https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 155

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Bíró Aurél-Seremetyeff-Papp János: Szűz Mária-ábrázolású zászlók 1-3. köt. 1. köt.: Szűz Mária-ábrázolású katonai zászlók 1508-1509. 2. köt.: Templomi, cserkész és iskolai zászló. 16-21. század. 3. Céhes, ipartestületi és egyleti (kulturális, hagyományőrző) zászló. 1696-1952. Bp.-Pápa, 2015-2016-2017, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. Kiadói kartonált papírkötés.
15624.

Bíró Aurél-Seremetyeff-Papp János: Szűz Mária-ábrázolású zászlók 1-3. köt. 1. köt.: Szűz Mária-ábrázolású katonai zászlók 1508-1509. 2. köt.: Templomi, cserkész és iskolai zászló. 16-21. század. 3. Céhes, ipartestületi és egyleti (kulturális, hagyományőrző) zászló. 1696-1952. Bp.-Pápa, 2015-2016-2017, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum-Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. Kiadói kartonált papírkötés.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
33,90
EUR
,
38,71
USD
Number of bids:
0
Komlós-keresztesi báró Fejérváry Géza táborszernagy, ...honvédelmi magyar királyi miniszternek a képviselőházban az 1884-1893. években az 1884. évben a honvédelmi ministerré történt kinevezése óta tartott beszédei. Bp., 1894, Pallas-ny., 604 p. Átkötött félvászon-kötés, a címlap felső szélén hiánnyal, a 196. és 197. oldalakon kötési hibával.
15625.

Komlós-keresztesi báró Fejérváry Géza táborszernagy, ...honvédelmi magyar királyi miniszternek a képviselőházban az 1884-1893. években az 1884. évben a honvédelmi ministerré történt kinevezése óta tartott beszédei. Bp., 1894, Pallas-ny., 604 p. Átkötött félvászon-kötés, a címlap felső szélén hiánnyal, a 196. és 197. oldalakon kötési hibával.

 
The item is not available
Starting price:
12 000 HUF
33,90
EUR
,
38,71
USD
Number of bids:
0
Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben. Bp.,1879, Méhner Vilmos. Második, bővített kiadás. Számos szövegközi és egészoldalas, fekete-fehér illusztrációval. Kiadói aranyozott gerincű, dombornyomott egészvászon-kötés, kissé kopott, sérült borítóval és gerinccel, helyenként kissé sérült lapszélekkel.
15626.

Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben. Bp.,1879, Méhner Vilmos. Második, bővített kiadás. Számos szövegközi és egészoldalas, fekete-fehér illusztrációval. Kiadói aranyozott gerincű, dombornyomott egészvászon-kötés, kissé kopott, sérült borítóval és gerinccel, helyenként kissé sérült lapszélekkel.

 
Sold
Starting price:
3 400 HUF
9,60
EUR
,
10,97
USD
Number of bids:
1
M. Amédée Gabourd: Histoire de France. I-III. Depuis les Origines Gauloises Jusqu? Nos Jours par - -. Troisiéme édition. Paris, 1846, Jacques Lecoffre et C., XI+400; 4+399;4+460 p. Francia nyelven. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötés, festett lapélekkel, kopott borítóval, foltos lapokkal.
15627.

M. Amédée Gabourd: Histoire de France. I-III. Depuis les Origines Gauloises Jusqu'? Nos Jours par - -. Troisiéme édition. Paris, 1846, Jacques Lecoffre et C., XI+400; 4+399;4+460 p. Francia nyelven. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötés, festett lapélekkel, kopott borítóval, foltos lapokkal.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
14,12
EUR
,
16,13
USD
Number of bids:
1
Horváth József (szerk.): Trianoni Magyarország mezőgazdasága (Magyar mezőgazdaság) 1.-2. kötet . Bp.,(1940), Uj Barázda. Címlapot Gebhardt Tibor (Gönczi-Gebhardt Tibor) tervezte. Kiadói aranyozott, illusztrált egészvászon kötésben. 1. kötet gerince sérült, kötése kissé laza, néhány lapja kissé szamárfüles. 2. kötet gerince kissé sérült, kissé kopott borítóval. Mindkét kötet kötéstábla belsejében beragasztott M. Kir. Kereskedelmi Hivatal ajándéka feliratú címkével.
15628.

Horváth József (szerk.): Trianoni Magyarország mezőgazdasága (Magyar mezőgazdaság) 1.-2. kötet . Bp.,(1940), Uj Barázda. Címlapot Gebhardt Tibor (Gönczi-Gebhardt Tibor) tervezte. Kiadói aranyozott, illusztrált egészvászon kötésben. 1. kötet gerince sérült, kötése kissé laza, néhány lapja kissé szamárfüles. 2. kötet gerince kissé sérült, kissé kopott borítóval. Mindkét kötet kötéstábla belsejében beragasztott "M. Kir. Kereskedelmi Hivatal ajándéka" feliratú címkével.

 
The item is not available
Starting price:
7 000 HUF
19,77
EUR
,
22,58
USD
Number of bids:
0
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. rész: Nemes családok. I. kötet. Bp., 1905, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, VIII+664 p.+ 11 (színes táblák) t. Unicus, több kötete nem jelent meg! Kiadói egészvászon kötés, kopott borítóval, javított gerinccel, tulajdonosi bejegyzéssel a címlapon.
15629.

Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. rész: Nemes családok. I. kötet. Bp., 1905, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, VIII+664 p.+ 11 (színes táblák) t. Unicus, több kötete nem jelent meg! Kiadói egészvászon kötés, kopott borítóval, javított gerinccel, tulajdonosi bejegyzéssel a címlapon.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
16,95
EUR
,
19,35
USD
Number of bids:
0
Geschichte des Kaisers Napoleon von P. M. Laurent. Illustrirt von Horaz Verznet. Leipzig, 1840., J.J. Weber Verlagsbuchhandlung, 1 (díszcímlap) t. + 1 (címkép) t. +VII+904 p. Rendkívül gazdag szövegközti fametszetű képanyaggal illusztrált. Átkötött félvászon-kötés, foltos lapokkal, a díszcímlap sarkán, valamint a 9/10. lap sarkán hiánnyal, 871/872. lap aljának szélén hiánnyal, valamint a 415/416. lap alsó sarkán hiánnyal, egy javított és sérült (687/688.), és egy javított (657/658.), néhány lap szélén egészen kis szakadással, megviselt állapotban.
15630.

Geschichte des Kaisers Napoleon von P. M. Laurent. Illustrirt von Horaz Verznet. Leipzig, 1840., J.J. Weber Verlagsbuchhandlung, 1 (díszcímlap) t. + 1 (címkép) t. +VII+904 p. Rendkívül gazdag szövegközti fametszetű képanyaggal illusztrált. Átkötött félvászon-kötés, foltos lapokkal, a díszcímlap sarkán, valamint a 9/10. lap sarkán hiánnyal, 871/872. lap aljának szélén hiánnyal, valamint a 415/416. lap alsó sarkán hiánnyal, egy javított és sérült (687/688.), és egy javított (657/658.), néhány lap szélén egészen kis szakadással, megviselt állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
6 000 HUF
16,95
EUR
,
19,35
USD
Number of bids:
0
Gróf Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1916-1926. Bp., 1927., Athenaeum, 1 t.+XII+687 p. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé piszkos borító, egy kap kijár
15631.

Gróf Klebelsberg Kunó beszédei, cikkei és törvényjavaslatai. 1916-1926. Bp., 1927., Athenaeum, 1 t.+XII+687 p. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, kissé piszkos borító, egy kap kijár

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
14,12
EUR
,
16,13
USD
Number of bids:
7
Bethlen János: Erdély története 1629-1673. Ford.: P. Vásárhelyi Judit. Az utószót és a jegyzeteket írta: Jankovics József. A mutatókat összeállította: Jankovics József és Nyerges Judit. Bp., 1993, Balassi, 669+3 p. Kiadói kartonált papírkötés.
15632.

Bethlen János: Erdély története 1629-1673. Ford.: P. Vásárhelyi Judit. Az utószót és a jegyzeteket írta: Jankovics József. A mutatókat összeállította: Jankovics József és Nyerges Judit. Bp., 1993, Balassi, 669+3 p. Kiadói kartonált papírkötés.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
14,12
EUR
,
16,13
USD
Number of bids:
1
Asztalos Miklós- Pethő Sándor: A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig. Szekfű Gyula bevezetésével. Bp.,1933, Lantos, XIV+2+560 p.+22 t. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, két tábla hiánnyal. Benne Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus jegyzeteivel számos jegyzetlapon.
15633.

Asztalos Miklós- Pethő Sándor: A magyar nemzet története ősidőktől napjainkig. Szekfű Gyula bevezetésével. Bp.,1933, Lantos, XIV+2+560 p.+22 t. Első kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel, két tábla hiánnyal. Benne Dienes István (1929-1995) régész, muzeológus jegyzeteivel számos jegyzetlapon.

 
The item is not available
Starting price:
3 000 HUF
8,47
EUR
,
9,68
USD
Number of bids:
0
Sperlágh Sándor-Tóth József: Középkori magyar templomos könyv. Tóth József fotóival. Bp., 2004, Medicina. Kiadói kartonált papírkötés, kiadói papír védőborítóban.
15634.

Sperlágh Sándor-Tóth József: Középkori magyar templomos könyv. Tóth József fotóival. Bp., 2004, Medicina. Kiadói kartonált papírkötés, kiadói papír védőborítóban.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
14,12
EUR
,
16,13
USD
Number of bids:
0
Leiningen-Westerburg Károly, gróf honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Ford. és bev.: Marczali Henrik.  Bp., 1900, Budapesti Hirlap ny. [6], XXX, [2], 241,[2]p., 2t. (színes), 4 mell. (1 kihajtható). Aranyozott gerincű, kiadói félpergamen kötésben kevés kis sérüléssel.
15635.

Leiningen-Westerburg Károly, gróf honvédtábornok levelei és naplója 1848-1849. Ford. és bev.: Marczali Henrik. Bp., 1900, Budapesti Hirlap ny. [6], XXX, [2], 241,[2]p., 2t. (színes), 4 mell. (1 kihajtható). Aranyozott gerincű, kiadói félpergamen kötésben kevés kis sérüléssel.

 
Sold
Starting price:
4 000 HUF
11,30
EUR
,
12,90
USD
Number of bids:
2

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Auction 406:
From  9 November to 18 November
Viewing: from 15 to 18 November
Payment deadline is 3 December

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2021 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment