https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Judaica

Number of items: 19

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
1848. december 21. Proklamáció, melyben I. Ferdinánd császár adózással kapcsolatos birodalmi országgyűlési rendeleteket hirdeti ki, többek közt a negyedik pontban a zsidókat sújtó különadók (Judensteuer) beszüntetéséről. Kétoldalas német nyelvű nyomtatvány. Néhány ceruzás jegyzettel, kissé foltos. 40,5x24 cm/  1848 Proclamation in which Austrian emperor Ferdinand declarew laws about taxes and abolishes extra taxes regarding jews. 2 pages in German languague. A bit spotty. 40,5x24 cm
12095.

1848. december 21. Proklamáció, melyben I. Ferdinánd császár adózással kapcsolatos birodalmi országgyűlési rendeleteket hirdeti ki, többek közt a negyedik pontban a zsidókat sújtó különadók (Judensteuer) beszüntetéséről. Kétoldalas német nyelvű nyomtatvány. Néhány ceruzás jegyzettel, kissé foltos. 40,5x24 cm/ 1848 Proclamation in which Austrian emperor Ferdinand declarew laws about taxes and abolishes extra taxes regarding jews. 2 pages in German languague. A bit spotty. 40,5x24 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
28,65
EUR
,
34,60
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
11 000 HUF
1908 Besztercebánya, Dr. Schönfeld Áron rabbi kézzel írt levele tanárának, autográf aláírással, fejléces papíron, 22x14 cm / 1908 Banská Bystrica, letter written by rabbi Áron Schönfeld to his teacher in Hungarian, with his autograph signature
12096.

1908 Besztercebánya, Dr. Schönfeld Áron rabbi kézzel írt levele tanárának, autográf aláírással, fejléces papíron, 22x14 cm / 1908 Banská Bystrica, letter written by rabbi Áron Schönfeld to his teacher in Hungarian, with his autograph signature

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
7 000 HUF
20,06
EUR
,
24,22
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
7 500 HUF
1933-1950 Dr. Székely István egykori koncentrációs táborba zárt orvos 3 db dokumentuma: a Budapesti Orvosok Szövetsége tagsági jegye, a Halberstadt melletti langensteini koncentrációs táborból való elbocsátó levele (KL-Nr. 97408), pecsételve, aláírva és a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy tagsági kártyája
12097.

1933-1950 Dr. Székely István egykori koncentrációs táborba zárt orvos 3 db dokumentuma: a Budapesti Orvosok Szövetsége tagsági jegye, a Halberstadt melletti langensteini koncentrációs táborból való elbocsátó levele (KL-Nr. 97408), pecsételve, aláírva és a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy tagsági kártyája

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
50 000 HUF
143,27
EUR
,
173,01
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
50 000 HUF
1939. novembere Országos Magyar Zsidó Muzeum Tudományos és Művészeti Egyesület kondoleáló levele Gerő Ödönnének, Gerő Ödön (1863-1939) művészeti író özvegyének, amelyben méltatják az elhunytat: A megboldogultban, egyesületünk igaz barátját és lelkes munkatársát veszítette el, aki a Perlmutter Izsák festőművész emlékére rendezett díszülésünkön felolvasott tanulmányával önmagának is a legszebb és legmaradandóbb emléket állította körünkben (...). 1 géppel írt oldal díszes fejléces, a az Országos Magyar Zsidó Muzeum Dohány utcai épületével illusztrált, magyar és héber nyelvű feliratos levélpapíron, Munkácsi Ernő (1896-1950) ügyv. igazgató és Pfeifer Ignác elnök autográf aláírásaival, eredeti fejléces borítékban.
12098.

1939. novembere Országos Magyar Zsidó Muzeum Tudományos és Művészeti Egyesület kondoleáló levele Gerő Ödönnének, Gerő Ödön (1863-1939) művészeti író özvegyének, amelyben méltatják az elhunytat: "A megboldogultban, egyesületünk igaz barátját és lelkes munkatársát veszítette el, aki a Perlmutter Izsák festőművész emlékére rendezett díszülésünkön felolvasott tanulmányával önmagának is a legszebb és legmaradandóbb emléket állította körünkben (...)". 1 géppel írt oldal díszes fejléces, a az Országos Magyar Zsidó Muzeum Dohány utcai épületével illusztrált, magyar és héber nyelvű feliratos levélpapíron, Munkácsi Ernő (1896-1950) ügyv. igazgató és Pfeifer Ignác elnök autográf aláírásaival, eredeti fejléces borítékban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
28,65
EUR
,
34,60
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
10 000 HUF
1939.XI.13 Budai Chevra Kadisa, Izr. Szentegylet Budapesten kondoleáló levele Gerő Ödönné, Gerő Ödön (1863-1939) műkritikus özvegyének, amelyben megemlékezik az elhunytról: Gerő Ödön dísze, büszkesége volt nemcsak a budai zsidóságnak, de az egész magyar zsidó közösségnek is (...). Egy géppel írt oldal fejléces papíron, Budai Izr. Szent-Egylet Budapesten bélyegzővel, Bíró Géza elnök autográf és titkár olvashatatlan aláírásával, eredeti borítékban.
12099.

1939.XI.13 Budai Chevra Kadisa, Izr. Szentegylet Budapesten kondoleáló levele Gerő Ödönné, Gerő Ödön (1863-1939) műkritikus özvegyének, amelyben megemlékezik az elhunytról: "Gerő Ödön dísze, büszkesége volt nemcsak a budai zsidóságnak, de az egész magyar zsidó közösségnek is (...)". Egy géppel írt oldal fejléces papíron, Budai Izr. "Szent-Egylet" Budapesten bélyegzővel, Bíró Géza elnök autográf és titkár olvashatatlan aláírásával, eredeti borítékban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
28,65
EUR
,
34,60
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
10 000 HUF
1939.XI.14 Lőw Immánuel (1854-1944) magyarországi zsidó hittudós, 1878-tól haláláig, 66 éven keresztül szegedi főrabbi kondoleáló levele Gerő Ödönné, Gerő Ödön (1863-1939) műkritikus özvegyének, amelyben említ egy (...) gyönyörű Perlmutter felolvasást (...), azaz feltehetően egy Perlmutter Izsák festőművésszel kapcsolatos rendezvényt és kiemeli Gerő Ödön Lőw Immánuel Károly öccséhez fűződő kapcsolatát: (...) oly közel s megértően állottak egymáshoz. Két és fél kézzel írt oldal fejléces papíron, Lőw Immánuel autográf aláírásával, eredeti, Lőw Immánuel nevével ellátott borítékban. / Immanuel Löw, rabbi of Szeged in Hungary, autograph signature on a letter to the widow of famous Hungarian journalist of Jewish Origin Ödön Gerő, in original envelope.
12100.

1939.XI.14 Lőw Immánuel (1854-1944) magyarországi zsidó hittudós, 1878-tól haláláig, 66 éven keresztül szegedi főrabbi kondoleáló levele Gerő Ödönné, Gerő Ödön (1863-1939) műkritikus özvegyének, amelyben említ egy " (...) gyönyörű Perlmutter felolvasást (...)", azaz feltehetően egy Perlmutter Izsák festőművésszel kapcsolatos rendezvényt és kiemeli Gerő Ödön Lőw Immánuel Károly öccséhez fűződő kapcsolatát: "(...) oly közel s megértően állottak egymáshoz". Két és fél kézzel írt oldal fejléces papíron, Lőw Immánuel autográf aláírásával, eredeti, Lőw Immánuel nevével ellátott borítékban. / Immanuel Löw, rabbi of Szeged in Hungary, autograph signature on a letter to the widow of famous Hungarian journalist of Jewish Origin Ödön Gerő, in original envelope.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
30 000 HUF
85,96
EUR
,
103,81
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
32 000 HUF
1939 A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Magyarázatokkal ellátták: Dr. Adorján György és Dr. Haas Sándor. Bp., 1939, Urbányi István-ny., 69+3 p.
12101.

1939 A második zsidótörvény és a végrehajtási utasítás teljes szövege magyarázó jegyzetekkel. Magyarázatokkal ellátták: Dr. Adorján György és Dr. Haas Sándor. Bp., 1939, Urbányi István-ny., 69+3 p.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
15 000 HUF
42,98
EUR
,
51,90
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
15 000 HUF
1941 Judaika halotti emlék tábla litografált grafikával. / Judaica litho tables 42x30 cm
12102.

1941 Judaika halotti emlék tábla litografált grafikával. / Judaica litho tables 42x30 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
28,65
EUR
,
34,60
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
10 000 HUF
1941-1944 Fenyő Imre, zsidó származású munkaszolgálatos leszerelési jegye, a bori (Szerbia) munkatáborbeli munkakártyája, Vöröskereszt temesvári segítő bizottsága igazolványa (három darabban), a Temesvári Izraelita Segítő Szolgálat pénzbeli kiutalásait tartalmazó fényképes igazolvány és egy belgrádi kórházi / orvosi igazolás, összesen: 6 db
12103.

1941-1944 Fenyő Imre, zsidó származású munkaszolgálatos leszerelési jegye, a bori (Szerbia) munkatáborbeli munkakártyája, Vöröskereszt temesvári segítő bizottsága igazolványa (három darabban), a Temesvári Izraelita Segítő Szolgálat pénzbeli kiutalásait tartalmazó fényképes igazolvány és egy belgrádi kórházi / orvosi igazolás, összesen: 6 db

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
50 000 HUF
143,27
EUR
,
173,01
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
50 000 HUF
1942 A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. törvénycikk és a házassági jogról szóló 1894: XXXI. t.-c. kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941: XV. törvénycikk. Hivatalos kiadás. Kiadja: a M. Kir. Belügyminisztérium. Bp., 1942, Stádium-ny., 24 p.
12104.

1942 A zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szóló 1939: IV. törvénycikk és a házassági jogról szóló 1894: XXXI. t.-c. kiegészítéséről és módosításáról, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről szóló 1941: XV. törvénycikk. Hivatalos kiadás. Kiadja: a M. Kir. Belügyminisztérium. Bp., 1942, Stádium-ny., 24 p.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
15 000 HUF
42,98
EUR
,
51,90
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
15 000 HUF
1943 Aknaszlatinai izraelita nő fényképes személyigazolványa / 1943 Aknaszlatina (Ocna Slatina, Slatinské Doly), photo ID card of jewish woman
12105.

1943 Aknaszlatinai izraelita nő fényképes személyigazolványa / 1943 Aknaszlatina (Ocna Slatina, Slatinské Doly), photo ID card of jewish woman

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
9 000 HUF
25,79
EUR
,
31,14
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
9 000 HUF
1944 A budapesti gettó létesítését előíró 8935/1944. B.M. rendelet (1944. november 29.) Vajna Gábor nyilas belügyminiszter nevében. Nagy méretű hirdetmény. plakát. Sarkain kis hiányokkal. Üvegezett keretben, nincs felkasírozva! / 1944 Official order of the minister of the internal affairs estabilishing the Budapest ghetto. In glazed frame. Not glued! Some corners missing. 84x59 cm
12106.

1944 A budapesti gettó létesítését előíró 8935/1944. B.M. rendelet (1944. november 29.) Vajna Gábor nyilas belügyminiszter nevében. Nagy méretű hirdetmény. plakát. Sarkain kis hiányokkal. Üvegezett keretben, nincs felkasírozva! / 1944 Official order of the minister of the internal affairs estabilishing the Budapest ghetto. In glazed frame. Not glued! Some corners missing. 84x59 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
60 000 HUF
171,92
EUR
,
207,61
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
65 000 HUF

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

News

Major auction 35
Items 1-563 - LIve online auction from 9:30 on 8. May
All other items: Online only auction 

Viewing: 26 April to 6 May
Item pickup and payment info from 11 May

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2021 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Here you can follow the Hungarian philately items of the major auction in the live auction. You can also make bids here during the auction.
Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment