https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Books: History

Number of items: 147

Auction is over! Item soon called at the auction hall
Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 896-1896. I-II. kötet. Szerk.: az első részt: Dr. Czobor Béla, a második részt Szalay Imre. Bp.-Bécs, (1897-1903). Gerlach Márton és Társa,(Hornyánszky V.-ny.), 7 sztl. lev.+200 p.+40 (XL) t.+201-470+2 p.+50 (XLI-XC) t. Oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. Egyetlen kiadás. Egységes, díszes kiadói dúsan aranyozott, zöld egészvászon-kötésben, első kötéstáblájának bal felső részén a Magyar Szent Korona süllyesztett, arany alapra nyomtatott képével, kopott, foltos borítóval, kijáró lapokkal, táblákkal, az I. kötetben a XXVI. táblát rossz helyre kötötték be, XXXII. tábla után, a 160-161. oldalak közé, a II. kötet fűzése laza, több kijáró táblával, lappal, az egyik tábla sarkán hiánnyal (LXXX., 420-421.) és egy tábla sérült, hiányos (LXXII.,370-371.), a II. kötet megviselt állapotban.
15749.
 

Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon. 896-1896. I-II. kötet. Szerk.: az első részt: Dr. Czobor Béla, a második részt Szalay Imre. Bp.-Bécs, (1897-1903). Gerlach Márton és Társa,(Hornyánszky V.-ny.), 7 sztl. lev.+200 p.+40 (XL) t.+201-470+2 p.+50 (XLI-XC) t. Oldalszámozáson belül egész oldalas és szövegközti képekkel gazdagon illusztrált. Egyetlen kiadás. Egységes, díszes kiadói dúsan aranyozott, zöld egészvászon-kötésben, első kötéstáblájának bal felső részén a Magyar Szent Korona süllyesztett, arany alapra nyomtatott képével, kopott, foltos borítóval, kijáró lapokkal, táblákkal, az I. kötetben a XXVI. táblát rossz helyre kötötték be, XXXII. tábla után, a 160-161. oldalak közé, a II. kötet fűzése laza, több kijáró táblával, lappal, az egyik tábla sarkán hiánnyal (LXXX., 420-421.) és egy tábla sérült, hiányos (LXXII.,370-371.), a II. kötet megviselt állapotban.

 
Sold
Starting price:
18 000 HUF
56,07
EUR
,
61,64
USD
Number of bids:
1
Koronázási-emlékkönyv. 1867. Junius 8. Természet után rajzolt 20 illustráczióval Kolarz, Kriehuber, Katzler és Jankótól. A szöveget irták: Falk Miksa és Dux Adolf. Pesten, 1867. Deutsch Testvérek,(Gyurián és Deutsch-ny.), 1 t. (díszcímlap)+4+1 t.+11-52+2 p.+22 t. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopott borítóval, javított gerinccel, egy pótolt táblával, foltos lapokkal.
15750.
 

Koronázási-emlékkönyv. 1867. Junius 8. Természet után rajzolt 20 illustráczióval Kolarz, Kriehuber, Katzler és Jankótól. A szöveget irták: Falk Miksa és Dux Adolf. Pesten, 1867. Deutsch Testvérek,(Gyurián és Deutsch-ny.), 1 t. (díszcímlap)+4+1 t.+11-52+2 p.+22 t. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés, aranyozott lapélekkel, kissé kopott borítóval, javított gerinccel, egy pótolt táblával, foltos lapokkal.

 
Sold
Starting price:
14 000 HUF
43,61
EUR
,
47,95
USD
Number of bids:
1
Honvédalbum. Szerk: Szokoly Viktor. A fametszetek Russ Károly pesti műintézetében készültek. Pest, 1868. Emich Gusztáv, 79+IX p.+10 t. műmelléklet. Wágner Sándor, Litzenmayer Sándor, Benczúr Gyula, Jankó János, Munkácsy Mihály és Szinnyey Pál rajzai alapján készült, hártyapapírral védett fametszetekkel. További szövegközti fametszetekkel. Átkötött modern aranyozott műbőr kötésben, foltos lapokkal. 1868-ban megjelent impozáns kivitelű emlékalbum: Tóth Kálmán, P. Szathmáry Károly, Tompa Mihály, Jókai Mór, Podmaniczky Frigyes, Irányi Dániel, Vértesi Arnold, Petőfi Sándor, Szokoly Viktor, Asbóth Lajos honvédtábornok és mások írásaival és költeményeivel.
15751.
 

Honvédalbum. Szerk: Szokoly Viktor. A fametszetek Russ Károly pesti műintézetében készültek. Pest, 1868. Emich Gusztáv, 79+IX p.+10 t. műmelléklet. Wágner Sándor, Litzenmayer Sándor, Benczúr Gyula, Jankó János, Munkácsy Mihály és Szinnyey Pál rajzai alapján készült, hártyapapírral védett fametszetekkel. További szövegközti fametszetekkel. Átkötött modern aranyozott műbőr kötésben, foltos lapokkal. 1868-ban megjelent impozáns kivitelű emlékalbum: Tóth Kálmán, P. Szathmáry Károly, Tompa Mihály, Jókai Mór, Podmaniczky Frigyes, Irányi Dániel, Vértesi Arnold, Petőfi Sándor, Szokoly Viktor, Asbóth Lajos honvédtábornok és mások írásaival és költeményeivel.

 
Sold
Starting price:
12 000 HUF
37,38
EUR
,
41,10
USD
Number of bids:
1
Magyar Történelmi Archívum sorozat, 9 db. Kiadói aranyozott műbőr-mappában, kiadói tokban, a mappákban 87 db témát tartalmazó mappával. Reprodukciókkal, mellékletekkel, a dokumentumok átirataival, fordításaival. Színes illusztrációkkal. Bp., Archív Kiadó. Az első kötetben tulajdonosi oklevéllel. 2128. számú sorszámozott példány. A teljes gyűjteményt igazoló kiadói levéllel. Jó állapotban.
15752.
 

Magyar Történelmi Archívum sorozat, 9 db. Kiadói aranyozott műbőr-mappában, kiadói tokban, a mappákban 87 db témát tartalmazó mappával. Reprodukciókkal, mellékletekkel, a dokumentumok átirataival, fordításaival. Színes illusztrációkkal. Bp., Archív Kiadó. Az első kötetben tulajdonosi oklevéllel. 2128. számú sorszámozott példány. A teljes gyűjteményt igazoló kiadói levéllel. Jó állapotban.

 
The item is not available
Starting price:
44 000 HUF
137,07
EUR
,
150,68
USD
Number of bids:
0
II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem és a szövetkezett rendek 1705. szeptember 20-ikán a szécsényi gyűlésen kiállított szövetséglevele. Hasonmás kiadás. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1911, Hornyánszky Viktor, 8 p.+12 sztl. lev.+8 p.Kiadói, pergamen-hatású papírkötésben, kiadói hártyapapírban, kiadói kartontokban, a kartontok sérült, viseltes, egyébként jó állapotban.
15753.
 

II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem és a szövetkezett rendek 1705. szeptember 20-ikán a szécsényi gyűlésen kiállított szövetséglevele. Hasonmás kiadás. Szerk.: Borovszky Samu. Bp., 1911, Hornyánszky Viktor, 8 p.+12 sztl. lev.+8 p.Kiadói, pergamen-hatású papírkötésben, kiadói hártyapapírban, kiadói kartontokban, a kartontok sérült, viseltes, egyébként jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
5 000 HUF
15,58
EUR
,
17,12
USD
Number of bids:
1
Értekezések a történelmi tudományok köréből. 36. kötet. Szerk.: Pauer Imre, Fejérpataky László. 1. Szádeczky Lajos: Még egyszer a csíki székely krónikáról. 2. Mahler Ede: Az assuáni és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége. 3. Szekfű Gyula: Serviensek és familiarisok. 4. Hodinka Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725-1772. 5. Tisza István, gróf: Sadowától Sedánig. 6. Márki Sándor: Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben. 7. Karácsonyi János: Kik voltak és mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? 8. Szentkláray Jenő: Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. 9. Fraknói Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra. 86 p. 10. Hornyánszky Gyula: A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. 92 + [1] p. Bp.,1911-1915, MTA, 4+44+29+122+106+2+80+96+18+107+86+92+2 p. Átkötött egészvászon-kötésben, a gerincen kis sérüléssel, bekötött eredeti papírborítókkal.
15754.
 

Értekezések a történelmi tudományok köréből. 36. kötet. Szerk.: Pauer Imre, Fejérpataky László. 1. Szádeczky Lajos: Még egyszer a csíki székely krónikáról. 2. Mahler Ede: Az assuáni és elephantinei aramaeus papyrusokmányok történeti jelentősége. 3. Szekfű Gyula: Serviensek és familiarisok. 4. Hodinka Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725-1772. 5. Tisza István, gróf: Sadowától Sedánig. 6. Márki Sándor: Nagy Péter czár és II. Rákóczi Ferenc szövetsége 1707-ben. 7. Karácsonyi János: Kik voltak és mikor jöttek hazánkba a böszörmények vagy izmaeliták? 8. Szentkláray Jenő: Debreczeni Bárány Ágoston élete és munkái. Emlékezés Dél-Magyarország első magyar történetírójáról. 9. Fraknói Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra. 86 p. 10. Hornyánszky Gyula: A homerosi beszédek tömeglélektani vonatkozásukban. 92 + [1] p. Bp.,1911-1915, MTA, 4+44+29+122+106+2+80+96+18+107+86+92+2 p. Átkötött egészvászon-kötésben, a gerincen kis sérüléssel, bekötött eredeti papírborítókkal.

 
The item is not available
Starting price:
9 000 HUF
28,04
EUR
,
30,82
USD
Number of bids:
0
Max von Boehn: Das Bühnenkostüm in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Berlin, 1921, Cassirer, 10+495+1 p. Német nyelven. Első kiadás. Fekete-fehér fotókkal illusztrált. Kiadói kissé kopott, kissé foltos félpergamen-kötés. /Half-parchment-binding, with little bit worn, and little bit spotty cover. In German language. First edition.
15755.
 

Max von Boehn: Das Bühnenkostüm in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Berlin, 1921, Cassirer, 10+495+1 p. Német nyelven. Első kiadás. Fekete-fehér fotókkal illusztrált. Kiadói kissé kopott, kissé foltos félpergamen-kötés. /Half-parchment-binding, with little bit worn, and little bit spotty cover. In German language. First edition.

 
The item is not available
Starting price:
4 000 HUF
12,46
EUR
,
13,70
USD
Number of bids:
0
A magyarok nyomai Törökországban. Türkiyede Magar Izleri. Kiállítási katalógus. Szerk.: T. Cengiz Göncü. Istanbul, 2010, Avrupa Kültür Baskenti. Magyar és török nyelven. Kiadói papírkötésben.
15756.
 

A magyarok nyomai Törökországban. Türkiye'de Magar Izleri. Kiállítási katalógus. Szerk.: T. Cengiz Göncü. Istanbul, 2010, Avrupa Kültür Baskenti. Magyar és török nyelven. Kiadói papírkötésben.

 
The item is not available
Starting price:
4 800 HUF
14,95
EUR
,
16,44
USD
Number of bids:
0
Huszár Károly (szerk.): Szent Imre album. A jubiláris ünnepségek története képekben. Bp., 1930 Szent Imre Jubileum Rendező Főbizottsága. Kiadói papírkötés, kissé kopottas állapotban.
15757.
 

Huszár Károly (szerk.): Szent Imre album. A jubiláris ünnepségek története képekben. Bp., 1930 Szent Imre Jubileum Rendező Főbizottsága. Kiadói papírkötés, kissé kopottas állapotban.

 
Sold
Starting price:
4 000 HUF
12,46
EUR
,
13,70
USD
Number of bids:
1
Szabó Benő: Az erdélyi szászok. Győr, 1867. Sauervein Géza. 120p. Kiadói papírborítékban
15758.
 

Szabó Benő: Az erdélyi szászok. Győr, 1867. Sauervein Géza. 120p. Kiadói papírborítékban

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
9,35
EUR
,
10,27
USD
Number of bids:
2
Ezernyolcszáz negyvennyolcz. Az 1848/49-iki szabadságharcz képekben. Szerk.: Jókai Mór - Bródy Sándor - Rákosi Viktor. Bp., [1991], Kossuth Kiadó. Az 1898. évi kiadás (Bp., Révai) reprintje. Vászonkötésben, jó állapotban.
15759.
 

Ezernyolcszáz negyvennyolcz. Az 1848/49-iki szabadságharcz képekben. Szerk.: Jókai Mór - Bródy Sándor - Rákosi Viktor. Bp., [1991], Kossuth Kiadó. Az 1898. évi kiadás (Bp., Révai) reprintje. Vászonkötésben, jó állapotban.

 
Sold
Starting price:
4 000 HUF
12,46
EUR
,
13,70
USD
Number of bids:
1
Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. Teil B. 87. Jahrgang 1937. Gotha,1937, Justhus Perthes. Német nyelven. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés.
15760.
 

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. Teil B. 87. Jahrgang 1937. Gotha,1937, Justhus Perthes. Német nyelven. Kiadói aranyozott egészvászon-kötés.

 
Sold
Starting price:
3 000 HUF
9,35
EUR
,
10,27
USD
Number of bids:
1

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Useful information:

Please use the refresh button next to the bid if you want to see the current state of the auction. The page doesn't refresh automatically!

Filter auction items

Viewed categories

News

Auction buyer's provision: 22%

356. Auction:
Payment deadline is 1 November

357. Auction:
From 29 October to 7 November
Payment deadline is 15 November
Viewing: From 4 to 7 November
 

  Events calendar

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2018 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment