https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Historical documents, manuscripts

Number of items: 75

Auction is over! Item soon called at the auction hall
1917 Szilasi Ferenc hadnagy kézzel írott levele M. Kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz címezve
12236.

1917 Szilasi Ferenc hadnagy kézzel írott levele "M. Kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz" címezve

 
Sold
Starting price:
1 000 HUF
2,87
EUR
,
3,40
USD
Number of bids:
1
1918 XI.13. Komlós Aladár (1892-1980) magyar író, költő, műfordító, irodalomtörténész I. világháborús tábori postai levelezőlapja, amelyet Gerő Zsófiának (1895-1966), Gerő Ödön műkritikus lányának küldött. Beszámol arról, hogy olasz hadifogságba került és erre szellemesen reflektál: De hálátlan gazember és háborús uszító volnék, ha nem dicsérném olasz gazdáink bánásmódját. Nemzetköziségért rajongó medikusok olasz entuziazmussal kezelgetnek (...). Nagyon szeretném, ha fogságban kaphatnék egy levelet magától; de persze még jobban, ha mire az megérkeznék, már én nem volnék itt, hanem odahaza (...) Komlós Aladár autográf aláírásával.
12237.

1918 XI.13. Komlós Aladár (1892-1980) magyar író, költő, műfordító, irodalomtörténész I. világháborús tábori postai levelezőlapja, amelyet Gerő Zsófiának (1895-1966), Gerő Ödön műkritikus lányának küldött. Beszámol arról, hogy olasz hadifogságba került és erre szellemesen reflektál: "De hálátlan gazember és háborús uszító volnék, ha nem dicsérném olasz gazdáink bánásmódját. Nemzetköziségért rajongó medikusok olasz entuziazmussal kezelgetnek (...). Nagyon szeretném, ha fogságban kaphatnék egy levelet magától; de persze még jobban, ha mire az megérkeznék, már én nem volnék itt, hanem odahaza (...)" Komlós Aladár autográf aláírásával.

 
Sold
Starting price:
6 000 HUF
17,19
EUR
,
20,41
USD
Number of bids:
2
1919 szept. 12 Balogh Pál (1854-1933) publicista, költő, a Budapesti Hírlap korábbi szerkesztőjének autográf levele Gerő Ödönnek (1863-1939), a Pester Lloyd műkritikusának. Goethe főművének, a Faust fordítása ügyében szeretné felkeresni Gerőt, amelyen a Tanácsköztársaság ideje alatt újra dolgozott: Én tehát pihentettem egy ideig a dolgot, hadd érlelődjék, de proletár-világ szomorúságai közepett vigasztalónak neki duráltam magam (...) úgy érzem meg fogja állni helyét Kozma Andoré mellett is. Balogh a Faust mellett Hermann és Dorothea és Reinecké róka c. műveit is lefordította, de ezek kéziratban maradtak. Két és fél beírt oldal. + Budapesti Hírlap 1924. aug. 5. száma, amelyben Balogh Pál Magyar Pilóta ének c. verse jelent meg, amivel az Orsz. Aero-Szövetség verspályázatán az első díjjal tüntették ki és a címlapot Gerőnek dedikálta.
12238.

1919 szept. 12 Balogh Pál (1854-1933) publicista, költő, a Budapesti Hírlap korábbi szerkesztőjének autográf levele Gerő Ödönnek (1863-1939), a Pester Lloyd műkritikusának. Goethe főművének, a Faust fordítása ügyében szeretné felkeresni Gerőt, amelyen a Tanácsköztársaság ideje alatt újra dolgozott: "Én tehát pihentettem egy ideig a dolgot, hadd érlelődjék, de proletár-világ szomorúságai közepett vigasztalónak neki duráltam magam (...) úgy érzem meg fogja állni helyét Kozma Andoré mellett is". Balogh a Faust mellett Hermann és Dorothea és Reinecké róka c. műveit is lefordította, de ezek kéziratban maradtak. Két és fél beírt oldal. + Budapesti Hírlap 1924. aug. 5. száma, amelyben Balogh Pál "Magyar Pilóta ének" c. verse jelent meg, amivel az Orsz. Aero-Szövetség verspályázatán az első díjjal tüntették ki és a címlapot Gerőnek dedikálta.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
22,92
EUR
,
27,21
USD
Number of bids:
1
1919 Bp., X. kerületi hadiözvegy lakos aug. 1-jei kézzel írt levele a X. kerületi munkástanácsnak árusításra vonatkozó iparengedély kiadása ügyében, bélyegzőkkel, hátlapján későbbi (aug. 2-i) feljegyzésekkel
12239.

1919 Bp., X. kerületi hadiözvegy lakos aug. 1-jei kézzel írt levele a X. kerületi munkástanácsnak árusításra vonatkozó iparengedély kiadása ügyében, bélyegzőkkel, hátlapján későbbi (aug. 2-i) feljegyzésekkel

 
The item is not available
Starting price:
3 000 HUF
8,60
EUR
,
10,20
USD
Number of bids:
0
Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról. Az aradi és más vértanúkról, 28 db régi képeslappal, valamint 15 db modern képeslappal, emlékblokkal, emléklapokkal, levélzárókkal, ex librisekkel, ...stb, 25 nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.
12240.

Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról. Az aradi és más vértanúkról, 28 db régi képeslappal, valamint 15 db modern képeslappal, emlékblokkal, emléklapokkal, levélzárókkal, ex librisekkel, ...stb, 25 nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.

 
The item is not available
Starting price:
36 000 HUF
103,15
EUR
,
122,45
USD
Number of bids:
0
Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról. 1849. február 26-27.-től (kápolnai csata) 1849. április 26.-ig (komáromi-ószőnyi csata.) Rajta 41 db régi képeslappal, valamint 12 db modern képeslappal, emlékbélyegzéssel, egy kivágott könyvillusztrációval. 20 nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.
12241.

Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról. 1849. február 26-27.-től (kápolnai csata) 1849. április 26.-ig (komáromi-ószőnyi csata.) Rajta 41 db régi képeslappal, valamint 12 db modern képeslappal, emlékbélyegzéssel, egy kivágott könyvillusztrációval. 20 nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.

 
The item is not available
Starting price:
40 000 HUF
114,61
EUR
,
136,05
USD
Number of bids:
0
Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról 1848 nyarától 1848. dec. 16-ig (nagyszombati csata.) Benne Kossuth Lajosról, Petőfi Sándor harcba hívó verseiről, Gábor Áronról, 1848-as emlékművekről, a pákozdi csatáról és I. Ferenc József trónra lépéséről szóló részekkel. Közte 32 db régi képeslappal, 12 db modern képeslappal, 1 db emléklappal, 1 db későbbi fotóval (1940), Budapesti Divatlap 1848. aug. 3. 25. sz. Szerk. Vahot Imre. Pest, Eisenfels Rudolf, az első lap sérült, a második lap foltos, 4 szt. lev., (kéthasábos számozás, 65-80 p.), Életképek. Népszava. 1848. máj. 14. 21. sz.. (Szerk.: Jókai Mór, Petőfi Sándor.), benne Petőfi Sándor két versével (Rákóczi, Dalok I.,(Pest, Landerer-Heckenast-ny.), hiányos, 609-624 p. 18 db nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.
12242.

Különleges, egyedi összeállítás az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcról 1848 nyarától 1848. dec. 16-ig (nagyszombati csata.) Benne Kossuth Lajosról, Petőfi Sándor harcba hívó verseiről, Gábor Áronról, 1848-as emlékművekről, a pákozdi csatáról és I. Ferenc József trónra lépéséről szóló részekkel. Közte 32 db régi képeslappal, 12 db modern képeslappal, 1 db emléklappal, 1 db későbbi fotóval (1940), Budapesti Divatlap 1848. aug. 3. 25. sz. Szerk. Vahot Imre. Pest, Eisenfels Rudolf, az első lap sérült, a második lap foltos, 4 szt. lev., (kéthasábos számozás, 65-80 p.), Életképek. Népszava. 1848. máj. 14. 21. sz.. (Szerk.: Jókai Mór, Petőfi Sándor.), benne Petőfi Sándor két versével (Rákóczi, Dalok I.,(Pest, Landerer-Heckenast-ny.), hiányos, 609-624 p. 18 db nemzetiszín kartonon, a képeslapok nincsenek felragasztva a tablókra. Különleges, érdekes gyűjtemény.

 
The item is not available
Starting price:
50 000 HUF
143,27
EUR
,
170,07
USD
Number of bids:
0
cca 1920 torboszlói és szentrontási dr. Bereczky Sándor (1864-?) saját kézzel írt dalszövegei, és két fotója
12243.

cca 1920 torboszlói és szentrontási dr. Bereczky Sándor (1864-?) saját kézzel írt dalszövegei, és két fotója

 
The item is not available
Starting price:
1 000 HUF
2,87
EUR
,
3,40
USD
Number of bids:
0
cca 1920 Telekes Béla (1873-1960) Baumgarten-díjas költő, műfordító Hídon c. verses kézirata 19 kézzel beírt oldalon. Telekes a modern magyar líra egyik előfutára volt akinek első kötetét Ady is üdvözölte. Szabadabb verstannal is kísérletezett. De a Nyugat nagy nemzedékével már nem tudott versenyre kelni.1923-ban Tóth Árpád így méltatta: A huszadik század elejének gyermekei az ő verseiből hallották először a modern lélek megbúvó halkságú szívhangjait.
12244.

cca 1920 Telekes Béla (1873-1960) Baumgarten-díjas költő, műfordító Hídon c. verses kézirata 19 kézzel beírt oldalon. Telekes a modern magyar líra egyik előfutára volt akinek első kötetét Ady is üdvözölte. Szabadabb verstannal is kísérletezett. De a Nyugat nagy nemzedékével már nem tudott versenyre kelni.1923-ban Tóth Árpád így méltatta: "A huszadik század elejének gyermekei az ő verseiből hallották először a modern lélek megbúvó halkságú szívhangjait."

 
The item is not available
Starting price:
26 000 HUF
74,50
EUR
,
88,44
USD
Number of bids:
0
Nagynyújtódi Jancsó Benedek (1854-1930) pedagógus, publicista autográf megírt névjegykártyája Gerő Ödön esztétának róla szóló cikkét megköszönő soraival
12245.

Nagynyújtódi Jancsó Benedek (1854-1930) pedagógus, publicista autográf megírt névjegykártyája Gerő Ödön esztétának róla szóló cikkét megköszönő soraival

 
The item is not available
Starting price:
7 000 HUF
20,06
EUR
,
23,81
USD
Number of bids:
0
cca 1920 torboszlói és szentrontási Bereczky Sándor Roland (1903-?) saját versei kb 25 db gépirat.
12246.

cca 1920 torboszlói és szentrontási Bereczky Sándor Roland (1903-?) saját versei kb 25 db gépirat.

 
The item is not available
Starting price:
1 600 HUF
4,58
EUR
,
5,44
USD
Number of bids:
0
1923 Gyöngyös, az állami polgári leányiskola IV. a. osztály tanulóinak nyomtatott, aláírt kötelezvénye a majdani tízéves osztálytalálkozóról
12247.

1923 Gyöngyös, az állami polgári leányiskola IV. a. osztály tanulóinak nyomtatott, aláírt kötelezvénye a majdani tízéves osztálytalálkozóról

 
The item is not available
Starting price:
2 000 HUF
5,73
EUR
,
6,80
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2020 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment