https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Religion

Number of items: 12

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Menochio, Giovanni Stefano: Commentarii Totius Sacrae Scripturae. Tom. 1-3. (Egybe kötve) XVIII, 400, 448, 448 p. Korabeli, sérült bordázott egészbőr kötésben. / I damaged leather binding.
19495.

Menochio, Giovanni Stefano: Commentarii Totius Sacrae Scripturae. Tom. 1-3. (Egybe kötve) XVIII, 400, 448, 448 p. Korabeli, sérült bordázott egészbőr kötésben. / I damaged leather binding.

 
The item is not available
Starting price:
40 000 HUF
108,11
EUR
,
117,65
USD
Number of bids:
0
Tóth Ferentz: Lelki pásztori gondviselés. Készítette, s kiadta - -. A Reformatusok Papai Collegiumában, theologiát, és azzal összvekötött Papi Tudományokat tanító professor. A lelki pásztori theologiának II. darabja. Győrben, 1806, Özvegy Streibigné betűivel, XII+4+214+2 p. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, foltos lapokkal, ex libris bélyegzéssel.
19496.

Tóth Ferentz: Lelki pásztori gondviselés. Készítette, 's kiadta - -. A' Reformatusok' Papai Collegiumában, theologiát, és azzal összvekötött Papi Tudományokat tanító professor. A lelki pásztori theologiának II. darabja. Győrben, 1806, Özvegy Streibigné betűivel, XII+4+214+2 p. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, foltos lapokkal, ex libris bélyegzéssel.

 
The item is not available
Starting price:
30 000 HUF
81,08
EUR
,
88,24
USD
Number of bids:
0
(ALLESTREE, RICHARD) A keresztyén embernek egész tiszte Világoson és érthetőképpen lerajzoltatva mindeneknek, de kivált az együgyübb olvasóknak kedvekért. Debrecen, 1769. Margitai István. 13 sztl. lev. 623 p. 8 sztl. lev. Második magyar nyelvű kiadás. Korabeli egészbőr-kötésben.
19497.

(ALLESTREE, RICHARD) A keresztyén embernek egész tiszte Világoson és érthetőképpen lerajzoltatva mindeneknek, de kivált az együgyübb olvasóknak kedvekért. Debrecen, 1769. Margitai István. 13 sztl. lev. 623 p. 8 sztl. lev. Második magyar nyelvű kiadás. Korabeli egészbőr-kötésben.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
54,05
EUR
,
58,82
USD
Number of bids:
5
[Helmeczi Komoróczi István (1670-1753)]: Igasság paisa, mellyel a Kristustól szereztetett sákramentomi sz. vatsora felől, a helvetziai confessióban ki adattatott igaz tudományt erőséti; és valamelly tudós rom. cath. egyházi személynek, Bernárd Pálnak, anno 1735. Kassán ki nyomtattatott és világ eleibebotsáttatott nyilai ellen oltalmazza, Melianus Gnatereth. Miaburg, 1741. Uranius , 4 sztl. lev.+464 p.+19 sztl. lev. Átkötött modern kartonált papírkötés, az elülső szennylapon névbejegyzéssel, a címlap és néhány lap szélén restaurációval (címlap, 225-240), kissé foltos lapokkal.
19498.

[Helmeczi Komoróczi István (1670-1753)]: Igasság paisa, mellyel a Kristustól szereztetett sákramentomi sz. vatsora felől, a helvetziai confessióban ki adattatott igaz tudományt erőséti; és valamelly tudós rom. cath. egyházi személynek, Bernárd Pálnak, anno 1735. Kassán ki nyomtattatott és világ eleibebotsáttatott nyilai ellen oltalmazza, Melianus Gnatereth. Miaburg, 1741. Uranius , 4 sztl. lev.+464 p.+19 sztl. lev. Átkötött modern kartonált papírkötés, az elülső szennylapon névbejegyzéssel, a címlap és néhány lap szélén restaurációval (címlap, 225-240), kissé foltos lapokkal.

 
Sold
Starting price:
18 000 HUF
48,65
EUR
,
52,94
USD
Number of bids:
3
Padányi Biró Márton: Enchiridion... De Fide, Haeresiarchis, ac eorum asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicae editis. Diotrephi...  Jaurini, 1750, Streibig. 1t. (a szerző mellképe, Antonio Gramignani rézmetszete), [12], 208,[16]p. A szerző (1693-1762), veszprémi püspök, protestáns ellenes műve, amelyben egyenesen fölszólítja a hatalom képviselőit az eretnekség kiirtására. ,,Bíró könyve nagy visszatetszést szült nemcsak idehaza, de a protestáns Poroszországban is, különösen a porosz udvari körökben. II. Frigyes a boroszlói püspökön keresztül a pápa közbenjárását kérte, hogy a magyar püspökök hagyjanak föl a protestánsok üldözésével. A pápa föllépésének volt is eredménye, amennyiben 1751. aug. 5-én Bíró Enchiridion-jának elkobzására kiadta a királynő [Mária Terézia] a rendeletet... (Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. 51-52 p.) Korabeli kartonkötésben, festett lapszélekkel. a kötetben szúrágások nyomaival. 20,4 cm.
19499.

Padányi Biró Márton: Enchiridion... De Fide, Haeresiarchis, ac eorum asseclis, In genere de Apostatis, deque Constitutionibus, atque Decretis Imperatorum & Regum, contra Dissipatores Catholicae editis. Diotrephi... Jaurini, 1750, Streibig. 1t. (a szerző mellképe, Antonio Gramignani rézmetszete), [12], 208,[16]p. A szerző (1693-1762), veszprémi püspök, protestáns ellenes műve, amelyben egyenesen fölszólítja a hatalom képviselőit az eretnekség kiirtására. ,,Bíró könyve nagy visszatetszést szült nemcsak idehaza, de a protestáns Poroszországban is, különösen a porosz udvari körökben. II. Frigyes a boroszlói püspökön keresztül a pápa közbenjárását kérte, hogy a magyar püspökök hagyjanak föl a protestánsok üldözésével. A pápa föllépésének volt is eredménye, amennyiben 1751. aug. 5-én Bíró Enchiridion-jának elkobzására kiadta a királynő [Mária Terézia] a rendeletet..." (Ballagi Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig. 51-52 p.) Korabeli kartonkötésben, festett lapszélekkel. a kötetben szúrágások nyomaival. 20,4 cm.

 
Sold
Starting price:
18 000 HUF
48,65
EUR
,
52,94
USD
Number of bids:
4
Hübner János: Száz és négy válogatott Bibliabeli Historiák a mellyeket az Ó és Új Testamentumi Szent írásokból a gyengéknek kedvekért öszve szedett.  Posony, Pest, 1800, Füskuti Landerer Johann Hübner (1668-1731) műve évszázadokon át a protestáns népiskolák egyik alaptankönyve volt. A kötet a Biblia legnépszerűbb történeteit fogalmazta át gyermekek számára, 52 történetet az Ószövetségből és 52 történetet pedig az Újszövetségből. A könyv magyarul először 1760-ban látott napvilágot; ezt követően 1870-ig számos további kiadása jelent meg.  Címlapja és címképmetszete, valamint utolsó levele szakszerűen pótolva. Drescher 234. Korabeli, papírkötésben.
19500.

Hübner János: Száz és négy válogatott Bibliabeli Historiák a' mellyeket az Ó és Új Testamentumi Szent írásokból a' gyengéknek kedvekért öszve szedett. Posony, Pest, 1800, Füskuti Landerer Johann Hübner (1668-1731) műve évszázadokon át a protestáns népiskolák egyik alaptankönyve volt. A kötet a Biblia legnépszerűbb történeteit fogalmazta át gyermekek számára, 52 történetet az Ószövetségből és 52 történetet pedig az Újszövetségből. A könyv magyarul először 1760-ban látott napvilágot; ezt követően 1870-ig számos további kiadása jelent meg. Címlapja és címképmetszete, valamint utolsó levele szakszerűen pótolva. Drescher 234. Korabeli, papírkötésben.

 
Sold
Starting price:
16 000 HUF
43,24
EUR
,
47,06
USD
Number of bids:
12
(Pap István.) A vallási egyesűlés ideája, s ezen idea realizáltatásának eszközei, melly munkában az ev. k. tolerantiáról s az eggy idvezítő ekklesiáról irott predikátziók is, az ezekre tett recensiókkal eggyütt, a mennyiben ezen munkát illetik, rövideden, s részrehajlás nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a maga költségén kiadta eggy a vallási egyesülést, mind vallási, mind polgári tekintetben, szívessen óhajtó református prédikátor. Weszprémben, 1823. Számmer Klára bet.9 + 49 p. Fűzve, kiadói, csak hátsó papírborítóval. Néhány lap kissé szamárfüles. Rendkívül ritka!
19501.

(Pap István.) A vallási egyesűlés ideája, s ezen idea realizáltatásának eszközei, melly munkában az ev. k. tolerantiáról s az eggy idvezítő ekklesiáról irott predikátziók is, az ezekre tett recensiókkal eggyütt, a mennyiben ezen munkát illetik, rövideden, s részrehajlás nélkül megvizsgáltatnak. Készítette s a maga költségén kiadta eggy a vallási egyesülést, mind vallási, mind polgári tekintetben, szívessen óhajtó református prédikátor. Weszprémben, 1823. Számmer Klára bet.9 + 49 p. Fűzve, kiadói, csak hátsó papírborítóval. Néhány lap kissé szamárfüles. Rendkívül ritka!

 
The item is not available
Starting price:
16 000 HUF
43,24
EUR
,
47,06
USD
Number of bids:
0
Szilády László: Papi dolgozatok gyászestekre, jelesen halotti beszédek egyházban és sírnál, s illyenekre vázlatok és imák. II. füzet. - - k. k. halasi ref. lelkésztől, s másoktól, kik saját dolgozataik alatt egyenként megneveztettek. Kecskeméten, 1850, Szilády Károly, 4+218+2 p. Korabeli papírkötésben, szakadozott borítóval, sérült gerinccel, foltos, a lapszéleken gyűrődésnyomokkal.
19502.

Szilády László: Papi dolgozatok gyászestekre, jelesen halotti beszédek egyházban és sírnál, 's illyenekre vázlatok és imák. II. füzet. - - k. k. halasi ref. lelkésztől, 's másoktól, kik saját dolgozataik alatt egyenként megneveztettek. Kecskeméten, 1850, Szilády Károly, 4+218+2 p. Korabeli papírkötésben, szakadozott borítóval, sérült gerinccel, foltos, a lapszéleken gyűrődésnyomokkal.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
27,03
EUR
,
29,41
USD
Number of bids:
0
Fövenyessy János: Temessük el a holtakat. Temetési énekek ref. kántor-tanítók, énekkarok, családok és gyülekezetek használatára. Átnézték Dr. Hegyaljai Kiss Géza, és Szigethy Ferenc ref. lelkészek. Csekély módosítással ág. evang. testvéreink is használhatják. Miskolc, 1940, Ferenczi B.,(Sárospatak, Fischer Lajos-ny.), 213 p. III-ik, bővített kiadás. Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, a címlapon szakadással. Ritka!
19503.

Fövenyessy János: "Temessük el a holtakat." Temetési énekek ref. kántor-tanítók, énekkarok, családok és gyülekezetek használatára. Átnézték Dr. Hegyaljai Kiss Géza, és Szigethy Ferenc ref. lelkészek. Csekély módosítással ág. evang. testvéreink is használhatják. Miskolc, 1940, Ferenczi B.,(Sárospatak, Fischer Lajos-ny.), 213 p. III-ik, bővített kiadás. Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, a címlapon szakadással. Ritka!

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
1
Jubilate 1733-1933. Sibiu/Hermannstadt,(1933.),St. Ursula,(Krafft & Drotleff-ny.), 56 p. Német nyelven. Fekete-fehér képanyaggal illusztrált. A nagyszebeni Szt Orsolya-rendház 200 éves jubileumára kiadott mű. Kiadói aranyozott papírkötés, a borítón kis szakadásokkal, kis gyűrődésnyomokkal. Ritka!
19504.

Jubilate 1733-1933. Sibiu/Hermannstadt,(1933.),"St. Ursula",(Krafft & Drotleff-ny.), 56 p. Német nyelven. Fekete-fehér képanyaggal illusztrált. A nagyszebeni Szt Orsolya-rendház 200 éves jubileumára kiadott mű. Kiadói aranyozott papírkötés, a borítón kis szakadásokkal, kis gyűrődésnyomokkal. Ritka!

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,65
USD
Number of bids:
1
Die Prämonstratenser des zwölften Jahrhunderts und ihre Bedeutung für das nordöstliche Deutschland. Berlin, 1865. Schweiggersche Hofbuchhandlung. 386p. Korabeli aranyozott félvászon kötésben. A premontreiek németországi jelenlétét bemutató könyv. / Half linen binding
19505.

Die Prämonstratenser des zwölften Jahrhunderts und ihre Bedeutung für das nordöstliche Deutschland. Berlin, 1865. Schweiggersche Hofbuchhandlung. 386p. Korabeli aranyozott félvászon kötésben. A premontreiek németországi jelenlétét bemutató könyv. / Half linen binding

 
Sold
Starting price:
4 000 HUF
10,81
EUR
,
11,76
USD
Number of bids:
3
Kuczkowski, Joann. Chronologia biblica ab Adamo ad Christum juxta vulgatam latino polonicam, ... et adnotationibus chronologicis per - - composita A. D. 1835.  Bécs, 1844. Typ. Congr. Mechitaristicae.VIII + 5-91 p. Kiadói papírborítóban, az utolsó lapok felső sarkán kis folt / Small stain on the last few pages
19506.

Kuczkowski, Joann. Chronologia biblica ab Adamo ad Christum juxta vulgatam latino polonicam, ... et adnotationibus chronologicis per - - composita A. D. 1835. Bécs, 1844. Typ. Congr. Mechitaristicae.VIII + 5-91 p. Kiadói papírborítóban, az utolsó lapok felső sarkán kis folt / Small stain on the last few pages

 
The item is not available
Starting price:
3 200 HUF
8,65
EUR
,
9,41
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2024 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment