https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Law

Number of items: 11

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Heigel Lipót: Elméleti és gyakorlati kézikönyv az egyenes és fogyasztási adók, jövedékek s illetékekre vonatkozó törvények és szabályok alkalmazására. Kérdésekben és feleletekben. Községi és körjegyzők, városi adóhivatalok, adószedők, ügyvédek és magán emberek számára. Kolozsvár, 1898, szerzői kiadás (Gámán J. örököse-ny.), (4)+465+(1)+VI p. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötés, márványozott lapélekkel, kissé ázott borítóval, néhány kissé foltos lappal, az elülső szennylapon Tiszteletpéldány a szerzőtől bejegyzéssel.
15620.

Heigel Lipót: Elméleti és gyakorlati kézikönyv az egyenes és fogyasztási adók, jövedékek s illetékekre vonatkozó törvények és szabályok alkalmazására. Kérdésekben és feleletekben. Községi és körjegyzők, városi adóhivatalok, adószedők, ügyvédek és magán emberek számára. Kolozsvár, 1898, szerzői kiadás (Gámán J. örököse-ny.), (4)+465+(1)+VI p. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötés, márványozott lapélekkel, kissé ázott borítóval, néhány kissé foltos lappal, az elülső szennylapon "Tiszteletpéldány a szerzőtől" bejegyzéssel.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
15,58
EUR
,
16,67
USD
Number of bids:
1
Hammer price:
6 000 HUF
Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Bp., 2016, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Huszonegyedik átdolgozott és bővített kiadás. Kiadói kartonált papírkötés, zsugorfóliában.
15621.

Földi András és Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Bp., 2016, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Huszonegyedik átdolgozott és bővített kiadás. Kiadói kartonált papírkötés, zsugorfóliában.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 000 HUF
7,79
EUR
,
8,33
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848-1948. Bp., 1980, Közgazdasági és Jogi. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, a hátsó papírborítón kis hiánnyal. Megjelent 1600 példányban.
15622.

Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon 1848-1948. Bp., 1980, Közgazdasági és Jogi. Kiadói egészvászon-kötés, kiadói papír védőborítóban, a hátsó papírborítón kis hiánnyal. Megjelent 1600 példányban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
1 600 HUF
4,16
EUR
,
4,44
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Dr. Madarász István: A vallásváltoztatás magyar közjogi szempontból. Bp., 1938, a szerző kiadása, 124 p. Kiadói papírkötés, sérült, kissé foltos borítóval, ragaszott gerinccel.
15623.

Dr. Madarász István: A vallásváltoztatás magyar közjogi szempontból. Bp., 1938, a szerző kiadása, 124 p. Kiadói papírkötés, sérült, kissé foltos borítóval, ragaszott gerinccel.

 
Sold
Starting price:
2 000 HUF
5,19
EUR
,
5,56
USD
Number of bids:
3
Hammer price:
2 000 HUF
Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. Szerk.: Tóth Károly. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasc. 17. Szeged, 2004., Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kara. Kiadói papírkötés.
15624.

Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. Szerk.: Tóth Károly. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica Tomus LXVI. Fasc. 17. Szeged, 2004., Szegedi Tudományegyetem Állam - és Jogtudományi Kara. Kiadói papírkötés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
3 200 HUF
8,31
EUR
,
8,89
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
A rendőrség társadalmi szerepe. (Tudományos-konferencia, 1998. április 21-22.) Bp.,1998,Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék - Rejtjel Kiadó. Kiadói papírkötés.
15625.

A rendőrség társadalmi szerepe. (Tudományos-konferencia, 1998. április 21-22.) Bp.,1998,Rendőrtiszti Főiskola Társadalomtudományi Tanszék - Rejtjel Kiadó. Kiadói papírkötés.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
1 600 HUF
4,16
EUR
,
4,44
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Hubai Miklós: A diplomaták jogi helyzete, a velük szemben alkalmazható rendőri intézkedések. Bp., 1978., BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség. Kiadói papírkötés. Megjelent 1500 példányban.
15626.

Hubai Miklós: A diplomaták jogi helyzete, a velük szemben alkalmazható rendőri intézkedések. Bp., 1978., BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség. Kiadói papírkötés. Megjelent 1500 példányban.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
1 000 HUF
2,60
EUR
,
2,78
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Szikinger István Rendőrség a demokratikus jogállamban. Bp., 1998., Sík Kiadó. Kiadói kartonált papírkötés
15627.

Szikinger István Rendőrség a demokratikus jogállamban. Bp., 1998., Sík Kiadó. Kiadói kartonált papírkötés

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
800 HUF
2,08
EUR
,
2,22
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove
Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig. Gróf Széchenyi István hagyományaiból. Pest, 1864. Eggenberger Ferdinánd, (Pollák Testvérek-ny.), VIII+168 p. Átkötött kopott egészvászon-kötésben, sérült kötéssel, szétvált könyvtesttel, a könyv utolsó harmadában szúette, lyukas lapokkal, rossz állapotban.
15628.

Magyarország sarkalatos törvényei, s államjogi fejlődése 1848-ig. Gróf Széchenyi István hagyományaiból. Pest, 1864. Eggenberger Ferdinánd, (Pollák Testvérek-ny.), VIII+168 p. Átkötött kopott egészvászon-kötésben, sérült kötéssel, szétvált könyvtesttel, a könyv utolsó harmadában szúette, lyukas lapokkal, rossz állapotban.

 
Sold
Starting price:
1 000 HUF
2,60
EUR
,
2,78
USD
Number of bids:
5
Hammer price:
1 400 HUF
Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. A bánya-, csőd-, kereskedelmi és váltójog alapelveivel. A községi közigazgatási és más szaktanfolyamok használatára. Bp., 1917., Grill Károly, 2+344 p. Harmadik kiadás.; Hozzákötve: Szladits Károly: Pótlék. A magyar magánjog vázlata című könyvnek III. kiadásához. Bp., 1921, Grill Károly, 30 p. Átkötött kopott félvászon-kötés, kopott borítóval, benne számos aláhúzással, bejelöléssel, megviselt állapotban.
15629.

Szladits Károly: A magyar magánjog vázlata. A bánya-, csőd-, kereskedelmi és váltójog alapelveivel. A községi közigazgatási és más szaktanfolyamok használatára. Bp., 1917., Grill Károly, 2+344 p. Harmadik kiadás.; Hozzákötve: Szladits Károly: Pótlék. A magyar magánjog vázlata című könyvnek III. kiadásához. Bp., 1921, Grill Károly, 30 p. Átkötött kopott félvászon-kötés, kopott borítóval, benne számos aláhúzással, bejelöléssel, megviselt állapotban.

 
Sold
Starting price:
1 400 HUF
3,64
EUR
,
3,89
USD
Number of bids:
4
Hammer price:
2 000 HUF
Ozoróczy Ervin-Tátray István-Kovách Elemér: Tagositás és egyéb birtokrendezések. Mikecz Ödön igazság ügyminiszter előszavával. Közzéteszi: a M. Kir. Igazágügyminisztérium. Bp., 1938., M. Kir. Állami Nyomda, 480 p. Kiadói papírkötés, névbejegyzéssel. + A tagosítási és egyéb birtokrendezési ügyekben követendő eljárás tárgyában a m. kir. igazságügyminiszer 34.700/1935. számu rendeletének 114. §-a alapján kiadott becslési utasítás. Bp., 1936., M. Kir. Állami Nyomda, 12 p.+1 t. Kiadói papírkötés, ceruzás bejegyzéssel és névbejegyzéssel.
15630.

Ozoróczy Ervin-Tátray István-Kovách Elemér: Tagositás és egyéb birtokrendezések. Mikecz Ödön igazság ügyminiszter előszavával. Közzéteszi: a M. Kir. Igazágügyminisztérium. Bp., 1938., M. Kir. Állami Nyomda, 480 p. Kiadói papírkötés, névbejegyzéssel. + A tagosítási és egyéb birtokrendezési ügyekben követendő eljárás tárgyában a m. kir. igazságügyminiszer 34.700/1935. számu rendeletének 114. §-a alapján kiadott becslési utasítás. Bp., 1936., M. Kir. Állami Nyomda, 12 p.+1 t. Kiadói papírkötés, ceruzás bejegyzéssel és névbejegyzéssel.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available
Starting price:
5 000 HUF
12,99
EUR
,
13,89
USD
Number of bids:
0
  Add to cart
  Remove

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2022 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment