https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Religion

Number of items: 68

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Ujtestamentom a szentirásnak a szent tudomány jelen álláspontjához és korunk kívánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati magyarázata, kézi könyvül lelkészek, iskolatanítók és családatyák számára. 1-2. rész. Dr. Wohlfarth J(ohann) F(riedrich) T(heodor) német dolgozata után, adalékokkal Dinter, Lisco ST. munkáiból bővítve átdolgozták és kiadják Incze Dániel és Herpei Gergely. Kolozsvár, 1852-1854, Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1 (címkép, acélmetszet)+1 (díszcímlap, litográfia) t.+4+832 p.+ 1 t. (kihajtható térkép, kézzel színezett)+2+833-1254 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott, kissé foltos borítóval, kissé foltos lapokkal, a II. kötetben foltos lapokkal, kissé dohos. Ritka!
17344.
 

Ujtestamentom a' szentirásnak a szent tudomány jelen álláspontjához és korunk kívánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati magyarázata, kézi könyvül lelkészek, iskolatanítók és családatyák számára. 1-2. rész. Dr. Wohlfarth J(ohann) F(riedrich) T(heodor) német dolgozata után, adalékokkal Dinter, Lisco ST. munkáiból bővítve átdolgozták és kiadják Incze Dániel és Herpei Gergely. Kolozsvár, 1852-1854, Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1 (címkép, acélmetszet)+1 (díszcímlap, litográfia) t.+4+832 p.+ 1 t. (kihajtható térkép, kézzel színezett)+2+833-1254 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott, kissé foltos borítóval, kissé foltos lapokkal, a II. kötetben foltos lapokkal, kissé dohos. Ritka!

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
20 000 HUF
62,50
EUR
,
68,97
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
20 000 HUF
Refresh
Theodor Beza (1519-1605): Novum D[omini] N[ostri] Jesu Christi Testamentum. Latine: ex interpretatione Theodori Bezae ultimo recognita. Amstelodami (Amsterdam),1624,Pauli Arnoldi f. a Ravesteyn,(Impensis Johannis Jansonii,)1+248 fol. Latin nyelven. Későbbi egészbőr-kötésben, a bőr a gerinc, és a borító egy részén sérült, 3 folio hiányzik, néhány aláhúzással, névbejegyzéssel./  Leather-binding, with damaged spine and cover, 3 sheet lost, with some underlines, and name notice, in Latin language.
17345.
 

Theodor Beza (1519-1605): Novum D[omini] N[ostri] Jesu Christi Testamentum. Latine: ex interpretatione Theodori Bezae ultimo recognita. Amstelodami (Amsterdam),1624,Pauli Arnoldi f. a Ravesteyn,(Impensis Johannis Jansonii,)1+248 fol. Latin nyelven. Későbbi egészbőr-kötésben, a bőr a gerinc, és a borító egy részén sérült, 3 folio hiányzik, néhány aláhúzással, névbejegyzéssel./ Leather-binding, with damaged spine and cover, 3 sheet lost, with some underlines, and name notice, in Latin language.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
36 000 HUF
112,50
EUR
,
124,14
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
36 000 HUF
Refresh
Szent Biblia, az-az Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által és mostan a basileai ki-adás szerint ezen formában ki-botsáttatott.; hozzákötve: Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven sóltári a franczia nóták s versek szerént magyar versekre fordíttattak s rendeltettek Szenczi Molnár Albert által. Posonyban és Pesten, 1803., Patzkó Ferenc József, 4+1 t.+2+1152+392+122+4 p. Sérült egészbőr kötésben, az első 8 lap hiányzik.
17346.
 

Szent Biblia, az-az Istennek ó és új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás. Magyar nyelvre fordíttatott Károli Gáspár által és mostan a' basileai ki-adás szerint ezen formában ki-botsáttatott.; hozzákötve: Szent Dávid királynak és prófétának száz ötven 'sóltári a franczia nóták 's versek szerént magyar versekre fordíttattak 's rendeltettek Szenczi Molnár Albert által. Po'sonyban és Pesten, 1803., Patzkó Ferenc József, 4+1 t.+2+1152+392+122+4 p. Sérült egészbőr kötésben, az első 8 lap hiányzik.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
11 000 HUF
34,38
EUR
,
37,93
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
12 000 HUF
Refresh
Risz Pál: A keresztényi tudományban való rövid oktatás, D. Luther Mártonnak katekismusa szerint. Kassa, 1826., Ellinger István, 175 p. 2. kiadás. Korabeli kopott félbőr-kötésben, a gerincen kis sérülésekkel, dohos.
17347.
 

Risz Pál: A keresztényi tudományban való rövid oktatás, D. Luther Mártonnak katekismusa szerint. Kassa, 1826., Ellinger István, 175 p. 2. kiadás. Korabeli kopott félbőr-kötésben, a gerincen kis sérülésekkel, dohos.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
4 000 HUF
12,50
EUR
,
13,79
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
4 200 HUF
Refresh
Vezerle Gáspár: Népszerű erkölcstan. Keresztény katolikus családok számára. Pest, 1851, Eisenfels és Emich Könyvnyomdája. Kiadói kartonált kötés, sérült gerinccel, viseltes állapotban.
17348.
 

Vezerle Gáspár: Népszerű erkölcstan. Keresztény katolikus családok számára. Pest, 1851, Eisenfels és Emich Könyvnyomdája. Kiadói kartonált kötés, sérült gerinccel, viseltes állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
4 000 HUF
12,50
EUR
,
13,79
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
4 000 HUF
Refresh
Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia hominis catholici. Editio omnium emendatissima. Budae, 1821. Typ. Univ. Hung. 1 t. ( a kettőből) ( díszcímlap) 12 sztl. lev. 471 p. 4 sztl. lev. + ( a végéről hiányoznak a rézmetszetek). Az Officium Rákóczianum az egyik legnépszerűbb imádságoskönyv volt számos kiadással. Korabeli egészbőr kötésben, fűzés elvált a könyvtesttől.
17349.
 

Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia hominis catholici. Editio omnium emendatissima. Budae, 1821. Typ. Univ. Hung. 1 t. ( a kettőből) ( díszcímlap) 12 sztl. lev. 471 p. 4 sztl. lev. + ( a végéről hiányoznak a rézmetszetek). Az Officium Rákóczianum az egyik legnépszerűbb imádságoskönyv volt számos kiadással. Korabeli egészbőr kötésben, fűzés elvált a könyvtesttől.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
10 000 HUF
Refresh
Der lebendige Rosenkranz und die Verehreung des heiligsten Herzens Maria, ein katolisches Gebet- und Erbauungsbuch. Raab, 1848. Kiadói egészbőr kötés, aranyozott lapszélek, kissé kopottas állapotban.
17350.
 

Der lebendige Rosenkranz und die Verehreung des heiligsten Herzens Maria, ein katolisches Gebet- und Erbauungsbuch. Raab, 1848. Kiadói egészbőr kötés, aranyozott lapszélek, kissé kopottas állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
7 000 HUF
21,88
EUR
,
24,14
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
7 500 HUF
Refresh
Anselm Molitor: Theologische Abhandlung von der gesetzgebenden, zwingenden, und erklärenden Macht der Kirche ... Freysing,1768, Sebastian Mößmer, 120 p.+1 t. Német nyelven. Kartonált papírkötésben, kopott borítóval, foltos lapokkal.
17351.
 

Anselm Molitor: Theologische Abhandlung von der gesetzgebenden, zwingenden, und erklärenden Macht der Kirche ... Freysing,1768, Sebastian Mößmer, 120 p.+1 t. Német nyelven. Kartonált papírkötésben, kopott borítóval, foltos lapokkal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
1 000 HUF
3,13
EUR
,
3,45
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
1 200 HUF
Refresh
Predigten zur Unterweisung christlicher Gemeinen auf alle Sonntage und Hauptfeste des Jahres : aus dem Inhalte des Evangeliums gezogen, das man in der Messe liest. Erster Band. ... In französischer Sprache hrsg von dem: herrn (Jean) Billot, ... Augsburg, 1775, Veith, 12+496+4 p. Német nyelven. Második kiadás. Kiadói egészbőr-kötés, kopott borítóval, sérült gerinccel, néhány lapon lapszéli folttal, az utolsó lapon és a hátsó előzéklapon és szennylapon lyukkal.
17352.
 

Predigten zur Unterweisung christlicher Gemeinen auf alle Sonntage und Hauptfeste des Jahres : aus dem Inhalte des Evangeliums gezogen, das man in der Messe liest. Erster Band. ... In französischer Sprache hrsg von dem: herrn (Jean) Billot, ... Augsburg, 1775, Veith, 12+496+4 p. Német nyelven. Második kiadás. Kiadói egészbőr-kötés, kopott borítóval, sérült gerinccel, néhány lapon lapszéli folttal, az utolsó lapon és a hátsó előzéklapon és szennylapon lyukkal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
1 000 HUF
3,13
EUR
,
3,45
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
1 200 HUF
Refresh
Thomas von Kempis: Buch von der Nachfolgung Christi. Grätz, 1820, Bibliothek für katholische Seelensorger und Religionsfreunde, XLIV+45-420+111+1 p. Német nyelven. Javított gerincű félbőr-kötésben, kopott borítóval.
17353.
 

Thomas von Kempis: Buch von der Nachfolgung Christi. Grätz, 1820, Bibliothek für katholische Seelensorger und Religionsfreunde, XLIV+45-420+111+1 p. Német nyelven. Javított gerincű félbőr-kötésben, kopott borítóval.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
800 HUF
2,50
EUR
,
2,76
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
800 HUF
Refresh
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, kissé kopott
17354.
 

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, kissé kopott

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
1 000 HUF
3,13
EUR
,
3,45
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
1 000 HUF
Refresh
Kálmáncsai Graduál / A Graduál átirata. Kecskemét, 2005. Nemzeti Kincseinkért Egyesület. Kiadói műbőr kötésben, lapszélek kívülről kissé foltosak.
17355.
 

Kálmáncsai Graduál / A Graduál átirata. Kecskemét, 2005. Nemzeti Kincseinkért Egyesület. Kiadói műbőr kötésben, lapszélek kívülről kissé foltosak.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
5 000 HUF
Refresh

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

365. Auction:
Payment deadline is 20 March

366. Auction:
From 10 to 19 March
Payment deadline is 3 April
Viewing: From 16 to 19 March
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment