https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Military

Number of items: 17

Auction is over! Item soon called at the auction hall
A világháború 1914-1918. Különös tekintettel Magyarország és a magyar csapatok szereplésére. Szerk. és kiadja a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár. I-X. köt. [Teljes! A mellékletek között néhány hiánnyal, lásd lentebb.] Bp., 1928-1942, Stádium-ny. Kiadói egységes, aranyozott egészvászon-kötésben, változó, többségében jó állapotban, részben kopott borítókkal. A térképek és mellékletek eredeti, kiadói tékákban (az egyik tok sérült). I. köt.: Külpolitikai visszapillantás. A világháború kitörése. Események az orosz hadszíntéren 1914. évi augusztus hó 20-ig. (239 p. + 6 db melléklet a kötet végén). II. köt.: Az orosz harctéren lefolyt események 1914. augusztus 30-ig. (562 p. + 20 db melléklet + 1 füzet). III. köt.: Az 1914. évi galíciai bevezető nyári hadjárat; [...] Események a nyugati hadszíntéren a háború kitörésétől 1914. szeptember közepéig. (666 p. + 8 db melléklet + 1 füzet). IV. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi augusztusi Szerbia és Montenegro elleni hadjárata. (413 p. + 9 db melléklet [+ füzet hiány!]). V. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi szeptember-decemberi szerbiai és Montenegro elleni hadjárata. (712 p. + 12 db melléklet + 1 füzet). VI. köt.: 1914. szeptember második felének és október havának eseményei a keleti (orosz) és a nyugati (francia) hadszíntéren. (453 p. + 40 db melléklet). VII. köt.: 1914. november és december havának eseményei. (700 p. + 30 db melléklet + 1 táblázat). VIII. köt.: 1915. első négy havának eseményei. (919 p. + 28 db melléklet). IX. köt.: 1915. május és junius havának eseményei. (825 p. + 75 db melléklet [51. sz. melléklet hiány!]). X. köt.: Az 1915. évi nyári események. (949 p. + 57 db melléklet [43. sz. melléklet hiány!] + 1 füzet). Az I. világháború eseményeit a háború kitörésétől 1915. augusztusáig feldolgozó, 10 kötetből álló mű a Hadtörténelmi Levéltár legnagyobb szabású vállalkozása volt megalakulása óta. A tíz megjelent kötet kiadása 1928-tól 1942-ig tartott. (A teljes művet eredetileg 20-25 kötetre tervezték.) Az első kötet előszavában Gerbert Károly főigazgató a munkát a Hadtörténelmi Levéltár ,,hivatalos világháborús művének nevezi. A kötetek összeállításában és szerkesztésében részt vett többek között Madarász László, az irodalmi osztály főelőadója, valamint Kárpáthy Ákos ny. áll. tábornok is.
19185.

A világháború 1914-1918. Különös tekintettel Magyarország és a magyar csapatok szereplésére. Szerk. és kiadja a M. Kir. Hadtörténelmi Levéltár. I-X. köt. [Teljes! A mellékletek között néhány hiánnyal, lásd lentebb.] Bp., 1928-1942, Stádium-ny. Kiadói egységes, aranyozott egészvászon-kötésben, változó, többségében jó állapotban, részben kopott borítókkal. A térképek és mellékletek eredeti, kiadói tékákban (az egyik tok sérült). I. köt.: Külpolitikai visszapillantás. A világháború kitörése. Események az orosz hadszíntéren 1914. évi augusztus hó 20-ig. (239 p. + 6 db melléklet a kötet végén). II. köt.: Az orosz harctéren lefolyt események 1914. augusztus 30-ig. (562 p. + 20 db melléklet + 1 füzet). III. köt.: Az 1914. évi galíciai bevezető nyári hadjárat; [...] Események a nyugati hadszíntéren a háború kitörésétől 1914. szeptember közepéig. (666 p. + 8 db melléklet + 1 füzet). IV. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi augusztusi Szerbia és Montenegro elleni hadjárata. (413 p. + 9 db melléklet [+ füzet hiány!]). V. köt.: Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914. évi szeptember-decemberi szerbiai és Montenegro elleni hadjárata. (712 p. + 12 db melléklet + 1 füzet). VI. köt.: 1914. szeptember második felének és október havának eseményei a keleti (orosz) és a nyugati (francia) hadszíntéren. (453 p. + 40 db melléklet). VII. köt.: 1914. november és december havának eseményei. (700 p. + 30 db melléklet + 1 táblázat). VIII. köt.: 1915. első négy havának eseményei. (919 p. + 28 db melléklet). IX. köt.: 1915. május és junius havának eseményei. (825 p. + 75 db melléklet [51. sz. melléklet hiány!]). X. köt.: Az 1915. évi nyári események. (949 p. + 57 db melléklet [43. sz. melléklet hiány!] + 1 füzet). Az I. világháború eseményeit a háború kitörésétől 1915. augusztusáig feldolgozó, 10 kötetből álló mű a Hadtörténelmi Levéltár legnagyobb szabású vállalkozása volt megalakulása óta. A tíz megjelent kötet kiadása 1928-tól 1942-ig tartott. (A teljes művet eredetileg 20-25 kötetre tervezték.) Az első kötet előszavában Gerbert Károly főigazgató a munkát a Hadtörténelmi Levéltár ,,hivatalos világháborús művének" nevezi. A kötetek összeállításában és szerkesztésében részt vett többek között Madarász László, az irodalmi osztály főelőadója, valamint Kárpáthy Ákos ny. áll. tábornok is.

 
The item is not available
Starting price:
240 000 HUF
648,65
EUR
,
705,88
USD
Number of bids:
0
Montgomery, (Bernard Law, Viscount of Alamein): Memoiren. [Emlékiratok.] (Aláírt.) München, (1958). Paul List Verlag (Druck: E. C. Baumann KG., Kulmbach). 620 + [4] p. + 6 t. (kétoldalas). Első német kiadás. Az első előzéken a tábornok saját kezű aláírása: ,,Montgomery of Alamein F[ield] M[arshal] 1959. Bernard Law Montgomery angol tábornok (1887-1976), az el-alameini páncélosoffenzíva hősének emlékiratai eredeti nyelven 1958-ban jelentek meg, ,,The Memoirs of Field-Marshal the Viscount Montgomery of Alamein, K. G. címmel. Az angol hadvezér a második világháború számos frontján teljesített szolgálatot, a dunquerque-i evakuálástól 1942. évi, legnevezetesebb északi-afrikai bevetéséig, majd később a szicíliai partra szállás és az olaszországi szövetséges előrenyomulás idején. Az 1942. évi sivatagi páncélos diadala után az El-Alamein vikomtja címet is kiérdemlő Montgomery tábornok 1944-ben Eisenhower beosztottjakánt felügyelte a normandiai partra szállást, majd vett részt az ardenneki ütközetben. Montgomery tábornok emlékiratai a fiatalkori emlékek áttekintése után döntően a második világháború ütközeteivel foglalkozik, az eligazodást az oldalszámozáson belül elhelyezett 13 egész oldalas és egy szövegközti hadműveleti vázlat segíti. A szerző emlékiratában egyszersmind emlékezetes képet fest a szövetséges hadvezetésen belüli nézeteltérésekről, egyes vezetőket hevesen kritizál összefoglaló emlékirataiban. A mű magyar nyelven először 1981-ben jelent meg. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, színes, illusztrált, enyhén sérült kiadói védőborítóban. Jó példány.
19186.

Montgomery, (Bernard Law, Viscount of Alamein): Memoiren. [Emlékiratok.] (Aláírt.) München, (1958). Paul List Verlag (Druck: E. C. Baumann KG., Kulmbach). 620 + [4] p. + 6 t. (kétoldalas). Első német kiadás. Az első előzéken a tábornok saját kezű aláírása: ,,Montgomery of Alamein F[ield] M[arshal] 1959". Bernard Law Montgomery angol tábornok (1887-1976), az el-alameini páncélosoffenzíva hősének emlékiratai eredeti nyelven 1958-ban jelentek meg, ,,The Memoirs of Field-Marshal the Viscount Montgomery of Alamein, K. G." címmel. Az angol hadvezér a második világháború számos frontján teljesített szolgálatot, a dunquerque-i evakuálástól 1942. évi, legnevezetesebb északi-afrikai bevetéséig, majd később a szicíliai partra szállás és az olaszországi szövetséges előrenyomulás idején. Az 1942. évi sivatagi páncélos diadala után az El-Alamein vikomtja címet is kiérdemlő Montgomery tábornok 1944-ben Eisenhower beosztottjakánt felügyelte a normandiai partra szállást, majd vett részt az ardenneki ütközetben. Montgomery tábornok emlékiratai a fiatalkori emlékek áttekintése után döntően a második világháború ütközeteivel foglalkozik, az eligazodást az oldalszámozáson belül elhelyezett 13 egész oldalas és egy szövegközti hadműveleti vázlat segíti. A szerző emlékiratában egyszersmind emlékezetes képet fest a szövetséges hadvezetésen belüli nézeteltérésekről, egyes vezetőket hevesen kritizál összefoglaló emlékirataiban. A mű magyar nyelven először 1981-ben jelent meg. Aranyozott kiadói egészvászon kötésben, színes, illusztrált, enyhén sérült kiadói védőborítóban. Jó példány.

 
The item is not available
Starting price:
30 000 HUF
81,08
EUR
,
88,24
USD
Number of bids:
0
Anleitung zum seelbst studium der militarischen Dienstwissenschaft füt Offiziere der k.k. Österreichische Armee. Erster Theil. Waffenlehre. 372p. + 4 t.. Későbbi papírkötésben / Later paper binding
19187.

Anleitung zum seelbst studium der militarischen Dienstwissenschaft füt Offiziere der k.k. Österreichische Armee. Erster Theil. Waffenlehre. 372p. + 4 t.. Későbbi papírkötésben / Later paper binding

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
0
Calendario r. esercito 1939 (XVII-XVIII). (Milano, 1938. Ministerio della Guerra - Edizioni Luigi Alfieri - Rizzoli & C. - Anonima per lArte della Stampa). [400] p. + 1 t. (kihajtható, kétoldalas). Az olasz Hadügyminisztérium által kiadott képes hadászati évkönyv és naptár az olasz hadsereg hadkészültségét körvonalazza, fegyvernemenkénti bontásban, a második világháború kitörése előtti pillanatban (1938), amely időpontban a masszív méretűre növelt, modern olasz hadsereg már bőven túlesett tűzkeresztségén, a népszövetségi tiltakozást kiváltó abesszíniai hadjáraton (1935-1936). Gazdag fotóannyaggal bíró évkönyvünk számos aspektusból mutatja be az állig felfegyverzett olasz haderőt, számos esetben a Duce személyes szemléinek fotódokumentációjával: A munka egyes fejezetei: R. Accademia Istituti Scuole Militari (tisztképzés) - Fanteria (gyalogság) - Cavalleria (lovasság) - Artiglieria (tüzérség) - Genio (műszaki alakulatok) - Guardia alla Frontiera (határvadászok) - Servizi (egészségügyi szolgálat és hadtáp) - Truppi Coloniali (gyarmati hadtest) - Fotovisioni (fotószolgálat). Az egyes fejezeteken belül az olasz haderő valamennyi ezrede név szerinti méltatást kap, a cím mellett az ezred színes címerének feltüntetésével, valamennyi fejezetet Mussolini-idezetek nyitnak. A levelek szélein a napi feljegyzések számára szolgáló perforált naptárjegyzetek, az utolsó levél alsó naptárjegyzete különvált. Ezüstözött, vaknyomásos, fasces emblémával és olasz birodalmi sasmotívummal díszített, sérült gerincű kiadói egészvászon kötésben (Brevetto Colombini, Torino), a lapszéleken apró, halvány rozsdafoltosság. Jó példány, ritka.
19188.

Calendario r. esercito 1939 (XVII-XVIII). (Milano, 1938. Ministerio della Guerra - Edizioni Luigi Alfieri - Rizzoli & C. - Anonima per l'Arte della Stampa). [400] p. + 1 t. (kihajtható, kétoldalas). Az olasz Hadügyminisztérium által kiadott képes hadászati évkönyv és naptár az olasz hadsereg hadkészültségét körvonalazza, fegyvernemenkénti bontásban, a második világháború kitörése előtti pillanatban (1938), amely időpontban a masszív méretűre növelt, modern olasz hadsereg már bőven túlesett tűzkeresztségén, a népszövetségi tiltakozást kiváltó abesszíniai hadjáraton (1935-1936). Gazdag fotóannyaggal bíró évkönyvünk számos aspektusból mutatja be az állig felfegyverzett olasz haderőt, számos esetben a Duce személyes szemléinek fotódokumentációjával: A munka egyes fejezetei: R. Accademia Istituti Scuole Militari (tisztképzés) - Fanteria (gyalogság) - Cavalleria (lovasság) - Artiglieria (tüzérség) - Genio (műszaki alakulatok) - Guardia alla Frontiera (határvadászok) - Servizi (egészségügyi szolgálat és hadtáp) - Truppi Coloniali (gyarmati hadtest) - Fotovisioni (fotószolgálat). Az egyes fejezeteken belül az olasz haderő valamennyi ezrede név szerinti méltatást kap, a cím mellett az ezred színes címerének feltüntetésével, valamennyi fejezetet Mussolini-idezetek nyitnak. A levelek szélein a napi feljegyzések számára szolgáló perforált naptárjegyzetek, az utolsó levél alsó naptárjegyzete különvált. Ezüstözött, vaknyomásos, fasces emblémával és olasz birodalmi sasmotívummal díszített, sérült gerincű kiadói egészvászon kötésben (Brevetto Colombini, Torino), a lapszéleken apró, halvány rozsdafoltosság. Jó példány, ritka.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
32,43
EUR
,
35,29
USD
Number of bids:
2
Zitterhofer, Oberleutnant: Streffleurs Militärische Zeitschrift 1808-1908. Eine Geschichte dieser Zeitschrift anlässlich ihres 100jährigen Bestehens mit einem Generalregister der Militärischen Zeitschrift 1808 - 1907 und des Organ 1870 - 1906. Wien, 1908. Seidel & Sohn. 398p. Korabeli, sérült gerincű félvászon kötésben / Damaged binding
19189.

Zitterhofer, Oberleutnant: Streffleurs Militärische Zeitschrift 1808-1908. Eine Geschichte dieser Zeitschrift anlässlich ihres 100jährigen Bestehens mit einem Generalregister der "Militärischen Zeitschrift" 1808 - 1907 und des "Organ" 1870 - 1906. Wien, 1908. Seidel & Sohn. 398p. Korabeli, sérült gerincű félvászon kötésben / Damaged binding

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
0
A m. kir. fegyveres erők képeskrónikája (1919-1945). [Szerk.: a Vitézi Szék szerkesztő bizottsága.] |München, 1977. Danubia ny.] 300 + 4 melléklet (kihajtható, 1 színes) Kiadói modern bőrkötésben, aranyozott táblával. Fűr Lajos honvédelmi miniszter részére DEDIKÁLT példány.
19190.

A m. kir. fegyveres erők képeskrónikája (1919-1945). [Szerk.: a Vitézi Szék szerkesztő bizottsága.] |München, 1977. Danubia ny.] 300 + 4 melléklet (kihajtható, 1 színes) Kiadói modern bőrkötésben, aranyozott táblával. Fűr Lajos honvédelmi miniszter részére DEDIKÁLT példány.

 
Sold
Starting price:
14 000 HUF
37,84
EUR
,
41,18
USD
Number of bids:
18
A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerk.: az I. és II. részt: Felszeghy Ferenc, a történelmi arcképcsarnokot Reé László. Írták: Cziegler Gusztáv, Clauser Mihály, Erdélyi Gyula, Kemény Gyula, Lenkei Géza, Mátray Sándor, Pankratz Gusztáv, Péczely László, Reé László, Seléndy Andor, Solth Imre, Vedlik Sándor. Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, a vitéz szék főkapitánya helyettesének előszavával. Bp., [1938.] Reé László, (Merkantil-ny.),383+18+51+70+159 p. Oldalszámozáson belül fényképekkel és térképvázlatokkal gazdagon illusztrált. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső tábláján dombornyomású ágyúval díszített, a borítón kis kopásnyomokkal, a gerincen kis sérülésekkel.
19191.

A magyar tüzér. A magyar tüzérség története. Szerk.: az I. és II. részt: Felszeghy Ferenc, a történelmi arcképcsarnokot Reé László. Írták: Cziegler Gusztáv, Clauser Mihály, Erdélyi Gyula, Kemény Gyula, Lenkei Géza, Mátray Sándor, Pankratz Gusztáv, Péczely László, Reé László, Seléndy Andor, Solth Imre, Vedlik Sándor. Hellebronth Antal ny. tüzérségi tábornok, a vitéz szék főkapitánya helyettesének előszavával. Bp., [1938.] Reé László, (Merkantil-ny.),383+18+51+70+159 p. Oldalszámozáson belül fényképekkel és térképvázlatokkal gazdagon illusztrált. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső tábláján dombornyomású ágyúval díszített, a borítón kis kopásnyomokkal, a gerincen kis sérülésekkel.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,53
USD
Number of bids:
20
Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában, Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp., 1925, Szerző saját kiadása.260p. szövegközti képekkel, illusztrációkkal. Kiadói, kissé sérült papírborítóval. Rendkívül ritka!
19192.

Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában, Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp., 1925, Szerző saját kiadása.260p. szövegközti képekkel, illusztrációkkal. Kiadói, kissé sérült papírborítóval. Rendkívül ritka!

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
3
Forberger Béla: 500 napig a svarmléniában. Dedikált példány. 500 napig a svarmléniában. Igló, 1917. Szepesi Lapok. (4)+170 l. + 16 t. egészoldalas képek. Néhány helyen cenzúra által kihúzott részek. Szakadt kiadói papírkötésben. Nagyon ritka első világháborús visszaemlékezések.
19193.

Forberger Béla: 500 napig a svarmléniában. Dedikált példány. 500 napig a svarmléniában. Igló, 1917. Szepesi Lapok. (4)+170 l. + 16 t. egészoldalas képek. Néhány helyen cenzúra által kihúzott részek. Szakadt kiadói papírkötésben. Nagyon ritka első világháborús visszaemlékezések.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,53
USD
Number of bids:
2
A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941. Szerk.: Borbély Zoltán, Dr. Kapy Rezső. Bp., 1942, Halász,(Pesti Lloyd-ny.), 600 p.+27 (fekete-fehér fotók) t.+90 (hirdetések) sztl. lev. Kiadói aranyozott, dombornyomásos egészvászon-kötés, apró kopásnyomokkal.
19194.

A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941. Szerk.: Borbély Zoltán, Dr. Kapy Rezső. Bp., 1942, Halász,(Pesti Lloyd-ny.), 600 p.+27 (fekete-fehér fotók) t.+90 (hirdetések) sztl. lev. Kiadói aranyozott, dombornyomásos egészvászon-kötés, apró kopásnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,53
USD
Number of bids:
13
Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Bp., [1930], Stádium. 470,[2]p. Szövegközti térképvázlatokkal. Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.
19195.

Julier Ferenc: Magyar hadvezérek. Bp., [1930], Stádium. 470,[2]p. Szövegközti térképvázlatokkal. Korabeli, aranyozott gerincű vászonkötésben.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
0
Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemének elismeréséről szóló 1938: IV. törvénycikk és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek gyűjteménye. Bp., 1940. Pallas. 98p. Kiadói papírkörtésben
19196.

Az 1914-1918. évi világháború tűzharcosai érdemének elismeréséről szóló 1938: IV. törvénycikk és végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek gyűjteménye. Bp., 1940. Pallas. 98p. Kiadói papírkörtésben

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Monday: 12-17
 • Tuesday-Wednesday: 10-17
 • Thursday: 10-19
 • Friday: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment