https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 25

Auction is over! Item soon called at the auction hall
A magyar nemzet története. I-X.. köt. (Teljes.) Szerk. Szilágyi Sándor. Írták: Acsády Ignác, Angyal Dávid, Ballagi Géza, Beksics Gusztáv, Fraknói Vilmos, Marczali Henrik... Bp. 1895-1898. Athenaeum.. Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal kihajtható fakszimilékkel, szövegközti és önálló képekkel. Aranyozott, barna, kiadói félbőr-kötésben, nagyopn szép állapotú sorozat.
15080.

A magyar nemzet története. I-X.. köt. (Teljes.) Szerk. Szilágyi Sándor. Írták: Acsády Ignác, Angyal Dávid, Ballagi Géza, Beksics Gusztáv, Fraknói Vilmos, Marczali Henrik... Bp. 1895-1898. Athenaeum.. Rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal, színes táblákkal kihajtható fakszimilékkel, szövegközti és önálló képekkel. Aranyozott, barna, kiadói félbőr-kötésben, nagyopn szép állapotú sorozat.

 
The item is not available
Starting price:
100 000 HUF
303,03
EUR
,
326,80
USD
Number of bids:
0
Friedrich August Wilhelm Spohn (1792-1824): De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis. I-II. kötet. Pars Prima és Pars Secunda. Edidit et absolvit Gustavuus Seyffarth. Lipsiae, 1825-1831, Libraria Weidmannia, 1 t.(címkép)+XVI+2+54 p.;X+34 p.+1+XII t. (kihajtható táblákkal.) Latin nyelven. Későbbi átkötött aranyozott modern egészbőr-kötésben, foltos lapokkal, a címkép kissé sérült, 3 kihajtható tábla sérült, ebből kettő ketté vált, egy-két táblán kisebb-nagyobb szakadásokkal. Nagyon ritka egyiptológiai munka!/ Friedrich August Wilhelm Spohn (1792-1824): De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis. I-II. volume. Pars Prima and Pars Secunda. Edidit et absolvit Gustavuus Seyffarth. Lipsiae, 1825-1831, Libraria Weidmannia, 1 t.(title image)+XVI+2+54 p.;X+34 p.+1+XII t. In latin language. In gilt leather-binding, rebound, the title images damaged, three tables damaged, two of them parted, other tables little bit raunchy, the pages are spotty. Very rare!
15081.

Friedrich August Wilhelm Spohn (1792-1824): De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis. I-II. kötet. Pars Prima és Pars Secunda. Edidit et absolvit Gustavuus Seyffarth. Lipsiae, 1825-1831, Libraria Weidmannia, 1 t.(címkép)+XVI+2+54 p.;X+34 p.+1+XII t. (kihajtható táblákkal.) Latin nyelven. Későbbi átkötött aranyozott modern egészbőr-kötésben, foltos lapokkal, a címkép kissé sérült, 3 kihajtható tábla sérült, ebből kettő ketté vált, egy-két táblán kisebb-nagyobb szakadásokkal. Nagyon ritka egyiptológiai munka!/ Friedrich August Wilhelm Spohn (1792-1824): De lingua et literis veterum Aegyptiorum cum permultis tabulis lithographicis. I-II. volume. Pars Prima and Pars Secunda. Edidit et absolvit Gustavuus Seyffarth. Lipsiae, 1825-1831, Libraria Weidmannia, 1 t.(title image)+XVI+2+54 p.;X+34 p.+1+XII t. In latin language. In gilt leather-binding, rebound, the title images damaged, three tables damaged, two of them parted, other tables little bit raunchy, the pages are spotty. Very rare!

 
The item is not available
Starting price:
100 000 HUF
303,03
EUR
,
326,80
USD
Number of bids:
0
Herodoti Halicarnassei historiae libri IX et de vita Homeri libellus, Francofurti, 1595, Andreae Wecheli, 630+90 p. Latin nyelven, egy-két görög nyelvű oldallal. Korabeli pergamen-kötésben, sérült borítóval, részben sérült kötéssel, foltos, kissé sérült lapszélekkel./ Parchment-binding, with damaged cover, and binding, with spotty, and little-bit damaged sheet-edges, in Lantin language, with some greek language pages.
15082.

Herodoti Halicarnassei historiae libri IX et de vita Homeri libellus, Francofurti, 1595, Andreae Wecheli, 630+90 p. Latin nyelven, egy-két görög nyelvű oldallal. Korabeli pergamen-kötésben, sérült borítóval, részben sérült kötéssel, foltos, kissé sérült lapszélekkel./ Parchment-binding, with damaged cover, and binding, with spotty, and little-bit damaged sheet-edges, in Lantin language, with some greek language pages.

 
Sold
Starting price:
55 000 HUF
166,67
EUR
,
179,74
USD
Number of bids:
1
Radisics (Imre), M. Eugéne de: Le Pavillon historique de la Hongrie l Exposition universelle de Paris en 1900. (...) Rédigé avec le concours de MM. Émeric de Szalay et Árpád de Györy par - -. Paris, [cca 1902], Libraire centrale des beaux-arts. 90 l. 31 t (Heliogravürök) Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Gerincen kis sérüléssel. - Magyarország történelmi pavilonja a Párizsi Világkiállításon. Folio.
15083.

Radisics (Imre), M. Eugéne de: Le Pavillon historique de la Hongrie l Exposition universelle de Paris en 1900. (...) Rédigé avec le concours de MM. Émeric de Szalay et Árpád de Györy par - -. Paris, [cca 1902], Libraire centrale des beaux-arts. 90 l. 31 t (Heliogravürök) Kiadói aranyozott egészvászon kötésben. Gerincen kis sérüléssel. - Magyarország történelmi pavilonja a Párizsi Világkiállításon. Folio.

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
60,61
EUR
,
65,36
USD
Number of bids:
0
Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. 1525-1835. I-III. kötet. I. kötet: 1525-1689. II. kötet: 1689-1703. III. kötet: 1703-1706. Bp.,1885-1892,(Athenaeum), 1 t.(kihajtható leszármazási tábla)+354+4+VII+547+1 p. 1 t. (címkép)+XII+823+1 p. Kiadói aranyozott gerincű félbőr-kötés, a borítón és a gerincen kis kopásnyomokkal, a leszármazási táblán szakadással, tulajdonosi névbélyegzővel és tulajdonosi bejegyzésekkel., jó állapotban.
15084.

Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család. 1525-1835. I-III. kötet. I. kötet: 1525-1689. II. kötet: 1689-1703. III. kötet: 1703-1706. Bp.,1885-1892,(Athenaeum), 1 t.(kihajtható leszármazási tábla)+354+4+VII+547+1 p. 1 t. (címkép)+XII+823+1 p. Kiadói aranyozott gerincű félbőr-kötés, a borítón és a gerincen kis kopásnyomokkal, a leszármazási táblán szakadással, tulajdonosi névbélyegzővel és tulajdonosi bejegyzésekkel., jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
60,61
EUR
,
65,36
USD
Number of bids:
8
Póda Endre: A soproni katholikus parochia és a soproni katholikus hitközség története. Sopron, 1892, Soproni Katholikus Konvent. Későbbi kartonált papírkötésben, jó állapotban.
15085.

Póda Endre: A soproni katholikus "parochia" és a "soproni katholikus hitközség" története. Sopron, 1892, Soproni Katholikus Konvent. Későbbi kartonált papírkötésben, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
60,61
EUR
,
65,36
USD
Number of bids:
0
Kolligátum 4 történelmi műből (egybekötve): Ráth Károly: II. Rákóczy Ferenc emlékirata a magyar hadjáratról. 1703-1711. Győr, 1861, Sauervein Géza, 208 p.  Révész Imre: Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Történelmi vizsgálat. Debrecen, 1859, Városi Könyvnyomda, IV-5-71+1 p. Révész Imre: Erdősi János. Magyar protestáns reformátor, különös tekintettel, némely magyar tudósok balvéleményére. Debrecen, 1859, Városi Könyvnyomda, V-6-122+2 p. Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke. Magyarországnak IV-dik Béla király idejében a tatárok által történt romlásról. Tamás spalatói esperest Historia Salonita-jából, a tatárjárás története. Nagy-Magyarország dolgaról. Fordította Szabó Károly. Magyarország Történetének Forrásai. Magyarország alapításától a XVI-dik századig. I. kötet. II. füzet. Pest, 1861, Ráth Mór,(Bécs, Jacob és Holzhausen-ny.) X+101 p. Későbbi átkötött félvászon-kötésben, kissé kopott borítóval, kissé foltos lapokkal.
15086.

Kolligátum 4 történelmi műből (egybekötve): Ráth Károly: II. Rákóczy Ferenc emlékirata a magyar hadjáratról. 1703-1711. Győr, 1861, Sauervein Géza, 208 p. Révész Imre: Etel laka, vagyis Attila hun király birodalmi székhelye. Történelmi vizsgálat. Debrecen, 1859, Városi Könyvnyomda, IV-5-71+1 p. Révész Imre: Erdősi János. Magyar protestáns reformátor, különös tekintettel, némely magyar tudósok balvéleményére. Debrecen, 1859, Városi Könyvnyomda, V-6-122+2 p. Rogerius mester váradi kanonok siralmas éneke. Magyarországnak IV-dik Béla király idejében a tatárok által történt romlásról. Tamás spalatói esperest "Historia Salonita"-jából, a tatárjárás története. Nagy-Magyarország dolgaról. Fordította Szabó Károly. Magyarország Történetének Forrásai. Magyarország alapításától a XVI-dik századig. I. kötet. II. füzet. Pest, 1861, Ráth Mór,(Bécs, Jacob és Holzhausen-ny.) X+101 p. Későbbi átkötött félvászon-kötésben, kissé kopott borítóval, kissé foltos lapokkal.

 
The item is not available
Starting price:
16 000 HUF
48,48
EUR
,
52,29
USD
Number of bids:
0
Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei. A Magy. Kir. Kormány támogatásával, II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása alkalmából készült emlékkiadás. Bevezető tanulmányokat írták: Négyesy László, Thaly Kálmán, Beöthy Zsolt, Szily Kálmán, Erődi Béla. A leveleket az eredeti kézirat alapján kiadja: Miklós Ferencz. A díszítéseket rajzolta Edvi Illés Aladár. Bp., 1906, Franklin-Társulat, LXXX+233 p. + 39 t. (ebből 36 színes ) és 3 kézirat-hasonmás. Kiadói festett, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső kötéstáblán dombornyomott zágoni Mikes-címerrel, szép állapotban.
15087.

Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei. A Magy. Kir. Kormány támogatásával, II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása alkalmából készült emlékkiadás. Bevezető tanulmányokat írták: Négyesy László, Thaly Kálmán, Beöthy Zsolt, Szily Kálmán, Erődi Béla. A leveleket az eredeti kézirat alapján kiadja: Miklós Ferencz. A díszítéseket rajzolta Edvi Illés Aladár. Bp., 1906, Franklin-Társulat, LXXX+233 p. + 39 t. (ebből 36 színes ) és 3 kézirat-hasonmás. Kiadói festett, aranyozott egészvászon-kötésben, az elülső kötéstáblán dombornyomott zágoni Mikes-címerrel, szép állapotban.

 
Sold
Starting price:
16 000 HUF
48,48
EUR
,
52,29
USD
Number of bids:
2
Dr. Bevilaqua Borsody Béla: A magyar serfőzés története. I-II. kötet. Bp., 1931, Athenaeum, VIII+574 +2+ 10 (XX) t. (fekete-fehér képtáblák).; 5+582-1140+4 p.+8 (XXI-XXXVI) t. (fekete-fehér képtáblák). Egyetlen kiadás. Kiadói papírkötésben, az I. kötet borítója foltos, a II. kötet elülső borítóján kis hiánnyal, benne ceruzás aláhúzással.
15088.

Dr. Bevilaqua Borsody Béla: A magyar serfőzés története. I-II. kötet. Bp., 1931, Athenaeum, VIII+574 +2+ 10 (XX) t. (fekete-fehér képtáblák).; 5+582-1140+4 p.+8 (XXI-XXXVI) t. (fekete-fehér képtáblák). Egyetlen kiadás. Kiadói papírkötésben, az I. kötet borítója foltos, a II. kötet elülső borítóján kis hiánnyal, benne ceruzás aláhúzással.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
36,36
EUR
,
39,22
USD
Number of bids:
7
Dr. Halla Aurél-Dr. Dobrovics Károly: Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. kötet. I. kötet: A legősibb kortól 1290-ig. II. kötet: 1290-től napjainkig. Szerk.: - -. Bp.,1936, Monopol,(Hellas-ny.), 320+378 p. Első kiadás. Kiadói álbordás gerincű félbőr-kötés, kissé kopott borítóval és kopott gerinccel, az I. kötet egyik alsó sarkán javítással, de belül jó állapotban.
15089.

Dr. Halla Aurél-Dr. Dobrovics Károly: Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. kötet. I. kötet: A legősibb kortól 1290-ig. II. kötet: 1290-től napjainkig. Szerk.: - -. Bp.,1936, Monopol,(Hellas-ny.), 320+378 p. Első kiadás. Kiadói álbordás gerincű félbőr-kötés, kissé kopott borítóval és kopott gerinccel, az I. kötet egyik alsó sarkán javítással, de belül jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
36,36
EUR
,
39,22
USD
Number of bids:
0
Pesthy Frigyes 2 művét tartalmazó kolligátum: Száz politikai és történeti levél Horvátországról. Bp., 1885, Akadémiai Könyvkereskedés,(Knoll K. és Társa), VIII+419 p. Brankovics György rác despota birtokviszonyai Magyarországban és a rác despota cím. Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből. VI. kötet. IX. sz. Bp.,1877, MTA, 65 p. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírborítókat is bekötötték, az első mű papírborítója a címlapot követő lap után, kissé kopott gerinccel, de belül jó állapotban.
15090.

Pesthy Frigyes 2 művét tartalmazó kolligátum: Száz politikai és történeti levél Horvátországról. Bp., 1885, Akadémiai Könyvkereskedés,(Knoll K. és Társa), VIII+419 p. Brankovics György rác despota birtokviszonyai Magyarországban és a rác despota cím. Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből. VI. kötet. IX. sz. Bp.,1877, MTA, 65 p. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírborítókat is bekötötték, az első mű papírborítója a címlapot követő lap után, kissé kopott gerinccel, de belül jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
36,36
EUR
,
39,22
USD
Number of bids:
0
Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchényi István utolsó évei és halála. (1849-1860.) Pest, 1866, Emich Gusztáv, 191 p. Átkötött félvászon-kötés, néhány kissé foltos lappal.
15091.

Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchényi István utolsó évei és halála. (1849-1860.) Pest, 1866, Emich Gusztáv, 191 p. Átkötött félvászon-kötés, néhány kissé foltos lappal.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
36,36
EUR
,
39,22
USD
Number of bids:
1

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

News

Auction buyer's provision: 22%

371. Auction:
Payment deadlineis 19 June

372. Auction:
From 9 to 18 June
Payment deadline is 3 July
Viewing: From 15 to 18 June

33. Major Auction:
Payment deadline is 4 June
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2020 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment