https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 141

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. I-V. kötet. Bp.,(1894),Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) Számos fekete-fehér és színes illusztrációkkal, litografált táblákkal, hasonmás mellékletekkel. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés. Kisebb kopások, sérülések, de alapvetően jó állapotban
15717.
 

Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története. I-V. kötet. Bp.,(1894),Lampel R. (Wodianer F. és Fiai.) Számos fekete-fehér és színes illusztrációkkal, litografált táblákkal, hasonmás mellékletekkel. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés. Kisebb kopások, sérülések, de alapvetően jó állapotban

 
The item is not available
Starting price:
18 000 HUF
56,25
EUR
,
62,07
USD
Number of bids:
0
Barclay, John: Barklájus János Argenisse mellyet néhai tekéntetes nemes Fejér Antal ... deák nyelvbül magyarra fordított. Özvegye pedig ... Steinicher Katalin maga költségén ki nyomtattatott. I. kötés. Eger, 1792. A Püspöki betűkkel. 1 t. címkép 4 sztl. lev. 411p. 24t (rézmetszet) Első kötéstábla nélkül, de a lapok jó állapotban.
15718.
 

Barclay, John: Barklájus János Argenisse mellyet néhai tekéntetes nemes Fejér Antal ... deák nyelvbül magyarra fordított. Özvegye pedig ... Steinicher Katalin maga költségén ki nyomtattatott. I. kötés. Eger, 1792. A Püspöki betűkkel. 1 t. címkép 4 sztl. lev. 411p. 24t (rézmetszet) Első kötéstábla nélkül, de a lapok jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
11 000 HUF
34,38
EUR
,
37,93
USD
Number of bids:
1
Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei. A Magy. Kir. Kormány támogatásával, II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása alkalmából készült emlékkiadás. Bevezető tanulmányokat írták: Négyesy László, Thaly Kálmán, Beöthy Zsolt, Szily Kálmán, Erődi Béla. A leveleket az eredeti kézirat alapján kiadja: Miklós Ferencz. A díszítéseket rajzolta Edvi Illés Aladár. Bp., 1906, Franklin-Társulat, LXXX+233 p. + 39 t. (ebből 36 színes ) és 3 kézirat-hasonmás. Kiadói festett, aranyozott félbőr-kötésben, az elülső kötéstáblán zágoni Mikes-címerrel, kopott borítóval, gerinccel, a gerincen kis sérüléssel, két kijáró táblával.
15719.
 

Zágoni Mikes Kelemen Törökországi Levelei. A Magy. Kir. Kormány támogatásával, II. Rákóczi Ferencz hamvainak hazaszállítása alkalmából készült emlékkiadás. Bevezető tanulmányokat írták: Négyesy László, Thaly Kálmán, Beöthy Zsolt, Szily Kálmán, Erődi Béla. A leveleket az eredeti kézirat alapján kiadja: Miklós Ferencz. A díszítéseket rajzolta Edvi Illés Aladár. Bp., 1906, Franklin-Társulat, LXXX+233 p. + 39 t. (ebből 36 színes ) és 3 kézirat-hasonmás. Kiadói festett, aranyozott félbőr-kötésben, az elülső kötéstáblán zágoni Mikes-címerrel, kopott borítóval, gerinccel, a gerincen kis sérüléssel, két kijáró táblával.

 
The item is not available
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
0
Boross Mihály: A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Eredeti kútfők után népszerüen előadja ~ ~. Gróf Széchenyi István arczképével (nyomt. Rohn, Pesten) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 1 t. (kőnyomat), [4] 100 p. Korabeli félvászon védőkötésben.
15720.
 

Boross Mihály: A dicsőült gróf Széchenyi István életrajza. Eredeti kútfők után népszerüen előadja ~ ~. Gróf Széchenyi István arczképével (nyomt. Rohn, Pesten) Pest, 1860. Heckenast Gusztáv. 1 t. (kőnyomat), [4] 100 p. Korabeli félvászon védőkötésben.

 
The item is not available
Starting price:
9 000 HUF
28,13
EUR
,
31,03
USD
Number of bids:
0
Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-V. kötet. Bp., 1990-1999, Natura-Tellér Kft-Heraldika. Kiadói műbőr kötés, kiadói papírborítóban és Kiadói kartonált papírkötés. KÉt kötet papír védőborítóval. Jó állapotban.
15721.
 

Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I-V. kötet. Bp., 1990-1999, Natura-Tellér Kft-Heraldika. Kiadói műbőr kötés, kiadói papírborítóban és Kiadói kartonált papírkötés. KÉt kötet papír védőborítóval. Jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
30 000 HUF
93,75
EUR
,
103,45
USD
Number of bids:
0
Dr. Halla Aurél-Dr. Dobrovics Károly: Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. kötet. I. kötet: A legősibb kortól 1290-ig. II. kötet: 1290-től napjainkig. Szerk.: - -. Bp.,1936, Monopol,(Hellas-ny.), 320+378 p. Első kiadás. Kiadói álbordás gerincű félbőr-kötés, kissé kopott borítóval és kopott gerinccel, az I. kötet egyik alsó sarkán javítással, de belül jó állapotban.
15722.
 

Dr. Halla Aurél-Dr. Dobrovics Károly: Magyarország története különös tekintettel iparra és kereskedelemre. I-II. kötet. I. kötet: A legősibb kortól 1290-ig. II. kötet: 1290-től napjainkig. Szerk.: - -. Bp.,1936, Monopol,(Hellas-ny.), 320+378 p. Első kiadás. Kiadói álbordás gerincű félbőr-kötés, kissé kopott borítóval és kopott gerinccel, az I. kötet egyik alsó sarkán javítással, de belül jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
1
Pesthy Frigyes 2 művét tartalmazó kolligátum:  Száz politikai és történeti levél Horvátországról. Bp., 1885, Akadémiai Könyvkereskedés,(Knoll K. és Társa), VIII+419 p. Brankovics György rác despota birtokviszonyai Magyarországban és a rác despota cím. Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből. VI. kötet. IX. sz. Bp.,1877, MTA, 65 p. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírborítókat is bekötötték, az első mű papírborítója a címlapot követő lap után, kissé kopott gerinccel, de belül jó állapotban.
15723.
 

Pesthy Frigyes 2 művét tartalmazó kolligátum: Száz politikai és történeti levél Horvátországról. Bp., 1885, Akadémiai Könyvkereskedés,(Knoll K. és Társa), VIII+419 p. Brankovics György rác despota birtokviszonyai Magyarországban és a rác despota cím. Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből. VI. kötet. IX. sz. Bp.,1877, MTA, 65 p. Korabeli aranyozott gerincű félbőr-kötésben, az eredeti papírborítókat is bekötötték, az első mű papírborítója a címlapot követő lap után, kissé kopott gerinccel, de belül jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
0
A magyar vitorlázórepülés képes története 1929-1999. Összeállította Mitter Imre. Bp., 1999, 3,14 L Kft. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva. Kiadói papírkötésben, jó állapotban. Az összeállító, Mitter Imre dedikációjával, dátumozva.
15724.
 

A magyar vitorlázórepülés képes története 1929-1999. Összeállította Mitter Imre. Bp., 1999, 3,14 L Kft. Fekete-fehér és színes fotókkal illusztrálva. Kiadói papírkötésben, jó állapotban. Az összeállító, Mitter Imre dedikációjával, dátumozva.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0
Csengery Antal: Történeti tanúlmányok és jellemrajzok. 1. kötet Pest, 1870. Ráth Mór. 1 t. (a szerző fényképe), IV l. 1 sztl. lev. 409 l.; Kiadói enyhén sérült egészvászon kötésben.
15725.
 

Csengery Antal: Történeti tanúlmányok és jellemrajzok. 1. kötet Pest, 1870. Ráth Mór. 1 t. (a szerző fényképe), IV l. 1 sztl. lev. 409 l.; Kiadói enyhén sérült egészvászon kötésben.

 
The item is not available
Starting price:
8 000 HUF
25,00
EUR
,
27,59
USD
Number of bids:
0
Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk. Lukinich Imre. Bp.,(1926). Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Kiadói aranyozott egészbőr-kötés. Kis sérülés a gerincen
15726.
 

Mohácsi emlékkönyv 1526. Szerk. Lukinich Imre. Bp.,(1926). Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Kiadói aranyozott egészbőr-kötés. Kis sérülés a gerincen

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0
Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. A földrajzi részt írta Fodor Ferenc. Bp., 1925, Enciklopédia Rt., VIII+324+4 p. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, a gerincen apró kopásnyomokkal.
15727.
 

Pethő Sándor: Világostól Trianonig. A mai Magyarország kialakulásának története. A földrajzi részt írta Fodor Ferenc. Bp., 1925, Enciklopédia Rt., VIII+324+4 p. Második kiadás. Kiadói egészvászon-kötés, Gottermayer-kötés, a gerincen apró kopásnyomokkal.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
9,38
EUR
,
10,34
USD
Number of bids:
8
Szemere Bertalan levelei. (1849-1862). Bp.,1873, Ráth Mór, 310 p. Második, jutányos kiadás. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötés, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel. Chudovszky Móric főorvos, igazgató névbejegyzésével, és névbélyegzőjével.
15728.
 

Szemere Bertalan levelei. (1849-1862). Bp.,1873, Ráth Mór, 310 p. Második, jutányos kiadás. Kiadói aranyozott gerincű egészvászon-kötés, kopott borítóval, kissé sérült gerinccel. Chudovszky Móric főorvos, igazgató névbejegyzésével, és névbélyegzőjével.

 
The item is not available
Starting price:
5 000 HUF
15,63
EUR
,
17,24
USD
Number of bids:
0

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

361. Auction:
Payment deadline is 24 January

362. Auction:
From 14 to 23 January
Payment deadline is 7 February
Viewing: From 20 to 23 January
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment