https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Law

Number of items: 31

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Dr. Egyed István: Közjogi alapismeretek. A magyar népművelés könyvei. Bp.,1927, Fejér Vármegye Közönsége, (Kir. M. Egyetemi Nyomda-ny.), XIII+239+1 p.+14 t.(Fekete-fehér fotók.) Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.
15739.
 

Dr. Egyed István: Közjogi alapismeretek. A magyar népművelés könyvei. Bp.,1927, Fejér Vármegye Közönsége, (Kir. M. Egyetemi Nyomda-ny.), XIII+239+1 p.+14 t.(Fekete-fehér fotók.) Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.

 
The item is not available
Starting price:
2 200 HUF
6,67
EUR
,
7,19
USD
Number of bids:
0
A magyar iparjog. Összeáll.: Simkó Elemér - Vásárhelyi Leó. Bp., 1940, Magyar Iparjog Kiadóhivatala. Vászonkötésben, jó állapotban.
15740.
 

A magyar iparjog. Összeáll.: Simkó Elemér - Vásárhelyi Leó. Bp., 1940, Magyar Iparjog Kiadóhivatala. Vászonkötésben, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
1 000 HUF
3,03
EUR
,
3,27
USD
Number of bids:
0
A magyar ipartörvény. Összeáll.: Karlovitz Miklós - Fáth Ferenc. Bp., 1932, Robur Irodalmi Vállalat. Kicsit laza vászonkötésben, jó állapotban.
15741.
 

A magyar ipartörvény. Összeáll.: Karlovitz Miklós - Fáth Ferenc. Bp., 1932, Robur Irodalmi Vállalat. Kicsit laza vászonkötésben, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
4 200 HUF
12,73
EUR
,
13,73
USD
Number of bids:
0
Vegyes jogi könyvtétel, büntetőjog témában, 7 db: Nagy Lajos: Tanúbizonyítás a büntetőperben. Bp., 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Kiadói műbőr-kötés.  Tanulmányok Dr. Földvári József professzor 80. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2006, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kiadói kartonált papírkötés.  Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Nagy Ferenc. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 11. Szeged, 2006, Pólay Elemér Alapítvány. Kiadói kartonált papírkötés. Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából. Szerk.: Karsai Krisztina. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 7. Szeged, 2005, Pólay Elemér Alapítvány. Kiadói papírkötés.  Nagy Ferenc: A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXVII. Fasc. 14. Szeged, 2005, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Papírkötés.  Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. Bp.,2001, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Kiadói papírkötés.  Bárd Károly-Gellér Balázs-Ligeti Katalin-Margitán Éva-Wiener A. Imre: Büntetőjog általános rész. Bp.,2001, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Kiadói papírkötés.
15742.
 

Vegyes jogi könyvtétel, büntetőjog témában, 7 db: Nagy Lajos: Tanúbizonyítás a büntetőperben. Bp., 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Kiadói műbőr-kötés. Tanulmányok Dr. Földvári József professzor 80. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2006, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kiadói kartonált papírkötés. Bűnügyi mozaik. Tanulmányok Vida Mihály 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Nagy Ferenc. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 11. Szeged, 2006, Pólay Elemér Alapítvány. Kiadói kartonált papírkötés. Keresztmetszet. Tanulmányok fiatal büntetőjogászok tollából. Szerk.: Karsai Krisztina. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 7. Szeged, 2005, Pólay Elemér Alapítvány. Kiadói papírkötés. Nagy Ferenc: A vegyes bűnösségű bűncselekmények egyes dogmatikai problémáiról. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXVII. Fasc. 14. Szeged, 2005, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Papírkötés. Tóth Mihály: A magyar büntetőeljárás az Alkotmánybíróság és az európai emberi jogi ítélkezés tükrében. Bp.,2001, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Kiadói papírkötés. Bárd Károly-Gellér Balázs-Ligeti Katalin-Margitán Éva-Wiener A. Imre: Büntetőjog általános rész. Bp.,2001, KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Kiadói papírkötés.

 
The item is not available
Starting price:
4 000 HUF
12,12
EUR
,
13,07
USD
Number of bids:
0
Magyarország alaptörvénye(2012. január 1.). Bp., 2014, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Kiadói kartonált kötés, képekkel gazdagon illusztrált, jó állapotban.
15743.
 

Magyarország alaptörvénye(2012. január 1.). Bp., 2014, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Kiadói kartonált kötés, képekkel gazdagon illusztrált, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
3 000 HUF
9,09
EUR
,
9,80
USD
Number of bids:
0
Vegyes jogi könyvtétel, 2 db: Dr. Kádár Miklós-Dr. Kálmán György: A büntetőjog általános tanai. Bp., 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Kiadói műbőr-kötés. Dr. Békés Imre-Dr. Földvári József, Dr. Gáspár Gyula, Dr. Tokaji Géza: Magyar büntetőjog általános rész. Bp., 1980, BM Könyvkiadó. Kiadói egészvászon-kötés.
15744.
 

Vegyes jogi könyvtétel, 2 db: Dr. Kádár Miklós-Dr. Kálmán György: A büntetőjog általános tanai. Bp., 1966, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Kiadói műbőr-kötés. Dr. Békés Imre-Dr. Földvári József, Dr. Gáspár Gyula, Dr. Tokaji Géza: Magyar büntetőjog általános rész. Bp., 1980, BM Könyvkiadó. Kiadói egészvászon-kötés.

 
The item is not available
Starting price:
800 HUF
2,42
EUR
,
2,61
USD
Number of bids:
0
Vegyes könyvtétel, két jogi könyv a társadalomtudományi könyvtár sorozatból: H.S.Maine: Az ősi jog. Fordította: Sárkány Mihály. Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái. Megjelent 2000 példányban. Bp., 1972-1988, Gondolat. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban.
15745.
 

Vegyes könyvtétel, két jogi könyv a társadalomtudományi könyvtár sorozatból: H.S.Maine: Az ősi jog. Fordította: Sárkány Mihály. Peschka Vilmos: A modern jogfilozófia alapproblémái. Megjelent 2000 példányban. Bp., 1972-1988, Gondolat. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban.

 
The item is not available
Starting price:
800 HUF
2,42
EUR
,
2,61
USD
Number of bids:
0
Vegyes jogi könyvtétel, 2 db: Szabó Imre: A jogelmélet alapjai. Bp.,1971, Akadémia. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban. Dr. Molnár József: Életkor és bűnözés. Doktori disszertáció. Bp., 1996. Kiadói papírkötés.
15746.
 

Vegyes jogi könyvtétel, 2 db: Szabó Imre: A jogelmélet alapjai. Bp.,1971, Akadémia. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban. Dr. Molnár József: Életkor és bűnözés. Doktori disszertáció. Bp., 1996. Kiadói papírkötés.

 
The item is not available
Starting price:
800 HUF
2,42
EUR
,
2,61
USD
Number of bids:
0
A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törv.-czikk végrehajtása iránti utasítások. Kiadja a M. Kir. Belügyministerium. Bp.,1890, Nágel Ottó, XV+144 p. Korabeli félvászon-kötés, kissé kopottas borítóval, az utolsó lap kijár.
15747.
 

A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törv.-czikk végrehajtása iránti utasítások. Kiadja a M. Kir. Belügyministerium. Bp.,1890, Nágel Ottó, XV+144 p. Korabeli félvászon-kötés, kissé kopottas borítóval, az utolsó lap kijár.

 
The item is not available
Starting price:
1 000 HUF
3,03
EUR
,
3,27
USD
Number of bids:
0
Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában. Bp.,1937, Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 239 p. Kiadói papírkötésben, a borítója szakadozott, a gerince kissé hiányos, egy-két ceruzás bejelöléssel, aláhúzással.
15748.
 

Szokolay Leó: Jogi alapismeretek a szociális munkában. Bp.,1937, Budapest Székesfőváros Házinyomdája, 239 p. Kiadói papírkötésben, a borítója szakadozott, a gerince kissé hiányos, egy-két ceruzás bejelöléssel, aláhúzással.

 
The item is not available
Starting price:
1 000 HUF
3,03
EUR
,
3,27
USD
Number of bids:
0
Dárday Sándor: Igazságügyi törvénytár. Rendeletek- és döntvényekkel kiegészítve. Pótkötet Új folyam. . Bp.,1903., Athenaeum. Kiadói aranyozott, egészvászon-kötésben
15749.
 

Dárday Sándor: Igazságügyi törvénytár. Rendeletek- és döntvényekkel kiegészítve. Pótkötet Új folyam. . Bp.,1903., Athenaeum. Kiadói aranyozott, egészvászon-kötésben

 
The item is not available
Starting price:
1 200 HUF
3,64
EUR
,
3,92
USD
Number of bids:
0
Dárday Sándor: Igazságügyi törvénytár. Rendeletek- és döntvényekkel kiegészítve. Pótkötet a második kiadáshoz I. Bp.,é.n., Athenaeum. Kiadói aranyozott, egészvászon-kötésben, sérüléssel
15750.
 

Dárday Sándor: Igazságügyi törvénytár. Rendeletek- és döntvényekkel kiegészítve. Pótkötet a második kiadáshoz I. Bp.,é.n., Athenaeum. Kiadói aranyozott, egészvászon-kötésben, sérüléssel

 
The item is not available
Starting price:
1 200 HUF
3,64
EUR
,
3,92
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

370. Auction:
Payment deadlineis 9 June

371. Auction:
From 26 May to 4 June
Payment deadline is 19 June
Viewing: From 2 to 4 June

33. Major Auction:
Payment deadline is 4 June
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2020 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment