https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Könyvek: Vallás

Tételek száma: 60

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
Evangelische deutsche Original-Bibel, das ist die gantze heilige Schrift Altes und Neues Testaments ... 1-2. köt. Züllichau [Sulechów], 1740-1741, Gottlob Benjamin Frommann. Héber, görög és német nyelven. Javított, kicsit kopott bőrkötésben, karton tékában, jó állapotban. / In Hebrew, Greek, and German. Restored leather binding, in good condition
15855.

Evangelische deutsche Original-Bibel, das ist die gantze heilige Schrift Altes und Neues Testaments ... 1-2. köt. Züllichau [Sulechów], 1740-1741, Gottlob Benjamin Frommann. Héber, görög és német nyelven. Javított, kicsit kopott bőrkötésben, karton tékában, jó állapotban. / In Hebrew, Greek, and German. Restored leather binding, in good condition

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
35 000 Ft
94,59
EUR
,
102,94
USD
Ajánlatok száma:
0
Sipos József: A szatmári református egyházmegye 40 éves története. A Sipos József életére és működésére vonatkozó részt írta Török József. Bp., 1941, Balázs István Könyvnyomdája, III+429+456 p. Kiadói egészvászon-kötés, kissé sérült gerinccel. Dr. (Huszti) Gaál Endre államtitkár, a szatmári református egyházmegye gondnoka, FKgP alapító tag, országgyülési képviselő, általi ajándékozási soraival a nagygéci református egyháznak, aláírással. A nagygéci ref. egyház bejegyzésével, és pecsétjével.
15856.

Sipos József: A szatmári református egyházmegye 40 éves története. A Sipos József életére és működésére vonatkozó részt írta Török József. Bp., 1941, Balázs István Könyvnyomdája, III+429+456 p. Kiadói egészvászon-kötés, kissé sérült gerinccel. Dr. (Huszti) Gaál Endre államtitkár, a szatmári református egyházmegye gondnoka, FKgP alapító tag, országgyülési képviselő, általi ajándékozási soraival a nagygéci református egyháznak, aláírással. A nagygéci ref. egyház bejegyzésével, és pecsétjével.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
10 000 Ft
27,03
EUR
,
29,41
USD
Ajánlatok száma:
0
(Zámolyi) Varga Mihály: Tóbiás, a jámbor családfő. Pest, 1864, Emich Gusztáv, 36 p. Átkötött modern műbőr-kötés, az átkötéskor az elülső borítót a borítóra kasírozták. Jó állapotban.  (Zámolyi) Varga Mihály (1834-1906) író, prépost-kanonok, 1888-ban a nagyszombati, majd 1889-ben pozsonyi káptalan tagja.
15857.

(Zámolyi) Varga Mihály: Tóbiás, a jámbor családfő. Pest, 1864, Emich Gusztáv, 36 p. Átkötött modern műbőr-kötés, az átkötéskor az elülső borítót a borítóra kasírozták. Jó állapotban. (Zámolyi) Varga Mihály (1834-1906) író, prépost-kanonok, 1888-ban a nagyszombati, majd 1889-ben pozsonyi káptalan tagja.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
0
Dr. Germanus Konstantin: Reformatorok. Történelmi előadások katholikus reformatorok és Luther Márton fölött. Fordította: Dr. Komlóssy Ferenc. Eger, 1884, Érseki-Lyceumi Nyomda, XVI+320 p. Átkötött félvászon-kötés, kissé kopottas borítóval, intézményi bélyegzővel.
15858.

Dr. Germanus Konstantin: Reformatorok. Történelmi előadások katholikus reformatorok és Luther Márton fölött. Fordította: Dr. Komlóssy Ferenc. Eger, 1884, Érseki-Lyceumi Nyomda, XVI+320 p. Átkötött félvászon-kötés, kissé kopottas borítóval, intézményi bélyegzővel.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
0
[Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861)]: Lacordaire egyházi beszédei. Első füzet. Fordította: Majer Károly. Pest, 1853, Müller Emil, 154+4 p. Korabeli félvászon-kötés, kopottas borítóval, sérült gerinccel.
15859.

[Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861)]: Lacordaire egyházi beszédei. Első füzet. Fordította: Majer Károly. Pest, 1853, Müller Emil, 154+4 p. Korabeli félvászon-kötés, kopottas borítóval, sérült gerinccel.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
0
P. Didon: Jézus Krisztus I-II. Ford. Kiss János és Sulyok István. Kiadja Kiss János. Bp., 1892, Pallas. Kiadói aranyozott, dombornyomott egészvászon-kötésben, festett lapélekkel, kis kopásokkal a borító sarkain, és a gerinceken, II. kötet gerincén kis sérülésekkel, az I. kötet címlapja kijár, egy kihajtható térképmelléklet hiányzik, a Szent István Társulat pecsétjével, Erdősi Károly (1873-1945) író, a Szent István Társulat vezérigazgatójának színes fametszetű ex libris-szeivel
15860.

P. Didon: Jézus Krisztus I-II. Ford. Kiss János és Sulyok István. Kiadja Kiss János. Bp., 1892, Pallas. Kiadói aranyozott, dombornyomott egészvászon-kötésben, festett lapélekkel, kis kopásokkal a borító sarkain, és a gerinceken, II. kötet gerincén kis sérülésekkel, az I. kötet címlapja kijár, egy kihajtható térképmelléklet hiányzik, a Szent István Társulat pecsétjével, Erdősi Károly (1873-1945) író, a Szent István Társulat vezérigazgatójának színes fametszetű ex libris-szeivel

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
0
XI. Pius pápa apostoli körlevele a filmszínházakról. (Vigilanti Cura.) Jegyzeteket írta: Dr. Alaker György. Bp.,1941, Actio Catholica. Kiadói papírkötés.
15861.

XI. Pius pápa apostoli körlevele a filmszínházakról. (Vigilanti Cura.) Jegyzeteket írta: Dr. Alaker György. Bp.,1941, Actio Catholica. Kiadói papírkötés.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
1 800 Ft
4,86
EUR
,
5,29
USD
Ajánlatok száma:
1
Kolligátum 3 különféle vallási munkából:  Freppel: Kritikai bírálata Renan Ernő által írt Jesus életének. Fordította: Gyarmathy János. Pest, 1864, Emich Gusztáv. Jais Egyed: Mi a legfontosabb szülők, nevelők az ifjúság felügyelői különösen pedig lelkészekre nézve? Fordította, a szerző életrajzával, s jegyzettekkel ellátta: Toldy László. Bécs, 1868, Fordító Sajátja,(Bécs Holzhausen Adolf-ny.) Roh J. A.: Komoly theolgiai felolvasások, könnyelmű politikusok számára. Roh J. A. nyomán közli Steiner Ádám. Veszprém, 1872, Krausz Ármin. Átkötött félvászon-kötés, kopott, kissé viseltes borítóval, a hátsó szennylap szakadt, XII+117+147+117 p.
15862.

Kolligátum 3 különféle vallási munkából: Freppel: Kritikai bírálata Renan Ernő által írt Jesus életének. Fordította: Gyarmathy János. Pest, 1864, Emich Gusztáv. Jais Egyed: Mi a legfontosabb szülők, nevelők az ifjúság felügyelői különösen pedig lelkészekre nézve? Fordította, a szerző életrajzával, s jegyzettekkel ellátta: Toldy László. Bécs, 1868, Fordító Sajátja,(Bécs Holzhausen Adolf-ny.) Roh J. A.: Komoly theolgiai felolvasások, könnyelmű politikusok számára. Roh J. A. nyomán közli Steiner Ádám. Veszprém, 1872, Krausz Ármin. Átkötött félvászon-kötés, kopott, kissé viseltes borítóval, a hátsó szennylap szakadt, XII+117+147+117 p.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
4 200 Ft
11,35
EUR
,
12,35
USD
Ajánlatok száma:
0
Szepessy Aloiz: Öt esztendőre való nagy böjti szent beszédek mellyeket élő nyelvvel mondott és a lelki tanítók segedelmére kiadott előljáróinak engedelmébűl... Miskloc, 1828. Nemes Szigethy Mihály Cs. kri. Privilegiált Könyvnyomtató betűivel. 471p. Modern félvászon kötésben.
15863.

Szepessy Aloiz: Öt esztendőre való nagy böjti szent beszédek mellyeket élő nyelvvel mondott és a lelki tanítók segedelmére kiadott előljáróinak engedelmébűl... Miskloc, 1828. Nemes Szigethy Mihály Cs. kri. Privilegiált Könyvnyomtató betűivel. 471p. Modern félvászon kötésben.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
8 000 Ft
21,62
EUR
,
23,53
USD
Ajánlatok száma:
0
Schmidt József: Buddha élete, tana, egyháza. Bp., 1920, Kazinczy, 224 p. Átkötött félvászon-kötés
15864.

Schmidt József: Buddha élete, tana, egyháza. Bp., 1920, Kazinczy, 224 p. Átkötött félvászon-kötés

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
1 600 Ft
4,32
EUR
,
4,71
USD
Ajánlatok száma:
0
Szent Biblia. Fordította: Károli Gáspár. Berlin, 1859, Trowitzsch és Fia, 828+276 p. Díszes egészbőr-kötésben, rossz állapotban, kopott, sérült borítóval, kopott gerinccel, sérült, javított kötéssel, foltos lapokkal (466-467. oldalak, lapszélek), az elülső szennylap szakadt, hiányos, a 465/466 oldal szakadt.
15865.

Szent Biblia. Fordította: Károli Gáspár. Berlin, 1859, Trowitzsch és Fia, 828+276 p. Díszes egészbőr-kötésben, rossz állapotban, kopott, sérült borítóval, kopott gerinccel, sérült, javított kötéssel, foltos lapokkal (466-467. oldalak, lapszélek), az elülső szennylap szakadt, hiányos, a 465/466 oldal szakadt.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
3 000 Ft
8,11
EUR
,
8,82
USD
Ajánlatok száma:
3
Kupfer-Bibel oder Physica Sacra (1731-1735). Mainz, 1965, Gutenberg-Museum. Művészeti mappa 20 rézkarc hasonmásával, sérült papír mappában, jó állapotban.
15866.

Kupfer-Bibel oder Physica Sacra (1731-1735). Mainz, 1965, Gutenberg-Museum. Művészeti mappa 20 rézkarc hasonmásával, sérült papír mappában, jó állapotban.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 400 Ft
6,49
EUR
,
7,06
USD
Ajánlatok száma:
1

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

  • Hétfő: 12-17
  • Keddtől Szerdáig: 10-17
  • Csütörtök: 10-19
  • Péntek: zárva
  • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz