https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Könyvek: Társadalomtudomány

Tételek száma: 11

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
[Dusch, Johann Jakob (1725-1787)]: Erköltsi levelek. Ford. Bárótzi Sándor magyar nemes testőrző. Pest, 1842, Trattner, XVI+156+1 p. Második kiadás. Átkötött kartonált papírkötés, kötés mentén foltos lapokkal, egyébként jó állapotban. Ritka!
19387.

[Dusch, Johann Jakob (1725-1787)]: Erköltsi levelek. Ford. Bárótzi Sándor magyar nemes testőrző. Pest, 1842, Trattner, XVI+156+1 p. Második kiadás. Átkötött kartonált papírkötés, kötés mentén foltos lapokkal, egyébként jó állapotban. Ritka!

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
60 000 Ft
162,16
EUR
,
176,47
USD
Ajánlatok száma:
0
Táncsics Mihály: Bordács Elek, a gyalog árendás. Pesten, 1858. Nyomatott Emich Gusztáv könyvnyomdájában. 247 + [1] p. Első kiadás. Táncsics Mihály népnevelő célzatú irányregényeinek egyike. Előfizetési felhívásában így jellemzi regényét: ,,Hogy a tiszt. olvasók az iránt tisztában lehessenek, kiknek számára van e könyv kiváltkép irva, előre kijelentem, hogy főkép a szántóvetők számára egy igen jóravaló gazdának elbeszélése nyomán irtam, ki szegény árva fiuból sok viszontagság után s kitartó szorgalom mellett vagyonos emberré lett; tehát a munka gazdálkodásról szól, de azért meggyőződésem szerint nemcsak azok merithetnek belőle tanulságot, kik az ekeszarvát fogják, hanem más foglalatosságuak is haszonnal olvashatják. Az első előzéken régi tulajdonosi bejegyzés. Modern kartonkötésben, színes festésű lapszélekkel. Jó példány.
19388.

Táncsics Mihály: Bordács Elek, a gyalog árendás. Pesten, 1858. Nyomatott Emich Gusztáv könyvnyomdájában. 247 + [1] p. Első kiadás. Táncsics Mihály népnevelő célzatú irányregényeinek egyike. Előfizetési felhívásában így jellemzi regényét: ,,Hogy a tiszt. olvasók az iránt tisztában lehessenek, kiknek számára van e könyv kiváltkép irva, előre kijelentem, hogy főkép a szántóvetők számára egy igen jóravaló gazdának elbeszélése nyomán irtam, ki szegény árva fiuból sok viszontagság után s kitartó szorgalom mellett vagyonos emberré lett; tehát a munka gazdálkodásról szól, de azért meggyőződésem szerint nemcsak azok merithetnek belőle tanulságot, kik az ekeszarvát fogják, hanem más foglalatosságuak is haszonnal olvashatják". Az első előzéken régi tulajdonosi bejegyzés. Modern kartonkötésben, színes festésű lapszélekkel. Jó példány.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
18 000 Ft
48,65
EUR
,
52,94
USD
Ajánlatok száma:
0
Milde, Vincenz Eduard: Lehrbuch der allgemeine Erziehungskunde im Auszuge. Als Leitfaden bey den öffentlichen Vonlesungen von Vincenz Eduard Milde. Neue unveränderte Auflage. Erster-Zweiter Theil. [Teljes, egybekötve.] [Bécs] Wien, 1843. Bey Schaumburg und Comp. (Gedruckt bey Ferdinand Ullrich). IV + 216 p.; 204 p. Vincenz Eduard Milde (1777-1853) bécsi udvari káplán, pedagógiai író, egyetemi tanár, 1832-től Bécs konzervatív érseke. Általános feltűnést keltő pedagógiai ismerettára a neveléstan minden területére kiterjed, pontokba szedett ismerettára egyben reformjavaslat is: az elsők egyikeként ismeri el a testmozgás fontosságát a növendékek nevelése során. A fontos pedagógiai munka először 1811-1813-ban jelent meg, két részben. A címoldalon régi tulajdonosi bejegyzés, példányunk repülő előzékei hiányoznak. Aranyozott, enyhén sérült gerincű kiadói félvászon kötésben, pávamintás festésű lapszélekkel.
19389.

Milde, Vincenz Eduard: Lehrbuch der allgemeine Erziehungskunde im Auszuge. Als Leitfaden bey den öffentlichen Vonlesungen von Vincenz Eduard Milde. Neue unveränderte Auflage. Erster-Zweiter Theil. [Teljes, egybekötve.] [Bécs] Wien, 1843. Bey Schaumburg und Comp. (Gedruckt bey Ferdinand Ullrich). IV + 216 p.; 204 p. Vincenz Eduard Milde (1777-1853) bécsi udvari káplán, pedagógiai író, egyetemi tanár, 1832-től Bécs konzervatív érseke. Általános feltűnést keltő pedagógiai ismerettára a neveléstan minden területére kiterjed, pontokba szedett ismerettára egyben reformjavaslat is: az elsők egyikeként ismeri el a testmozgás fontosságát a növendékek nevelése során. A fontos pedagógiai munka először 1811-1813-ban jelent meg, két részben. A címoldalon régi tulajdonosi bejegyzés, példányunk repülő előzékei hiányoznak. Aranyozott, enyhén sérült gerincű kiadói félvászon kötésben, pávamintás festésű lapszélekkel.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
12 000 Ft
32,43
EUR
,
35,29
USD
Ajánlatok száma:
0
Nagy gondolkodók. I. köt.: Görögök és latinok.  1. Platon: A lakoma. Ford. és bevezetéssel ellátta: Telegdi Zsigmond. Officina Könyvtár 1. 2. Platon: Sokrates védőbeszéde. Ford. és bevezetéssel ellátta: Devecseri Gábor. Officina Könyvtár 59. 3. Epikuros legfontosabb levelei. Kerényi Károly előszavával. Kövendi Dénes és Sárosi Gyula tolmácsolásában. Officina Könyvtár. 84/85. 4. Seneca leveleiből. Ford és bevezetéssel ellátta: Sárosi Gyula. Officina Könyvtár 57/58. 5. Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis a sztoikus bölcs breviáriuma. Kerényi Károly előszavával. Fordította: Sárosi Gyula. Kétnyelvű Klasszikusok. A. Szövegek. Harmadik kiadás. Magyar és latin nyelven.; 6. Marcus Aurélius vallomásai. Összeválogatta, ford. és a bevezetést írta: Vajda László.Officina Könyvtár 20. 7. Plotinos: Istenről és a hozzá vezető utakról. Szemelvények Plotnius Enneasaiból. (III. 8., III. 5., IV. 8., IV. 7., és II. 9.) Ford.: Magyary Zoltánné, Techert Margit. Officina Könyvtár 66/67.;  II. köt. Újkor. 1. Morus Tamás: Utópia. Ford. és bev. ellátta: Geréb László. Officina Könyvtár 9. 2. Erasmus: Nyájas beszélgetések. Ford.,bev. és jegyzetekkel ellátta: Trencsényi-Waldapfel Imre. Officina Könyvtár 86/87. 3. Machiavelli és Nagy Frigyes a fejedelemről. Kiválogatta, ford. és a bevezetést írta: Juhász Vilmos. Officina Könyvtár 7/8. 4. Montaigne legszebb lapjai. André Gide válogatásában. Fürd. Kürti Pál. Officina Könyvtár 5.; 5. Descartes: A szabadságról. J. P. Sartre válogatásában és bevezetőjével. Ford.: Détshy Mihály. Officina Könyvtár 101/102. Bp.,1941-1944, Officina, 4+61+3+60+4+85+3;+125+3+70+6+ 65+3+120+4 p.; 4+80+108+4+127+1+76+4+80 p. Kiadói kissé kopott félvászon-kötésekben.
19390.

Nagy gondolkodók. I. köt.: Görögök és latinok. 1. Platon: A lakoma. Ford. és bevezetéssel ellátta: Telegdi Zsigmond. Officina Könyvtár 1. 2. Platon: Sokrates védőbeszéde. Ford. és bevezetéssel ellátta: Devecseri Gábor. Officina Könyvtár 59. 3. Epikuros legfontosabb levelei. Kerényi Károly előszavával. Kövendi Dénes és Sárosi Gyula tolmácsolásában. Officina Könyvtár. 84/85. 4. Seneca leveleiből. Ford és bevezetéssel ellátta: Sárosi Gyula. Officina Könyvtár 57/58. 5. Epiktétos kézikönyvecskéje vagyis a sztoikus bölcs breviáriuma. Kerényi Károly előszavával. Fordította: Sárosi Gyula. Kétnyelvű Klasszikusok. A. Szövegek. Harmadik kiadás. Magyar és latin nyelven.; 6. Marcus Aurélius vallomásai. Összeválogatta, ford. és a bevezetést írta: Vajda László.Officina Könyvtár 20. 7. Plotinos: Istenről és a hozzá vezető utakról. Szemelvények Plotnius Enneasaiból. (III. 8., III. 5., IV. 8., IV. 7., és II. 9.) Ford.: Magyary Zoltánné, Techert Margit. Officina Könyvtár 66/67.; II. köt. Újkor. 1. Morus Tamás: Utópia. Ford. és bev. ellátta: Geréb László. Officina Könyvtár 9. 2. Erasmus: Nyájas beszélgetések. Ford.,bev. és jegyzetekkel ellátta: Trencsényi-Waldapfel Imre. Officina Könyvtár 86/87. 3. Machiavelli és Nagy Frigyes a fejedelemről. Kiválogatta, ford. és a bevezetést írta: Juhász Vilmos. Officina Könyvtár 7/8. 4. Montaigne legszebb lapjai. André Gide válogatásában. Fürd. Kürti Pál. Officina Könyvtár 5.; 5. Descartes: A szabadságról. J. P. Sartre válogatásában és bevezetőjével. Ford.: Détshy Mihály. Officina Könyvtár 101/102. Bp.,1941-1944, Officina, 4+61+3+60+4+85+3;+125+3+70+6+ 65+3+120+4 p.; 4+80+108+4+127+1+76+4+80 p. Kiadói kissé kopott félvászon-kötésekben.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
24 000 Ft
64,86
EUR
,
70,59
USD
Ajánlatok száma:
0
René Guénon: Metafizikai írások I-II. I. kötet: A keleti metafizika. A Lény sokféle állapotának metafizikája. Ford., az utószót írta és az indexet összeállította: Darabos Pál. II. köt. A világkirály. Baranyai Tibor Imre, Ra Id Ali, és Keszei Anna Karolin. Ernst Küry utószavával. [Bp.],1993., Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 156 p.; 112 p. A borítókon Szekeres Attila grafikájával. Kiadói foltos papírkötések.
19391.

René Guénon: Metafizikai írások I-II. I. kötet: A keleti metafizika. A Lény sokféle állapotának metafizikája. Ford., az utószót írta és az indexet összeállította: Darabos Pál. II. köt. A világkirály. Baranyai Tibor Imre, Ra 'Id 'Ali, és Keszei Anna Karolin. Ernst Küry utószavával. [Bp.],1993., Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 156 p.; 112 p. A borítókon Szekeres Attila grafikájával. Kiadói foltos papírkötések.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
24 000 Ft
64,86
EUR
,
70,59
USD
Ajánlatok száma:
0
Bergson, Henri: Bevezetés a metafizikába. Ford.: Fogarasi Béla. Modern Könyvtár 9. Bp., 1910, Politzer Zsigmond, 40+8 p. Átkötött kartonált papírkötés, kissé kopott borítóval,  Borbiró/ Bierbauer Virgil (1893-1956) építész, építészettörténész, építészetelméleti író ex libris-szével.
19392.

Bergson, Henri: Bevezetés a metafizikába. Ford.: Fogarasi Béla. Modern Könyvtár 9. Bp., 1910, Politzer Zsigmond, 40+8 p. Átkötött kartonált papírkötés, kissé kopott borítóval, Borbiró/ Bierbauer Virgil (1893-1956) építész, építészettörténész, építészetelméleti író ex libris-szével.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
0
Garamszeghi Lubrich Ágost: Neveléstudomány I-IV. köt. I. köt.: Általános neveléstan. II. köt.: Különös neveléstan. III. köt.: Általános tanítástan. IV. köt.: Különös tanítástan. Pest, 1871,Rudnyánszky A., XXIV+383 p.;2+620 p.;2+510 p.;2+498 p. Második, bővített kiadás. Átkötött félvászon-kötés, kopott borítóval, a címlapokon régi intézményi bélyegzésekkel, 3 kötetben a kötet utolsó lapjain, a tartalomjegyzéknél ceruzás bejelölésekkel, bejegyzésekkel, foxing foltos lapokkal.
19393.

Garamszeghi Lubrich Ágost: Neveléstudomány I-IV. köt. I. köt.: Általános neveléstan. II. köt.: Különös neveléstan. III. köt.: Általános tanítástan. IV. köt.: Különös tanítástan. Pest, 1871,Rudnyánszky A., XXIV+383 p.;2+620 p.;2+510 p.;2+498 p. Második, bővített kiadás. Átkötött félvászon-kötés, kopott borítóval, a címlapokon régi intézményi bélyegzésekkel, 3 kötetben a kötet utolsó lapjain, a tartalomjegyzéknél ceruzás bejelölésekkel, bejegyzésekkel, foxing foltos lapokkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
1
Klein Efraim: Phrases ex Langianis Colloquiis Latinis excerptae, atque Germanica, Hungarica, Bohemica versione donatae,in commodum scholar Latinarum vulgantur ab Ephraimo Klein. Posonii [Pozsony], 1774, Anton. Loewe Bibl.,(Literis Franisci Augustini Patzko), 176 p. Kiadói kartonált papírkötés, kopott, foltos borítóval, a gerincen kis hiánnyal, foltos lapokkal.
19394.

Klein Efraim: Phrases ex Langianis Colloquiis Latinis excerptae, atque Germanica, Hungarica, Bohemica versione donatae,in commodum scholar Latinarum vulgantur ab Ephraimo Klein. Posonii [Pozsony], 1774, Anton. Loewe Bibl.,(Literis Franisci Augustini Patzko), 176 p. Kiadói kartonált papírkötés, kopott, foltos borítóval, a gerincen kis hiánnyal, foltos lapokkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
1
Beke Kristóf: A nevelés ügyében, különösen a köznépre nézve. Előadatott április 11-kén 1833. A midőn a megyebeli tekintetes kiküldöttségnek az országos tudománybeli rendszeres munkákba tett évszrevételeit a közgyűlés vizsgálat alá vevé, - - a Veszprémi árvanevelő intézetnek korányzója, és katekétája, tekintetes nemes Veszprémvármegye táblabírája által. Veszprém, 1833.,Számmer Alajos. 17+3 p. Korabeli papírkötés, hajtásnyommal.
19395.

Beke Kristóf: A nevelés ügyében, különösen a köznépre nézve. Előadatott április 11-kén 1833. A midőn a megyebeli tekintetes kiküldöttségnek az országos tudománybeli rendszeres munkákba tett évszrevételeit a közgyűlés vizsgálat alá vevé, - - a Veszprémi árvanevelő intézetnek korányzója, és katekétája, tekintetes nemes Veszprémvármegye táblabírája által. Veszprém, 1833.,Számmer Alajos. 17+3 p. Korabeli papírkötés, hajtásnyommal.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
6 000 Ft
16,22
EUR
,
17,65
USD
Ajánlatok száma:
0
[Bagossy Bertalan] Bartholomaeo Bagossy 2 műve: Parva grammatica Latina; Parva syntaxis Latina. A szerző, Bagossy Bertalan (1868-1950) plébános, helytörténész, tanár által DEDIKÁLT példány, a 2. dedikáció dr. Szalay József helyettes (rendőr)főkapitánynak. Feltehetőleg Szalay József (1870-1937) szegedi helyettes rendőrfőkapitány, majd 1915-től szegedi rendőrfőkapitány, aki iskolái egy részét Szatmáron végezte. Szatmárnémeti, 1911-1912, Pázmány-ny., 32+53 p. Latin nyelven. Átkötött félvászon-kötés.
19396.

[Bagossy Bertalan] Bartholomaeo Bagossy 2 műve: Parva grammatica Latina; Parva syntaxis Latina. A szerző, Bagossy Bertalan (1868-1950) plébános, helytörténész, tanár által DEDIKÁLT példány, a 2. dedikáció dr. Szalay József helyettes (rendőr)főkapitánynak. Feltehetőleg Szalay József (1870-1937) szegedi helyettes rendőrfőkapitány, majd 1915-től szegedi rendőrfőkapitány, aki iskolái egy részét Szatmáron végezte. Szatmárnémeti, 1911-1912, Pázmány-ny., 32+53 p. Latin nyelven. Átkötött félvászon-kötés.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
1
Fliszár János: Magyar-vend szótár. Vogrszki-vendiski (Vogrszkiszlovénszki, sztári szlovénszki) récsnik. Bp., 1922, Hornyánszky Viktor, 4+171+1 p. Első kiadás. Átkötött félvászon-kötésben, az eredeti papírborítót elülső borítóra kasírozták.
19397.

Fliszár János: Magyar-vend szótár. Vogrszki-vendiski (Vogrszkiszlovénszki, sztári szlovénszki) récsnik. Bp., 1922, Hornyánszky Viktor, 4+171+1 p. Első kiadás. Átkötött félvászon-kötésben, az eredeti papírborítót elülső borítóra kasírozták.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
3

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz