https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Historical documents, manuscripts

Number of items: 95

Auction is over! Item soon called at the auction hall
1909-1937 A gróf semsei Semsey-családra vonatkozó iratok, rendkívül izgalmas családtörténeti hagyaték:  1933 A balmazújvárosi gróf Semsey-kastély alaprajzai és keresztmetszete, valamint a hozzá tartózó gépelt leírás, 1,5 oldal gépelt irat, valamint 34x21 cmx3.;  1935 Gróf Semsey László által Dr. Kisfaludy Lászlóné Csapó Edit részére szóló birtokajándékozási szerződés Balmazújvárosban, a kommün alatt családunk iránt tanúsított magatartásáért, a birtok vázlatrajzával, rajtuk Semsey László, Semsey Andor, valamint Kisfaludy Lászlóné aláírásaival, 2,5 gépelt oldal, vázlatrajz, 61x46 cm;  cca 1895 Semsey-családfa, kézzel rajzolt családfa, 33x41 cm;  1909 Semsey András é báró Perényi Anna leszármazottainak családfája, 3 beírt oldal.;  1924 A semsey Semsey-család anyaiágon való erszármazásának táblája 1523-1923-ig.;  cca 1920-1940 Semsey László (1869-1943) származására vonatkozó gépelt irat.;  1937 Semesy László és balmazújvárosi lakos között létrejött adásvételi szerződés, vázlatrajzzal.;  1929 Szeged, kézzel írt levél családtörténeti iratok ügyében, 1,5 beírt oldal.;  Rendkívül izgalmas családtörténeti dokumentum.
13595.

1909-1937 A gróf semsei Semsey-családra vonatkozó iratok, rendkívül izgalmas családtörténeti hagyaték: 1933 A balmazújvárosi gróf Semsey-kastély alaprajzai és keresztmetszete, valamint a hozzá tartózó gépelt leírás, 1,5 oldal gépelt irat, valamint 34x21 cmx3.; 1935 Gróf Semsey László által Dr. Kisfaludy Lászlóné Csapó Edit részére szóló birtokajándékozási szerződés Balmazújvárosban, a "kommün alatt családunk iránt tanúsított magatartásáért," a birtok vázlatrajzával, rajtuk Semsey László, Semsey Andor, valamint Kisfaludy Lászlóné aláírásaival, 2,5 gépelt oldal, vázlatrajz, 61x46 cm; cca 1895 Semsey-családfa, kézzel rajzolt családfa, 33x41 cm; 1909 Semsey András é báró Perényi Anna leszármazottainak családfája, 3 beírt oldal.; 1924 A semsey Semsey-család anyaiágon való erszármazásának táblája 1523-1923-ig.; cca 1920-1940 Semsey László (1869-1943) származására vonatkozó gépelt irat.; 1937 Semesy László és balmazújvárosi lakos között létrejött adásvételi szerződés, vázlatrajzzal.; 1929 Szeged, kézzel írt levél családtörténeti iratok ügyében, 1,5 beírt oldal.; Rendkívül izgalmas családtörténeti dokumentum.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
56,34
EUR
,
60,61
USD
Number of bids:
51
cca 1910 Bary Zoltán (1892-1986) joghallgató, későbbi kir. főügyész helyettes saját kézzel írt dolgozata (?): A jogi pálya reformja és Székely Ferenc javaslata, benne számos javítással, módosítással, 8 p. + cca 1940 Bary Zoltán későbbi névjegykártáyja.
13596.

cca 1910 Bary Zoltán (1892-1986) joghallgató, későbbi kir. főügyész helyettes saját kézzel írt dolgozata (?): A jogi pálya reformja és Székely Ferenc javaslata, benne számos javítással, módosítással, 8 p. + cca 1940 Bary Zoltán későbbi névjegykártáyja.

 
The item is not available
Starting price:
6 500 HUF
18,31
EUR
,
19,70
USD
Number of bids:
0
cca 1910-1930 Herczeg Ferenc (1863-1954) író, szerkesztő sorai Hajnal feliratú kártyán, feltehetőleg nem teljes szöveg, autográf aláírásával.
13597.

cca 1910-1930 Herczeg Ferenc (1863-1954) író, szerkesztő sorai "Hajnal" feliratú kártyán, feltehetőleg nem teljes szöveg, autográf aláírásával.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,90
EUR
,
18,18
USD
Number of bids:
1
1912 Berlin, Raoul Hausmann (1886-1971) osztrák képzőművész, költő saját kezűleg megírt képeslapja, Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész részére címezve / Autograph postcard of Raoul Hausmann (1886-1971) Austrian artist and poet
13598.

1912 Berlin, Raoul Hausmann (1886-1971) osztrák képzőművész, költő saját kezűleg megírt képeslapja, Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész részére címezve / Autograph postcard of Raoul Hausmann (1886-1971) Austrian artist and poet

 
Sold
Starting price:
2 000 HUF
5,63
EUR
,
6,06
USD
Number of bids:
7
1912 Nagyváradi állami és vármegyei tisztviselők értekezletének jegyzőkönyve, 1912. jan. 27., az ülés elnöke: Dr. Bary József (1858-1915) m. kir. törvényszéke, a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírója,foltos, a 3 lap sarkán hiány, 4 sztl. lev.
13599.

1912 Nagyváradi állami és vármegyei tisztviselők értekezletének jegyzőkönyve, 1912. jan. 27., az ülés elnöke: Dr. Bary József (1858-1915) m. kir. törvényszéke, a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírója,foltos, a 3 lap sarkán hiány, 4 sztl. lev.

 
Sold
Starting price:
1 600 HUF
4,51
EUR
,
4,85
USD
Number of bids:
1
1912 Bácsszentiváni Michailovits Kornél, Bács-Bodrog vármegye alispánjának levéltárából össz. 17 db kézzel írt levél, neki címzett gratulációk ebben az évben elnyert nemességéhez, különböző (részben nevesített) személyektől: Fodor Mihály pénzügyigazgató, Késmárky Béla, Turkovits Zsigmond, stb. (+ Hozzá a gyűjtemény eredeti címlapja)
13600.

1912 Bácsszentiváni Michailovits Kornél, Bács-Bodrog vármegye alispánjának levéltárából össz. 17 db kézzel írt levél, neki címzett gratulációk ebben az évben elnyert nemességéhez, különböző (részben nevesített) személyektől: Fodor Mihály pénzügyigazgató, Késmárky Béla, Turkovits Zsigmond, stb. (+ Hozzá a gyűjtemény eredeti címlapja)

 
The item is not available
Starting price:
4 000 HUF
11,27
EUR
,
12,12
USD
Number of bids:
0
1913-16 2 db Kézdi-Kovács művészcsaládhoz kapcsolódó levél/okmány: 1913 Majovszky Pál (1871-1935), a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztályának vezetőjének levele Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész részére, amelyben a Münchenben rendezendő nemzetközi művészeti kiállítás szervezési munkálataira hívja meg a Műcsarnokba. 1 géppel írt oldal, dombornyomott miniszteri fejléces papíron, Majovszky Pál autográf aláírásával. + 1916 Országos Magyar Képzőművészeti Társulat (OMKT) bizonyítványa Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976) részére, amelyben igazolják, hogy az OMKT 1916 tavaszi kiállításán két olajfestménnyel szerepel. Egy gépelt írt oldal fejléces levélpapíron, Lesskó János h. titkár autográf aláírásával, OMKT bélyegzőjével.
13601.

1913-16 2 db Kézdi-Kovács művészcsaládhoz kapcsolódó levél/okmány: 1913 Majovszky Pál (1871-1935), a vallás- és közoktatásügyi minisztérium művészeti ügyosztályának vezetőjének levele Kézdi-Kovács László (1864-1942) festőművész részére, amelyben a Münchenben rendezendő nemzetközi művészeti kiállítás szervezési munkálataira hívja meg a Műcsarnokba. 1 géppel írt oldal, dombornyomott miniszteri fejléces papíron, Majovszky Pál autográf aláírásával. + 1916 Országos Magyar Képzőművészeti Társulat (OMKT) bizonyítványa Kézdi-Kovács Elemér (1898-1976) részére, amelyben igazolják, hogy az OMKT 1916 tavaszi kiállításán két olajfestménnyel szerepel. Egy gépelt írt oldal fejléces levélpapíron, Lesskó János h. titkár autográf aláírásával, OMKT bélyegzőjével.

 
The item is not available
Starting price:
2 000 HUF
5,63
EUR
,
6,06
USD
Number of bids:
0
1914 Zombor (Bács-Bodrog vármegye), A Magyar Országgyűlés Képviselőháza címeres fejléccel ellátott levélpapírra írt, személyes hangvételű levél; feltehetőleg bácsszentiváni Michailovits Kornél tollából (hagyatékából származik). Benne az I. világháború kitörését követően tanúsított hazafias törekvései: személyes aranyékszereit vasra cseréli, hogy így áldozhasson a haza oltárára. Összesen 4 beírt oldal.
13602.

1914 Zombor (Bács-Bodrog vármegye), "A Magyar Országgyűlés Képviselőháza" címeres fejléccel ellátott levélpapírra írt, személyes hangvételű levél; feltehetőleg bácsszentiváni Michailovits Kornél tollából (hagyatékából származik). Benne az I. világháború kitörését követően tanúsított hazafias törekvései: személyes aranyékszereit vasra cseréli, hogy így áldozhasson "a haza oltárára". Összesen 4 beírt oldal.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
8,45
EUR
,
9,09
USD
Number of bids:
3
1914 Dr. Bary József (1858-1915) kúriai bíró, a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírója részére szóló nagyrészt gratuláló távirat, kb. 30 db, közte: Gróf Széchényi Miklós püspök és mások.
13603.

1914 Dr. Bary József (1858-1915) kúriai bíró, a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírója részére szóló nagyrészt gratuláló távirat, kb. 30 db, közte: Gróf Széchényi Miklós püspök és mások.

 
Sold
Starting price:
4 200 HUF
11,83
EUR
,
12,73
USD
Number of bids:
1
1914 Sopron, vétlevél a Gy.S.E.V. üzletigazgatóságától átvett bizalmas jellegű hadiforgalmi anyagról, I. világháború, hátoldalán a GySEV Üzletigazgatóság 1945-ös feljegyzésével, 34x21 cm
13604.

1914 Sopron, vétlevél a Gy.S.E.V. üzletigazgatóságától átvett bizalmas jellegű hadiforgalmi anyagról, I. világháború, hátoldalán a GySEV Üzletigazgatóság 1945-ös feljegyzésével, 34x21 cm

 
The item is not available
Starting price:
4 800 HUF
13,52
EUR
,
14,55
USD
Number of bids:
0
1915(?) Bp., a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt IV. kerületi szervezetének címzett levél, a párt helyiségében történt tűzbaleset tárgyában, Szánthó István hadapród őrmester aláírással. (A párt a fenti néven csak 1930-ban alakult meg, így feltételezhető, hogy a dátumot elírták, és a levél valójában az 1930-as évekből származik.)
13605.

1915(?) Bp., a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt IV. kerületi szervezetének címzett levél, a párt helyiségében történt tűzbaleset tárgyában, Szánthó István hadapród őrmester aláírással. (A párt a fenti néven csak 1930-ban alakult meg, így feltételezhető, hogy a dátumot elírták, és a levél valójában az 1930-as évekből származik.)

 
The item is not available
Starting price:
1 800 HUF
5,07
EUR
,
5,45
USD
Number of bids:
0
cca 1920-1940 Bary Zoltán (1892-1986) ügyész helyettes, Bary József (1858-1915), a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírójának fiának és feleségének levelezése, 6 db kézzel írt levél.
13607.

cca 1920-1940 Bary Zoltán (1892-1986) ügyész helyettes, Bary József (1858-1915), a tiszaeszlári vérvádper vizsgálóbírójának fiának és feleségének levelezése, 6 db kézzel írt levél.

 
The item is not available
Starting price:
2 000 HUF
5,63
EUR
,
6,06
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Monday: 12-17
 • Tuesday-Wednesday: 10-17
 • Thursday: 10-19
 • Friday: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2023 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment