https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Folyamatos online aukciók

Nyereményjáték

Nyereményjáték szabályzat

A Játék szervezője a Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 16.).
1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon élő magánszemély (továbbiakban: Játékos), aki a darabanth.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált a darabanth.com oldalon, illetve részt vesz (továbbiakban: licitál vagy bead) a 300. gyorsárverésünkön. A korábbi árveréseken vásárolt tételeit átvette és kifizette, valamint semmilyen tartozása nincs a Darabanth Kft felé.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);
  • a Darabanth Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • aki a Darabanth Kft. előző árverésein vásárolt tételeit még nem vette át, illetve nem fizette ki.
  • A szervező fenntartja magának a jogot, hogy kizárjon minden olyan játékost, aki tisztességtelenül próbál játszani, pl. több e-mail címmel/regisztrációval vesz részt a játékban

2. A Játék leírása

A nyereményjátékban minden a 300. gyorsárverésen részt vevő személy (a nyereményjáték szabályzatának megfelelően) részt vesz. Az árverés lezárása után kisorsoljuk a nyertes nevét.

A játékban kétféle kategóriából kerülnek ki a játékosok. A két kategória nyereménye ugyanaz, sorsolása külön történik.

1. Kategória: A Vásárlók (Összesen 4 db nyeremény)

Minden olyan Játékos, aki megfelel a játékszabályzatban említett feltételeknek és licitál a 300. gyorsárverésen

2. Kategória: A Beadók (Összesen 4 db nyeremény)

Minden olyan játékos, aki megfelel a játékszabályzatban említette feltételeknek és beadott tétele szerepel a 300. gyorsárverés tételei között.

3. A Játék időtartama

A Játék 2017. június 06. és 2017. június 15. között zajlik.

4. Jelentkezés a Játékra

A nyereményjátékon való részvétel feltétele: A játékon részt vesz, aki a darabanth.com oldalon regisztrál és online licitál a 300. gyorsárverésen vagy akinek tétele szerepel a 300. gyorsárverés tételei között.

Nyeremény:

Főkategóriánként 1 db 20.000 Ft értékű, a www.darabanth.com oldalán beváltható, levásárolható vásárlási utalvány mind a vásárlók, mind a beadók között. (Összesen 8 db vásárlási utalvány)

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A Játékban csak akkor vehet részt valaki, ha valamennyi szükséges adatát megadta. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a Nyereményjáték szabályzatot és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A játékban való részvétellel a játékos elfogadottnak tekinti a szabályzatot.

5. Nyeremény

Nyeremény megnevezése: Vásárlási utalvány 20.000 Ft értékben (összesen 8 db)

Összesen 2 db vásárlási utalványt sorsolunk ki, az alábbi kategóriában vásárlók(1 db) és beadók (1 db) között:
Magyar filatélia és postatörténet
Külföldi filatélia és postatörténet

Összesen 2 db vásárlási utalványt sorsolunk ki, az alábbi kategóriában vásárlók(1 db) és beadók (1 db) között:
Képeslapok

Összesen 2 db vásárlási utalványt sorsolunk ki, az alábbi kategóriában vásárlók(1 db) és beadók (1 db) között:
Numizmatika

Összesen 2 db vásárlási utalványt sorsolunk ki, az alábbi kategóriában vásárlók(1 db) és beadók (1 db) között:
Festmény, műtárgy, papírrégiség, egyéb
Könyvek
Nemesfém dísztárgyak, órák és ékszerek

A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.

6. Sorsolás

A sorsolás 2017. június 21-ig történik , a nyerteseket a regisztrációkor megadott e-mail címen haladéktalanul értesítjük. Minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is sorsolunk.

Amennyiben a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a játékos 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép. A nyertesek nevét a https://www.facebook.com/darabanth oldalon is közzétesszük.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket minden esetben e-mailen értesítjük.

8. A nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Játék Szervezőjének székhelyén veheti át a játékos az esetlegesen elnyert tételekkel együtt. A nyereményjáték nyerteséről az átvételkor fénykép készülhet. Nem Budapesti lakos esetén a nyereményjáték nyertese előzetes egyeztetés alapján lehetőséget kaphat a nyeremény postai úton történő átvételére. A postázás határidejére és a postai küldemény megérkezésére a Szervező felelősséget nem vállal, de a nyeremény mihamarabbi kézbesítéséért mindent megtesz.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

9. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím, lakcím, telefonszám) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;

10. Felelősség kizárás

A regisztráció hiányosságáért (névelírás, hírlevélre való feliratkozás hiánya, stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Darabanth Kft-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Egyéb

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a regisztrációkor megadott e-mail címről az info@darabanth.com e-mail címre!

További oldal navigáció

Elérhetőség

Nyitva tartás

  • Hétfő-Szerda: 10-17
  • Csütörtök: 10-19
  • Péntek: zárva
  • Hétvége: zárva

Oldalaink

© 2011-2017 Darabanth Bélyegkereskedelmi és Numizmatikai Kft.
Darabanth Kft. a weboldalán cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.
Amennyiben Ön folytatja a böngészést a weboldalunkon, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Elfogadom
A részletekért kattintson
https://www.darabanth.com/hu/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Élő közvetítés