https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/

Folyamatos online aukciók

Tételek lista

Történelmi dokumentumok, kéziratok, érdekességek

Tételek száma: 126

Az árverés lejárt! A tétel hamarosan kikiáltásra kerül
1944 Szabó Lőrinc (1900-1957) író, költő szerzői számlája a Singer és Wolfnertől, rajta autográf aláírásával.
10760.

1944 Szabó Lőrinc (1900-1957) író, költő szerzői számlája a Singer és Wolfnertől, rajta autográf aláírásával.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
12 000 Ft
32,43
EUR
,
35,29
USD
Ajánlatok száma:
11
1944 ,,Budapesten, 1944. évi november hónap II. napján és azt követő napokban a Lomnicz Szállóban összegyűjtött, onnan 1944. évi november hónap 18. napján Sopronkőhidán az Orsz. Kir. Fegyitnézetbe szállított és ott azóta is n. n. ,,védő őrizetben tartott alulírottak vállalják a tisztasági és egészségi közös érdekből eredő kiadásokat egymás között egyenlő arányban megosztva. Kelt Sopron-Kőhidán, 1944. évi december hónap 19. napján.  Rajta a egyezséget kötő személyek autográf aláírásaival:  ,,P. Ábrahám Dezső ny. min. elnök.: Danckai Pattantyús-Ábrahám Dezső (1875-1973) politikus, országgyűlési képviselő, miniszterelnök 1919-ben, jogász, ügyvéd.  ,,Bárdos Ferenc v. orsz. képviselő.: Bárdos Ferenc (1880-1959) volt szociáldemokrata országgyűlési képviselő. ,,Dietz Károly ügyvéd, volt főkapitány.: Dietz Károly (1885-1969) ügyvéd, budapesti rendőrfőkapitány, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya (1934-1939.) ,,Dr. Erődi Harrach Béla.: Erődi-Harrach Béla (1882-1956) közgazdász és szociálpolitikus, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár.  ,,Dr. Erődi Harrach Tihamér.: Erődi-Harrach Tihamér (1885-1947) ügyvéd, országgyűlési képviselő, kormányfőtanácsos.  ,,Reisinger Ferenc. v. főispán, kormánybiztos, v. országgyűlési képviselő.: Reisinger Ferenc (1880-1964) Borsod vármegye főispánja - kormánybiztosa, szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő.  ,,Dr. Töreky Géza m. kir. t(itkos) t(anácsos), a m. kir. kúra ny. elnöke.: Dr. töreki Töreky Géza (1873-1961) jogász, bíró, m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Királyi Kúria elnöke (1937-1944.)  ,,Herceg Montenuovo Nándor földbirtokos.: Herceg Montenuovo Nándor (1888-1951) arisztokrata, földbirtokos, Horthy Miklós ismerőse, aki egyik zsidótörvényt se szavazta meg. Vylan Montenuovo Cuvée ,,névadója. ,,Dr. Jeszenszky Sándor miniszteri osztályfőnök.: Dr. Jeszenszky Sándor (1886-1957) művészeti író, a Szinyei Merse Pál Társaság (1920-1949) alapító tagja, főtitkára, majd társelnöke. Vallás- és Közoktatásügyi minisztériumi tisztviselő (1910-től), filmszínészeti iskolák felügyelője, miniszteri osztályfőnök (1943-1946), majd miniszteri biztos (1946-1949). ,,Dr. Simon Mihály Pál. (Ügyvéd.)  ,,lófő nagybaczoni Nagy Béla vezérőrnagy.: Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Béla (1882-1962) katonatiszt, altábornagy, nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter bátyja.  ,,dr. Rakovszky Tibor országgyűlési képviselő.: dr. Rakovszky Tibor kisgazda politikus, 1944-ben Szálasi hatalomátvétele után ellenállási mozgalomba kezdett másokkal, de gyorsan lebuktak. ,,Kánya Kálmán. Kányai Kánya Kálmán (1869-1945) politikus, külügyminiszter (1933-1938).  A keret hátoldalán kis ablakban 1 további aláírással:  ,,vitéz nagy Vilmos vezérezredes. ny. honv. minister.: Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) katonatiszt, vezérezredes, honvédelmi miniszter. Aki Horthy Miklós szerint: ,,ember maradt az embertelenségben. 1965-ben a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet, a ,,Világ Igaza címmel tüntette ki.  Üvegezett keretben, benne a dokumentum: hajtott, kis szakadással, 38x30 cm
10761.

1944 ,,Budapesten, 1944. évi november hónap II. napján és azt követő napokban a Lomnicz Szállóban összegyűjtött, onnan 1944. évi november hónap 18. napján Sopronkőhidán az Orsz. Kir. Fegyitnézetbe szállított és ott azóta is n. n. ,,védő őrizetben" tartott alulírottak vállalják a tisztasági és egészségi közös érdekből eredő kiadásokat egymás között egyenlő arányban megosztva. Kelt Sopron-Kőhidán, 1944. évi december hónap 19. napján." Rajta a egyezséget kötő személyek autográf aláírásaival: ,,P. Ábrahám Dezső ny. min. elnök.": Danckai Pattantyús-Ábrahám Dezső (1875-1973) politikus, országgyűlési képviselő, miniszterelnök 1919-ben, jogász, ügyvéd. ,,Bárdos Ferenc v. orsz. képviselő.": Bárdos Ferenc (1880-1959) volt szociáldemokrata országgyűlési képviselő. ,,Dietz Károly ügyvéd, volt főkapitány.": Dietz Károly (1885-1969) ügyvéd, budapesti rendőrfőkapitány, a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya (1934-1939.) ,,Dr. Erődi Harrach Béla.": Erődi-Harrach Béla (1882-1956) közgazdász és szociálpolitikus, országgyűlési képviselő, egyetemi tanár. ,,Dr. Erődi Harrach Tihamér.": Erődi-Harrach Tihamér (1885-1947) ügyvéd, országgyűlési képviselő, kormányfőtanácsos. ,,Reisinger Ferenc. v. főispán, kormánybiztos, v. országgyűlési képviselő.": Reisinger Ferenc (1880-1964) Borsod vármegye főispánja - kormánybiztosa, szociáldemokrata politikus, országgyűlési képviselő. ,,Dr. Töreky Géza m. kir. t(itkos) t(anácsos), a m. kir. kúra ny. elnöke.": Dr. töreki Töreky Géza (1873-1961) jogász, bíró, m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Királyi Kúria elnöke (1937-1944.) ,,Herceg Montenuovo Nándor földbirtokos.": Herceg Montenuovo Nándor (1888-1951) arisztokrata, földbirtokos, Horthy Miklós ismerőse, aki egyik zsidótörvényt se szavazta meg. Vylan Montenuovo Cuvée ,,névadója". ,,Dr. Jeszenszky Sándor miniszteri osztályfőnök.": Dr. Jeszenszky Sándor (1886-1957) művészeti író, a Szinyei Merse Pál Társaság (1920-1949) alapító tagja, főtitkára, majd társelnöke. Vallás- és Közoktatásügyi minisztériumi tisztviselő (1910-től), filmszínészeti iskolák felügyelője, miniszteri osztályfőnök (1943-1946), majd miniszteri biztos (1946-1949). ,,Dr. Simon Mihály Pál." (Ügyvéd.) ,,lófő nagybaczoni Nagy Béla vezérőrnagy.": Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Béla (1882-1962) katonatiszt, altábornagy, nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter bátyja. ,,dr. Rakovszky Tibor országgyűlési képviselő.": dr. Rakovszky Tibor kisgazda politikus, 1944-ben Szálasi hatalomátvétele után ellenállási mozgalomba kezdett másokkal, de gyorsan lebuktak. ,,Kánya Kálmán." Kányai Kánya Kálmán (1869-1945) politikus, külügyminiszter (1933-1938). A keret hátoldalán 'kis ablakban' 1 további aláírással: ,,vitéz nagy Vilmos vezérezredes. ny. honv. minister.": Vitéz lófő nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) katonatiszt, vezérezredes, honvédelmi miniszter. Aki Horthy Miklós szerint: ,,ember maradt az embertelenségben." 1965-ben a jeruzsálemi Jad Vasem Intézet, a ,,Világ Igaza" címmel tüntette ki. Üvegezett keretben, benne a dokumentum: hajtott, kis szakadással, 38x30 cm

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
240 000 Ft
648,65
EUR
,
705,88
USD
Ajánlatok száma:
0
1947 Esterházy Móric volt miniszterelnök saját kezű levele, borítékjával
10762.

1947 Esterházy Móric volt miniszterelnök saját kezű levele, borítékjával

 
Eladva
Kikiáltási ár:
11 000 Ft
29,73
EUR
,
32,35
USD
Ajánlatok száma:
6
1947 Glatz Oszkár festő által írt levelezőlap
10763.

1947 Glatz Oszkár festő által írt levelezőlap

 
Eladva
Kikiáltási ár:
3 000 Ft
8,11
EUR
,
8,82
USD
Ajánlatok száma:
15
1947 Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (1912-2014) aláírása, egy vallás- és közoktatásügyi minisztériumi értesítésen, mint személyi titkár. Ekkor Ortutay Gyula, Radnóti Miklós barátja volta miniszter, fejléces papíron, 1947. május 22., az illető saját kezű bejegyzéseivel. Szarka Jenőné Luxemburger Gabriella Szentpál Olga tánctanárhoz együtt járt Ortutay Gyulánéval, és amikor a férje miniszter lett kérte, hogy ismerjék el az angolkisasszonyoknál eltöltött 6 évét, amit kérésének megfelelően a minisztérium elismert.
10764.

1947 Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (1912-2014) aláírása, egy vallás- és közoktatásügyi minisztériumi értesítésen, mint személyi titkár. Ekkor Ortutay Gyula, Radnóti Miklós barátja volta miniszter, fejléces papíron, 1947. május 22., az illető saját kezű bejegyzéseivel. Szarka Jenőné Luxemburger Gabriella Szentpál Olga tánctanárhoz együtt járt Ortutay Gyulánéval, és amikor a férje miniszter lett kérte, hogy ismerjék el az angolkisasszonyoknál eltöltött 6 évét, amit kérésének megfelelően a minisztérium elismert.

 
A tétel már nem elérhető
Kikiáltási ár:
12 000 Ft
32,43
EUR
,
35,29
USD
Ajánlatok száma:
0
1948 Ortutay Gyula (1910-1978) néprajzkutató, vallás- és közoktatásügyi miniszter Dinnyés-kormányban betöltött miniszteri felmentése, Dinnyés Lajos (1901-1961) miniszterelnök, és Szakasits Árpád (1888-1965) köztársasági elnök, aláírásával, valamint a Dobi-kormányban, vallás- és közoktatásügyi miniszerré való kinevezése, Dobi István (1898-1968) miniszterelnök és Szakasits Árpád köztársasági elnök aláírásával, valamint a miniszteri eskütétele, Ortutay Gyula és Szakasits Árpád aláírásával. Budapest, 1948. december 10. Kettő okmány fejléces ( A Magyar Köztársaság elnöke, címerrel), papírokon, valamint eredeti borítékkal, jó állapotban.
10765.

1948 Ortutay Gyula (1910-1978) néprajzkutató, vallás- és közoktatásügyi miniszter Dinnyés-kormányban betöltött miniszteri felmentése, Dinnyés Lajos (1901-1961) miniszterelnök, és Szakasits Árpád (1888-1965) köztársasági elnök, aláírásával, valamint a Dobi-kormányban, vallás- és közoktatásügyi miniszerré való kinevezése, Dobi István (1898-1968) miniszterelnök és Szakasits Árpád köztársasági elnök aláírásával, valamint a miniszteri eskütétele, Ortutay Gyula és Szakasits Árpád aláírásával. Budapest, 1948. december 10. Kettő okmány fejléces ( "A Magyar Köztársaság elnöke, címerrel), papírokon, valamint eredeti borítékkal, jó állapotban.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
50 000 Ft
135,14
EUR
,
147,06
USD
Ajánlatok száma:
1
1965 Kodály Zoltán (1882-1967) autográf levele Vikár László (1929-2017) zeneszerzőnek, érdekes tartalommal, melyben kodály küldöldi útján tapasztaltakat leírva megjegyzi, hogy a Ford alapítvány vendégei közül az amerikaiak jobb feltételeket kapnak mint pl ő Kelet-Európaiként. 1 beírt oldal / Autograph letter of Zoltan Kodaly composer regarding his experience about the Ford Foundation
10766.

1965 Kodály Zoltán (1882-1967) autográf levele Vikár László (1929-2017) zeneszerzőnek, érdekes tartalommal, melyben kodály küldöldi útján tapasztaltakat leírva megjegyzi, hogy a Ford alapítvány vendégei közül az amerikaiak jobb feltételeket kapnak mint pl ő Kelet-Európaiként. 1 beírt oldal / Autograph letter of Zoltan Kodaly composer regarding his experience about the Ford Foundation

 
Eladva
Kikiáltási ár:
36 000 Ft
97,30
EUR
,
105,88
USD
Ajánlatok száma:
1
cca 1950-es évek közepe (1955-1956?) gróf Széchenyi Zsigmond (1898-1967) vadász, utazó, író autográf aláírással ellátott, gépelt levele Bokor Dezső (1894-1963) szerkesztő, kiadó részére fordítás ügyében. Kimerítő, 2 oldalas levélben hosszasan foglalkozik fordítási problémákkal. Hogy ő nem műfordító és nem is szereti. Valamint, hogy a fordítási teendők mellett a mindennapi teendők is ráhárulnak, mivel egymagában lakik, minden segítség nélkül. Ilyen körülmények között kb. 7-8 hónap kellene csak az egyik nyelvű fordítás elkészítéséhez. A levélben autográf javításokkal, aláhúzásokkal. [Feltehetőleg Keszthely], én, ápr. 13. Borítékkal.
10767.

cca 1950-es évek közepe (1955-1956?) gróf Széchenyi Zsigmond (1898-1967) vadász, utazó, író autográf aláírással ellátott, gépelt levele Bokor Dezső (1894-1963) szerkesztő, kiadó részére fordítás ügyében. Kimerítő, 2 oldalas levélben hosszasan foglalkozik fordítási problémákkal. Hogy ő nem műfordító és nem is szereti. Valamint, hogy a fordítási teendők mellett a mindennapi teendők is ráhárulnak, mivel egymagában lakik, minden segítség nélkül. Ilyen körülmények között kb. 7-8 hónap kellene csak az egyik nyelvű fordítás elkészítéséhez. A levélben autográf javításokkal, aláhúzásokkal. [Feltehetőleg Keszthely], én, ápr. 13. Borítékkal.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
16 000 Ft
43,24
EUR
,
47,06
USD
Ajánlatok száma:
9
1954 Magyar-angol (7:1), az Aranycsapat labdarúgó mérkőzésének belépőjegye, 1954. május. 23., közép-lelátó, H szektor, hajtott, szakadással. / 1954 Hungary-England (7-1) match ticket
10768.

1954 Magyar-angol (7:1), az Aranycsapat labdarúgó mérkőzésének belépőjegye, 1954. május. 23., közép-lelátó, H szektor, hajtott, szakadással. / 1954 Hungary-England (7-1) match ticket

 
Eladva
Kikiáltási ár:
5 000 Ft
13,51
EUR
,
14,71
USD
Ajánlatok száma:
23
1955-56 Vas Zoltán (1903-1983) író 56-os államminiszter, forradalom előtti és alatti irat hagyatéka. Parlamenti felszólalások, cikkek, Petőfi-kör sajtóvita eredeti jegyzőkönyv, Gerő ernőnek címzett kritizáló felszólalások, recenziók, stb. Gépelt anyag, sok kézzel írt javítással. Érdekes, izgalmas olvasnivalók. Vas Zoltán (1903-1983) író, kommunista politikus, 1956-os államminiszter. 1956 után tisztséget nem viselt, a politikától visszavonulva, írásból élt, és lassan szembekerült a rendszerrel. Nem a tejes csenget című, tervezett visszaemlékezése kapcsán izgatás miatt eljárás indult ellene és könyvét a hatóságok nem engedték megjelenni.
10769.

1955-56 Vas Zoltán (1903-1983) író 56-os államminiszter, forradalom előtti és alatti irat hagyatéka. Parlamenti felszólalások, cikkek, Petőfi-kör sajtóvita eredeti jegyzőkönyv, Gerő ernőnek címzett kritizáló felszólalások, recenziók, stb. Gépelt anyag, sok kézzel írt javítással. Érdekes, izgalmas olvasnivalók. Vas Zoltán (1903-1983) író, kommunista politikus, 1956-os államminiszter. 1956 után tisztséget nem viselt, a politikától visszavonulva, írásból élt, és lassan szembekerült a rendszerrel. Nem a tejes csenget című, tervezett visszaemlékezése kapcsán izgatás miatt eljárás indult ellene és könyvét a hatóságok nem engedték megjelenni.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
30 000 Ft
81,08
EUR
,
88,24
USD
Ajánlatok száma:
1
1958 Dutka Ákos (1881-1972) költő, író saját kézzel írt, A Holnap 50 év előtti születése c. megemlékező írásának kézirata, aláírással, 12 beírt oldal. A Holnap irodalmi antológiát 1908-ban 7 költő, Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka alapította Nagyváradon. A Holnap programja radikálisabb volt, mint a Nyugaté. Érdeme, hogy a modern és a konzervatív irodalmi tábor között éles vonalat húzott.
10770.

1958 Dutka Ákos (1881-1972) költő, író saját kézzel írt, "A Holnap 50 év előtti születése" c. megemlékező írásának kézirata, aláírással, 12 beírt oldal. A Holnap irodalmi antológiát 1908-ban 7 költő, Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka alapította Nagyváradon. A Holnap programja radikálisabb volt, mint a Nyugaté. Érdeme, hogy a modern és a konzervatív irodalmi tábor között éles vonalat húzott.

 
Eladva
Kikiáltási ár:
15 000 Ft
40,54
EUR
,
44,12
USD
Ajánlatok száma:
3
1959 Nagybánya, Nagy Oszkár (1883-1965) festőművész saját kezűleg írt levele, borítékkal
10771.

1959 Nagybánya, Nagy Oszkár (1883-1965) festőművész saját kezűleg írt levele, borítékkal

 
Eladva
Kikiáltási ár:
6 000 Ft
16,22
EUR
,
17,65
USD
Ajánlatok száma:
14

Licitálás az alábbi licitlépcsők szerint történik:

1.000 Ft-ig 100 Ft
5.000 Ft-ig 200 Ft
10.000 Ft-ig 500 Ft
20.000 Ft-ig 1.000 Ft
50.000 Ft-ig 2.000 Ft
100.000 Ft-ig 5.000 Ft
200.000 Ft-ig 10.000 Ft
500.000 Ft-ig 20.000 Ft
1.000.000 Ft-ig 50.000 Ft
1.000.000 Ft felett 100.000 Ft

Árverési szűrés

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

 • Hétfő: 12-17
 • Keddtől Szerdáig: 10-17
 • Csütörtök: 10-19
 • Péntek: zárva
 • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2024 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés

Tétel kosárba rakva

Kosár értéke:

Vásárlás folytatása
  Pénztárhoz