https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Könyvek: Vallás

Tételek száma: 29

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
,,A Negyedik Részben foglaltatott Beszédeknek osztályja, és rövid summája. (Okt. Besz. IV. R.) [XVIII. sz. eleji vallási, teológiai könyv, magyar nyelven]. H.n., (1707), ny.n., (10)+340+142 p. Korabeli viseltes félbőr-kötésben, hiányzó címlappal, sérült borítóval, helyenként kissé sérült, foltos lapokkal, tulajdonosi névbejegyzésekkel.
17287.

,,A' Negyedik Részben foglaltatott Beszédeknek osztályja, és rövid summája. (Okt. Besz. IV. R.)" [XVIII. sz. eleji vallási, teológiai könyv, magyar nyelven]. H.n., (1707), ny.n., (10)+340+142 p. Korabeli viseltes félbőr-kötésben, hiányzó címlappal, sérült borítóval, helyenként kissé sérült, foltos lapokkal, tulajdonosi névbejegyzésekkel.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
4 800 Ft
12,97
EUR
,
14,12
USD
Ajánlatok száma:
15
[Zsivics Mátyás]: Matthiae Zsivics: De dogmatis orthodoxae religionis. Liber I. Pesthini (Pest), 1803, Typis Matthiae Trattner, 8 sztl. lev. + 690+2 p. Latin nyelven. Korabeli aranyozott félbőr-kötés, kopott borítóval, a borítón kis sérülésekkel, kis lyukakkal, kissé foltos lapokkal.
17288.

[Zsivics Mátyás]: Matthiae Zsivics: De dogmatis orthodoxae religionis. Liber I. Pesthini (Pest), 1803, Typis Matthiae Trattner, 8 sztl. lev. + 690+2 p. Latin nyelven. Korabeli aranyozott félbőr-kötés, kopott borítóval, a borítón kis sérülésekkel, kis lyukakkal, kissé foltos lapokkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 000 Ft
5,41
EUR
,
5,88
USD
Ajánlatok száma:
3
Dr. Pfeiffer Miklós: A Domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos története. Jegyzetekkel bővített különkiadás ,,A Szent Domonkos-Rend multjából és jelenéből c. emlékkönyvből. Kassa, 1917, Szent Erzsébet-ny., 111 p. Kiadói papírkötés, foltos borítóval, belül jó állapotban.
17289.

Dr. Pfeiffer Miklós: A Domonkosrend magyar zárdáinak vázlatos története. Jegyzetekkel bővített különkiadás ,,A Szent Domonkos-Rend multjából és jelenéből" c. emlékkönyvből. Kassa, 1917, Szent Erzsébet-ny., 111 p. Kiadói papírkötés, foltos borítóval, belül jó állapotban.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 800 Ft
7,57
EUR
,
8,24
USD
Ajánlatok száma:
10
P. Didon: Jézus élete. Bp., Szentírás. Kiadói egészvászon kötés, kissé kopottas állapotban.
17290.

P. Didon: Jézus élete. Bp., Szentírás. Kiadói egészvászon kötés, kissé kopottas állapotban.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
2 000 Ft
5,41
EUR
,
5,88
USD
Ajánlatok száma:
0
Assisi Szent Ferenc virágos kertje. (Fioretti). Ford.: Kaposy József. Bp., 1921, Genius, XXXIX+348 p. Oldalszámozáson belül 18 egészoldalas, fametszetű illusztrációval; a borító és az illusztrációk Végh Gusztáv munkái. Kiadói papírkötés, sérült borítóval és gerinccel, helyenként sérült, foltos lapszélekkel, az utolsó lap (záródísz) hiányzik.
17291.

Assisi Szent Ferenc virágos kertje. (Fioretti). Ford.: Kaposy József. Bp., 1921, Genius, XXXIX+348 p. Oldalszámozáson belül 18 egészoldalas, fametszetű illusztrációval; a borító és az illusztrációk Végh Gusztáv munkái. Kiadói papírkötés, sérült borítóval és gerinccel, helyenként sérült, foltos lapszélekkel, az utolsó lap (záródísz) hiányzik.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
1 600 Ft
4,32
EUR
,
4,71
USD
Ajánlatok száma:
0
Vegyes Szent Ferenc rendi kiadvány, 10 db:  A tökéletesség tükre. (Speculum Perfectionis.) Ford., bevezetéssel, és jegyzetekkel ellátta: Balanyi György. Bp., 1926., Élet. Félvászon-kötés.;  Barsi Balázs: A bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről. Bp., 1997., EFO. Papírkötés.;  Katharina Tangari: Történetek Pio atyáról. Bp., 2009., Etalon. Papírkötés, aláhúzásokkal.;  Julien Green: Ferenc testvér. Bp.,én.,Kairosz. Kartonált papírkötés.;  Ferencesség és a ferences lelkiség. Bp., 2008., Ferences Rendtartomány. Papírkötés.;  Sandro Chierichetti: Assisi. Milano, én., Moneta Nicola. Német nyelven. Térképpel. Fekete-fehér és színes képekkel illusztrált. Papírkötés.;  Budapest - Belvárosi ferences templom. Szerk.: Dercsényi Balázs. Bp., 1986., Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 234.;  Majsai Mór - Dám Ince: Assziszi Szent Ferenc Világi (Harmadik) Rendjének vezérkönyve. Bp.,1947,Magyar Barát. Papírkötés;  Zadravecz István: Alverna. Bp., 1926., Ferences Közlönyv. Papírkötés, foltos, szakadt borítóval.;  Tamás Péter: Telek József élete és műve. Bp.,1948.,Magyar Barát. Papírkötés.;
17292.

Vegyes Szent Ferenc rendi kiadvány, 10 db: A tökéletesség tükre. (Speculum Perfectionis.) Ford., bevezetéssel, és jegyzetekkel ellátta: Balanyi György. Bp., 1926., Élet. Félvászon-kötés.; Barsi Balázs: A bárány menyegzője. Elmélkedések a Jelenések könyvéről. Bp., 1997., EFO. Papírkötés.; Katharina Tangari: Történetek Pio atyáról. Bp., 2009., Etalon. Papírkötés, aláhúzásokkal.; Julien Green: Ferenc testvér. Bp.,én.,Kairosz. Kartonált papírkötés.; Ferencesség és a ferences lelkiség. Bp., 2008., Ferences Rendtartomány. Papírkötés.; Sandro Chierichetti: Assisi. Milano, én., Moneta Nicola. Német nyelven. Térképpel. Fekete-fehér és színes képekkel illusztrált. Papírkötés.; Budapest - Belvárosi ferences templom. Szerk.: Dercsényi Balázs. Bp., 1986., Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 234.; Majsai Mór - Dám Ince: Assziszi Szent Ferenc Világi (Harmadik) Rendjének vezérkönyve. Bp.,1947,Magyar Barát. Papírkötés; Zadravecz István: Alverna. Bp., 1926., "Ferences Közlönyv." Papírkötés, foltos, szakadt borítóval.; Tamás Péter: Telek József élete és műve. Bp.,1948.,Magyar Barát. Papírkötés.;

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 800 Ft
7,57
EUR
,
8,24
USD
Ajánlatok száma:
2
,,Kis Karátson Napján [XVIII. századi, vallási témájú könyv, magyar nyelven]. H.n., é.n., ny.n., 428+(12) p. Korabeli aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapélekkel, címlap nélkül, kissé sérült, kopott borítóval, helyenként kissé sérült, foltos lapokkal.
17293.

,,Kis Karátson Napján" [XVIII. századi, vallási témájú könyv, magyar nyelven]. H.n., é.n., ny.n., 428+(12) p. Korabeli aranyozott gerincű egészbőr-kötésben, festett lapélekkel, címlap nélkül, kissé sérült, kopott borítóval, helyenként kissé sérült, foltos lapokkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
4 800 Ft
12,97
EUR
,
14,12
USD
Ajánlatok száma:
10
Francolino, Balthassare: Tirocinium Theologicum. Nagyszombat, 1744. Kartonált kötés, kopottas állapotban.
17294.

Francolino, Balthassare: Tirocinium Theologicum. Nagyszombat, 1744. Kartonált kötés, kopottas állapotban.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
1
Szalay Attila: Az Angyali Doktorral a II. Vatikánisták pestise ellen. Bp., 2009. Szerzői. Kiadói papírkötésben DEDIKÁLT példány, hosszú szöveggel.
17295.

Szalay Attila: Az Angyali Doktorral a II. Vatikánisták pestise ellen. Bp., 2009. Szerzői. Kiadói papírkötésben DEDIKÁLT példány, hosszú szöveggel.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 000 Ft
5,41
EUR
,
5,88
USD
Ajánlatok száma:
4
Müller Lajos: Aszkétika és misztika. I. köt. Aszkétika. Bp., 1940., Korda Rt. II. kiadás. Átkötött félvászon-kötés.
17296.

Müller Lajos: Aszkétika és misztika. I. köt. Aszkétika. Bp., 1940., Korda Rt. II. kiadás. Átkötött félvászon-kötés.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
3 000 Ft
8,11
EUR
,
8,82
USD
Ajánlatok száma:
2
Alzog János: A patrologia kézikönyve vagy a régibb keresztény irodalom története. Első rész. A harmadik átdolgozott és bővített kiadás nyomán fordította a csanádi növendék papság magyar gyakorló iskolája. Munkálatok. Kiadja a Csanádi Növendék Papság Magyar Gyakorló Iskolája. Tizenharmadik folyam. Temesvár, 1880, Csanádi Egyházmegye Könyvsajtóján, 8 sztl. lev. + 288 p. Csak I. kötet. Sérült, hiányos, félvászon-kötésben, kissé foltos megviselt állapotban.
17297.

Alzog János: A patrologia kézikönyve vagy a régibb keresztény irodalom története. Első rész. A harmadik átdolgozott és bővített kiadás nyomán fordította a csanádi növendék papság magyar gyakorló iskolája. Munkálatok. Kiadja a Csanádi Növendék Papság Magyar Gyakorló Iskolája. Tizenharmadik folyam. Temesvár, 1880, Csanádi Egyházmegye Könyvsajtóján, 8 sztl. lev. + 288 p. Csak I. kötet. Sérült, hiányos, félvászon-kötésben, kissé foltos megviselt állapotban.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
1 000 Ft
2,70
EUR
,
2,94
USD
Ajánlatok száma:
14
Gérard Mura: Bischofweihen durch Erzbischof Lefebvre. Zaitzkofen, 1992. 163p. Kiadói papírkötésben
17298.

Gérard Mura: Bischofweihen durch Erzbischof Lefebvre. Zaitzkofen, 1992. 163p. Kiadói papírkötésben

 
Eladva
Kikiáltási ár:
2 000 Ft
5,41
EUR
,
5,88
USD
Ajánlatok száma:
1

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz