https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek

Tételek száma: 126

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
1846 [Vadasi és] jeszeniczei Jankovich Miklós (1772-1846) történész, könyv- és műgyűjtő, mecénás, MTA tag halálozási értesítője, sérült, hiányos, foltos, hajtott, 19x26 cm
10676.

1846 [Vadasi és] jeszeniczei Jankovich Miklós (1772-1846) történész, könyv- és műgyűjtő, mecénás, MTA tag halálozási értesítője, sérült, hiányos, foltos, hajtott, 19x26 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
13
1864.III.31, Brüsszel, Kertbeny Károly (1824-1882) újságíró, műfordító, könyvész, bibliográfus autográf kézzel írt levele Irányi Dánielhez (1822-1892), a márciusi ifjak egyikéhez Párizsba. Kertbeny többször említi Kossuth Lajos (1802-1894) nevét, többek közt egy Kossuthnak címzett nyílt levelet is megnevez. Kertbeny Kossuthnak szóló nyílt levelében az Itáliában élő egyes magyarok bűntetteiről írt 1864-ben (Offener Brief an Herrn Ludwig von Kossuth, früheren Gouverneur von Ungarn, derzeit in Turin, betreffend die Verbrechen einiger Ungarn in Italien. Abgesendet von ... Brüssel, 1864.). Három beírt oldal német nyelven, Kertbeny Károly autográf aláírásával, fejléces papíron.
10677.

1864.III.31, Brüsszel, Kertbeny Károly (1824-1882) újságíró, műfordító, könyvész, bibliográfus autográf kézzel írt levele Irányi Dánielhez (1822-1892), a márciusi ifjak egyikéhez Párizsba. Kertbeny többször említi Kossuth Lajos (1802-1894) nevét, többek közt egy Kossuthnak címzett nyílt levelet is megnevez. Kertbeny Kossuthnak szóló nyílt levelében az Itáliában élő egyes magyarok bűntetteiről írt 1864-ben (Offener Brief an Herrn Ludwig von Kossuth, früheren Gouverneur von Ungarn, derzeit in Turin, betreffend die Verbrechen einiger Ungarn in Italien. Abgesendet von ... Brüssel, 1864.). Három beírt oldal német nyelven, Kertbeny Károly autográf aláírásával, fejléces papíron.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
5
cca 1870-1890 Bánffyhunyad-Zsobok (erdélyi) vasútvonal helyszínrajza, kézzel rajzolt (tus, akvarell), német nyelvű feliratokkal, kihajtható karton táblákon, utolsó három tábla elvált, máskülönben jó állapotban, kb. 310x34 cm / cca 1870-1890 map of the railway line Huedin-Jebucu in Transylvania, hand drawn (ink and watercolour) on cardboard panels, the last three cardboard panels separated from the rest, ca. 310x34 cm
10678.

cca 1870-1890 Bánffyhunyad-Zsobok (erdélyi) vasútvonal helyszínrajza, kézzel rajzolt (tus, akvarell), német nyelvű feliratokkal, kihajtható karton táblákon, utolsó három tábla elvált, máskülönben jó állapotban, kb. 310x34 cm / cca 1870-1890 map of the railway line Huedin-Jebucu in Transylvania, hand drawn (ink and watercolour) on cardboard panels, the last three cardboard panels separated from the rest, ca. 310x34 cm

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
90 000 Ft
243,24
EUR
,
264,71
USD
Ajánlatok száma:
0
1875 Trefort Ágoston (1817-1888) vallás- és közoktatásügyi miniszter (1872-1888) stencilezéssel másolt hivatalos miniszteri levele, fejléces papíron Geduly Lajos (1815 - 1890), a dunáninneni ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület szuperintendense (dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke) részére. A levél mellett Trefort Ágoston eredeti keményhátú vizitkártyaméretű fotója (cca 1870-1875.) Üvegegezett keretben, kétoldalas paszpartuban, a levélen kis sérüléssel, 51,5x56,5 cm
10679.

1875 Trefort Ágoston (1817-1888) vallás- és közoktatásügyi miniszter (1872-1888) stencilezéssel másolt hivatalos miniszteri levele, fejléces papíron Geduly Lajos (1815 - 1890), a dunáninneni ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület szuperintendense (dunáninneni evangélikus egyházkerület püspöke) részére. A levél mellett Trefort Ágoston eredeti keményhátú vizitkártyaméretű fotója (cca 1870-1875.) Üvegegezett keretben, kétoldalas paszpartuban, a levélen kis sérüléssel, 51,5x56,5 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
20 000 Ft
54,05
EUR
,
58,82
USD
Ajánlatok száma:
4
1874 Émile Ollivier (1825-1913) francia miniszterelnök, Liszt Ferenc vejének autográf levele / Autoraph letter of Émile Olivier (1825-1913) prime minister of France and son in law of Franz Liszt
10680.

1874 Émile Ollivier (1825-1913) francia miniszterelnök, Liszt Ferenc vejének autográf levele / Autoraph letter of Émile Olivier (1825-1913) prime minister of France and son in law of Franz Liszt

 
Eladva
Kikiáltási ár:
10 000 Ft
27,03
EUR
,
29,41
USD
Ajánlatok száma:
4
1878 Paul Bailleu (1853-1922) német történész és levéltáros saját kézzel írt levele Marczali Henrik (1856-1940) történész részére, német nyelven, 1 beírt oldal, kis szakadással. / 1878 Letter of Paul Bailleu (1853-1922) German historian and archivist to Henrik Marczali (1856-1940) Hungarian historian, in German language, one written page, slightly damaged.
10681.

1878 Paul Bailleu (1853-1922) német történész és levéltáros saját kézzel írt levele Marczali Henrik (1856-1940) történész részére, német nyelven, 1 beírt oldal, kis szakadással. / 1878 Letter of Paul Bailleu (1853-1922) German historian and archivist to Henrik Marczali (1856-1940) Hungarian historian, in German language, one written page, slightly damaged.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
4
1878 Báró vásárosnaményi Eötvös Loránd (1848-1919) főrendiházi tag, fizikus, egyetemi tanár akadémikus, később: a Budapesti Tudományegyetem rektora (1891-1892), Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatója (1896-1899), országgyűlési képviselő (1893-1895), MTA elnöke (1889-1905), vallás és közoktatásügyi miniszer (1894-1895) saját kézzel írt indítványa ismeretlen személy részére, a középtanodai tanárképezde ügyében, saját kézzel írt aláírásával. Érezni az ellentmondást, mely sok tekintetben a középtanodai tanárképzés ügyében fennáll a m. k. t. egyetem bölcsészeti karának és a m. k. középtanodai tanárképezdének a működése között fennáll, indítványozom: küldessék ki a m. k. t. egyetem bölcsészeti karának kebeléből 5 tagú bizottság mely véleményt adjon az iránt:  1. Czélszerű-e a képtanodai tanárképzés ügyére nézve a középtanodai tanárképezde fennállása oly szervezettel, mint az ma fenáll?  2. Ha nem, mely eljárást tart a k. m. t. egyetem bölcsészeti kara a legczélszerűbbnek, a ki nevezett ügy legsikereseb előmozdítására.  Budapest, 1878. Jan. 31.  b. Eötvös Loránd. Üvegezett keretben, paszpartuban, a széleken javításokkal. 20,5x21,5 cm, keret: 43,5x32,5 cm
10682.

1878 Báró vásárosnaményi Eötvös Loránd (1848-1919) főrendiházi tag, fizikus, egyetemi tanár akadémikus, később: a Budapesti Tudományegyetem rektora (1891-1892), Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatója (1896-1899), országgyűlési képviselő (1893-1895), MTA elnöke (1889-1905), vallás és közoktatásügyi miniszer (1894-1895) saját kézzel írt indítványa ismeretlen személy részére, a középtanodai tanárképezde ügyében, saját kézzel írt aláírásával. "Érezni az ellentmondást, mely sok tekintetben a középtanodai tanárképzés ügyében fennáll a m. k. t. egyetem bölcsészeti karának és a m. k. középtanodai tanárképezdének a működése között fennáll, indítványozom: küldessék ki a m. k. t. egyetem bölcsészeti karának kebeléből 5 tagú bizottság mely véleményt adjon az iránt: 1. Czélszerű-e a képtanodai tanárképzés ügyére nézve a középtanodai tanárképezde fennállása oly szervezettel, mint az ma fenáll? 2. Ha nem, mely eljárást tart a k. m. t. egyetem bölcsészeti kara a legczélszerűbbnek, a ki nevezett ügy legsikereseb előmozdítására. Budapest, 1878. Jan. 31. b. Eötvös Loránd." Üvegezett keretben, paszpartuban, a széleken javításokkal. 20,5x21,5 cm, keret: 43,5x32,5 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
30 000 Ft
81,08
EUR
,
88,24
USD
Ajánlatok száma:
14
1878 Greguss Ágost (1825-1882) bölcseleti doktor, egyetemi tanár, esztéta, az MTA tag, a Kisfaludy Társaság másodelnökének saját kézzel írt bírálata Medveczky Frigyes (1855-1914) filozófus doktori értekezésére, saját kezű aláírásával, szakadt, 2 sztl. lev.
10683.

1878 Greguss Ágost (1825-1882) bölcseleti doktor, egyetemi tanár, esztéta, az MTA tag, a Kisfaludy Társaság másodelnökének saját kézzel írt bírálata Medveczky Frigyes (1855-1914) filozófus doktori értekezésére, saját kezű aláírásával, szakadt, 2 sztl. lev.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
1
1878 Igazolvány arról, hogy Pollatsek Sándor úr egy szűcs selyem kendőt néhai Deák Ferenc hagyatékából vett, az akadémiai palotában mai napon tartott árverésen. Budapest, április 14. 1878.  A Deák Ferenc (1803-1876) hagyatékából rendezett megnyert tétel elismervénye. Rajta Toldy József (1838-?) fővárosi tiszti főügyész, és Vörösmarty Béla (1844-1904) budapesti királyi tábla bíró, Deák Ferenc végrendeleti végrehajtójának aláírásával. Szakadt, 17x21 cm
10684.

1878 "Igazolvány arról, hogy Pollatsek Sándor úr egy szűcs selyem kendőt néhai Deák Ferenc hagyatékából vett, az akadémiai palotában mai napon tartott árverésen. Budapest, április 14. 1878." A Deák Ferenc (1803-1876) hagyatékából rendezett megnyert tétel elismervénye. Rajta Toldy József (1838-?) fővárosi tiszti főügyész, és Vörösmarty Béla (1844-1904) budapesti királyi tábla bíró, Deák Ferenc végrendeleti végrehajtójának aláírásával. Szakadt, 17x21 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
18 000 Ft
48,65
EUR
,
52,94
USD
Ajánlatok száma:
4
1879 Tőkés Emília (1835-1911) színésznő, az 1860-as évek egyik legismertebb, legkedveltebb vidéki színésznőjének pécsi színházi szerződése, autográf aláírásával, 1879. március. 12., hajtásnyommal.
10685.

1879 Tőkés Emília (1835-1911) színésznő, az 1860-as évek egyik legismertebb, legkedveltebb vidéki színésznőjének pécsi színházi szerződése, autográf aláírásával, 1879. március. 12., hajtásnyommal.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
0
cca 1880-1900 Kassai vasútállomás helyszínrajza (Situation des Stationsplatzes Kaschau), kézzel rajzolt (tus, akvarell), karton táblákon, német nyelvű feliratokkal és jelmagyarázattal, többek közt a kassa-oderbergi vasútra vonatkozóan; 1:1000, néhány lapon apró felületi hiánnyal, máskülönben jó állapotban, 143x34 cm / cca 1870-1900 map of the railway station in Kosice, hand drawn (ink and watercolour on paper), description in German languague, 1:1000, with some minor surface wear, otherwise in good condition, 143x34 cm
10686.

cca 1880-1900 Kassai vasútállomás helyszínrajza (Situation des Stationsplatzes Kaschau), kézzel rajzolt (tus, akvarell), karton táblákon, német nyelvű feliratokkal és jelmagyarázattal, többek közt a kassa-oderbergi vasútra vonatkozóan; 1:1000, néhány lapon apró felületi hiánnyal, máskülönben jó állapotban, 143x34 cm / cca 1870-1900 map of the railway station in Kosice, hand drawn (ink and watercolour on paper), description in German languague, 1:1000, with some minor surface wear, otherwise in good condition, 143x34 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
55 000 Ft
148,65
EUR
,
161,76
USD
Ajánlatok száma:
2
1882 Haynald Lajos (1816-1891) kalocsai bíboros érsek, korábban erdélyi püspök, botanikus saját kézzel írt levele ismeretlen részére, a lapok felső részén szöveget nem érintő hiánnyal, az utolsó lapon sérülésekkel, autográf aláírással, 2,5 beírt oldal, 2 sztl. lev.
10687.

1882 Haynald Lajos (1816-1891) kalocsai bíboros érsek, korábban erdélyi püspök, botanikus saját kézzel írt levele ismeretlen részére, a lapok felső részén szöveget nem érintő hiánnyal, az utolsó lapon sérülésekkel, autográf aláírással, 2,5 beírt oldal, 2 sztl. lev.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
6 000 Ft
16,22
EUR
,
17,65
USD
Ajánlatok száma:
7

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz