https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek

Tételek száma: 126

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
1896 Tisza Kálmán (1830-1902) miniszterelnök saját kézzel írt levele Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek. A levélben egyházi tárgyú törvényjavaslat tárgyalásáról ír. Kettő beírt oldal, borítékkal. / Hand written letter by Hungarian prime minister Kálmán Tisza to Kálmán Szél, dean in Salonta
10700.

1896 Tisza Kálmán (1830-1902) miniszterelnök saját kézzel írt levele Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek. A levélben egyházi tárgyú törvényjavaslat tárgyalásáról ír. Kettő beírt oldal, borítékkal. / Hand written letter by Hungarian prime minister Kálmán Tisza to Kálmán Szél, dean in Salonta

 
Eladva
Kikiáltási ár:
40 000 Ft
108,11
EUR
,
117,65
USD
Ajánlatok száma:
3
1897 soproni Czullik Ágost (1847-?), az oroszvári kertészet alapítójának és tulajdonosának, a Liechtenstein hercegi kertek igazgatójának, kertészeti-építészeti szakíró 50. születésnapi zenész-táncos ünnepségének meghívója, selyem, aranyrojtokkal, egy szál kijött a rojtokból, kissé foltos, hajtott, a hajtás mentén, középen szakadt. 36x27 cm, rojtokkal: 47x27 cm
10701.

1897 soproni Czullik Ágost (1847-?), az oroszvári kertészet alapítójának és tulajdonosának, a Liechtenstein hercegi kertek igazgatójának, kertészeti-építészeti szakíró 50. születésnapi zenész-táncos ünnepségének meghívója, selyem, aranyrojtokkal, egy szál kijött a rojtokból, kissé foltos, hajtott, a hajtás mentén, középen szakadt. 36x27 cm, rojtokkal: 47x27 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
20 000 Ft
54,05
EUR
,
58,82
USD
Ajánlatok száma:
1
cca 1897 Hubay Jenő (1858-1937) hegedűművész, zeneszerző által később dedikált fotó melyen Hubay-Popper vonósnégyes tagjai láthatóak. Hubayn kívül Kemény Rezső, Popper Dávid (1843-1913), Szerémi Gusztáv (1877-1952), 24x18 cm Üvegezett keretben. Strelisky fotó
10702.

cca 1897 Hubay Jenő (1858-1937) hegedűművész, zeneszerző által később dedikált fotó melyen Hubay-Popper vonósnégyes tagjai láthatóak. Hubayn kívül Kemény Rezső, Popper Dávid (1843-1913), Szerémi Gusztáv (1877-1952), 24x18 cm Üvegezett keretben. Strelisky fotó

 
Eladva
Kikiáltási ár:
20 000 Ft
54,05
EUR
,
58,82
USD
Ajánlatok száma:
11
1897 Sopronvármegye és Sopron Sz. Kir. Város Közönsége Széchényi István gróf emlékszobrának ünnepélyes leleplezésének meghívója, 1897. május hó. 23., név nélkül, 15x24 cm + Meghívó a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör gróf Széchenyi István szobrának leleplezése alkalmából 1897. május 23-án a kaszinó nagytermében Ünnepi Estélyt rendez, melyre t. Czimet tisztelettel meghívja..., 2 sztl. lev.
10703.

1897 Sopronvármegye és Sopron Sz. Kir. Város Közönsége Széchényi István gróf emlékszobrának ünnepélyes leleplezésének meghívója, 1897. május hó. 23., név nélkül, 15x24 cm + Meghívó a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör gróf Széchenyi István szobrának leleplezése alkalmából 1897. május 23-án a kaszinó nagytermében Ünnepi Estélyt rendez, melyre t. Czimet tisztelettel meghívja..., 2 sztl. lev.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
6 000 Ft
16,22
EUR
,
17,65
USD
Ajánlatok száma:
5
1898 gróf Tisza István (1861-1918) miniszterelnök autográf levele Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek melyben kifjezi köszönetét Tisza Lajos (1832-1898) miniszter sírjánál mondott szép beszédért. Kettő kézzel beírt oldal
10704.

1898 gróf Tisza István (1861-1918) miniszterelnök autográf levele Szél Kálmán nagyszalontai esperesnek melyben kifjezi köszönetét Tisza Lajos (1832-1898) miniszter sírjánál mondott szép beszédért. Kettő kézzel beírt oldal

 
Eladva
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
1
1899 Leiningen-Westerbug Ármin (1848-1900) mérnök, miniszteri biztos saját kézzel írt levele Marczali Henrik (1856-1940) professzor, történész részére, benne írásbeli felhatalmazása, édesapja Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú emlékiratainak és leveleinek feldolgozására:  Nagyságos Dr. Marczali Henrik tanár úrnak Budapesten.  Igen tisztelt tanár ur!  A mire Önt élőszóval megkértem - most egyenes kívánságára írásban is felhatalmazom Önt: megboldogult édes atyám gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok emlékiratának valamint tőlem szintén átvett leveleinek egészen Önnek belátása szerint, mint német eredetiben, mind magyar fordításban, hírlapok utján vagy könyv alakjában leendő közzétételére. Csupán a könyv második kiadásának a mennyiben ilyenre rá kerülne a sor - jogát fentartom magamnak. Ezen levelem szolgáljon a legformálisabb meghatalmazás gyanánt. Melyek után maradtam tökélletes tisztelettel. Budapest 1899. november 28. án.
10705.

1899 Leiningen-Westerbug Ármin (1848-1900) mérnök, miniszteri biztos saját kézzel írt levele Marczali Henrik (1856-1940) professzor, történész részére, benne írásbeli felhatalmazása, édesapja Leiningen-Westerburg Károly (1819-1849) honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú emlékiratainak és leveleinek feldolgozására: "Nagyságos Dr. Marczali Henrik tanár úrnak Budapesten. Igen tisztelt tanár ur! A mire Önt élőszóval megkértem - most egyenes kívánságára írásban is felhatalmazom Önt: megboldogult édes atyám gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok emlékiratának valamint tőlem szintén átvett leveleinek egészen Önnek belátása szerint, mint német eredetiben, mind magyar fordításban, hírlapok utján vagy könyv alakjában leendő közzétételére. Csupán a könyv második kiadásának a mennyiben ilyenre rá kerülne a sor - jogát fentartom magamnak. Ezen levelem szolgáljon a legformálisabb meghatalmazás gyanánt. Melyek után maradtam tökélletes tisztelettel. Budapest 1899. november 28. án."

 
Eladva
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
1
1899 Szirmay Albert (1880-1937) zeneszerző autográf levele Mon cher ami Détshy megszólítással humoros hangnemben, frissen írt darabjáról ír. Kettő beírt oldal
10706.

1899 Szirmay Albert (1880-1937) zeneszerző autográf levele "Mon cher ami Détshy" megszólítással humoros hangnemben, frissen írt darabjáról ír. Kettő beírt oldal

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
16 000 Ft
43,24
EUR
,
47,06
USD
Ajánlatok száma:
0
Kodály Zoltán (1882-1967) zeneszerző autográf népdallejegyzése: Kalmük dal, autográf feljegyzésekkel. Amikor Kodály vizsgálni kezdte a rokonságot a magyar és uráli területek népzenéje között, a kutatás alapjául szolgáló népdalokról lejegyzést készített. Jelen példány egy kalmük dallam ezek közül. Kodály sajátkezű lejegyzésével, ceruzás megjegyzésekkel. Idegen kéz jegyzetével: Kalmük dallam - Rudnyev gyűjteményel 20x33 cm / Autograph notes and text of a Calmuc folk song by Zoltan Kodaly (1882-1967) composer
10707.

Kodály Zoltán (1882-1967) zeneszerző autográf népdallejegyzése: Kalmük dal, autográf feljegyzésekkel. Amikor Kodály vizsgálni kezdte a rokonságot a magyar és uráli területek népzenéje között, a kutatás alapjául szolgáló népdalokról lejegyzést készített. Jelen példány egy kalmük dallam ezek közül. Kodály sajátkezű lejegyzésével, ceruzás megjegyzésekkel. Idegen kéz jegyzetével: "Kalmük dallam - Rudnyev gyűjteményel" 20x33 cm / Autograph notes and text of a Calmuc folk song by Zoltan Kodaly (1882-1967) composer

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
120 000 Ft
324,32
EUR
,
352,94
USD
Ajánlatok száma:
0
1901 Országgyűlési meghívó. Ferenc József (1830-1916) király és Széll Kálmán (1843-1915) miniszterelnök által autográf aláírt meghívó az 1910. évi Országgyűlésre Szatmárnémeti városa részére. Papírfelzetes viaszpecséttel, hajtva. / Invitation for the National Assembly with autograph signatures of the Emperor Franz Joseph and Prime Minister Kalman Széll to the city of Satu-Mare 39x55 cm
10708.

1901 Országgyűlési meghívó. Ferenc József (1830-1916) király és Széll Kálmán (1843-1915) miniszterelnök által autográf aláírt meghívó az 1910. évi Országgyűlésre Szatmárnémeti városa részére. Papírfelzetes viaszpecséttel, hajtva. / Invitation for the National Assembly with autograph signatures of the Emperor Franz Joseph and Prime Minister Kalman Széll to the city of Satu-Mare 39x55 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
120 000 Ft
324,32
EUR
,
352,94
USD
Ajánlatok száma:
5
1901 Kaposvár, Rippl-Rónai József (1861-1927) festő- és grafikusművész saját kézzel írt levele, saját kezű aláírásával Dr. Rott Jakabnénak. 14én 11 órakor d. e. Műcsarnok; Vlassics [Wlassics Gyula?] és sok más és különösen mennyi hiába való dolog!. - Szeretném, ha látná Schwarcz Gusztáv képét! [1901 Tavaszi nemzetközi kiállítás.] (-Micsoda malócziózus száj, érzékies ajkak és folyton mosolygó szemek!) - A feleségébe is belekaptam, de még csak fél uton vagyunk, de már a szép és a jó felé. ...Mennyire nekem való portrék ezek a szép és fess zsidó asszonyoké - azonkívül érdemes velük dolgozni, mert nemcsak kedvesek, de szellemesek is - ... Ha vissza nem megyek mostanában Párisba úgy folytatni fogom a portrékat. Üvegezett keretben, kétoldalas paszpartuban, borítékkal, 20x24,5 cm, 9,5x12,5 cm, keret: 42x37 cm
10709.

1901 Kaposvár, Rippl-Rónai József (1861-1927) festő- és grafikusművész saját kézzel írt levele, saját kezű aláírásával Dr. Rott Jakabnénak. "14én 11 órakor d. e. Műcsarnok; Vlassics [Wlassics Gyula?] és sok más és különösen mennyi hiába való dolog!. - Szeretném, ha látná Schwarcz Gusztáv képét! [1901 Tavaszi nemzetközi kiállítás.] (-Micsoda malócziózus száj, érzékies ajkak és folyton mosolygó szemek!) - A feleségébe is belekaptam, de még csak fél uton vagyunk, de már a szép és a jó felé. ...Mennyire nekem való portrék ezek a szép és fess zsidó asszonyoké - azonkívül érdemes velük dolgozni, mert nemcsak kedvesek, de szellemesek is - ..." "Ha vissza nem megyek mostanában Párisba úgy folytatni fogom a portrékat." Üvegezett keretben, kétoldalas paszpartuban, borítékkal, 20x24,5 cm, 9,5x12,5 cm, keret: 42x37 cm

 
Eladva
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
13
1902 A Mátyás király szobra leleplezésének országos ünnepélye Kolozsvárt. Névre-szóló belépő-jegy és programfüzet, az utolsó oldalon a helyszín térképével, hajtott, 4 p.
10710.

1902 A Mátyás király szobra leleplezésének országos ünnepélye Kolozsvárt. Névre-szóló belépő-jegy és programfüzet, az utolsó oldalon a helyszín térképével, hajtott, 4 p.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
20 000 Ft
54,05
EUR
,
58,82
USD
Ajánlatok száma:
11
1902, Abbázia, Moriz Rosenthal (1862-1946) zongorista, Liszt Ferenc tanítványának német nyelvű levele ismeretlennek, amelyben említi többek közt Magyarországot és Budapestet valamint unokatestvére Fannie Bloomfield Zeisler (1863-1927) zongorista nevét. Érdekes sorokkal a zongorajátékról: (...) vor allem glaubt sie, daß man zum Klavierspiel keine Technik braucht u. daß Ihr Mangel an musikalischem Gehör u. Talent (...) és rövid kézzel írt kottával. A levél végén köszönti Herzfeld Viktor (1856-1919) zeneszerzőt, Hans Koessler/Koessler János (1853-1926) zeneszerző, zenepedagógust és Popper Dávid (1843-1913) gordonkaművészt. 4 kézzel írt oldal, Moriz Rosenthal autográf aláírásával, Curanstalten Abbazia illusztrált levélpapíron, üvegezett fakeretben.
10711.

1902, Abbázia, Moriz Rosenthal (1862-1946) zongorista, Liszt Ferenc tanítványának német nyelvű levele ismeretlennek, amelyben említi többek közt Magyarországot és Budapestet valamint unokatestvére Fannie Bloomfield Zeisler (1863-1927) zongorista nevét. Érdekes sorokkal a zongorajátékról: "(...) vor allem glaubt sie, daß man zum Klavierspiel keine Technik braucht u. daß Ihr Mangel an musikalischem Gehör u. Talent (...)" és rövid kézzel írt kottával. A levél végén köszönti Herzfeld Viktor (1856-1919) zeneszerzőt, Hans Koessler/Koessler János (1853-1926) zeneszerző, zenepedagógust és Popper Dávid (1843-1913) gordonkaművészt. 4 kézzel írt oldal, Moriz Rosenthal autográf aláírásával, Curanstalten Abbazia illusztrált levélpapíron, üvegezett fakeretben.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
15

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz