https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Natural sciences, Medicine

Number of items: 8

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Frantze, Wolfgang] Franzius Farkas: Egy jeles vad-kert,avagy az oktalan állatoknak, úgymint: (1.) A Négy lábúaknak, (2.) A Madaraknak, (3.) Az Halaknak, (4.) A Tsúszó-mászó állatoknak, (5.) A Bogaraknak, öt Könyvekbe foglaltatott tellyes Historiája. Melly Elsöben A Tudós és Híres - - ... Deák nyelven irattatott, és sok izben ki-nyomtattatott. Az után A Bóldog Emlékezetü Miskólczi Gáspár, sok szép ekklésiáknak mind Magyar-Országban, mind Erdélyben hasznos Tanítója által, Magyar nyelvre fordíttatott: mostan pedig a Magyar Nemzet kedveért, mint ollyan hasznos munka, közönséges haszonra világra botsáttatott. H. n., 1769, ny. n. 8 sztl. lev. 731,[5]p. Bordázott gerincű, bőrkötésben, festett lapszélekkel. Miskolczi Gáspár [1628-1696] székelyudvarhelyi lelkész dédelgetett nagy művét, állattermészetrajzát 1691-ben bejezte be, de megjelenését már nem érhette meg. Ez a jószerint első magyar nyelvű állattani munka - Wolfgang Frantze, azaz ,,Franzius Farkas német lutheránus teológus ,,Historia sacra animalium című művének hazai viszonyokra alkalmazott fordítása - kora ismereteit tükrözve írja le az állatok viselkedését, szokásait, beleszőve a Biblia megfelelő helyeit, de az ókori hiedelmek, anekdoták képzelgéseit is. Mint moralizáló mű is érdekes olvasmány, hiszen Miskolczi nem mulasztja el, hogy az állatok rút viselkedését vagy értékes cselekedeteit párhuzamba állítsa kora társadalmának, alakjainak szokásaival. A könyvet a szerző fia, Miskolczi Ferenc jelenttette meg először 1702-ben Lőcsén, ez a második kiadás 1769-ben, nyomdajelzés nélkül látott napvilágot. A bőrkötés a gerincen sérült
15200.
 

Frantze, Wolfgang] Franzius Farkas: Egy jeles vad-kert,avagy az oktalan állatoknak, úgymint: (1.) A' Négy lábúaknak, (2.) A' Madaraknak, (3.) Az Halaknak, (4.) A' Tsúszó-mászó állatoknak, (5.) A' Bogaraknak, öt Könyvekbe foglaltatott tellyes Historiája. Melly Elsöben A' Tudós és Híres - - ... Deák nyelven irattatott, és sok izben ki-nyomtattatott. Az után A' Bóldog Emlékezetü Miskólczi Gáspár, sok szép ekklésiáknak mind Magyar-Országban, mind Erdélyben hasznos Tanítója által, Magyar nyelvre fordíttatott: mostan pedig a Magyar Nemzet kedveért, mint ollyan hasznos munka, közönséges haszonra világra botsáttatott. H. n., 1769, ny. n. 8 sztl. lev. 731,[5]p. Bordázott gerincű, bőrkötésben, festett lapszélekkel. Miskolczi Gáspár [1628-1696] székelyudvarhelyi lelkész dédelgetett nagy művét, állattermészetrajzát 1691-ben bejezte be, de megjelenését már nem érhette meg. Ez a jószerint első magyar nyelvű állattani munka - Wolfgang Frantze, azaz ,,Franzius Farkas" német lutheránus teológus ,,Historia sacra animalium" című művének hazai viszonyokra alkalmazott fordítása - kora ismereteit tükrözve írja le az állatok viselkedését, szokásait, beleszőve a Biblia megfelelő helyeit, de az ókori hiedelmek, anekdoták képzelgéseit is. Mint moralizáló mű is érdekes olvasmány, hiszen Miskolczi nem mulasztja el, hogy az állatok rút viselkedését vagy értékes cselekedeteit párhuzamba állítsa kora társadalmának, alakjainak szokásaival. A könyvet a szerző fia, Miskolczi Ferenc jelenttette meg először 1702-ben Lőcsén, ez a második kiadás 1769-ben, nyomdajelzés nélkül látott napvilágot. A bőrkötés a gerincen sérült

 
Sold
Starting price:
60 000 HUF
187,50
EUR
,
206,90
USD
Number of bids:
10
Gattungen der Pflanzen und ihre natürliche Merkmale ... I.-II. Gotha, 1775. Karl Wilhelm Ettinger, hozzákötve: Nchtrag zur sechsten Ausgabe der Gattungen der Pflanzen und der ersten und zweyten Mantisse. Gotha, 1785. Ettinger. Karl von Linné (1707-1778) svéd természettudós, orvos és botanikus, a modern tudományos biológiai rendszerezés megalkotója 1100p. + 104p. Korabeli, aranyozott félbőr kötésben, sarkán kopásokkal
15201.
 

Gattungen der Pflanzen und ihre natürliche Merkmale ... I.-II. Gotha, 1775. Karl Wilhelm Ettinger, hozzákötve: Nchtrag zur sechsten Ausgabe der Gattungen der Pflanzen und der ersten und zweyten Mantisse. Gotha, 1785. Ettinger. Karl von Linné (1707-1778) svéd természettudós, orvos és botanikus, a modern tudományos biológiai rendszerezés megalkotója 1100p. + 104p. Korabeli, aranyozott félbőr kötésben, sarkán kopásokkal

 
The item is not available
Starting price:
30 000 HUF
93,75
EUR
,
103,45
USD
Number of bids:
0
Fejér György: Az ember kimiveltetése. Első rész: Az ember kiformáltatásáról. Pest, 1809, Trattner Mátyás, 1 t.(Falka Sámuel (1766-1825): Teleki László arcképe, rézmetszet, apró szakadással a lap szélén)+12+219 p. Átkötött modern félvászon-kötés, az eredeti papírborítót bekötötték, jó állapotban.  A második rész önállóan ,,Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézve. Vagyis közhasznú logika. Pest, 1810. címmel jelent meg.  Fejér György (1766-1851) teológus, történettudós, filozófus, esztéta, prépost-kanonok, Egyetemi Könyvtár igazgatója. Szerteágazó érdeklődésének gyümölcse 127 műve.  nagysarlói Magyary-Kossa Sámuel (1849-1921) ügyvéd, földbirtokos, genealógus, könyvgyűjtő magánkönyvtári bélyegzőjével, Tápiószentmárton.
15202.
 

Fejér György: Az ember kimiveltetése. Első rész: Az ember kiformáltatásáról. Pest, 1809, Trattner Mátyás, 1 t.(Falka Sámuel (1766-1825): Teleki László arcképe, rézmetszet, apró szakadással a lap szélén)+12+219 p. Átkötött modern félvászon-kötés, az eredeti papírborítót bekötötték, jó állapotban. A második rész önállóan ,,Az ember kiformáltatása gondolkodó erejére nézve. Vagyis közhasznú logika. Pest, 1810." címmel jelent meg. Fejér György (1766-1851) teológus, történettudós, filozófus, esztéta, prépost-kanonok, Egyetemi Könyvtár igazgatója. Szerteágazó érdeklődésének gyümölcse 127 műve. nagysarlói Magyary-Kossa Sámuel (1849-1921) ügyvéd, földbirtokos, genealógus, könyvgyűjtő magánkönyvtári bélyegzőjével, Tápiószentmárton.

 
Sold
Starting price:
11 000 HUF
34,38
EUR
,
37,93
USD
Number of bids:
4
Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai. Írta, részben pedig tanári előadásai jegyzetéből Koch Ferenc és Kádár László közreműködésével sajtó alá rendezte gróf - -. 1-2. kötet. Bp., 1936., Centrum, 320+1 p.+I-XIV t.+2 kihajtható térképmelléklet;321-751 p.+XV-XXXIV t.+2 kihajtható térképmelléklet. Kiadói egészvászon-kötés, a gerincen kis kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban.
15203.
 

Teleki Pál: A gazdasági élet földrajzi alapjai. Írta, részben pedig tanári előadásai jegyzetéből Koch Ferenc és Kádár László közreműködésével sajtó alá rendezte gróf - -. 1-2. kötet. Bp., 1936., Centrum, 320+1 p.+I-XIV t.+2 kihajtható térképmelléklet;321-751 p.+XV-XXXIV t.+2 kihajtható térképmelléklet. Kiadói egészvászon-kötés, a gerincen kis kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
0
Kolligátum matematikai művekből: Havas Miksa: Politikai számtan. Átdolgozták: Bogyó Samu és Havas Miksa. Bp.,1914, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 156+III p. Negyedik, javított kiadás.; Bogyó Samu-Havas Miksa: Kereskedelmi számtan I-IV. rész. Négy évfolyamú felső kereskedelmi iskolák részére. Átdolgozta: Oravecz Károly. Bp.,1923-1924, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 205+168+111+1+160 p.; Dr. Juckel Gyula: Kereskedelmi számtan női kereskedelmi szaktanfolyamok valamint kereskedőtanonc-iskolák számára. Bp.,1914,Singer és Wolfner, 143 p.Negyedik kiadás. (Egybekötve.)  Átkötött félvászon-kötés, kissé kopott borítóval, az első részben egykorú ceruzás jegyzettel, egyébként jó állapotban.
15204.
 

Kolligátum matematikai művekből: Havas Miksa: Politikai számtan. Átdolgozták: Bogyó Samu és Havas Miksa. Bp.,1914, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 156+III p. Negyedik, javított kiadás.; Bogyó Samu-Havas Miksa: Kereskedelmi számtan I-IV. rész. Négy évfolyamú felső kereskedelmi iskolák részére. Átdolgozta: Oravecz Károly. Bp.,1923-1924, Lampel R. (Wodianer F. és Fiai), 205+168+111+1+160 p.; Dr. Juckel Gyula: Kereskedelmi számtan női kereskedelmi szaktanfolyamok valamint kereskedőtanonc-iskolák számára. Bp.,1914,Singer és Wolfner, 143 p.Negyedik kiadás. (Egybekötve.) Átkötött félvászon-kötés, kissé kopott borítóval, az első részben egykorú ceruzás jegyzettel, egyébként jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
1
Kőnig Gyula: Az algebrai analysis elemei Bp. 1877. Eggenberger. VIII, 266 l. 1 sztl. lev. (Bevezetés a felsőbb algebrába I.) Korabeli félvászon kötésben. Ritka!
15205.
 

Kőnig Gyula: Az algebrai analysis elemei Bp. 1877. Eggenberger. VIII, 266 l. 1 sztl. lev. (Bevezetés a felsőbb algebrába I.) Korabeli félvászon kötésben. Ritka!

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
37,50
EUR
,
41,38
USD
Number of bids:
0
Dr. Puhlmanns Handbuch der Homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen Untersuchung Kranker und zu deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen. Leipzig, 1901, Dr. Willmar Schwabe, XX+755+1+15+1 p. +2+45 t. (színes litográfiák, ebből 45 növényeket ábrázoló tábla.) Szövegközti illusztrációkkal. Német nyelven. Félbőr-kötésben, márványozott lapélekkel, kopott borítóval, kissé kopott gerinccel. /Half-leather-binding, with little bit worn spine, and worn cover, in German language.
15206.
 

Dr. Puhlmann's Handbuch der Homöopathischen Praxis. Anleitung zur klinischen Untersuchung Kranker und zu deren Behandlung nach homöopathischen und diätetischen Grundsätzen, mit besonderer Berücksichtigung der in den Tropen vorkommenden Krankheitsformen. Leipzig, 1901, Dr. Willmar Schwabe, XX+755+1+15+1 p. +2+45 t. (színes litográfiák, ebből 45 növényeket ábrázoló tábla.) Szövegközti illusztrációkkal. Német nyelven. Félbőr-kötésben, márványozott lapélekkel, kopott borítóval, kissé kopott gerinccel. /Half-leather-binding, with little bit worn spine, and worn cover, in German language.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
18,75
EUR
,
20,69
USD
Number of bids:
1
Joseph L. Fischer: Naturlehre, mit Berücksichtigung der Chemie für die unteren Real- und Voksschulen, sowie zur Selbstbelehrung. Pest, 1853, Gustav Heckenast, 255+1+8 p. Magyar és német nyelven. Első kiadás. Átkötött félvászon-kötésben, foltos lapokkal, kissé kopott borítóval./ Half-linen-bindin, with spotty pages, and little bit worn cover.
15207.
 

Joseph L. Fischer: Naturlehre, mit Berücksichtigung der Chemie für die unteren Real- und Voksschulen, sowie zur Selbstbelehrung. Pest, 1853, Gustav Heckenast, 255+1+8 p. Magyar és német nyelven. Első kiadás. Átkötött félvászon-kötésben, foltos lapokkal, kissé kopott borítóval./ Half-linen-bindin, with spotty pages, and little bit worn cover.

 
The item is not available
Starting price:
2 000 HUF
6,25
EUR
,
6,90
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

News

Auction buyer's provision: 22%

361. Auction:
Payment deadline is 24 January

362. Auction:
From 14 to 23 January
Payment deadline is 7 February
Viewing: From 20 to 23 January
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment