https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Law

Number of items: 26

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
[Kelemen Imre (1745-1819)] Emericus Kelemen: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis juventutis Hungariae usibus conscripsit Emericus Kelemen. [Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások.] Liber I-III. Liber I.: De Personis. Liber II. Volumen I-II.: De Rebus. Liber III.: De Actionibus. Pestini, 1814, Typis Joannis Thom. Trattner, 1 (szerző portréja, rézmetszetű címkép) t. + XVI + 516 p.+ 2 (kihajtható tábla) t.; 2+[523]-1027+5 p.+1 (rézmetszetű térkép) t.+2+[1031]-1294+4 p.; 410+8 p. Az I. és II. kötetek 1., a III. kötet 2. kiadás. Latin nyelven. Hozzá tartozik: Historia juris hungarici privati, documentis, ac testimoniis illustrata, quam elucubratus est nobilis hungarus zaladiensis - -. Budae, 1818, Typis Regiae Scientiarum Univer. Hungariae, 1 (szerző portréja, rézmetszetű címkép) t. + VII+1+512+14 p. Latin nyelven. Egyetlen kiadás! Egységes átkötött modern félvászon-kötés, a gerincen aranyozott felirattal és számozással, foltos lapokkal, az I. kötet címképe sérült, a felső sarkán kis hiánnyal, a címlapon kis lyukkal, a címlapot követő lap (III/IV) sarkán hiánnyal, a II. kötet utolsó lapján és a hátsó szennylapon lyukkal, a III. kötet címlapján bélyegzésekkel.
19245.

[Kelemen Imre (1745-1819)] Emericus Kelemen: Institutiones juris privati Hungarici, quas nobilis juventutis Hungariae usibus conscripsit Emericus Kelemen. [Magyar hazai polgári magános törvényről írt tanítások.] Liber I-III. Liber I.: De Personis. Liber II. Volumen I-II.: De Rebus. Liber III.: De Actionibus. Pestini, 1814, Typis Joannis Thom. Trattner, 1 (szerző portréja, rézmetszetű címkép) t. + XVI + 516 p.+ 2 (kihajtható tábla) t.; 2+[523]-1027+5 p.+1 (rézmetszetű térkép) t.+2+[1031]-1294+4 p.; 410+8 p. Az I. és II. kötetek 1., a III. kötet 2. kiadás. Latin nyelven. Hozzá tartozik: Historia juris hungarici privati, documentis, ac testimoniis illustrata, quam elucubratus est nobilis hungarus zaladiensis - -. Budae, 1818, Typis Regiae Scientiarum Univer. Hungariae, 1 (szerző portréja, rézmetszetű címkép) t. + VII+1+512+14 p. Latin nyelven. Egyetlen kiadás! Egységes átkötött modern félvászon-kötés, a gerincen aranyozott felirattal és számozással, foltos lapokkal, az I. kötet címképe sérült, a felső sarkán kis hiánnyal, a címlapon kis lyukkal, a címlapot követő lap (III/IV) sarkán hiánnyal, a II. kötet utolsó lapján és a hátsó szennylapon lyukkal, a III. kötet címlapján bélyegzésekkel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
70 000 HUF
189,19
EUR
,
205,88
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
XVIII. sz. utolsó harmada Francisci Bárány: Idea Universi Iuris Hungarici. Kézzel írt latin nyelvű jogi könyv, 251+1 p.+60 sztl. lev. Korabeli egészbőr-kötésben, sérült, hiányos, kopott borítóval, a lapok szélein a szöveget nem érintő lapszéli sérülésekkel és lyukakkal, a címlap alján hiánnyal.
19246.

XVIII. sz. utolsó harmada Francisci Bárány: Idea Universi Iuris Hungarici. Kézzel írt latin nyelvű jogi könyv, 251+1 p.+60 sztl. lev. Korabeli egészbőr-kötésben, sérült, hiányos, kopott borítóval, a lapok szélein a szöveget nem érintő lapszéli sérülésekkel és lyukakkal, a címlap alján hiánnyal.

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
10 000 HUF
Kuzmány, Karl: Praktische Theologie der Evangelischen Kirche. Aug. und Helvet. Confession. Erster Band: Lehrbuch des Kirchenrechts. Zweite Abtheilung: Urkundenbuch. Wien, 1856. Braumüller. Fontos egyházjogi munka magyar szerzőtől, mely csak németül jelent meg. 464p. Korabeli félvászon kötésben
19247.

Kuzmány, Karl: Praktische Theologie der Evangelischen Kirche. Aug. und Helvet. Confession. Erster Band: Lehrbuch des Kirchenrechts. Zweite Abtheilung: Urkundenbuch. Wien, 1856. Braumüller. Fontos egyházjogi munka magyar szerzőtől, mely csak németül jelent meg. 464p. Korabeli félvászon kötésben

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
5 500 HUF
14,86
EUR
,
16,18
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a m. kir. csendőrség számára. Összeállították és magyarázzák: Miskolczy Ágost és Pinczés Zoltán. I. kötet: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1937. (Stádium Sajtóvállalat Rt.) 994 + [2] p. A középkori, szokásjogon alapuló büntetőjog felváltására erős kísérletet tett a törvény előtti egyenlőséget kimondó és a halálbüntetést eltörölni szándékozó 1843. évi büntetőtörvénykönyv-tervezet, majd az 1878. évi V. törvénycikkel szentesített első általános büntető törvénykönyv, mely a bűncselekmények akkori teljes spektrumát kívánta feltérképezni. Bár a Csemegi-kódexnek is nevezett büntető törvénykönyv szellemében kevésbé volt szabadelvű (a halálbüntetést megtartotta), és előkészítése és bevezetése után is erős bírálatban részesült, általános része 1951-ig, különös része pedig 1962-ben volt érvényben. Az állam, a közösségek, a hitélet, a gazdaság és az adózás rendje, a magánvagyon, a testi épség, a szemérem elleni bűncselekményekért kiszabható büntetéseket kodifikáló törvényhez folyamatosan készültek kiegészítések: 1878 után került például a büntető törvénykönyvbe a közveszélyes munkakerülés fogalma is. Önmagában is megálló kötetünk egy háromkötetes munka első része. Példányunk fűzése az első előzéknél enyhén meglazult. Feliratozott kiadói félvászon kötésben, az első kötéstáblán apró foltossággal. Jó példány.
19248.

A magyar büntetőjog gyakorlati kézikönyve a m. kir. csendőrség számára. Összeállították és magyarázzák: Miskolczy Ágost és Pinczés Zoltán. I. kötet: Büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Budapest, 1937. (Stádium Sajtóvállalat Rt.) 994 + [2] p. A középkori, szokásjogon alapuló büntetőjog felváltására erős kísérletet tett a törvény előtti egyenlőséget kimondó és a halálbüntetést eltörölni szándékozó 1843. évi büntetőtörvénykönyv-tervezet, majd az 1878. évi V. törvénycikkel szentesített első általános büntető törvénykönyv, mely a bűncselekmények akkori teljes spektrumát kívánta feltérképezni. Bár a Csemegi-kódexnek is nevezett büntető törvénykönyv szellemében kevésbé volt szabadelvű (a halálbüntetést megtartotta), és előkészítése és bevezetése után is erős bírálatban részesült, általános része 1951-ig, különös része pedig 1962-ben volt érvényben. Az állam, a közösségek, a hitélet, a gazdaság és az adózás rendje, a magánvagyon, a testi épség, a szemérem elleni bűncselekményekért kiszabható büntetéseket kodifikáló törvényhez folyamatosan készültek kiegészítések: 1878 után került például a büntető törvénykönyvbe a közveszélyes munkakerülés fogalma is. Önmagában is megálló kötetünk egy háromkötetes munka első része. Példányunk fűzése az első előzéknél enyhén meglazult. Feliratozott kiadói félvászon kötésben, az első kötéstáblán apró foltossággal. Jó példány.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
15
Hammer price:
15 000 HUF
Dr. Kolosvári Sádnor - Dr. Óvári Kelemen: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. II. köt. I.-II, III. kötet. (Az I ,kötet hiányzik). A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai.A tiszántúlii törvényhatóságok jogszabályai. Magyar jogtörténeti emlékek. Bp., 1890-1892, Magyar Tudományos Akadémia (Athenaeum-ny.), LI+521p, Szétvált fűzéssel, hátsó papírborító nélkül LXXVIII + (4) + 422 p. Vászonkötésben, egy lap széle rojtos, fűzés szétvált. ; LXXXI + 801 p . Szétvált fűzéssel, borító nélkül A II: kötet II. felében Kolosvári Sándor szerző dedikációjával Felvágatlan.
19249.

Dr. Kolosvári Sádnor - Dr. Óvári Kelemen: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. II. köt. I.-II, III. kötet. (Az I ,kötet hiányzik). A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai.A tiszántúlii törvényhatóságok jogszabályai. Magyar jogtörténeti emlékek. Bp., 1890-1892, Magyar Tudományos Akadémia (Athenaeum-ny.), LI+521p, Szétvált fűzéssel, hátsó papírborító nélkül LXXVIII + (4) + 422 p. Vászonkötésben, egy lap széle rojtos, fűzés szétvált. ; LXXXI + 801 p . Szétvált fűzéssel, borító nélkül A II: kötet II. felében Kolosvári Sándor szerző dedikációjával Felvágatlan.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 400 HUF
9,19
EUR
,
10,00
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
1934 A Jogi hírlap c. folyóirat, szerk: Dr. Boda Gyula ügyvéd, VIII. évfolyamának számai bekötve, egészászon kötésben 400 p + tárgymutató
19250.

1934 A Jogi hírlap c. folyóirat, szerk: Dr. Boda Gyula ügyvéd, VIII. évfolyamának számai bekötve, egészászon kötésben 400 p + tárgymutató

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 400 HUF
9,19
EUR
,
10,00
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
1927 A Jogi hírlap c. folyóirat, szerk: Dr. Boda Gyula ügyvéd, induló, I. évfolyamának számai bekötve, egészászon kötésben
19251.

1927 A Jogi hírlap c. folyóirat, szerk: Dr. Boda Gyula ügyvéd, induló, I. évfolyamának számai bekötve, egészászon kötésben

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 400 HUF
9,19
EUR
,
10,00
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Ihering Rudolf: Küzdelem a jogért. Ford.: Szilassy Cézár. Bp., 1907, Franklin, 107 p. Kiadói papírkötés, szakadt gerinccel, a borító egyik sarka gyűrött, a borító besötétedett, néhány lapon szamárfül.
19252.

Ihering Rudolf: Küzdelem a jogért. Ford.: Szilassy Cézár. Bp., 1907, Franklin, 107 p. Kiadói papírkötés, szakadt gerinccel, a borító egyik sarka gyűrött, a borító besötétedett, néhány lapon szamárfül.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,71
USD
Number of bids:
2
Hammer price:
5 500 HUF
Neo asserti juris reipublicae in bona ecclesiasticorum disquisitio. Pestini, 1792, Typis Francisci Patzko, 209+17 p. Latin nyelven. Papírkötésben, szakadt, foltos borítóval, a címlap felső sarkán kis sérüléssel, a lapok felső sarkán szamárfülekkel, foltos lapokkal.
19253.

Neo asserti juris reipublicae in bona ecclesiasticorum disquisitio. Pestini, 1792, Typis Francisci Patzko, 209+17 p. Latin nyelven. Papírkötésben, szakadt, foltos borítóval, a címlap felső sarkán kis sérüléssel, a lapok felső sarkán szamárfülekkel, foltos lapokkal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 800 HUF
12,97
EUR
,
14,12
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának kiadványai I.: A Magyar Nemzeti Múzeumra vonatkozó jogszabályok. II: A Magyar Nemzeti Múzeum megalakulása. III: A Magyar Nemzeti Múzeum önkormányzati szervezetébe tartozó intézmények, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa és tisztviselőinek rangsora. Előszó: Hóman Bálint. Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 166 p. Kiadványunk az 1808. évi VIII. törvénycikkel létesített Magyar Nemzeti Múzeum és társintézményei, a Magyar Királyi Országos Levéltár, az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár közös igazgatásának jogi dokumentuma. A kiadvány részletesen indokolja az egyesítés tettét, mellékeli az egyesítés törvényjavaslatának parlamenti vitáját és közli az elfogadott törvény nyomán egyesített Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti és működési szabályzatát. A múzeumi jogszabályozás természetesen kitér az állami finanszírozás részleteire és a kapcsolódó ásatási jogszabályozásra is. A munka végén a Magyar Nemzeti Múzeum struktúrájának és személyi állományának bemutatása, a fizetési osztály feltüntetésével. A címlapon a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának hitelesítő körbélyegzése és régi tulajdonosi bejegyzés. Az első ív levelein alul halvány foltosság, az első borító fűzése meglazult. Poss.: Vincze István. [Vincze István (1922-1982) néprajztudós, 1955-től a Néprajzi Múzeum munkatársa, 1980-től osztályvezetője. Főként szőlészet- és borászattörténettel foglalkozott.] Fűzve, sérült, hiányos gerincű, foltos kiadói borítóban, az első fedőborítón kiadói bélyegzés.
19254.

A Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának kiadványai I.: A Magyar Nemzeti Múzeumra vonatkozó jogszabályok. II: A Magyar Nemzeti Múzeum megalakulása. III: A Magyar Nemzeti Múzeum önkormányzati szervezetébe tartozó intézmények, a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsa és tisztviselőinek rangsora. Előszó: Hóman Bálint. Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 166 p. Kiadványunk az 1808. évi VIII. törvénycikkel létesített Magyar Nemzeti Múzeum és társintézményei, a Magyar Királyi Országos Levéltár, az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum és az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár közös igazgatásának jogi dokumentuma. A kiadvány részletesen indokolja az egyesítés tettét, mellékeli az egyesítés törvényjavaslatának parlamenti vitáját és közli az elfogadott törvény nyomán egyesített Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti és működési szabályzatát. A múzeumi jogszabályozás természetesen kitér az állami finanszírozás részleteire és a kapcsolódó ásatási jogszabályozásra is. A munka végén a Magyar Nemzeti Múzeum struktúrájának és személyi állományának bemutatása, a fizetési osztály feltüntetésével. A címlapon a Magyar Nemzeti Múzeum Tanácsának hitelesítő körbélyegzése és régi tulajdonosi bejegyzés. Az első ív levelein alul halvány foltosság, az első borító fűzése meglazult. Poss.: Vincze István. [Vincze István (1922-1982) néprajztudós, 1955-től a Néprajzi Múzeum munkatársa, 1980-től osztályvezetője. Főként szőlészet- és borászattörténettel foglalkozott.] Fűzve, sérült, hiányos gerincű, foltos kiadói borítóban, az első fedőborítón kiadói bélyegzés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 000 HUF
10,81
EUR
,
11,76
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról. Debrecen, 1945, nyn., foltos, 16 p.
19255.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról. Debrecen, 1945, nyn., foltos, 16 p.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,82
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Tordy Géza: Fegyelmi és közigazgatási büntető rendelkezések a M. Kir. Postánál. Összeállította és magyarázatokkal ellátta Tordy Géza. (Dedikált.) Budapest, 1943. (Szerző - Attila ny. rt.) 262 p. Dedikált: ,,Zolinak szeretettel: dr. Tordy Géza. A posta jogi szabályozását ismertető kötet első kiadása 1940-ben jelent meg. Második kiadásból származó példányunk számos oldalán széljegyzetek, aláhúzások, első borítóján régi tulajdonosi bejegyzés. Fűzve, sérült kiadói borítóban.
19256.

Tordy Géza: Fegyelmi és közigazgatási büntető rendelkezések a M. Kir. Postánál. Összeállította és magyarázatokkal ellátta Tordy Géza. (Dedikált.) Budapest, 1943. (Szerző - Attila ny. rt.) 262 p. Dedikált: ,,Zolinak szeretettel: dr. Tordy Géza". A posta jogi szabályozását ismertető kötet első kiadása 1940-ben jelent meg. Második kiadásból származó példányunk számos oldalán széljegyzetek, aláhúzások, első borítóján régi tulajdonosi bejegyzés. Fűzve, sérült kiadói borítóban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
1 800 HUF
4,86
EUR
,
5,29
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 470


Viewing: 15-18 July


Item pickup: from 22 July


Deadline for payment: 2 August


Pay-off: from 7 August

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment