https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Law

Number of items: 11

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Magyar törvények Grill-féle kiadása, 21 kötet: Polgárijogi és büntetőjogi határozatok tára egységes szerkezetben. Összeáll.: Dr. vitéz Szentkuthy István és Dr. Térfy Béla; Sági János: Telekkönyvi jog - Telekkönyvi mintatár. I-II. köt.; Nizsalovzsky Endre: Kereskedelmi jogi szabályok; Vargha Ferenc - Angyal Pál - Isaák Gyula: Bűnvádi perrendtartás; Kuncz Ödön - Nizsalovzsky Endre: A kereskedelmi törvény és joggyakorlata; Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Összeáll.: Dr. Angyal Pál és Dr. Isaák Gyula (Függelék: Katonai büntető törvénykönyv); A kihágási büntető törvénykönyv. Összeáll.: - - ; A magyar illetékjog. Szerk.: Dr. Sárfy Aladár. I-II. köt.; Végrehajtási eljárás. Összeáll.: Dr. Vincenti Gusztáv és Dr. Borsodi Miklós; Perenkívüli eljárások és szervezeti szabályok. Összeáll.: Dr. vitéz Moldoványi István; Fabinyi Tihamér: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I-II. köt.; Közjog. I. köt. Összeáll.: Dr. Térfy Gyula, Dr. Némethy Imre, Dr. Térfy Béla; Kuncz Ödön - Katona Gábor: Magyar hiteljog. III. köt. (Csődtörvény, váltótörvény, csekktörvény); Magyar magánjog mai érvényben. Törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat. (II. köt.: Dologi jog; III. rész: Kötelmi jog. I-III. köt.; IV. rész: Öröklési jog és örökösödési eljárás.) Bp., 1930-1944, Grill Károly. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, vegyes állapotban, helyenként laza fűzés, felvágatlan/sérült/kijáró lapok, foltok, ázásnyomok.
15551.

Magyar törvények Grill-féle kiadása, 21 kötet: Polgárijogi és büntetőjogi határozatok tára egységes szerkezetben. Összeáll.: Dr. vitéz Szentkuthy István és Dr. Térfy Béla; Sági János: Telekkönyvi jog - Telekkönyvi mintatár. I-II. köt.; Nizsalovzsky Endre: Kereskedelmi jogi szabályok; Vargha Ferenc - Angyal Pál - Isaák Gyula: Bűnvádi perrendtartás; Kuncz Ödön - Nizsalovzsky Endre: A kereskedelmi törvény és joggyakorlata; Büntető törvénykönyv a bűntettekről és vétségekről. Összeáll.: Dr. Angyal Pál és Dr. Isaák Gyula (Függelék: Katonai büntető törvénykönyv); A kihágási büntető törvénykönyv. Összeáll.: - - ; A magyar illetékjog. Szerk.: Dr. Sárfy Aladár. I-II. köt.; Végrehajtási eljárás. Összeáll.: Dr. Vincenti Gusztáv és Dr. Borsodi Miklós; Perenkívüli eljárások és szervezeti szabályok. Összeáll.: Dr. vitéz Moldoványi István; Fabinyi Tihamér: A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata. I-II. köt.; Közjog. I. köt. Összeáll.: Dr. Térfy Gyula, Dr. Némethy Imre, Dr. Térfy Béla; Kuncz Ödön - Katona Gábor: Magyar hiteljog. III. köt. (Csődtörvény, váltótörvény, csekktörvény); Magyar magánjog mai érvényben. Törvények, rendeletek, szokásjog, joggyakorlat. (II. köt.: Dologi jog; III. rész: Kötelmi jog. I-III. köt.; IV. rész: Öröklési jog és örökösödési eljárás.) Bp., 1930-1944, Grill Károly. Kiadói aranyozott egészvászon sorozatkötésben, vegyes állapotban, helyenként laza fűzés, felvágatlan/sérült/kijáró lapok, foltok, ázásnyomok.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
30 000 HUF
76,92
EUR
,
78,95
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Keszthelyi Nándor-Vági József: Magyar devizajog. Az egyik szerző, Vági József által DEDIKÁLT példány. Tébe Könyvtár 89. szám. Bp.,[1938],Tébe, 384 p. Átkötött egészvászon-kötés, körbevágott, possessori bélyegzésekkel, néhány aláhúzással és bejegyzéssel.
15552.

Keszthelyi Nándor-Vági József: Magyar devizajog. Az egyik szerző, Vági József által DEDIKÁLT példány. Tébe Könyvtár 89. szám. Bp.,[1938],Tébe, 384 p. Átkötött egészvászon-kötés, körbevágott, possessori bélyegzésekkel, néhány aláhúzással és bejegyzéssel.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
20,51
EUR
,
21,05
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
8 000 HUF
Steiner Gyula: A vármegyei közigazgatás multja, jelene és jövője. Nyitra, 1908, Huszár Márton, 202 p. Nagyon ritka nyitrai kiadás! Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, részben hiányos gerinccel.
15553.

Steiner Gyula: A vármegyei közigazgatás multja, jelene és jövője. Nyitra, 1908, Huszár Márton, 202 p. Nagyon ritka nyitrai kiadás! Kiadói papírkötés, kissé foltos borítóval, részben hiányos gerinccel.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
20,51
EUR
,
21,05
USD
Number of bids:
4
Hammer price:
13 000 HUF
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok. Az Országbíró Értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. Országgyűlésileg ajánlva 1861. juniusban. A magyar törvények gyűjteménye III. köt. Pest, 1861., Lampel Róbert, 95 p. Második, árvaügyi rendeletekkel bővített kiadás. Kiadói papírkötés, foltos.
15554.

Ideiglenes Törvénykezési Szabályok. Az Országbíró Értekezlet javaslatai a törvénykezés tárgyában. Országgyűlésileg ajánlva 1861. juniusban. A magyar törvények gyűjteménye III. köt. Pest, 1861., Lampel Róbert, 95 p. Második, árvaügyi rendeletekkel bővített kiadás. Kiadói papírkötés, foltos.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
15,38
EUR
,
15,79
USD
Number of bids:
23
Hammer price:
17 000 HUF
A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25.-i ítélete Bős-Nagymaros vízlépcső rendszer (Magyarország / Szlovákia) ügyében. A Külügyminisztérium által készített fordítás. Aranyozott bőrkötésben, a borítón néhány kis kopásnyommal.
15555.

A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25.-i ítélete Bős-Nagymaros vízlépcső rendszer (Magyarország / Szlovákia) ügyében. A Külügyminisztérium által készített fordítás. Aranyozott bőrkötésben, a borítón néhány kis kopásnyommal.

 
Sold
Starting price:
3 800 HUF
9,74
EUR
,
10,00
USD
Number of bids:
2
Hammer price:
5 500 HUF
Gönczöl Katalin - Korinek László - Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. Bűnözéskontroll. Egyetemi Könyvtár. Bp., 1996, Corvina, 417 p. A könyv egyik szerzője, Gönczöl Katalin által Ungár Péter részére DEDIKÁLT példány.
15556.

Gönczöl Katalin - Korinek László - Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. Bűnözéskontroll. Egyetemi Könyvtár. Bp., 1996, Corvina, 417 p. A könyv egyik szerzője, Gönczöl Katalin által Ungár Péter részére DEDIKÁLT példány.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
4 600 HUF
11,79
EUR
,
12,11
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Dr. Edvi Illés Károly: A magyar büntetőtörvények zsebkönyve. Kiegészítve az ujabb törvények büntető rendelkezéseivel. Átdolgozta: Dr. Degré Miklós. Bp., 1924, Révai. Kiadó egészvászon kötés, festett lapélekkel, kopottas borítóval.
15557.

Dr. Edvi Illés Károly: A magyar büntetőtörvények zsebkönyve. Kiegészítve az ujabb törvények büntető rendelkezéseivel. Átdolgozta: Dr. Degré Miklós. Bp., 1924, Révai. Kiadó egészvászon kötés, festett lapélekkel, kopottas borítóval.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
7,69
EUR
,
7,89
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
3 000 HUF
Bónis György (szerk.): Erdélyi perjogi emlékek. Idea Processuum 1776, ID. Szász Károly perjogi előadásai 1836. Kolozsvár, 1942, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 157p. Kiadói papírkötés, borítón néhámy egészen apró folttal, máskülönben jó állapotban.
15558.

Bónis György (szerk.): Erdélyi perjogi emlékek. Idea Processuum 1776, ID. Szász Károly perjogi előadásai 1836. Kolozsvár, 1942, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 157p. Kiadói papírkötés, borítón néhámy egészen apró folttal, máskülönben jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
2 200 HUF
5,64
EUR
,
5,79
USD
Number of bids:
6
Hammer price:
2 600 HUF
1895-dik évi országgyűlési törvényczikkek. II. füzet. XIII-XXXVII. Elsőrangú szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátva. Bp., 1895, Ráth Mór, 65-152 p. Kiadói papírkötés, kissé foltos lapélekkel.
15559.

1895-dik évi országgyűlési törvényczikkek. II. füzet. XIII-XXXVII. Elsőrangú szakférfiak közreműködése mellett jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátva. Bp., 1895, Ráth Mór, 65-152 p. Kiadói papírkötés, kissé foltos lapélekkel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
800 HUF
2,05
EUR
,
2,11
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Dr. Lukács Tibor: A bűn és a büntetés. Bp., 1980, Minerva. Kiadói kartonált papírkötés.
15560.

Dr. Lukács Tibor: A bűn és a büntetés. Bp., 1980, Minerva. Kiadói kartonált papírkötés.

 
Sold
Starting price:
100 HUF
0,26
EUR
,
0,26
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
100 HUF
Ozoróczy Ervin-Tátray István-Kovách Elemér: Tagositás és egyéb birtokrendezések. Mikecz Ödön igazság ügyminiszter előszavával. Közzéteszi: a M. Kir. Igazágügyminisztérium. Bp., 1938., M. Kir. Állami Nyomda, 480 p. Kiadói papírkötés, névbejegyzéssel. + A tagosítási és egyéb birtokrendezési ügyekben követendő eljárás tárgyában a m. kir. igazságügyminiszer 34.700/1935. számu rendeletének 114. §-a alapján kiadott becslési utasítás. Bp., 1936., M. Kir. Állami Nyomda, 12 p.+1 t. Kiadói papírkötés, ceruzás bejegyzéssel és névbejegyzéssel.
15561.

Ozoróczy Ervin-Tátray István-Kovách Elemér: Tagositás és egyéb birtokrendezések. Mikecz Ödön igazság ügyminiszter előszavával. Közzéteszi: a M. Kir. Igazágügyminisztérium. Bp., 1938., M. Kir. Állami Nyomda, 480 p. Kiadói papírkötés, névbejegyzéssel. + A tagosítási és egyéb birtokrendezési ügyekben követendő eljárás tárgyában a m. kir. igazságügyminiszer 34.700/1935. számu rendeletének 114. §-a alapján kiadott becslési utasítás. Bp., 1936., M. Kir. Állami Nyomda, 12 p.+1 t. Kiadói papírkötés, ceruzás bejegyzéssel és névbejegyzéssel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 600 HUF
9,23
EUR
,
9,47
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 431:
Payment deadline is 16 December

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2022 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment