https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Social sciences

Number of items: 35

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt. Bp., 2012., Magyar Vallástudományi Társaság. Kiadói papírkötés. Hoppál Mihály (1942-) Széchenyi-díjas etnológus, folklorista.
17455.

Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt. Bp., 2012., Magyar Vallástudományi Társaság. Kiadói papírkötés. Hoppál Mihály (1942-) Széchenyi-díjas etnológus, folklorista.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 200 HUF
8,65
EUR
,
9,28
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018.) A szerző, Csaba László (1954-) közgazdász által Hámori Balázs közgazdász professzor részére DEDIKÁLT példány. Bp., 2018., Éghajlat. Kiadói kartonált papírkötés,
17456.

Csaba László: Válság, gazdaság, világ. Adalék Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018.) A szerző, Csaba László (1954-) közgazdász által Hámori Balázs közgazdász professzor részére DEDIKÁLT példány. Bp., 2018., Éghajlat. Kiadói kartonált papírkötés,

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 000 HUF
10,81
EUR
,
11,59
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
[Henry Charles Carey (1793-1879)] Carey Henrik: A társadalmi tudomány kézikönyve. - - ,,Principles of Social Science czimü munkájának átdolgozata. Angolból forditotta Halász Imre. Pest, 1867., Heckenast Gusztáv, XVI + 575 p. Egyetlen kiadás. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, a hátsó kötéstáblán sérüléssel, javított gerinccel, foltos lapokkal.
17457.

[Henry Charles Carey (1793-1879)] Carey Henrik: A társadalmi tudomány kézikönyve. - - ,,Principles of Social Science" czimü munkájának átdolgozata. Angolból forditotta Halász Imre. Pest, 1867., Heckenast Gusztáv, XVI + 575 p. Egyetlen kiadás. Korabeli félbőr-kötésben, kopott borítóval, a hátsó kötéstáblán sérüléssel, javított gerinccel, foltos lapokkal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 800 HUF
12,97
EUR
,
13,91
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Szondi Lipót: Ember és sors. Három tanulmány. Bp., 1996., Kossuth. Kiadói kartonált papírkötés.
17458.

Szondi Lipót: Ember és sors. Három tanulmány. Bp., 1996., Kossuth. Kiadói kartonált papírkötés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
2 400 HUF
6,49
EUR
,
6,96
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája. A formák. Bp., 1976. Filmarchívum. 474p. Kiadói papírkötésben
17459.

Jean Mitry: A film esztétikája és pszichológiája. A formák. Bp., 1976. Filmarchívum. 474p. Kiadói papírkötésben

 
Sold
Starting price:
800 HUF
2,16
EUR
,
2,32
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
800 HUF
Sigmund Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei. Fordította: Dr. Lengyel József. Ampelos Könyvek I. Debrecen, 1943, Pannonia-ny. Kiadói félvászon-kötés, kiadói kissé sérült, kissé hiányos papír védőborítóban, műanyag védőborítóban. + Dr. S. Freud: Pszichoanalizis. Öt előadás a Worcesteri (Mass.) Clark-Univerity alapításának húszéves emlékünnepén. (1909. szeptember.) Ford.: Ferenczi Sándor. Bp., 1915-1919., Dick Manó. Második és harmadik kiadás. Kiadói papírkötés, a 3. kiadás borítója hiányzik, a 2. kiadás széteső állapotban.
17460.

Sigmund Freud: A lélekelemzés legújabb eredményei. Fordította: Dr. Lengyel József. Ampelos Könyvek I. Debrecen, 1943, Pannonia-ny. Kiadói félvászon-kötés, kiadói kissé sérült, kissé hiányos papír védőborítóban, műanyag védőborítóban. + Dr. S. Freud: Pszichoanalizis. Öt előadás a Worcesteri (Mass.) Clark-Univerity alapításának húszéves emlékünnepén. (1909. szeptember.) Ford.: Ferenczi Sándor. Bp., 1915-1919., Dick Manó. Második és harmadik kiadás. Kiadói papírkötés, a 3. kiadás borítója hiányzik, a 2. kiadás széteső állapotban.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
2
Hammer price:
3 000 HUF
Dr. Simon József Sándor: Tudomány-e Pikler Gyula tanítása vagy egyszerűen csak demagógia? Bp., 1907. Papírkötés, jó állapotban.
17461.

Dr. Simon József Sándor: Tudomány-e Pikler Gyula tanítása vagy egyszerűen csak demagógia? Bp., 1907. Papírkötés, jó állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Platon válogatott művei I-III. köt. I. köt. Gorgias, Philebos. Ford. és bevezetéssel ellátta: Péterfy Jenő. Második kiadás. II. köt.: Euthyphron, Sokretes védekezése, Kriton, Phaidon. Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Gyomlay Gyula. Második kiadás. III. köt. Symposion. Phaidros. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Dercsényi Móricz. Filozófiai Írók Tára X-XI-XXII. köt. [Egybekötve.] Bp., 1913-1909, Franklin, 210+1;184+1;164 p. Átkötött félbőr-kötés, a borítón kopásnyomokkal, a gerinc megfakult.
17462.

Platon válogatott művei I-III. köt. I. köt. Gorgias, Philebos. Ford. és bevezetéssel ellátta: Péterfy Jenő. Második kiadás. II. köt.: Euthyphron, Sokretes védekezése, Kriton, Phaidon. Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Gyomlay Gyula. Második kiadás. III. köt. Symposion. Phaidros. Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Dercsényi Móricz. Filozófiai Írók Tára X-XI-XXII. köt. [Egybekötve.] Bp., 1913-1909, Franklin, 210+1;184+1;164 p. Átkötött félbőr-kötés, a borítón kopásnyomokkal, a gerinc megfakult.

 
Sold
Starting price:
2 800 HUF
7,57
EUR
,
8,12
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
2 800 HUF
[Immanuel] Kant: Kant prolegomenái minden leendő metafizikához, mely tudományként fog szerepelni. Ford. magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Filozófiai Írók Tára VIII. kötet. Bp. 1909. Franklin-Társulat, XVIII+2+128 p. Második, javított és bővített kiadás. Hozzákötve: Dr. S[igmund] Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás a Worcesteri (mass.) Clark-University alapításának huszéves emlékünnepén (1909 szeptember.) Ford.: Ferenczi Sándor. Bp., 1915., Nap, 62 p.; Henri Bergson: Idő és szabadság. Tanulmány elméletünk közvetlen adatairól. Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Dienes Valéria. Filozófiai Írók Tára új sorozat. Bp., é.n., Franklin-Társulat, 199+1 p. Átkötött egészvászon-kötés, foltos lapélekkel.
17463.

[Immanuel] Kant: Kant prolegomenái minden leendő metafizikához, mely tudományként fog szerepelni. Ford. magyarázatokkal ellátta Alexander Bernát. Filozófiai Írók Tára VIII. kötet. Bp. 1909. Franklin-Társulat, XVIII+2+128 p. Második, javított és bővített kiadás. Hozzákötve: Dr. S[igmund] Freud: Pszichoanalízis. Öt előadás a Worcesteri (mass.) Clark-University alapításának huszéves emlékünnepén (1909 szeptember.) Ford.: Ferenczi Sándor. Bp., 1915., Nap, 62 p.; Henri Bergson: Idő és szabadság. Tanulmány elméletünk közvetlen adatairól. Ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Dr. Dienes Valéria. Filozófiai Írók Tára új sorozat. Bp., é.n., Franklin-Társulat, 199+1 p. Átkötött egészvászon-kötés, foltos lapélekkel.

 
Sold
Starting price:
1 800 HUF
4,86
EUR
,
5,22
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
1 800 HUF
Schwegler Albert: A bölcselet története. Dr. Mitrovics Gyula fordítása. A Koebber-től átnézett és bővített tizenötödik kiadás után. Bp.,1904, Franklin, 547 p. Átkötött egészvászon-kötés, a lapok tetején folttal.
17464.

Schwegler Albert: A bölcselet története. Dr. Mitrovics Gyula fordítása. A Koebber-től átnézett és bővített tizenötödik kiadás után. Bp.,1904, Franklin, 547 p. Átkötött egészvászon-kötés, a lapok tetején folttal.

 
Sold
Starting price:
1 800 HUF
4,86
EUR
,
5,22
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
1 800 HUF
Filozófiai Írók Tára 5 kötete, egybekötve:  Descartes. I. Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok kutatásának módszeréről. II. Emlékedések a metafizikáról. Ford. s a magyarázatokkal ellátta: Alexander Bernát.;  Schopenhauer. I. A halálról. II. A faj élete. III. A tulajdonságok öröklése. IV. A nemi szerelem metafizikája. V. Az élethez való akarat igenléséről. VI. Az élet értelméről. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Bánóczi József. Második javított kiadás.;  Hume. Vizsgálódás az emberi értelemről. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Alexander Bernát.;  Alexander Bernát: A XIX. század pesszimizmusa. (Schopenhauer és Hartmann.);  Bacon. A Novum Organum I. rész. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Balogh Ármin.  Bp.,1881-1892-1882-1884-1885, Franklin, VIII+180+2; 160; VI+2+192; 152; 156+1 p. Korabeli félvászon-kötés, a borítón kopásnyomokkal, egy lap laza, néhány lapon ceruzás aláhúzás, bejegyzés.
17465.

Filozófiai Írók Tára 5 kötete, egybekötve: Descartes. I. Értekezés az értelem helyes használatának s a tudományos igazságok kutatásának módszeréről. II. Emlékedések a metafizikáról. Ford. s a magyarázatokkal ellátta: Alexander Bernát.; Schopenhauer. I. A halálról. II. A faj élete. III. A tulajdonságok öröklése. IV. A nemi szerelem metafizikája. V. Az élethez való akarat igenléséről. VI. Az élet értelméről. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Bánóczi József. Második javított kiadás.; Hume. Vizsgálódás az emberi értelemről. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Alexander Bernát.; Alexander Bernát: A XIX. század pesszimizmusa. (Schopenhauer és Hartmann.); Bacon. A Novum Organum I. rész. Ford. és magyarázatokkal ellátta: Balogh Ármin. Bp.,1881-1892-1882-1884-1885, Franklin, VIII+180+2; 160; VI+2+192; 152; 156+1 p. Korabeli félvászon-kötés, a borítón kopásnyomokkal, egy lap laza, néhány lapon ceruzás aláhúzás, bejegyzés.

 
Sold
Starting price:
2 800 HUF
7,57
EUR
,
8,12
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
2 800 HUF
Filozófiai kislexikon. Szerk.: M. Rozental és P. Jugyin. Benne a Színházi és Filmművészeti Főiskola ajándékozási soraival, Major Anna (1932-2021) dramaturg hallgató,később a Szabó - család dramaturgja részére, a főiskola rákosista címeres bélyegzésével. Bp., 1953., Szikra. Kiadó egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.
17466.

Filozófiai kislexikon. Szerk.: M. Rozental és P. Jugyin. Benne a Színházi és Filmművészeti Főiskola ajándékozási soraival, Major Anna (1932-2021) dramaturg hallgató,később a Szabó - család dramaturgja részére, a főiskola rákosista címeres bélyegzésével. Bp., 1953., Szikra. Kiadó egészvászon-kötés, kissé kopott borítóval.

 
Sold
Starting price:
2 400 HUF
6,49
EUR
,
6,96
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
2 400 HUF

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 437:
From 28 February to 9 March
Viewing: from 6 to 9 March
Item pick up from 13 March
Payment deadline is 24 March
Pay-off from 4 April

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Monday: 12-17
 • Tuesday-Wednesday: 10-17
 • Thursday: 10-19
 • Friday: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2023 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment