https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Documents from the Hungarian Revolution of 1848-1849

Number of items: 15

Auction is over! Item soon called at the auction hall
1849 A Julius von Haynau által a cs. kir. és honvéd hadirokkantak megsegítésére alapított Haynau-alapítvány (mely magyar honvád hadirokkantakat is segélyezett) részére való felajánlást kérő levél a Baranya megyei bizottmány elnökétől. A szentgyörgyi plébánosnak címezve. Papírfelzetes viaszpecséttel.
11340.
 

1849 A Julius von Haynau által a cs. kir. és honvéd hadirokkantak megsegítésére alapított Haynau-alapítvány (mely magyar honvád hadirokkantakat is segélyezett) részére való felajánlást kérő levél a Baranya megyei bizottmány elnökétől. A szentgyörgyi plébánosnak címezve. Papírfelzetes viaszpecséttel.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
62,50
EUR
,
68,97
USD
Number of bids:
3
1848 szeptember 18. Kossuth Lajos jóslata. A magyar nyelvű szöveg német fordítása. A jóslat szerint Jellasich beütéséből Magyarországba, Magyarország szabadsága fog következni. mert Jellasichnak némi katonai erőn kívül nincs mása, míg a magyar a nemzet megmaradásáért és tisztességéért küzd. Ritka! / Prophecy of Kossuth about the freedom of Hungary which will be brought by the inbrake of Jellasich to Hungary. 40x49 cm
11341.
 

1848 szeptember 18. Kossuth Lajos jóslata. A magyar nyelvű szöveg német fordítása. A jóslat szerint "Jellasich beütéséből Magyarországba, Magyarország szabadsága fog következni." mert Jellasichnak némi katonai erőn kívül nincs mása, míg a magyar a nemzet megmaradásáért és tisztességéért küzd. Ritka! / Prophecy of Kossuth about the freedom of Hungary which will be brought by the inbrake of Jellasich to Hungary. 40x49 cm

 
The item is not available
Starting price:
30 000 HUF
93,75
EUR
,
103,45
USD
Number of bids:
0
1849 április 20. Kossuth Lajos (1802-1894) frissen megválasztott kormányzó saját kezüleg aláírt levele Temes vármegye közönségének, melyben tájékoztatja a rendeket a Habsburg ház trónfosztásáról, ő maga kormányzóvá választásáról és kéri támogatásukat. A levélhez mellékletként megküldte a Magyar Nemzet függetlenségi nyilatkozatát (nem része a tételnek). Hajtásnyom, kis szakadás. Ritka!
11342.
 

1849 április 20. Kossuth Lajos (1802-1894) frissen megválasztott kormányzó saját kezüleg aláírt levele Temes vármegye közönségének, melyben tájékoztatja a rendeket a Habsburg ház trónfosztásáról, ő maga kormányzóvá választásáról és kéri támogatásukat. A levélhez mellékletként megküldte a Magyar Nemzet függetlenségi nyilatkozatát (nem része a tételnek). Hajtásnyom, kis szakadás. Ritka!

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
50
1848 Madocsányi Pál (1807-1875) éhínség tárgyában működő országos biztos, (Árva vármegye főispánja), levelének borítékja Kossuth Lajos (1802-1894) pénzügyminiszterhez, a borítékon: 1000 ft. kér magvételre, viaszpecséttel.
11343.
 

1848 Madocsányi Pál (1807-1875) éhínség tárgyában működő országos biztos, (Árva vármegye főispánja), levelének borítékja Kossuth Lajos (1802-1894) pénzügyminiszterhez, a borítékon: "1000 ft. kér" magvételre, viaszpecséttel.

 
The item is not available
Starting price:
34 000 HUF
106,25
EUR
,
117,24
USD
Number of bids:
0
1848 Kossuth Lajos, a honvédelmi bizottmány elnökének nyílt rendelete a haza minden lelkészeinek, melyben előírja, hogy minden felekezetbéli pap a prédikációk során a népet a haza iránti tántoríthatatlan hűségre lelkesítse, a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozzák. 25x39 cm. Kis, szöveget nem érintő hiánnyal.
11344.
 

1848 Kossuth Lajos, a honvédelmi bizottmány elnökének nyílt rendelete a haza minden lelkészeinek, melyben előírja, hogy minden felekezetbéli pap a prédikációk során a népet a haza iránti tántoríthatatlan hűségre lelkesítse, a szabadság szent vágyát tetőpontra fokozzák. 25x39 cm. Kis, szöveget nem érintő hiánnyal.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
62,50
EUR
,
68,97
USD
Number of bids:
8
1849. május 22. Buda vára be van véve, Ludvigh János kormánybiztos és Kossuth Lajos kormányzó hirdetménye Buda május 21-i bevételéről. A hirdetményben Ludvigh a csata lefolyásáról és az utóvédharcok állásáról számol be, Kossuth pedig lelkesítő záradékban jósolja a közeli győzelmet. 25x33,5 cm Rendkívül ritka, kis foltokkal.
11346.
 

1849. május 22. "Buda vára be van véve", Ludvigh János kormánybiztos és Kossuth Lajos kormányzó hirdetménye Buda május 21-i bevételéről. A hirdetményben Ludvigh a csata lefolyásáról és az utóvédharcok állásáról számol be, Kossuth pedig lelkesítő záradékban jósolja a közeli győzelmet. 25x33,5 cm Rendkívül ritka, kis foltokkal.

 
Sold
Starting price:
80 000 HUF
250,00
EUR
,
275,86
USD
Number of bids:
4
1849 Esti lapok. 1849. jun. 29. 23. sz. Szerk.: Jókai Mór. Benne a kor híreivel, és korabeli hirdetésekkel. Pest, Landerer és Heckenast-ny., az alsó lapszéleken kis hiánnyal, hajtásnyommal, kis foltokkal, 89-92 p.
11347.
 

1849 Esti lapok. 1849. jun. 29. 23. sz. Szerk.: Jókai Mór. Benne a kor híreivel, és korabeli hirdetésekkel. Pest, Landerer és Heckenast-ny., az alsó lapszéleken kis hiánnyal, hajtásnyommal, kis foltokkal, 89-92 p.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
12
1849 május 21. Buda bevételét hirdető hirdetmény. Öröm-Hir! Buda május 21-n reggeli 6 1/2 órakor vitéz seregeink által rohammal bevéve ismét a magyaré és lesz is örökre az mert egy az Isten és igaz. Leborulunk előtte, és szívűn méljéből kiáltunk: Istennek hála! Éljen a Haza! Éljen a vitéz sereg! 33x23,2 cm Rendkívüli ritkaság!
11348.
 

1849 május 21. Buda bevételét hirdető hirdetmény. Öröm-Hir! Buda május 21-n reggeli 6 1/2 órakor vitéz seregeink által rohammal bevéve ismét a' magyaré és lesz is örökre az mert egy az Isten és igaz. Leborulunk előtte, és szívűn méljéből kiáltunk: Istennek hála! Éljen a' Haza! Éljen a vitéz sereg! 33x23,2 cm Rendkívüli ritkaság!

 
Sold
Starting price:
80 000 HUF
250,00
EUR
,
275,86
USD
Number of bids:
4
1849. február 4. Görgei Artúr kiáltványa a Szepesség lakosságához, melyben csupán jóindulatú semlegességet kér a szlovák és német lakosságtól. Szlovák és német nyelven. Ritka! Kis hiánnyla / General Arturs proclamation to the Slovakian and German people of Spis / Zipser area in which he asks for neutrality in the battles. In Slovakian and German. Rare. 22,5x36 cm With small part missing.
11349.
 

1849. február 4. Görgei Artúr kiáltványa a Szepesség lakosságához, melyben csupán jóindulatú semlegességet kér a szlovák és német lakosságtól. Szlovák és német nyelven. Ritka! Kis hiánnyla / General Artur's proclamation to the Slovakian and German people of Spis / Zipser area in which he asks for neutrality in the battles. In Slovakian and German. Rare. 22,5x36 cm With small part missing.

 
Sold
Starting price:
60 000 HUF
187,50
EUR
,
206,90
USD
Number of bids:
2
1849. március 16. Szemere Bertalan Felhívás a Felsőmagyarországi Védseregre nézve. A felhívásban Szemere egy, a Felvidéket védő gerilla hadsereg felállításáról rendelkezik a belépés feltételeivel. A Miskolcon keltezett nyomtatvány március 16. keltezését az új szabadság kivívásának évi napja-ként jelöli meg, a ma ünnepelt március 15-höz képest. Nagyon ritka 1848-as nyomtatvány. 38x23 cm
11350.
 

1849. március 16. Szemere Bertalan Felhívás a Felsőmagyarországi Védseregre nézve. A felhívásban Szemere egy, a Felvidéket védő gerilla hadsereg felállításáról rendelkezik a belépés feltételeivel. A Miskolcon keltezett nyomtatvány március 16. keltezését "az új szabadság kivívásának évi napja"-ként jelöli meg, a ma ünnepelt március 15-höz képest. Nagyon ritka 1848-as nyomtatvány. 38x23 cm

 
The item is not available
Starting price:
60 000 HUF
187,50
EUR
,
206,90
USD
Number of bids:
0
1848 Hurban, Hodzsa és Stúr személyes leírásuk. Körözvény a szlovák nemzetiségi mozgalom két radikálisabb és egy kompromisszumkész alakja ellen, három nyelven. Beniczky Lajos ország biztos nevében. A márciusi forradalmak készületlenül találták a szlovák nemzeti mozgalmat, követeléseiket a magyar hatóságok adminisztratív eszközökkel igyekeztek elfojtani annál is inkább, mert a jól felfegyverzett szerb és horvát mozgalmakkal szemben a szlovák mozgalomban nem láttak különösebb fenyegetést. Így került a körözvényre két radikálisabb nemzetiségi politikus mellé egy magyarokkal szemben kompromisszumkész is Hodza. Ritka nyomtatvány. /  18498 Personal description and warrant of caption against Slovakian politicans: Hurban, Hodza and Ludovit Stur, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža. The Slovakian nationalist movement was unprepared for the revolution for this reason the Hungarian authorities was no threat in the escalation of the events and wanted to silence the leader by mostly administrative tools in the begining. 26x42 cm
11351.
 

1848 Hurban, Hodzsa és Stúr személyes leírásuk. Körözvény a szlovák nemzetiségi mozgalom két radikálisabb és egy kompromisszumkész alakja ellen, három nyelven. Beniczky Lajos ország biztos nevében. A márciusi forradalmak készületlenül találták a szlovák nemzeti mozgalmat, követeléseiket a magyar hatóságok adminisztratív eszközökkel igyekeztek elfojtani annál is inkább, mert a jól felfegyverzett szerb és horvát mozgalmakkal szemben a szlovák mozgalomban nem láttak különösebb fenyegetést. Így került a körözvényre két radikálisabb nemzetiségi politikus mellé egy magyarokkal szemben kompromisszumkész is Hodza. Ritka nyomtatvány. / 18498 Personal description and warrant of caption against Slovakian politicans: Hurban, Hodza and Ludovit Stur, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža. The Slovakian nationalist movement was unprepared for the revolution for this reason the Hungarian authorities was no threat in the escalation of the events and wanted to silence the leader by mostly administrative tools in the begining. 26x42 cm

 
Sold
Starting price:
80 000 HUF
250,00
EUR
,
275,86
USD
Number of bids:
10
1848 Marczius Tizenötödike. 89. sz. 1848. jun. 28. Benne: Petőfi Sándor cikkével. Szerk.: Pálfi Albert. Nyomtatta és kiadja: Lukács László, hajtásnyommal, kissé foltos, 355-358 p.
11352.
 

1848 Marczius Tizenötödike. 89. sz. 1848. jun. 28. Benne: Petőfi Sándor cikkével. Szerk.: Pálfi Albert. Nyomtatta és kiadja: Lukács László, hajtásnyommal, kissé foltos, 355-358 p.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
13

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

News

Auction buyer's provision: 22%

366. Auction:
From 10 to 19 March
Payment deadline is 3 April
Viewing: From 16 to 19 March

367. Auction:
From 24 March to 2 April
Payment deadline is 17 April
Viewing: From 30 March to 2 April

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment