https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: Religion

Number of items: 47

Auction is over! Item soon called at the auction hall
(Kiss) Kyss Imre: Három Szép Imádságos Könyvecske Az Első régen németből magyarrá fordittatott. A Második Szüz Maria örökké-valoságnak haynala. Az Harmadik Á Szentséges Misebéli Áldozatnak felséges titkai. Mellyet Á Nagy Ió emlekezetü Báthori Sophia feie Bécs, 1680. Joh. Jacob Kürner. 365 [recte 373]+(7)p. Lapszámozáson belül 35 egészoldalas rézmetszettel. (Az utolsó metszet hiányzik) A jezsuita szerző 1665-től, a frissen katolizált Báthori Zsófia gyóntatója és I. Rákóczi Ferenc nevelője volt. A fejedelemasszony halála után, annak kívánságára és költségével jelentette meg a házi használatra szánt ájtatos könyvecskét. A négy részes mű imafordításokat, Jézus élettörténetét, női imádsággyűjteményt, valamint egy miséről szóló részt tartalmaz. Az utolsó részhez tartoznak az istentisztelet mozzanatait ábrázoló finom illusztrációk járulnak. Rendkívül ritka RMK! Ezen kívül csak egy példány ismert belőle. Korabeli kopottas félbőr kötésben, az előzéklapon bejegyzésekkel, néhány lapon foltos-kissé foltos, egy-két lapon apró javítással és apró szakadással, 14x9,5x3 cm
17490.
 

(Kiss) Kyss Imre: Három Szép Imádságos Könyvecske Az Első régen németből magyarrá fordittatott. A Második Szüz Maria örökké-valoságnak haynala. Az Harmadik Á Szentséges Misebéli Áldozatnak felséges titkai. Mellyet Á Nagy Ió emlekezetü Báthori Sophia feie Bécs, 1680. Joh. Jacob Kürner. 365 [recte 373]+(7)p. Lapszámozáson belül 35 egészoldalas rézmetszettel. (Az utolsó metszet hiányzik) A jezsuita szerző 1665-től, a frissen katolizált Báthori Zsófia gyóntatója és I. Rákóczi Ferenc nevelője volt. A fejedelemasszony halála után, annak kívánságára és költségével jelentette meg a házi használatra szánt ájtatos könyvecskét. A négy részes mű imafordításokat, Jézus élettörténetét, női imádsággyűjteményt, valamint egy miséről szóló részt tartalmaz. Az utolsó részhez tartoznak az istentisztelet mozzanatait ábrázoló finom illusztrációk járulnak. Rendkívül ritka RMK! Ezen kívül csak egy példány ismert belőle. Korabeli kopottas félbőr kötésben, az előzéklapon bejegyzésekkel, néhány lapon foltos-kissé foltos, egy-két lapon apró javítással és apró szakadással, 14x9,5x3 cm

 
The item is not available
Starting price:
280 000 HUF
875,00
EUR
,
965,52
USD
Number of bids:
0
Pázmány Péter) Pazmany Peter: Isteni igazsagra vezerlö kalauz mellyet irt, es most sok helyen meg-jobbítván, másodszor ki-bocsátot -- esztergomi ersek Posomban, 1623. (Typ. Soc. Jesu.) (28)+1066p. A rézmetszetű címlap egy része hiányzik, hozzá egy másolat is csatolva, első 6 lap restaurált. Második kiadás. A szerző segítségével felállított új pozsonyi nyomda első terméke. Korabeli, enyhén sérült bőrkötésben.
17491.
 

Pázmány Péter) Pazmany Peter: Isteni igazsagra vezerlö kalauz mellyet irt, es most sok helyen meg-jobbítván, másodszor ki-bocsátot -- esztergomi ersek Posomban, 1623. (Typ. Soc. Jesu.) (28)+1066p. A rézmetszetű címlap egy része hiányzik, hozzá egy másolat is csatolva, első 6 lap restaurált. Második kiadás. A szerző segítségével felállított új pozsonyi nyomda első terméke. Korabeli, enyhén sérült bőrkötésben.

 
The item is not available
Starting price:
160 000 HUF
500,00
EUR
,
551,72
USD
Number of bids:
0
Ujtestamentom a szentirásnak a szent tudomány jelen álláspontjához és korunk kívánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati magyarázata, kézi könyvül lelkészek, iskolatanítók és családatyák számára. 1-2. rész. Dr. Wohlfarth J(ohann) F(riedrich) T(heodor) német dolgozata után, adalékokkal Dinter, Lisco ST. munkáiból bővítve átdolgozták és kiadják Incze Dániel és Herpei Gergely. Kolozsvár, 1852-1854, Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1 (címkép, acélmetszet)+1 (díszcímlap, litográfia) t.+4+832 p.+ 1 t. (kihajtható térkép, kézzel színezett)+2+833-1254 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott, kissé foltos borítóval, kissé foltos lapokkal, a II. kötetben foltos lapokkal, kissé dohos. Ritka!
17492.
 

Ujtestamentom a' szentirásnak a szent tudomány jelen álláspontjához és korunk kívánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati magyarázata, kézi könyvül lelkészek, iskolatanítók és családatyák számára. 1-2. rész. Dr. Wohlfarth J(ohann) F(riedrich) T(heodor) német dolgozata után, adalékokkal Dinter, Lisco ST. munkáiból bővítve átdolgozták és kiadják Incze Dániel és Herpei Gergely. Kolozsvár, 1852-1854, Ev. Ref. Kollégium betűivel, 1 (címkép, acélmetszet)+1 (díszcímlap, litográfia) t.+4+832 p.+ 1 t. (kihajtható térkép, kézzel színezett)+2+833-1254 p. Korabeli aranyozott gerincű egészvászon-kötés, festett lapélekkel, kissé kopott, kissé foltos borítóval, kissé foltos lapokkal, a II. kötetben foltos lapokkal, kissé dohos. Ritka!

 
The item is not available
Starting price:
20 000 HUF
62,50
EUR
,
68,97
USD
Number of bids:
0
Theodor Beza (1519-1605): Novum D[omini] N[ostri] Jesu Christi Testamentum. Latine: ex interpretatione Theodori Bezae ultimo recognita. Amstelodami (Amsterdam),1624,Pauli Arnoldi f. a Ravesteyn,(Impensis Johannis Jansonii,)1+248 fol. Latin nyelven. Későbbi egészbőr-kötésben, a bőr a gerinc, és a borító egy részén sérült, 3 folio hiányzik, néhány aláhúzással, névbejegyzéssel./ Leather-binding, with damaged spine and cover, 3 sheet lost, with some underlines, and name notice, in Latin language.
17494.
 

Theodor Beza (1519-1605): Novum D[omini] N[ostri] Jesu Christi Testamentum. Latine: ex interpretatione Theodori Bezae ultimo recognita. Amstelodami (Amsterdam),1624,Pauli Arnoldi f. a Ravesteyn,(Impensis Johannis Jansonii,)1+248 fol. Latin nyelven. Későbbi egészbőr-kötésben, a bőr a gerinc, és a borító egy részén sérült, 3 folio hiányzik, néhány aláhúzással, névbejegyzéssel./ Leather-binding, with damaged spine and cover, 3 sheet lost, with some underlines, and name notice, in Latin language.

 
The item is not available
Starting price:
36 000 HUF
112,50
EUR
,
124,14
USD
Number of bids:
0
Albach J. S.: Szent hangzatok. Imák Keresztény Katholikusok számára. Hat aczélmetszettel Ford. Sujánszky Antal. A tizennegyedik eredeti kiadás után negyedik kiadás. Pest, 1862. Müller József. Különleges, szép állapotú kazettás egészbőrkötésben, sárkány figurákkal és címerpajzzsal díszítve, festett lapszélekkel. 16,5 cm
17495.
 

Albach J. S.: Szent hangzatok. Imák Keresztény Katholikusok számára. Hat aczélmetszettel Ford. Sujánszky Antal. A tizennegyedik eredeti kiadás után negyedik kiadás. Pest, 1862. Müller József. Különleges, szép állapotú kazettás egészbőrkötésben, sárkány figurákkal és címerpajzzsal díszítve, festett lapszélekkel. 16,5 cm

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
Exercice journalier du Chretien a lusage des demoiselles pensionnaixes des religieuses de la congregation de Notre Dame de Presbourg. Nouvelle Ed. augm. et corrigee. Presbourg, 1783, chez Francois August. Patzko, Imprim. Bordázott gerincű bőr kötés, kissé kopottas, egyébként jó állapotban.
17496.
 

Exercice journalier du Chretien a l'usage des demoiselles pensionnaixes des religieuses de la congregation de Notre Dame de Presbourg. Nouvelle Ed. augm. et corrigee. Presbourg, 1783, chez Francois August. Patzko, Imprim. Bordázott gerincű bőr kötés, kissé kopottas, egyébként jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
Dankó László (szerk.): Ex invisibilibus visibilia... Emlékkönyv Dávid Katalin professzor asszony 70. születésnapjára. Bp., 1993, Pesti Szalon-Ferenczy Kiadó. Kiadói egészvászon kötés, papír védőborítóval, jó állapotban.
17497.
 

Dankó László (szerk.): "Ex invisibilibus visibilia..." Emlékkönyv Dávid Katalin professzor asszony 70. születésnapjára. Bp., 1993, Pesti Szalon-Ferenczy Kiadó. Kiadói egészvászon kötés, papír védőborítóval, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
3 000 HUF
9,38
EUR
,
10,34
USD
Number of bids:
0
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Dr. Ladányi Sándor. 3. javított és bővített kiadás. Bp.,1977, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Kiadói egészvászon-kötés.
17498.
 

Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Szerk.: Dr. Ladányi Sándor. 3. javított és bővített kiadás. Bp.,1977, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya. Kiadói egészvászon-kötés.

 
The item is not available
Starting price:
3 000 HUF
9,38
EUR
,
10,34
USD
Number of bids:
0
Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában 1-2. kötet. Abaliget-Bp.,1994-2004, Új Ember-Márton Áron Kiadó - Lámpás Kiadó. Az 1. kötet a 2. kiadás, a 2. kötet 1. kiadás. Kiadói kartonált papírkötés, és kiadói papírkötés, jó állapotban.
17499.
 

Hetényi Varga Károly: Szerzetesek a horogkereszt és a vöröscsillag árnyékában 1-2. kötet. Abaliget-Bp.,1994-2004, Új Ember-Márton Áron Kiadó - Lámpás Kiadó. Az 1. kötet a 2. kiadás, a 2. kötet 1. kiadás. Kiadói kartonált papírkötés, és kiadói papírkötés, jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0
Die Geschichte des Alten und Neuen Testaments ... vom Herr von Sacy unter dem Namen des Herrn von Royaumont, Prior von Sombreval. Würzburg und Bamberg, 1786. Tobias Göbhardt. 1t + 839p. Modern egészbőr kötésben / In modern leather binding.
17500.
 

Die Geschichte des Alten und Neuen Testaments ... vom Herr von Sacy unter dem Namen des Herrn von Royaumont, Prior von Sombreval. Würzburg und Bamberg, 1786. Tobias Göbhardt. 1t + 839p. Modern egészbőr kötésben / In modern leather binding.

 
The item is not available
Starting price:
10 000 HUF
31,25
EUR
,
34,48
USD
Number of bids:
0
Richard Archdekin (1616-1690) ír jezsuita 3 egybekötött munkája:  [Richard Archdekin: Theologia Tripartita: sive resolutiones polemicae, speculativae et practicae. Coloniae Agripppinae (Köln), 1702, Joannis Weidenfeldt], 28+598+28 p. Latin nyelven. A címlapja és az elülső szennylapja hiányzik.  [Richard Archdekin]: Apparatus materiae et formae pro doctrina sacra: in quavis dictione facili methodo paranda, et pro cathechesi cum exemplis illustranda. Coloniae Agripppinae (Köln), 1701, Joannis Weidenfeldt, 236 p. Latin nyelven.  Richard Archdekin: Appendix, sive supplementum Theologiae tripartitae. Coloniae Agripppinae (Köln), 1701, Joannis Weidenfeldt, 220 p. Latin nyelven.  Korabeli viseltes papírkötésben, sérült, hiányos gerinccel, sérült borítóval, foltos lapokkal, az első munka címlapja és elülső szennylapja hiányzik, hiányos, intézményi bélyegzővel, korabeli névbejegyzésekkel. / Three works of Richard Archdekin (1616-1690) bound in one book. Papebinding, with damaged spine and cover, with spotty pages, the title page and the fist smear-sheet from the fist work lost, with name notices, and stamp, in Latin language.
17501.
 

Richard Archdekin (1616-1690) ír jezsuita 3 egybekötött munkája: [Richard Archdekin: Theologia Tripartita: sive resolutiones polemicae, speculativae et practicae. Coloniae Agripppinae (Köln), 1702, Joannis Weidenfeldt], 28+598+28 p. Latin nyelven. A címlapja és az elülső szennylapja hiányzik. [Richard Archdekin]: Apparatus materiae et formae pro doctrina sacra: in quavis dictione facili methodo paranda, et pro cathechesi cum exemplis illustranda. Coloniae Agripppinae (Köln), 1701, Joannis Weidenfeldt, 236 p. Latin nyelven. Richard Archdekin: Appendix, sive supplementum Theologiae tripartitae. Coloniae Agripppinae (Köln), 1701, Joannis Weidenfeldt, 220 p. Latin nyelven. Korabeli viseltes papírkötésben, sérült, hiányos gerinccel, sérült borítóval, foltos lapokkal, az első munka címlapja és elülső szennylapja hiányzik, hiányos, intézményi bélyegzővel, korabeli névbejegyzésekkel. / Three works of Richard Archdekin (1616-1690) bound in one book. Papebinding, with damaged spine and cover, with spotty pages, the title page and the fist smear-sheet from the fist work lost, with name notices, and stamp, in Latin language.

 
The item is not available
Starting price:
19 000 HUF
59,38
EUR
,
65,52
USD
Number of bids:
0
Glatz Jakab: Buzgóság könyve mivelt családok számára. Ágostai hitvallásu bécsi consist tanácsnok után. Pest, 1843, Emich Gusztáv, 1 t.(acélmetszet címkép)+VI+400 p. Korabeli aranyozott egészbőr-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopott borítóval, foltos lapokkal.
17502.
 

Glatz Jakab: Buzgóság' könyve mivelt családok számára. Ágostai hitvallásu bécsi consist tanácsnok után. Pest, 1843, Emich Gusztáv, 1 t.(acélmetszet címkép)+VI+400 p. Korabeli aranyozott egészbőr-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopott borítóval, foltos lapokkal.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

361. Auction:
Payment deadline is 24 January

362. Auction:
From 14 to 23 January
Payment deadline is 7 February
Viewing: From 20 to 23 January
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment