwilling satellite, Magyarország, a vonakodó csatlós c. könyvében írta meg, ami nem csak emlékirat, de kiállás is Magyarország mellett./  John Flournoy Montgomerys (1878-1954) Memorandum Book - United States Ambassador to Hungary (1941-1946-1950-1951) This historical artifact up for auction is the memorandum book of John Flournoy Montgomery, who served as the United States Ambassador to Hungary during multiple periods in the early to mid-20th century. This document provides a unique and invaluable insight into the diplomatic interactions and relationships of its time. The memorandum book spans several periods, from 1941 to 1951 (December 30th). Signatures and Annotations: The book contains an extensive collection of entries, boasting approximately 400-500 signatures, annotations, and notes. Prominent Signatories: Among the signatories are numerous distinguished figures, including Hungarian political leaders, diplomats, and foreign diplomats with assignments in Hungary. Notable individuals include: Horthy Miklós (1868-1957), Regent of Hungary Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959) Horthy Jenő (1877-1953) Habsburg family members: Albert főherceg (1897-1955), József Ferenc főherceg (1895-1957), József főherceg (1872-1962), Auguszta főhercegné (1875-1964), Magdolna főhercegnő (1909-2000), Otto főherceg (1912-2011), and Gabrielle főhercegnő. Angelo Rotta (1872-1965), Apostolic Nuncio to Hungary (1930-1945) Teleki Pál (1871-1941), Prime Minister Kánya Kálmán (1869-1945), former Foreign Minister Bárczy István (1866-1943), Mayor of Budapest Kállay Miklós (1887-1967), former Minister of Agriculture and later Prime Minister Bárdossy László (1890-1946), Foreign Minister and later Prime Minister Reményi-Schneller Lajos (1892-1946), Minister of Finance (1938-1945) Ghyczy Jenő (1893-1982), diplomat and Minister of Foreign Affairs (Kállay Miklós government, 1943-1944) Uray István (1882-?), State Secretary Ullein-Reviczky Antal (1894-1955), diplomat and head of the Ministry of Foreign Affairs press department Báro Villani Lajos (1891-1948), diplomat Sir Owen St. Clair OMalley (1887-1974), diplomat, British Ambassador to Hungary Leon Orlowski (1891-1976), Polish Ambassador, diplomat, and writer Széchényi Bertalan (1866-1943), agricultural expert, President of the Upper House Lázár Andor (1882-1971), politician, former Minister of Justice, member of the Darányi government, and more. Other Notable Figures: The memorandum book also features numerous entries from nobility, public figures, and notable individuals from Hungarian society, such as Sándor-Metternich Klementina, Márai Sándor, Judith Listowel, and more. Detailed Entries: The entries are meticulously dated and provide insights into various events, meetings, and luncheons, including Lunch at the Prime Minister and Part at Countess Forgách. The book is bound in gilded full leather with gilded edges, showing signs of wear and minor stains on the cover. This item represents an exceptional historical document that offers a window into the political, social, and diplomatic life of the era. John Flournoy Montgomerys role as a diplomat, his extensive network, and his candid notations mak
10665.

1941-1946-1950-1951 John Flournoy Montgomery (1878-1954) az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövetének emlékalbuma. Rendkívül izgalmas kordokumentum! Rengeteg aláírással, bejegyzéssel, (több száz: kb. 400-500.) Részben dátumozva: 1941. jan. 19. - március 10. Majd felmentése után, feltehetőleg más állomáshelyeken keletkezett bejegyzésekkel is: 1941. május 29., 1946. júl. 22., 1950. jan. 28. -február, 1951. dec. 30. A bejegyzők, aláírók között számos magyar vezető politikus, diplomata, valamint külföldi magyarországi megbízatással rendelkező diplomata, politikus: Vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868-1957) kormányzó, Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959), Horthy Jenő (1877-1953); Habsburg Albert főherceg (1897-1955), Habsburg József Ferenc főherceg (1895-1957), Habsburg József főherceg (1872-1962), és felesége Auguszta főhercegné (1875-1964), lányuk Magdolna főhercegnő (1909-2000), Habsburg Otto (1912-2011) főherceg, magyar és cseh királyi herceg, Gabrielle főhercegnő. Angelo Rotta (1872-1965) magyarországi apostoli nuncius (1930-1945). Teleki Pál (1871-941) miniszterelnök, Kánya Kálmán (1869-1945) volt külügyminiszter, Bárczy István (1866-1943) Budapest főpolgármestere, Kállay Miklós (1887-1967) korábbi földművelésügyi miniszter, későbbi földművelésügyi (1942-1943), miniszterelnök (1942-1944), Bárdossy László (1890-1946) külügyminiszer, későbbi miniszterelnök, Reményi-Schneller Lajos (1892-1946) pénzügyminiszer (1938-1945), Ghyczy Jenő (1893-1982) diplomata, külügyminiszter (Kállay Miklós-kormány, 1943-1944), Uray István (1882-?) államtitkár, Horthy kabinetirodájának miniszteri rangú államtitkárának főnöke, Ullein-Reviczky Antal (1894-1955) diplomata, a Külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője, báró Villani Lajos (1891-1948) diplomata, Sir Owen St. Clair O'Malley (1887-1974. április 16.) diplomata, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, Leon Orlowski (1891-1976) lengyel nagykövet, diplomata, író. Széchényi Bertalan (1866-1943), agrárszakember, a Felsőház elnöke. Lázár Andor (1882-1971) politikus, a Darányi-kormány egykori igazságügy-minisztere. Valamint számos főrend, és közéleti személyiség, köztük: Sándor-Metternich Klementina, Festetics (?), Zichy Mária Eugénia (1902-1992), Zichy Pallavicini Édua(rdina), urányi Sigray Antal (1879-1947) politikus, Zichy Guido, Rosty-Forgách Ferenc, Pallavicini György, Zichy János, Bethlen Margit, Pongrácz Jenő, Pongrácz-Almásy Jeanne, Apponyi Klotilde (1867-1942) Apponyi Albert felesége, Eckhardt Tibor (1888-1972) politikus, ifj.Lóczy Lajos (1891-1980) geológus, a Földtani Intézet igazgatója (1932-1948), Kornis Gyula (1885-1958) pap, piarista szerzetes, filozófus, egyetemi tanár, kultúrpolitikus. De szerepel az aláírók között Márai Sándor (1900-1989) író is! Valamint Judith Listowel (1903-2003) magyar származású brit újságíró, író, afrikanista. Részben dátumozással, és a lapok egy részén dátumozás mellett az eseményekkel (pl.: Party at Countess Forgách. February 1st. 1941; Lunch at the Prime Minister February 11th 1941; Lunch at Prof. de Lóczy February 21-1941, Luncheon at Count and Countess Pongrácz. February 22nd - 1941. ...stb.) Aranyozott egészbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel, a borítón kopásnyomokkal, kis foltokkal. Rendkívül izgalmas, egyedi, történelmi és kordokumentum, amin keresztül bepillantást nyerhetünk a kor politikai és társadalmi életébe egy amerikai diplomata mindennapjain keresztül. John Flourmoy Montgomery (1878-1954) az Amerikai Egyesült Államok budapesti rendkívüli követe és meghatalmazott minisztere (nagykövete) volt 1933 júniusától 1941 márciusáig. Eredetileg nem volt diplomata, habár igaz, hogy Budapesten kiváló diplomata lett belőle. Diplomáciai karrierjét annak köszönhette, hogy sikeres tejipari üzletemberként bőkezűen támogatta Roosevelt demokrata párti elnök választási kampányát. Számos komoly pozícióban lévő barátot szerzett. (Pl.: Homer Stille Cummings (1870-1956) Roosevelt főügyésze (1933-1939), a demokraták országos bizottságának elnöke, vagy William Gibs McAdoo (1863-1941) Woodrow Wilson veje, és pénzügyminisztere, George Creel (1876-1953) publicista...stb.) Hitt a pártjában, a New Dealben, és Rooseveltben, akinek győzelme után a budapesti nagyköveti pozíciót kapta támogatásáért cserébe. Budapesten rendkívüli gonddal ápolta politikai, társadalmi kapcsolatait. Precízen vezetett protokoll-listával rendelkezett, és naprakész információkkal a magyarországi történésekről. Jó kapcsolatokat épített ki a magyar politikai és diplomáciai körökkel, és a magyar felső osztállyal. Ennek jó példája ez az emlékkönyv. Rendkívül sok főrend, és politikus szerepel benne. A magyarországi kapcsolatait azonban korlátozta, hogy csak angolul beszélt, magyarul nem. Izgalmas kérdés, hogy így Montgomery előtt milyen kép élt Magyarországról. Horthy Miklóssal nagyon jó kapcsolatot épített ki az évek során, akit később az emigrációban mind anyagilag, mind erkölcsileg segített. Kapcsolatai révén sikerült elérni nürnbergi szabadon bocsájtását is. Montgomery és Horthy egymást az 50-es évek elején íródott leveleikben "kedves barátomként" köszöntik. De jó kapcsolatokat ápolt Eckhardt Tibor kisgazda politikussal, akit keresztnevén szólított és fényképét dolgozószobája falán tartotta. A magyar politikai körökkel folytatott bizalmas beszélgetéseit közvetlenül a beszélgetés után lejegyezte, ami érdekes forrása a kornak. A nyíltan náciellenes Montgomery osztozott a budapesti körökkel a kor "szalonzsidózásában", amit ma már ellentmondásosnak érezhetünk a későbbi események tekintetében. A kissé naiv amerikai követ megkedvelte a csillogó Budapestet, ahol jól érezte magát feleségével. Itt tartózkodása alatt mindig kész volt közvetíteni a két ország között. Feleségével, és családjával 1941 márciusában hagyta el Budapestet. Több dolog is közrejátszhatott benne; felesége romló egészségi állapota, vagy egy súlyos diplomáciai hiba (se Imrédyt, se Csákyt nem kedvelte és ennek hangot is adott), amit az egyre fokozódó német nyomás alatt felhasználtak a követ ellen. A budapesti élményeit 1947-ben Hungary: The unwilling satellite, Magyarország, a vonakodó csatlós c. könyvében írta meg, ami nem csak emlékirat, de kiállás is Magyarország mellett./ John Flournoy Montgomery's (1878-1954) Memorandum Book - United States Ambassador to Hungary (1941-1946-1950-1951) This historical artifact up for auction is the memorandum book of John Flournoy Montgomery, who served as the United States Ambassador to Hungary during multiple periods in the early to mid-20th century. This document provides a unique and invaluable insight into the diplomatic interactions and relationships of its time. The memorandum book spans several periods, from 1941 to 1951 (December 30th). Signatures and Annotations: The book contains an extensive collection of entries, boasting approximately 400-500 signatures, annotations, and notes. Prominent Signatories: Among the signatories are numerous distinguished figures, including Hungarian political leaders, diplomats, and foreign diplomats with assignments in Hungary. Notable individuals include: Horthy Miklós (1868-1957), Regent of Hungary Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959) Horthy Jenő (1877-1953) Habsburg family members: Albert főherceg (1897-1955), József Ferenc főherceg (1895-1957), József főherceg (1872-1962), Auguszta főhercegné (1875-1964), Magdolna főhercegnő (1909-2000), Otto főherceg (1912-2011), and Gabrielle főhercegnő. Angelo Rotta (1872-1965), Apostolic Nuncio to Hungary (1930-1945) Teleki Pál (1871-1941), Prime Minister Kánya Kálmán (1869-1945), former Foreign Minister Bárczy István (1866-1943), Mayor of Budapest Kállay Miklós (1887-1967), former Minister of Agriculture and later Prime Minister Bárdossy László (1890-1946), Foreign Minister and later Prime Minister Reményi-Schneller Lajos (1892-1946), Minister of Finance (1938-1945) Ghyczy Jenő (1893-1982), diplomat and Minister of Foreign Affairs (Kállay Miklós government, 1943-1944) Uray István (1882-?), State Secretary Ullein-Reviczky Antal (1894-1955), diplomat and head of the Ministry of Foreign Affairs press department Báro Villani Lajos (1891-1948), diplomat Sir Owen St. Clair O'Malley (1887-1974), diplomat, British Ambassador to Hungary Leon Orlowski (1891-1976), Polish Ambassador, diplomat, and writer Széchényi Bertalan (1866-1943), agricultural expert, President of the Upper House Lázár Andor (1882-1971), politician, former Minister of Justice, member of the Darányi government, and more. Other Notable Figures: The memorandum book also features numerous entries from nobility, public figures, and notable individuals from Hungarian society, such as Sándor-Metternich Klementina, Márai Sándor, Judith Listowel, and more. Detailed Entries: The entries are meticulously dated and provide insights into various events, meetings, and luncheons, including "Lunch at the Prime Minister" and "Part at Countess Forgách." The book is bound in gilded full leather with gilded edges, showing signs of wear and minor stains on the cover. This item represents an exceptional historical document that offers a window into the political, social, and diplomatic life of the era. John Flournoy Montgomery's role as a diplomat, his extensive network, and his candid notations mak

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
800 000 Ft
2 162,16
EUR
,
2 352,94
USD
Ajánlatok száma:
0
1910 Ady Endre (1877-1919) - Horváth János (1878-1961) - Szilágyi Sándor (?-?) klasszika filológus által küldött lap: Hárman őrizzük a házat az este óta, már bele is fáradtunk. Jöjjön és váltson fel bennünket. Sajnálom, hogy most nem találkozhattunk. Horváth bácsi. Nagymama. Sándor bácsi. Ady bácsi....Kövendy Dénes VII. oszt. gym. tanuló úrnak. 1910. aug. 31., Kunmadaras. Horváth János (1878-1961) irodalomtörténész autográf soraival és aláírásával, valamint Szilágyi Sándor klasszika filológus és Ady Endre (1877-1919) költő, író, újságíró autográf aláírásaival. Valamint a képeslap másik oldalán a csikósok gatyáján ugyancsak az ő aláírásaikkal.  Horváth Jánost irodalomtörténészt, kritikust Szilágyi Sándor klasszika filológus mutatta be Ady Endrének, valószínűleg 1909. decemberében. Szilágyi Eötvös-kollégistaként Horváth János barátja volt, később Ady Lajossal is együtt tanított. Ady és Horváth együtt mentek Szilágyihoz Debrecenbe, majd a Hortobágyra is. Innen küldtek lapot, az akkor még fiatal Kövendi Dénesnek (1894-1965) későbbi klasszika-filológusnak és tréfásan a csikósok gatyájára írták fel a nevüket.
10666.

1910 Ady Endre (1877-1919) - Horváth János (1878-1961) - Szilágyi Sándor (?-?) klasszika filológus által küldött lap: "Hárman őrizzük a házat az este óta, már bele is fáradtunk. Jöjjön és váltson fel bennünket. Sajnálom, hogy most nem találkozhattunk. Horváth bácsi. Nagymama. Sándor bácsi. Ady bácsi."..."Kövendy Dénes VII. oszt. gym. tanuló úrnak." 1910. aug. 31., Kunmadaras. Horváth János (1878-1961) irodalomtörténész autográf soraival és aláírásával, valamint Szilágyi Sándor klasszika filológus és Ady Endre (1877-1919) költő, író, újságíró autográf aláírásaival. Valamint a képeslap másik oldalán a csikósok gatyáján ugyancsak az ő aláírásaikkal. Horváth Jánost irodalomtörténészt, kritikust Szilágyi Sándor klasszika filológus mutatta be Ady Endrének, valószínűleg 1909. decemberében. Szilágyi Eötvös-kollégistaként Horváth János barátja volt, később Ady Lajossal is együtt tanított. Ady és Horváth együtt mentek Szilágyihoz Debrecenbe, majd a Hortobágyra is. Innen küldtek lapot, az akkor még fiatal Kövendi Dénesnek (1894-1965) későbbi klasszika-filológusnak és tréfásan a csikósok gatyájára írták fel a nevüket.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
300 000 Ft
810,81
EUR
,
882,35
USD
Ajánlatok száma:
0
VÉDETT!! / PROTECTED NO EXPORT 1868 Ferenc József (1830-1916) király levele Lónyay Menyhért (1822-1884) pénzügyminiszterhez. A levélben a katonai Határőrvidék közigazgatásával kapcsolatos lépésekben egyeztetnek. A Határőrvidék a Magyar Királyság területén belül kialakított, de közvetlen császári kormányzás alatt álló terület volt a török hódoltság végétől kezdve. XIX.sz. végi fennállását már nem indokolta semmi, és a magyar közvélemény rendkívül sérelmesnek tartotta. A kiegyezés után azonnal napirendre került a felszámolása, ami végül teljes mértékben csak 1870-ben következett be. Ferenc József autográf aláírásával, valamint Lónyay autográf vettem, 31/7 Lónyay feljegyzésével. Két beírt oldal, császári címeres levélpapíron. / 1868 Letter from King Franz Joseph I (1830-1916) to Menyhért Lónyay (1822-1884), Minister of Finance In this letter, King Franz Joseph I and Minister Lónyay discuss critical administrative decisions concerning the military Border Region (Határőrvidék). This region, situated within the boundaries of the Hungarian Kingdom but under direct imperial administration, has a complex history dating back to the end of the Ottoman rule. By the late 19th century, its continued existence faced scrutiny and discontent among the Hungarian populace. The imminent dissolution of the Border Region was a prominent topic following the Austro-Hungarian Compromise, and it was eventually fully realized in 1870. The royal letterhead paper features the autograph signature of the emperor, while Minister Lónyay has left his own autograph annotation on the letter, which reads: Received, 31/7, Lónyay.
10667.

VÉDETT!! / PROTECTED NO EXPORT 1868 Ferenc József (1830-1916) király levele Lónyay Menyhért (1822-1884) pénzügyminiszterhez. A levélben a katonai Határőrvidék közigazgatásával kapcsolatos lépésekben egyeztetnek. A Határőrvidék a Magyar Királyság területén belül kialakított, de közvetlen császári kormányzás alatt álló terület volt a török hódoltság végétől kezdve. XIX.sz. végi fennállását már nem indokolta semmi, és a magyar közvélemény rendkívül sérelmesnek tartotta. A kiegyezés után azonnal napirendre került a felszámolása, ami végül teljes mértékben csak 1870-ben következett be. Ferenc József autográf aláírásával, valamint Lónyay autográf "vettem, 31/7 Lónyay" feljegyzésével. Két beírt oldal, császári címeres levélpapíron. / 1868 Letter from King Franz Joseph I (1830-1916) to Menyhért Lónyay (1822-1884), Minister of Finance In this letter, King Franz Joseph I and Minister Lónyay discuss critical administrative decisions concerning the military Border Region (Határőrvidék). This region, situated within the boundaries of the Hungarian Kingdom but under direct imperial administration, has a complex history dating back to the end of the Ottoman rule. By the late 19th century, its continued existence faced scrutiny and discontent among the Hungarian populace. The imminent dissolution of the Border Region was a prominent topic following the Austro-Hungarian Compromise, and it was eventually fully realized in 1870. The royal letterhead paper features the autograph signature of the emperor, while Minister Lónyay has left his own autograph annotation on the letter, which reads: "Received, 31/7, Lónyay."

 
Eladva
Kikiáltási ár:
340 000 Ft
918,92
EUR
,
1 000,00
USD
Ajánlatok száma:
6
1893 Vámossy Mihály. (1827-1912) a pesti református főgimnáziumi igazgató-tanár, író, méhész 25 éves igazgatói jubileumára készített emlék füzet. Dekoratív nagy alakú mappa számos híresség Gárdonyi Géza, Szász Károly, Gyulai Pál, Bethlen András, Farkas József, Thaly Kálmán, Kacziány Géza, Szádeczky Gyula, Beöthy Zsolt, Ballagi Aladár, Géresi Kálmán, Alexander Bernát, Lisznyai Elemér, és még nagyon sok más volt diák autográf szerencse kívánó sorai, vagy akár egész oldalas hosszú levele, esetleg csak aláírása 22 db dekoratív egyenként is kiszedhető és értékelhető táblán 30x40 cm. Az egész egy dekoratív rézveretekkel és zománc betétekkel díszített nyomott egészbőr mappában, bársony betéttel. Hozzá egy korabeli fotó az ünnepelt Vámossy Mihályról.
10668.

1893 Vámossy Mihály. (1827-1912) a pesti református főgimnáziumi igazgató-tanár, író, méhész 25 éves igazgatói jubileumára készített emlék füzet. Dekoratív nagy alakú mappa számos híresség Gárdonyi Géza, Szász Károly, Gyulai Pál, Bethlen András, Farkas József, Thaly Kálmán, Kacziány Géza, Szádeczky Gyula, Beöthy Zsolt, Ballagi Aladár, Géresi Kálmán, Alexander Bernát, Lisznyai Elemér, és még nagyon sok más volt diák autográf szerencse kívánó sorai, vagy akár egész oldalas hosszú levele, esetleg csak aláírása 22 db dekoratív egyenként is kiszedhető és értékelhető táblán 30x40 cm. Az egész egy dekoratív rézveretekkel és zománc betétekkel díszített nyomott egészbőr mappában, bársony betéttel. Hozzá egy korabeli fotó az ünnepelt Vámossy Mihályról.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
240 000 Ft
648,65
EUR
,
705,88
USD
Ajánlatok száma:
1
1740 gróf Pálffy János (1664-1751) nádor adománylevele Vásonyi Kovács György részére a Somogy megyei Remete puszta birtokról. Latin nyelven, a nádor és Palugyay Leonard titkár autográf aláírásával hozzá mellékelve a szöveg XIX. sz-i magyar fordítása
10669.

1740 gróf Pálffy János (1664-1751) nádor adománylevele Vásonyi Kovács György részére a Somogy megyei Remete puszta birtokról. Latin nyelven, a nádor és Palugyay Leonard titkár autográf aláírásával hozzá mellékelve a szöveg XIX. sz-i magyar fordítása

 
Eladva
Kikiáltási ár:
30 000 Ft
81,08
EUR
,
88,24
USD
Ajánlatok száma:
20
1777 Felsőszopori Szily János (1735-1799) Szombathely első püspökének beiktatására készült méltató beszéd kézzel írt változata 8 kézzel beírt oldalon
10670.

1777 Felsőszopori Szily János (1735-1799) Szombathely első püspökének beiktatására készült méltató beszéd kézzel írt változata 8 kézzel beírt oldalon

 
Eladva
Kikiáltási ár:
12 000 Ft
32,43
EUR
,
35,29
USD
Ajánlatok száma:
15
1793 Tolvajnyelv szótár mely a Pinkafőn kivégzett rablók vallomásából állt össze. Német nyelven felsorolva kb 150 szó, kifejezés és köznapi megfelelője. / dictionary of argot drawn from the confession of the executed thiefs in Pinkafeld (Burgenland) in 1793. about 150 phrases in German 22x37 p
10671.

1793 Tolvajnyelv szótár mely a Pinkafőn kivégzett rablók vallomásából állt össze. Német nyelven felsorolva kb 150 szó, kifejezés és köznapi megfelelője. / dictionary of argot drawn from the confession of the executed thiefs in Pinkafeld (Burgenland) in 1793. about 150 phrases in German 22x37 p

 
Eladva
Kikiáltási ár:
10 000 Ft
27,03
EUR
,
29,41
USD
Ajánlatok száma:
14
1795 Csanád vármegye határozata a Mindszenti uradalom Porgány-ér és Bogdány-fok halászati joga ügyében, latin nyelven, pecséttel, szakadt, 3 beírt oldal, 6 sztl. lev.
10672.

1795 Csanád vármegye határozata a Mindszenti uradalom Porgány-ér és Bogdány-fok halászati joga ügyében, latin nyelven, pecséttel, szakadt, 3 beírt oldal, 6 sztl. lev.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
38 000 Ft
102,70
EUR
,
111,76
USD
Ajánlatok száma:
0
cca 1822-1856 Kézdiszentlélek (Erdély), Kozma Pál Zaránd megyei főispán több mint 30 éven át vezetett könyve kiadásairól és bevételeiről több száz oldalon, magyar nyelven, első lapon névbejegyzésével, halála utáni évtől feltehetően egy családtagja által tovább vezetve, korabeli pergamenkötésben + 5 db további levél és okmány, közte 1 db levél Kozma Lajostól 1848-ból / Kozma Páls Manuscript Ledger (1822-1856) - Rare Historical Document from Kézdiszentlélek (Sânsimion RO), Transylvania providing an unique glimpse into the financial records and activities of Kozma Pál, the chief notary (fősipán) of Zaránd County, over a span of more than 30 years, approximately from 1822 to 1856. This meticulously kept ledger is a handwritten account, spanning hundreds of pages, in the Hungarian language. It chronicles Kozma Páls expenditures, incomes, and various financial transactions during his tenure. The ledgers first page features Kozma Páls name, and it is believed to have been continued by a family member after his passing, making it an even more precious historical document. The manuscript is bound in a period-appropriate parchment cover, which adds to its authenticity and historical significance. In addition to the ledger, this lot also includes five other documents and letters, among them a letter from Kozma Lajos dating back to 1848. This ledger is more than just a financial record; it is a testament to the economic activities and life of a significant figure in Kézdiszentlélek/ Sânsimion, in Transylvania, during the 19th century. It offers valuable insights into the economic and administrative aspects of the region during that era.
10673.

cca 1822-1856 Kézdiszentlélek (Erdély), Kozma Pál Zaránd megyei főispán több mint 30 éven át vezetett könyve kiadásairól és bevételeiről több száz oldalon, magyar nyelven, első lapon névbejegyzésével, halála utáni évtől feltehetően egy családtagja által tovább vezetve, korabeli pergamenkötésben + 5 db további levél és okmány, közte 1 db levél Kozma Lajostól 1848-ból / Kozma Pál's Manuscript Ledger (1822-1856) - Rare Historical Document from Kézdiszentlélek (Sânsimion RO), Transylvania providing an unique glimpse into the financial records and activities of Kozma Pál, the chief notary (fősipán) of Zaránd County, over a span of more than 30 years, approximately from 1822 to 1856. This meticulously kept ledger is a handwritten account, spanning hundreds of pages, in the Hungarian language. It chronicles Kozma Pál's expenditures, incomes, and various financial transactions during his tenure. The ledger's first page features Kozma Pál's name, and it is believed to have been continued by a family member after his passing, making it an even more precious historical document. The manuscript is bound in a period-appropriate parchment cover, which adds to its authenticity and historical significance. In addition to the ledger, this lot also includes five other documents and letters, among them a letter from Kozma Lajos dating back to 1848. This ledger is more than just a financial record; it is a testament to the economic activities and life of a significant figure in Kézdiszentlélek/ Sânsimion, in Transylvania, during the 19th century. It offers valuable insights into the economic and administrative aspects of the region during that era.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
28 000 Ft
75,68
EUR
,
82,35
USD
Ajánlatok száma:
1
1837 Ipolyság, A Honthi Olvasó Társaság alapszabályai, 1837. dec. 13., hajtott, kissé foltos, kis sérülésekkel, 2 sztl. lev, 3 beírt oldal.  Rajta sok aláírással, közte:  Luka Sándor (1802-1872) ,,első alispán, 1842-ben a váltófeltörvényszék bírájává neveztetett ki, később főispáni helytartó. Fejérváry Miklós (1811-1895) ,,Utazásaiból hazatérve Hont vármegyében, Lontón telepedett meg, s a reformkori nemzedék egyik jeles képviselője lett. Kezdeményezte az ipolysági kaszinó, a honti gazdasági egyesület, a honti történelmi és népnevelési társulat megalapítását. Gyürky Medárddal megalapította 1838-ban a Honti Régészeti Társulatot. - 48-ban kormánybiztos - szabadságharc után emigrál, Brüsszelben Jósika Miklós kebelbarátja - utána 1852-ben USA-ba. Ullmann Bernát (1867-től Szitányi Bernát, 1816-1889) Hont vármegyei jegyző, szolgabíró, főszolgabíró, 1848-ban Csányi megbízottja Bécsben, utána emigráció Törökországban és Párizsban, hazatérését követően később 1861-től haláláig országgyűlési képviselő.  Luka Antal (1794-1878) később 1848-ban alispán, Luka Sándor legfőbb törvényszéki tanácsos, országgyűlési követ bátyja.  Felsőszúdi Sembery Imre (1804-1898) Hont vármegye másodalispánja, 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány tagja, országgyűlési képviselő. Nezettei Boronkay Lajos (1810-1863) Hont vármegye főjegyzője, országgyűlési képviselő, Kossuth kormánybiztosa. Draskóczi és jordánföldi Ivánka Zsigmond (1817-1902) politikus, a Kossuth emigráció tagja, később országgyűlési képviselő, Ivánka Imre bátyja. Kalocsa Antal táblabíró, 1848-ban Hont vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen.  Szentkirályi László, az 1843-44. évi országgyűlésen Hont vármegye követe. Okolicsányi Antal táblabíró, országgyűlési képviselő. Gyürky Sándor Hont vármegyei birtokos nemes. Szilassy Gábor Hont vármegye alispánja 1861-1865. Mártonffy Dénes feltehetőleg Bars vármegye főispánja 1849-52.
10674.

1837 Ipolyság, A Honthi Olvasó Társaság alapszabályai, 1837. dec. 13., hajtott, kissé foltos, kis sérülésekkel, 2 sztl. lev, 3 beírt oldal. Rajta sok aláírással, közte: Luka Sándor (1802-1872) ,,első alispán, 1842-ben a váltófeltörvényszék bírájává neveztetett ki", később főispáni helytartó. Fejérváry Miklós (1811-1895) ,,Utazásaiból hazatérve Hont vármegyében, Lontón telepedett meg, s a reformkori nemzedék egyik jeles képviselője lett. Kezdeményezte az ipolysági kaszinó, a honti gazdasági egyesület, a honti történelmi és népnevelési társulat megalapítását. Gyürky Medárddal megalapította 1838-ban a Honti Régészeti Társulatot." - 48-ban kormánybiztos - szabadságharc után emigrál, Brüsszelben Jósika Miklós kebelbarátja - utána 1852-ben USA-ba. Ullmann Bernát (1867-től Szitányi Bernát, 1816-1889) Hont vármegyei jegyző, szolgabíró, főszolgabíró, 1848-ban Csányi megbízottja Bécsben, utána emigráció Törökországban és Párizsban, hazatérését követően később 1861-től haláláig országgyűlési képviselő. Luka Antal (1794-1878) később 1848-ban alispán, Luka Sándor legfőbb törvényszéki tanácsos, országgyűlési követ bátyja. Felsőszúdi Sembery Imre (1804-1898) Hont vármegye másodalispánja, 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány tagja, országgyűlési képviselő. Nezettei Boronkay Lajos (1810-1863) Hont vármegye főjegyzője, országgyűlési képviselő, Kossuth kormánybiztosa. Draskóczi és jordánföldi Ivánka Zsigmond (1817-1902) politikus, a Kossuth emigráció tagja, később országgyűlési képviselő, Ivánka Imre bátyja. Kalocsa Antal táblabíró, 1848-ban Hont vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen. Szentkirályi László, az 1843-44. évi országgyűlésen Hont vármegye követe. Okolicsányi Antal táblabíró, országgyűlési képviselő. Gyürky Sándor Hont vármegyei birtokos nemes. Szilassy Gábor Hont vármegye alispánja 1861-1865. Mártonffy Dénes feltehetőleg Bars vármegye főispánja 1849-52.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
60 000 Ft
162,16
EUR
,
176,47
USD
Ajánlatok száma:
1
1846 Fekésházy Mihály (?-1848) tokaji uradalmi ügyvéd (Fekésházy-alapítvány) levele Pestre, Báró Eötvös József (1813-1871) jogász, író részére hivatali ügyben, latin nyelven, autográf aláírásával.
10675.

1846 Fekésházy Mihály (?-1848) tokaji uradalmi ügyvéd (Fekésházy-alapítvány) levele Pestre, Báró Eötvös József (1813-1871) jogász, író részére hivatali ügyben, latin nyelven, autográf aláírásával.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
0

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz