https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Law

Number of items: 19

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Magyar törvények Grill-féle kiadása, 21 kötet: Polgárijogi és büntetőjogi határozatok tára egységes szerkezetben. Összeáll.: Dr. vitéz Szentkuthy István és Dr. Térfy Béla; Sági János: Telekkönyvi jog - Telekkönyvi mintatár. I-II. köt.; Nizsalovzsky Endre: Kereskedelmi jogi szabályok; Vargha Ferenc - Angyal Pál - Isaák Gyula: Bűnvádi perrendtartás; Kuncz Ödön - Nizsalovzsky Endre: A kereskedelmi törvény és joggyakorlata; Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Összeáll.: Dr. Angyal Pál és Dr. Isaák Gyula (Függelék: Katonai büntető törvénykönyv); A kihágási büntető törvénykönyv. Összeáll.: - - ; A magyar illetékjog. Szerk.: Dr. Sárfy Aladár. I-II. köt.; Végrehajtási eljárás. Összeáll.: Dr. Vincenti Gusztáv és Dr. Borsodi Miklós; Perenkívüli eljárások és szervezeti szabályok. Összeáll.: Dr. vitéz Moldoványi István; Fabinyi Tihamér: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I-II. köt.; Közjog. I. köt. Összeáll.: Dr. Térfy Gyula, Dr. Némethy Imre, Dr. Térfy Béla; Kuncz Ödön - Katona Gábor: Magyar hiteljog. III. köt. (Csődtörvény, váltótörvény, csekktörvény); Magyar magánjog mai érvényben. Törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat. (II. köt.: Dologi jog; III. rész: Kötelmi jog. I-III. köt.; IV. rész: Öröklési jog és örökösödési eljárás.) Bp., 1930-1944, Grill Károly. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, vegyes állapotban, helyenként laza fűzés, felvágatlan/sérült/kijáró lapok, foltok, ázásnyomok.
16798.

Magyar törvények Grill-féle kiadása, 21 kötet: Polgárijogi és büntetőjogi határozatok tára egységes szerkezetben. Összeáll.: Dr. vitéz Szentkuthy István és Dr. Térfy Béla; Sági János: Telekkönyvi jog - Telekkönyvi mintatár. I-II. köt.; Nizsalovzsky Endre: Kereskedelmi jogi szabályok; Vargha Ferenc - Angyal Pál - Isaák Gyula: Bűnvádi perrendtartás; Kuncz Ödön - Nizsalovzsky Endre: A kereskedelmi törvény és joggyakorlata; Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Összeáll.: Dr. Angyal Pál és Dr. Isaák Gyula (Függelék: Katonai büntető törvénykönyv); A kihágási büntető törvénykönyv. Összeáll.: - - ; A magyar illetékjog. Szerk.: Dr. Sárfy Aladár. I-II. köt.; Végrehajtási eljárás. Összeáll.: Dr. Vincenti Gusztáv és Dr. Borsodi Miklós; Perenkívüli eljárások és szervezeti szabályok. Összeáll.: Dr. vitéz Moldoványi István; Fabinyi Tihamér: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I-II. köt.; Közjog. I. köt. Összeáll.: Dr. Térfy Gyula, Dr. Némethy Imre, Dr. Térfy Béla; Kuncz Ödön - Katona Gábor: Magyar hiteljog. III. köt. (Csődtörvény, váltótörvény, csekktörvény); Magyar magánjog mai érvényben. Törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat. (II. köt.: Dologi jog; III. rész: Kötelmi jog. I-III. köt.; IV. rész: Öröklési jog és örökösödési eljárás.) Bp., 1930-1944, Grill Károly. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, vegyes állapotban, helyenként laza fűzés, felvágatlan/sérült/kijáró lapok, foltok, ázásnyomok.

 
Sold
Starting price:
24 000 HUF
64,86
EUR
,
69,57
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
24 000 HUF
Montesquieu: Montesquieu a törvények lelkéröl III. kötet Posony (Pozsony), 1833. Belnay örököseinek betűivel, , 336 p.. Első magyar nyelvű kiadás. Korabeli, javított papírkötésben
16799.

Montesquieu: Montesquieu a' törvények' lelkéröl III. kötet Posony (Pozsony), 1833. Belnay örököseinek betűivel, , 336 p.. Első magyar nyelvű kiadás. Korabeli, javított papírkötésben

 
Sold
Starting price:
9 000 HUF
24,32
EUR
,
26,09
USD
Number of bids:
5
Hammer price:
16 000 HUF
1840dik evi törvényczikkelyek. Articuli comitorium anni 1840. Pozsony, Belnay, Weber és Wigand, 2+521+4 p. A címlapon fametszetű koronás nemzeti kiscímerrel. Átkötött félvászon-kötés, bekötött eredeti papírborítókkal, foxing foltos lapokkal.
16800.

1840dik evi törvényczikkelyek. Articuli comitorium anni 1840. Pozsony, Belnay, Weber és Wigand, 2+521+4 p. A címlapon fametszetű koronás nemzeti kiscímerrel. Átkötött félvászon-kötés, bekötött eredeti papírborítókkal, foxing foltos lapokkal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
8 000 HUF
21,62
EUR
,
23,19
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
1867-dik évi országos törvénytár. 1. és 2. szám. [Egybekötve.] Kiadja: a M. Kir. Igazságügyministerium. Pest, 1867., Athenaeum, 2+XXII+XIII p. Benne a királyi esküvel. Félvászon-kötés, kopott borítóval, az elülső táblán sérülésnyommal.
16801.

1867-dik évi országos törvénytár. 1. és 2. szám. [Egybekötve.] Kiadja: a M. Kir. Igazságügyministerium. Pest, 1867., Athenaeum, 2+XXII+XIII p. Benne a királyi esküvel. Félvászon-kötés, kopott borítóval, az elülső táblán sérülésnyommal.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 000 HUF
10,81
EUR
,
11,59
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
1906 Jogtudományi közlöny XL. évf. 1-52. sz. (Teljes évfolyam). Szerk.: Dárday Sándor, Fayer László, Balog Arnold. Bp., 1906, Franklin-Társulat, VII+(1)+454 p. Egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, kissé viseltes borítóval, a címlap sérült, javított.
16802.

1906 Jogtudományi közlöny XL. évf. 1-52. sz. (Teljes évfolyam). Szerk.: Dárday Sándor, Fayer László, Balog Arnold. Bp., 1906, Franklin-Társulat, VII+(1)+454 p. Egybekötve, korabeli félvászon-kötésben, kissé viseltes borítóval, a címlap sérült, javított.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 000 HUF
10,81
EUR
,
11,59
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
[Georch Illés (1772-1835)]: Juspatrium quod Elias Georch de Ettre-Karcha [...] Pozsony, 1817, Typis Heredum Belnayanorum, 416 p. Latin nyelven. Kissé viseltes félvászon-kötésben, helyenként kissé sérült lapszélekkel, kissé foltos lapokkal.
16803.

[Georch Illés (1772-1835)]: Juspatrium quod Elias Georch de Ettre-Karcha [...] Pozsony, 1817, Typis Heredum Belnayanorum, 416 p. Latin nyelven. Kissé viseltes félvászon-kötésben, helyenként kissé sérült lapszélekkel, kissé foltos lapokkal.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
3 000 HUF
Elmélkedés az ősiségnek általános eltörlése [...]. Pest, Esztergami Beimel betűivel. Újrakötött kartonált kötés, körbevágott lapok.
16804.

Elmélkedés az ősiségnek általános eltörlése [...]. Pest, Esztergami Beimel betűivel. Újrakötött kartonált kötés, körbevágott lapok.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
6 000 HUF
16,22
EUR
,
17,39
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Bud János: A Magyar Szent Korona Országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről. Bp., 1910, Athenaeum, 84 p. Korabeli egészvászon-kötés, sérült gerinccel és borítóval, kissé foltos lapokkal, címlapon korabeli feljegyzéssel.
16805.

Bud János: A Magyar Szent Korona Országainak bűnügyi statisztikája az 1904-1908. évekről. Bp., 1910, Athenaeum, 84 p. Korabeli egészvászon-kötés, sérült gerinccel és borítóval, kissé foltos lapokkal, címlapon korabeli feljegyzéssel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
5 000 HUF
13,51
EUR
,
14,49
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Krylov, Szergej: A nemzetközi jog alapfogalmai (A nemzetközi jog szovjet tana). Bp., 1950, MEFESZ Jogászkör Jegyzetosztálya. Papírkötés, jó állapotban.
16806.

Krylov, Szergej: A nemzetközi jog alapfogalmai (A nemzetközi jog szovjet tana). Bp., 1950, MEFESZ Jogászkör Jegyzetosztálya. Papírkötés, jó állapotban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 000 HUF
8,11
EUR
,
8,70
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Ereky István: A magyar trón megüresedésének kérdéséhez. Magyar Jogi Szemle 6. Bp., 1921, Pallas, 37 p. Kiadói papírkötés, hajtott, foltos, benne szakadt lapokkal is.
16807.

Ereky István: A magyar trón megüresedésének kérdéséhez. Magyar Jogi Szemle 6. Bp., 1921, Pallas, 37 p. Kiadói papírkötés, hajtott, foltos, benne szakadt lapokkal is.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
1 800 HUF
4,86
EUR
,
5,22
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Homicskó - Nánási - Stipta - Törő: A Kecskeméti Református Jogakadémia Története 1875-1949. Bp., 2019, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kiadói papírkötés.
16808.

Homicskó - Nánási - Stipta - Törő: A Kecskeméti Református Jogakadémia Története 1875-1949. Bp., 2019, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Kiadói papírkötés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
2 000 HUF
5,41
EUR
,
5,80
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Dr. Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések. Kolozsvár, 1946, Bolyai. Kiadói papírkötés, jó állapotban.
16809.

Dr. Demeter János: Nemzetiségi nyelv a közigazgatásban. Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések. Kolozsvár, 1946, Bolyai. Kiadói papírkötés, jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
1 000 HUF
2,70
EUR
,
2,90
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
1 000 HUF

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 437:
From 28 February to 9 March
Viewing: from 6 to 9 March
Item pick up from 13 March
Payment deadline is 24 March
Pay-off from 4 April

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Monday: 12-17
  • Tuesday-Wednesday: 10-17
  • Thursday: 10-19
  • Friday: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2023 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment