https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 100

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Szádeczky Kardoss Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1916-17. I-II. köt. [Bp.,1934],Makkay Zoltán, (Merkantil-ny.), 291 p.+ 12 (fekete-fehér fotók) t. + 7 (térképek) t. + 278 p.+5 (4 fekete-fehér fotó, 1 kézirat hasonmás) t. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, a borítón kis kopásnyomokkal, de egyébként szép állapotban.
15631.

Szádeczky Kardoss Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük 1916-17. I-II. köt. [Bp.,1934],Makkay Zoltán, (Merkantil-ny.), 291 p.+ 12 (fekete-fehér fotók) t. + 7 (térképek) t. + 278 p.+5 (4 fekete-fehér fotó, 1 kézirat hasonmás) t. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, a borítón kis kopásnyomokkal, de egyébként szép állapotban.

 
Sold
Starting price:
50 000 HUF
128,87
EUR
,
131,58
USD
Number of bids:
3
Sellye Ibolya: Császárkori emailmunkák Pannóniából. Les Bronzes Émaillés de la Pannonie Romaine. Avec une appendice par K. Exner. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archeologico Univiversitatis de Petro Pázmány Nominatae Budapestinensis Provenientes Ser 2., Fasc 8. Bp., 1939., Institu de Numismatique de dArchéologie de lUniversité Pierre Pázmány, (Kir. M. Egyetemi Nyomda), 91 p.+ XX t. Magyar és francia nyelven. Kiadói papírkötés, a borító sérült, levált, a szöveges rész felvágatlan, a képtábla mellékletek hiánytalanok.
15632.

Sellye Ibolya: Császárkori emailmunkák Pannóniából. Les Bronzes Émaillés de la Pannonie Romaine. Avec une appendice par K. Exner. Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archeologico Univiversitatis de Petro Pázmány Nominatae Budapestinensis Provenientes Ser 2., Fasc 8. Bp., 1939., Institu de Numismatique de d'Archéologie de l'Université Pierre Pázmány, (Kir. M. Egyetemi Nyomda), 91 p.+ XX t. Magyar és francia nyelven. Kiadói papírkötés, a borító sérült, levált, a szöveges rész felvágatlan, a képtábla mellékletek hiánytalanok.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
51,55
EUR
,
52,63
USD
Number of bids:
6
Lázár Gyula, dr.: Angolország történelme, a legrégibb időktől az újkorig. III. kötet. A legrégebb időktől az újkorig. Temesvár, 1893. Szabó Ferenc. 608 p.; Korabeli aranyozott, kopott félbőr kötésben.
15633.

Lázár Gyula, dr.: Angolország történelme, a legrégibb időktől az újkorig. III. kötet. A legrégebb időktől az újkorig. Temesvár, 1893. Szabó Ferenc. 608 p.; Korabeli aranyozott, kopott félbőr kötésben.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
12,89
EUR
,
13,16
USD
Number of bids:
0
Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése. Pest, 1871, Heckenast Gusztáv, XI+1+187 p. Első kiadás. Kiadói papírkötés, az elülső borító hiányzik, régi intézményi bélyegzésekkel, ex libris bélyegzéssel, és possesori bejegyzéssel. Jogi-közigazgatási áttekintés az erdélyi szászok lakta Királyföld történetéről.
15634.

Jakab Elek: A királyföldi viszonyok ismertetése. Pest, 1871, Heckenast Gusztáv, XI+1+187 p. Első kiadás. Kiadói papírkötés, az elülső borító hiányzik, régi intézményi bélyegzésekkel, ex libris bélyegzéssel, és possesori bejegyzéssel. Jogi-közigazgatási áttekintés az erdélyi szászok lakta Királyföld történetéről.

 
The item is not available
Starting price:
9 000 HUF
23,20
EUR
,
23,68
USD
Number of bids:
0
Az ellenzék vívmányai. Budán, 1869. Magy. Kir. Egyetemi Ny. [8] 70 p. A kötet az 1867-es kiegyezés után létrejött ellenzék politikáját bírálja. Aranyozott gerincű modern  vászon-kötésben, kiadói papírborító belekötve
15635.

Az ellenzék vívmányai. Budán, 1869. Magy. Kir. Egyetemi Ny. [8] 70 p. A kötet az 1867-es kiegyezés után létrejött ellenzék politikáját bírálja. Aranyozott gerincű modern vászon-kötésben, kiadói papírborító belekötve

 
The item is not available
Starting price:
4 800 HUF
12,37
EUR
,
12,63
USD
Number of bids:
0
Verbőczi első része II-dik czikkelyének magyarázattya. [Bp.], 2007., Pytheas. Az 1820-as kiadás facsimile kiadása. Kiadói kartonált papírkötés. Sorszámozott (1./99.) példány.
15636.

Verbőczi első része II-dik czikkelyének magyarázattya. [Bp.], 2007., Pytheas. Az 1820-as kiadás facsimile kiadása. Kiadói kartonált papírkötés. Sorszámozott (1./99.) példány.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
12,89
EUR
,
13,16
USD
Number of bids:
1
Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Elsüllyedt kultúrák. Bp.,[1942], Kir. M. Egyetemi Nyomda, 309+3 p. +16 t. Első kiadás. Szövegközti illusztrációkkal, fekete-fehér táblákkal illusztrálva. Kiadói kissé kopott félvászon kötés, kiadói papír védőborítóval.
15637.

Várkonyi Nándor: Sziriat oszlopai. Elsüllyedt kultúrák. Bp.,[1942], Kir. M. Egyetemi Nyomda, 309+3 p. +16 t. Első kiadás. Szövegközti illusztrációkkal, fekete-fehér táblákkal illusztrálva. Kiadói kissé kopott félvászon kötés, kiadói papír védőborítóval.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
12,89
EUR
,
13,16
USD
Number of bids:
1
Kálti Márk: Képes Krónika. - - krónikája a magyarok tetteiről. Chronicum Pictum. Marci de Kalt Chronica de Gestis Hungarorum. Fordította és a jegyzeteket összeállította Geréb László. Bevezetéssel ellátta: Kardos Tibor. A művészettörténeti tanulmányt írta és a képeket kiválasztotta: Berkovits Ilona. Monumenta Hungarica III. Bp., 1959., Magyar Helikon. 254+2 p. Kiadói, aranyozott egészbőr-kötésben, kopott borítóval. Számozott (8./700) példány.
15638.

Kálti Márk: Képes Krónika. - - krónikája a magyarok tetteiről. Chronicum Pictum. Marci de Kalt Chronica de Gestis Hungarorum. Fordította és a jegyzeteket összeállította Geréb László. Bevezetéssel ellátta: Kardos Tibor. A művészettörténeti tanulmányt írta és a képeket kiválasztotta: Berkovits Ilona. Monumenta Hungarica III. Bp., 1959., Magyar Helikon. 254+2 p. Kiadói, aranyozott egészbőr-kötésben, kopott borítóval. Számozott (8./700) példány.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
15,46
EUR
,
15,79
USD
Number of bids:
1
Lelbach Gyula: Bácskai katonacsaládok története. Bp., 2011, szerzői magánkiadás. Gazdag képanyaggal illusztrálva. Kiadói kartonált papírkötés, jó állapotban. A szerző által DEDIKÁLT példány.
15639.

Lelbach Gyula: Bácskai katonacsaládok története. Bp., 2011, szerzői magánkiadás. Gazdag képanyaggal illusztrálva. Kiadói kartonált papírkötés, jó állapotban. A szerző által DEDIKÁLT példány.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
15,46
EUR
,
15,79
USD
Number of bids:
1
Lelbach Gyula: Romba dőlt világ. Képek és történetek a Délvidék múltjából. Bp., 2009, Akaprint. Gazdag képanyaggal illusztrálva. Kiadói kartonált papírkötés, jó állapotban. A szerző által DEDIKÁLT példány.
15640.

Lelbach Gyula: Romba dőlt világ. Képek és történetek a Délvidék múltjából. Bp., 2009, Akaprint. Gazdag képanyaggal illusztrálva. Kiadói kartonált papírkötés, jó állapotban. A szerző által DEDIKÁLT példány.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
15,46
EUR
,
15,79
USD
Number of bids:
0
Matuz József: Az oszmán birodalom története. Ford.: Schweiger István. Bp.,1990,Akadémiai Kiadó. Kiadói egészvászon-kötés,kiadói papír védőborítóban, volt könyvtári példány, jó állapotban.
15641.

Matuz József: Az oszmán birodalom története. Ford.: Schweiger István. Bp.,1990,Akadémiai Kiadó. Kiadói egészvászon-kötés,kiadói papír védőborítóban, volt könyvtári példány, jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
12,89
EUR
,
13,16
USD
Number of bids:
7
Moravcsik Gyula: Az árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Összegyűjtötte, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: - - . Bp., 1988, Akadémiai Kiadó. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés.
15642.

Moravcsik Gyula: Az árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Összegyűjtötte, ford., bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: - - . Bp., 1988, Akadémiai Kiadó. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés.

 
Sold
Starting price:
7 000 HUF
18,04
EUR
,
18,42
USD
Number of bids:
1

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2022 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment