https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Historical documents, manuscripts

Number of items: 70

Auction is over! Item soon called at the auction hall
VÉDETT! / NO EXPORT cca 1680-1744 Gazdaság számadási könyve, a vett és kiadott jószágokról, gazdaságilag fontos eseményekről kb 200 kézzel, magyar nyelven beírt oldalon. Néhány lap sérült, Könyvtest elvált a korabeli bőr kötéstől. Érdekesség!
11295.

VÉDETT! / NO EXPORT cca 1680-1744 Gazdaság számadási könyve, a vett és kiadott jószágokról, gazdaságilag fontos eseményekről kb 200 kézzel, magyar nyelven beírt oldalon. Néhány lap sérült, Könyvtest elvált a korabeli bőr kötéstől. Érdekesség!

 
Sold
Starting price:
30 000 HUF
82,64
EUR
,
89,55
USD
Number of bids:
35
1818-1850 Rendkívül izgalmas régi emlékkönyv, benne számos magyar és német nyelvű bejegyzéssel, kézzel rajzolt és egy berakott színes illusztrációival. Aranyozott haránt-alakú egészbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel, sérült tokban, kopott borítóval, 11x19 cm. Izgalmas, gyűjtői darab.
11296.

1818-1850 Rendkívül izgalmas régi emlékkönyv, benne számos magyar és német nyelvű bejegyzéssel, kézzel rajzolt és egy berakott színes illusztrációival. Aranyozott haránt-alakú egészbőr-kötésben, aranyozott lapélekkel, sérült tokban, kopott borítóval, 11x19 cm. Izgalmas, gyűjtői darab.

 
Sold
Starting price:
20 000 HUF
55,10
EUR
,
59,70
USD
Number of bids:
13
1833. A budai magyar Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának megváltására szolgáló összeg fizetésükből való levonásáról rendelkező levél Nyáry Pál (1805-1871) politikus, később Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja aláírásával és Alsó és felsőkorompai Simontsits János (1783 -1856) királyi tanácsos, alispán, a Nemzeti Színház igazgatójának autográf írásával és aláírásával 26x21 cm
11297.

1833. A budai magyar Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának megváltására szolgáló összeg fizetésükből való levonásáról rendelkező levél Nyáry Pál (1805-1871) politikus, később Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja, képviselő, az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja aláírásával és Alsó és felsőkorompai Simontsits János (1783 -1856) királyi tanácsos, alispán, a Nemzeti Színház igazgatójának autográf írásával és aláírásával 26x21 cm

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,55
EUR
,
29,85
USD
Number of bids:
11
1833. A budai Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának megváltására szolgáló összeg a megyei tisztviselők fizetését, valamint a levonást tartalmazó táblázata. A teljes összeg 300 forint volt, melyet Sigray Zsigmond házi főadószedő szedett be a tisztviselőktől, és a kimuattásra rávezett nyugta szerint adott át Pály Elek, született: Lukits Pál, (1797-1846.) színész, a magyar opera megalapítójának, főpénztárnoknak. Pály Elek és Fáy András (1786-1864. író, politikus, a nemzet mindenesének, a szinház igazgatójának két negyedéves átvételt igazoló aláírásával + hozzá Pály egy külön nyugtája. Színháztörténeti, történelmi, társadalomtörténi különlegesség!
11298.

1833. A budai Nemzeti Színházban a pest megyei tisztviselők Ideális páholyának megváltására szolgáló összeg a megyei tisztviselők fizetését, valamint a levonást tartalmazó táblázata. A teljes összeg 300 forint volt, melyet Sigray Zsigmond házi főadószedő szedett be a tisztviselőktől, és a kimuattásra rávezett nyugta szerint adott át Pály Elek, született: Lukits Pál, (1797-1846.) színész, a magyar opera megalapítójának, főpénztárnoknak. Pály Elek és Fáy András (1786-1864. író, politikus, a nemzet mindenesének, a szinház igazgatójának két negyedéves átvételt igazoló aláírásával + hozzá Pály egy külön nyugtája. Színháztörténeti, történelmi, társadalomtörténi különlegesség!

 
Sold
Starting price:
30 000 HUF
82,64
EUR
,
89,55
USD
Number of bids:
5
1835 március 15. A budai magyar játékszínház javára ajánlott összeg befizetéséről szóló nyugta Döbrentei Gábor (1785-1851) igazgató, költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a történelem szó megalkotójának autográf írásával és aláírásával 26x21 cm
11299.

1835 március 15. A budai magyar játékszínház javára ajánlott összeg befizetéséről szóló nyugta Döbrentei Gábor (1785-1851) igazgató, költő, királyi tanácsos, az MTA tagja, a történelem szó megalkotójának autográf írásával és aláírásával 26x21 cm

 
Sold
Starting price:
10 000 HUF
27,55
EUR
,
29,85
USD
Number of bids:
8
1847 Ney Ferenc (1814-1889) hírlapíró, színműíró, iskolaigazgató, a festészeti akadémiát gyámolító egyesületnek titkárának (1847-1854) saját kézzel írt levele, saját kezű aláírásával, a Hazai Ipar fejléces papírján, hajtott, Pest, 1847. nov. 4.
11300.

1847 Ney Ferenc (1814-1889) hírlapíró, színműíró, iskolaigazgató, a festészeti akadémiát gyámolító egyesületnek titkárának (1847-1854) saját kézzel írt levele, saját kezű aláírásával, a "Hazai Ipar" fejléces papírján, hajtott, Pest, 1847. nov. 4.

 
Sold
Starting price:
8 000 HUF
22,04
EUR
,
23,88
USD
Number of bids:
2
cca 1850-1900 Familiae Kalmar de Jászberény, nemesi címer, akvarell, üvegezett keretben, 47×36 cm
11301.

cca 1850-1900 Familiae Kalmar de Jászberény, nemesi címer, akvarell, üvegezett keretben, 47×36 cm

 
Sold
Starting price:
11 000 HUF
30,30
EUR
,
32,84
USD
Number of bids:
4
1851 Deák Ferenc (1803-1876) államférfi, miniszter autográf levele Kehidai birtokáról Bécsbe. A címzett Kis(s) Lajos hivatalnok, aki korábban a Helytartótanácsnál, majd 1848-ban a Deák által vezetett igazságügyminisztériumban osztálytanácsos. A levélben közelgő látogatásáról ír, melynek során szívesen eltöltene egy napot a Kis családnál. Utána pedig egészségügyi utazást tervez Francia- és Németországba valamint Svájcba. Ezen kívül megemlíti hogy a tartozásának kamatait majd személyesen fizeti meg. Hű barátod, Deák aláírással. Két beírt oldal, bélyeggel, kis hiánnyal. Deák a szabadságharc leverése után sértetlenül távozhatott és háborítatlanuk élhetett Kehidai birtokán, visszavonultságban, passzív ellenállásban
11302.

1851 Deák Ferenc (1803-1876) államférfi, miniszter autográf levele Kehidai birtokáról Bécsbe. A címzett Kis(s) Lajos hivatalnok, aki korábban a Helytartótanácsnál, majd 1848-ban a Deák által vezetett igazságügyminisztériumban osztálytanácsos. A levélben közelgő látogatásáról ír, melynek során szívesen eltöltene egy napot a Kis családnál. Utána pedig egészségügyi utazást tervez Francia- és Németországba valamint Svájcba. Ezen kívül megemlíti hogy a tartozásának kamatait majd személyesen fizeti meg. Hű barátod, Deák aláírással. Két beírt oldal, bélyeggel, kis hiánnyal. Deák a szabadságharc leverése után sértetlenül távozhatott és háborítatlanuk élhetett Kehidai birtokán, visszavonultságban, passzív ellenállásban

 
Sold
Starting price:
140 000 HUF
385,67
EUR
,
417,91
USD
Number of bids:
17
1851 Tiszteletbeli kanonoki kinevezés kellemesi Melczer Ferenc részére Ferencz József császár saját kezű aláírásával 55x36 cm Szakadással / Prebendary warrant with auograph signature of Emperor Franz Joseph. Torn.
11303.

1851 Tiszteletbeli kanonoki kinevezés kellemesi Melczer Ferenc részére Ferencz József császár saját kezű aláírásával 55x36 cm Szakadással / Prebendary warrant with auograph signature of Emperor Franz Joseph. Torn.

 
The item is not available
Starting price:
100 000 HUF
275,48
EUR
,
298,51
USD
Number of bids:
0
1861 Scitovszky János ((1785-1866) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek örökadomány-levele Forster János részére, az Érsekújvár melletti Nagykér körüli birtokról. 20 p. Autográf aláírásával valamint tanuként gróf Nyáry Rudolf és más tanuk aláírásaival. Borítékkal. Illetékbélyegekkel.
11304.

1861 Scitovszky János ((1785-1866) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek örökadomány-levele Forster János részére, az Érsekújvár melletti Nagykér körüli birtokról. 20 p. Autográf aláírásával valamint tanuként gróf Nyáry Rudolf és más tanuk aláírásaival. Borítékkal. Illetékbélyegekkel.

 
Sold
Starting price:
30 000 HUF
82,64
EUR
,
89,55
USD
Number of bids:
23
1869 Andrássy Gyula grófnak eladott pesti városligeti földek vételárának kiegyenlítéséről valamint tulajdonjog bekebelezési engedély Rupp György termény nagykereskedőtől, budapesti virilistől, aláírásával. Ritka, sárga papírú 15Ft és 2 db fehér papírú 20Ft okmánybélyegekkel.
11305.

1869 Andrássy Gyula grófnak eladott pesti városligeti földek vételárának kiegyenlítéséről valamint tulajdonjog bekebelezési engedély Rupp György termény nagykereskedőtől, budapesti virilistől, aláírásával. Ritka, sárga papírú 15Ft és 2 db fehér papírú 20Ft okmánybélyegekkel.

 
Sold
Starting price:
100 000 HUF
275,48
EUR
,
298,51
USD
Number of bids:
2
cca 1870 Jókai Mór (1825-1904) író Fekete gyémántok című művének kéziratából két egymás utáni oldal (Az ördögűző), hátoldalon Feszty Masa (1895 - 1979) festőművész, Jókai Mór unokájának autográf sorai Nagy szeretettel Erzsikének - Masa
11306.

cca 1870 Jókai Mór (1825-1904) író Fekete gyémántok című művének kéziratából két egymás utáni oldal ("Az ördögűző"), hátoldalon Feszty Masa (1895 - 1979) festőművész, Jókai Mór unokájának autográf sorai "Nagy szeretettel Erzsikének - Masa"

 
Sold
Starting price:
220 000 HUF
606,06
EUR
,
656,72
USD
Number of bids:
2

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

further page navigation

Contact

Opening hours

  • Mon-Wed: 10-17
  • Thurs 10-19
  • Fri: closed
  • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2022 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment