https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/
Continuous online auctions
Tétel

1837 Ipolyság, A Honthi Olvasó Társaság alapszabályai, 1837. dec. 13.,...

Sold

Starting price:

60 000 HUF

Number of bids:

1

Description:

1837 Ipolyság, A Honthi Olvasó Társaság alapszabályai, 1837. dec. 13., hajtott, kissé foltos, kis sérülésekkel, 2 sztl. lev, 3 beírt oldal. Rajta sok aláírással, közte: Luka Sándor (1802-1872) ,,első alispán, 1842-ben a váltófeltörvényszék bírájává neveztetett ki", később főispáni helytartó. Fejérváry Miklós (1811-1895) ,,Utazásaiból hazatérve Hont vármegyében, Lontón telepedett meg, s a reformkori nemzedék egyik jeles képviselője lett. Kezdeményezte az ipolysági kaszinó, a honti gazdasági egyesület, a honti történelmi és népnevelési társulat megalapítását. Gyürky Medárddal megalapította 1838-ban a Honti Régészeti Társulatot." - 48-ban kormánybiztos - szabadságharc után emigrál, Brüsszelben Jósika Miklós kebelbarátja - utána 1852-ben USA-ba. Ullmann Bernát (1867-től Szitányi Bernát, 1816-1889) Hont vármegyei jegyző, szolgabíró, főszolgabíró, 1848-ban Csányi megbízottja Bécsben, utána emigráció Törökországban és Párizsban, hazatérését követően később 1861-től haláláig országgyűlési képviselő. Luka Antal (1794-1878) később 1848-ban alispán, Luka Sándor legfőbb törvényszéki tanácsos, országgyűlési követ bátyja. Felsőszúdi Sembery Imre (1804-1898) Hont vármegye másodalispánja, 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány tagja, országgyűlési képviselő. Nezettei Boronkay Lajos (1810-1863) Hont vármegye főjegyzője, országgyűlési képviselő, Kossuth kormánybiztosa. Draskóczi és jordánföldi Ivánka Zsigmond (1817-1902) politikus, a Kossuth emigráció tagja, később országgyűlési képviselő, Ivánka Imre bátyja. Kalocsa Antal táblabíró, 1848-ban Hont vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen. Szentkirályi László, az 1843-44. évi országgyűlésen Hont vármegye követe. Okolicsányi Antal táblabíró, országgyűlési képviselő. Gyürky Sándor Hont vármegyei birtokos nemes. Szilassy Gábor Hont vármegye alispánja 1861-1865. Mártonffy Dénes feltehetőleg Bars vármegye főispánja 1849-52.

Share:

Facebook

Photo of the item taken by : nagy_andras

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment