https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Religion

Number of items: 51

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország primása összes munkái. I-II. köt., V. köt. I. kötet: Felelet Magyari könyvére. Kempis Tamás Krisztus követéséről. Az uj tudományok hamisságának tíz bizonysága.; II. kötet: Imádságos könyv. Rövid tanuság. Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül. Alvinczi Péterhez íratott öt szép levél. Alvinczi feleletinek megrostálása. Calvinus Hiszek-Egy-Istene. Posonban lött praedikatio.; V. kötet: Csepregi mesterség. Az Calvinista praedikátorok igyenes erkőlcsű tekélletességének tűköre. Az igazságnak győzedelme. Csepregi szégyenvallás. Rövid felelet két Calvinista könyvecskére. Bizonyos okok. Az Sz. Irásrúl és az anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék. A setét hajnal-csillag után bujdosó Luteristák vezetője. Bp., 1894-1910.,M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, XVIII+588 p.+1 t.; XII + 801 p. +1 t.; 823 p.+ 1 t.; Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésekben, névbélyegzésekkel, a borítókon kopásnyomokkal, az I. kötet fekete színnel, a másik a többi vörös színnel, az I. kötetben ceruzás aláhúzásokkal, bejegyzésekkel, a II. kötet hátsó borítóján a vászon foltos, sérült. + Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország primása összegyűjtött levelei II. köt. (1629-1637.) Bp., 1911.,M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, XVI+790+8 p.+6 t. Korabeli aranyozott vörös színű félbőr-kötés, a borítón kopásnyomokkal, névbélyegzéssel.
17550.

Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország primása összes munkái. I-II. köt., V. köt. I. kötet: Felelet Magyari könyvére. Kempis Tamás Krisztus követéséről. Az uj tudományok hamisságának tíz bizonysága.; II. kötet: Imádságos könyv. Rövid tanuság. Keresztyéni felelet a megdicsőült szentek tiszteletirül. Alvinczi Péterhez íratott öt szép levél. Alvinczi feleletinek megrostálása. Calvinus Hiszek-Egy-Istene. Posonban lött praedikatio.; V. kötet: Csepregi mesterség. Az Calvinista praedikátorok igyenes erkőlcsű tekélletességének tűköre. Az igazságnak győzedelme. Csepregi szégyenvallás. Rövid felelet két Calvinista könyvecskére. Bizonyos okok. Az Sz. Irásrúl és az anyaszentegyházrúl két rövid könyvecskék. A setét hajnal-csillag után bujdosó Luteristák vezetője. Bp., 1894-1910.,M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, XVIII+588 p.+1 t.; XII + 801 p. +1 t.; 823 p.+ 1 t.; Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésekben, névbélyegzésekkel, a borítókon kopásnyomokkal, az I. kötet fekete színnel, a másik a többi vörös színnel, az I. kötetben ceruzás aláhúzásokkal, bejegyzésekkel, a II. kötet hátsó borítóján a vászon foltos, sérült. + Pázmány Péter bibornok, esztergomi érsek, Magyarország primása összegyűjtött levelei II. köt. (1629-1637.) Bp., 1911.,M. Kir. Tudományegyetemi Nyomda, XVI+790+8 p.+6 t. Korabeli aranyozott vörös színű félbőr-kötés, a borítón kopásnyomokkal, névbélyegzéssel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
16 000 HUF
43,24
EUR
,
46,38
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi Rend. Szerk.: - -. Írták: Békefi Remig, Kassuba Domokos, Werner Adolf, Inczédy Dénes, Szenczy Győző, Piszter Imre, Szabó Otmár, Lővárdy Alajos. [Bp.], 1896., Hornyánszky Viktor. IV+506+1 p. Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott félbőr-kötésben, Gottermayer-kötés, festett, mintás lapélekkel, kopott, foltos borítóval, javított, pótolt gerinccel.
17551.

Békefi Remig: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi Rend. Szerk.: - -. Írták: Békefi Remig, Kassuba Domokos, Werner Adolf, Inczédy Dénes, Szenczy Győző, Piszter Imre, Szabó Otmár, Lővárdy Alajos. [Bp.], 1896., Hornyánszky Viktor. IV+506+1 p. Gazdag képanyaggal illusztrált. Kiadói aranyozott félbőr-kötésben, Gottermayer-kötés, festett, mintás lapélekkel, kopott, foltos borítóval, javított, pótolt gerinccel.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
32,43
EUR
,
34,78
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
12 000 HUF
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban. Hozzá kapcsoló újságkivágásokkal
17552.

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, de alapvetően jó állapotban. Hozzá kapcsoló újságkivágásokkal

 
Sold
Starting price:
1 800 HUF
4,86
EUR
,
5,22
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
1 800 HUF
Erhebung des Geistes zu dem Schöpfer für katholische Christen. Pest, 1821. Kiadói bőr kötés, kopottas állapotban.
17553.

Erhebung des Geistes zu dem Schöpfer für katholische Christen. Pest, 1821. Kiadói bőr kötés, kopottas állapotban.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,39
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
6 000 HUF
1929-1930 Credo! Folyóirat katolikus férfiak számára - A Credo Férfiegylet hivatalos lapja. VII-VIII. évf. (Két teljes évfolyam egybekötve). Fekete-fehér képekkel, a címlapon Márton Lajos illusztrációjával. Aranyozott félvászon-kötésben, a borítón kis sérüléssel, foltokkal. Az előzéklapon Dr. Horváth Sándor (1884-1956) szerzetes, teológus névbejegyzésével (1942-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának professzora, 1947/48-ban a kar dékánja volt).
17554.

1929-1930 Credo! Folyóirat katolikus férfiak számára - A Credo Férfiegylet hivatalos lapja. VII-VIII. évf. (Két teljes évfolyam egybekötve). Fekete-fehér képekkel, a címlapon Márton Lajos illusztrációjával. Aranyozott félvászon-kötésben, a borítón kis sérüléssel, foltokkal. Az előzéklapon Dr. Horváth Sándor (1884-1956) szerzetes, teológus névbejegyzésével (1942-től a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának professzora, 1947/48-ban a kar dékánja volt).

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,49
USD
Number of bids:
2
Hammer price:
5 000 HUF
A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, kis folttal, de alapvetően jó állapotban.
17555.

A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsájtja a Kongresszus előkészítő főbizottsága. Bp., 1938, Szent István-Társulat. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kiadói aranyozott egészvászon kötés, festett lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal, kis folttal, de alapvetően jó állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,49
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből. Megnetizmus, szomnabulizmus, mediumizmus. I. kötet. Bp., 1932, Szellemi Búvárok Pesti Egylete. Kiadói egészvászon kötés, széteső állapotban.
17556.

Grünhut Adolf: Tanulmányok a spiritizmus köréből. Megnetizmus, szomnabulizmus, mediumizmus. I. kötet. Bp., 1932, Szellemi Búvárok Pesti Egylete. Kiadói egészvászon kötés, széteső állapotban.

 
Sold
Starting price:
1 200 HUF
3,24
EUR
,
3,48
USD
Number of bids:
3
Hammer price:
1 400 HUF
Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története. I. köt. Nagyvárad, 1999, Imprimeria de Vest-ny. Az 1883-as kiadás hasonmás kiadás. Kiadói műbőr-kötés.
17557.

Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története. I. köt. Nagyvárad, 1999, Imprimeria de Vest-ny. Az 1883-as kiadás hasonmás kiadás. Kiadói műbőr-kötés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
2 800 HUF
7,57
EUR
,
8,12
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Révay József: Zarándokút a szenthelyekre. Bp., 1933, Franklin. Kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, a borítón kopásnyomokkal.
17558.

Révay József: Zarándokút a szenthelyekre. Bp., 1933, Franklin. Kiadói aranyozott egészvászon-kötésben, a borítón kopásnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
2 000 HUF
5,41
EUR
,
5,80
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
2 000 HUF
12 db ferences szerzetesrenddel kapcsolatos könyv: Pétery Balázs - Barsi Balázs: Világ világossága; A Ferences Család közösségei Magyarországon; Assisi Szent Ferenc virágos kertje; stb. Vegyes állapotban.
17559.

12 db ferences szerzetesrenddel kapcsolatos könyv: Pétery Balázs - Barsi Balázs: Világ világossága; A Ferences Család közösségei Magyarországon; Assisi Szent Ferenc virágos kertje; stb. Vegyes állapotban.

 
Sold
Starting price:
4 800 HUF
12,97
EUR
,
13,91
USD
Number of bids:
2
Hammer price:
4 800 HUF
Dr. Boleratzky Lóránd: Állam és evangélikus egyház Finnországban. Bp., 1947. Kiadói papírkötés, jó állapotban.
17560.

Dr. Boleratzky Lóránd: Állam és evangélikus egyház Finnországban. Bp., 1947. Kiadói papírkötés, jó állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
dr. Békefi Remig: A Pásztói Apátság története. III. köt.: A Pásztói apátság oklevéltára 1342-1812. A zirci, pilisi, pásztói, szent-gotthárdi cziszterci apátságok története V. köt. Bp., 1902., 6+512+1 p. Magyar és latin nyelven. Kiadói aranyozott, festett, dombornyomásos egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, aranyozott lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal.
17561.

dr. Békefi Remig: A Pásztói Apátság története. III. köt.: A Pásztói apátság oklevéltára 1342-1812. A zirci, pilisi, pásztói, szent-gotthárdi cziszterci apátságok története V. köt. Bp., 1902., 6+512+1 p. Magyar és latin nyelven. Kiadói aranyozott, festett, dombornyomásos egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, aranyozott lapélekkel, a borítón kis kopásnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
3 000 HUF

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 437:
From 28 February to 9 March
Viewing: from 6 to 9 March
Item pick up from 13 March
Payment deadline is 24 March
Pay-off from 4 April

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2023 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment