https://www.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/
https://static.darabanth.com/auction/img/
https://www.darabanth.com/

Continuous online auctions

Tételek lista

Historical documents, manuscripts

Number of items: 66

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left Auction is over! Item soon called at the auction hall
Ady Endre (1877-1919) autográf dedikálással ellátott, Csinszkával közös fényképe, kezelőorvosának dr. Láng Menyhért ideggyógyásznak dedikálva. Drága . Láng doktorunknak és barátunknak szeretettel 1916. II. 6. Ady Endréék Ady a feltehetően már 1902-ben elkapott szifilisz miatt, szinte folyamatosan kezelés alatt állott. Ahogy súlyosbodott betegsége úgy volt egyre inkább szüksége orvosaira, akikkel bizalmas, jó kapcsolatot tartott fenn.. Az üzenet címzettje dr. Láng Menyhért ideggyógyász 1915-16 ban volt Ady kezelőorvosa és elsődleges betegségén - a vérbajon - felül az alkoholizmust diagnosztizálta, mint Ady romlásának legfőbb okát. . Fotó üvegezett keretben. Fotó mérete 8,5x13,5 cm. A képen egy helyütt beszakadással
11437.

Ady Endre (1877-1919) autográf dedikálással ellátott, Csinszkával közös fényképe, kezelőorvosának dr. Láng Menyhért ideggyógyásznak dedikálva. "Drága . Láng doktorunknak és barátunknak szeretettel 1916. II. 6. Ady Endréék" Ady a feltehetően már 1902-ben elkapott szifilisz miatt, szinte folyamatosan kezelés alatt állott. Ahogy súlyosbodott betegsége úgy volt egyre inkább szüksége orvosaira, akikkel bizalmas, jó kapcsolatot tartott fenn.. Az üzenet címzettje dr. Láng Menyhért ideggyógyász 1915-16 ban volt Ady kezelőorvosa és elsődleges betegségén - a vérbajon - felül az alkoholizmust diagnosztizálta, mint Ady romlásának legfőbb okát. . Fotó üvegezett keretben. Fotó mérete 8,5x13,5 cm. A képen egy helyütt beszakadással

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
400 000 HUF
1 201,20
EUR
,
1 438,85
USD
Number of bids:
10
Minimum bid:
700 000 HUF
1569 Bécs, II. Miksa levele Zala vármegyéhez szentbalázsi Szele (Zele) Boldizsár zala vármegyei nemes saját rokonai ellenében elkövetett hatalmaskodása ügyében. Papír, Miksa autográf aláírásával, Liszthy János veszprémi püspök ellenjegyzésével, rányomott, papírfelzetes viaszpecséttel 32x41 cm / 1569 Vienna, Letter patent of Maximilian II Holy Roman Emperor, sent to Zala County regarding an act of might committed by the nobleman from Zala, Balthasar Szele (Zele) of Szentbalázs against his relatives. On paper, with vax seal on it, with Maximilians autograph signature and the countersignature of János Liszthy, bishop of Veszprém 32x41 cm
11438.

1569 Bécs, II. Miksa levele Zala vármegyéhez szentbalázsi Szele (Zele) Boldizsár zala vármegyei nemes saját rokonai ellenében elkövetett hatalmaskodása ügyében. Papír, Miksa autográf aláírásával, Liszthy János veszprémi püspök ellenjegyzésével, rányomott, papírfelzetes viaszpecséttel 32x41 cm / 1569 Vienna, Letter patent of Maximilian II Holy Roman Emperor, sent to Zala County regarding an act of might committed by the nobleman from Zala, Balthasar Szele (Zele) of Szentbalázs against his relatives. On paper, with vax seal on it, with Maximilian's autograph signature and the countersignature of János Liszthy, bishop of Veszprém 32x41 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
90 000 HUF
270,27
EUR
,
323,74
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
95 000 HUF
1778 Nagyszeben, Samuel von Brukenthal erdélyi kormányzó levele Czikó Bertalan kantai (ma: Kézdivásárhely) minorita ferences gvardián részére, néhai Szombatfalvi László nemes 1000 rajnai forint értékű adománya ügyében, amelyet az adományos a kantai szeminárium alapítására szánt, Teleki Károly és Donáth József ellenjegyzésével, papír, külzetén rányomott viaszpecséttel 1778 Sibiu, A letter of Samuel von Brukenthal, governor of Transylvania, sent to Bertalan Czikó, custos of the Order of Friars Minor at Kanta (nowadays Târgu Secuiesc, Romania) regarding the donation of 1000 Rhenis guilder made by the nobleman late László Szombatfalvi as a fund for the seminary of Kanta. With the countersignature of Károly Teleki and József Donáth, on paper, with vax seal on the outside
11439.

1778 Nagyszeben, Samuel von Brukenthal erdélyi kormányzó levele Czikó Bertalan kantai (ma: Kézdivásárhely) minorita ferences gvardián részére, néhai Szombatfalvi László nemes 1000 rajnai forint értékű adománya ügyében, amelyet az adományos a kantai szeminárium alapítására szánt, Teleki Károly és Donáth József ellenjegyzésével, papír, külzetén rányomott viaszpecséttel 1778 Sibiu, A letter of Samuel von Brukenthal, governor of Transylvania, sent to Bertalan Czikó, custos of the Order of Friars Minor at Kanta (nowadays Târgu Secuiesc, Romania) regarding the donation of 1000 Rhenis guilder made by the nobleman late László Szombatfalvi as a fund for the seminary of Kanta. With the countersignature of Károly Teleki and József Donáth, on paper, with vax seal on the outside

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
40 000 HUF
120,12
EUR
,
143,88
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
40 000 HUF
1830 Aláírás egy forinttal pengőben, Virág Benedek emlékére, Döbrentei Gábor kezdeményezése, Kisfaludy Sándor és több zalai nemes, pl. Deák Ferenc aláírásával
11440.

1830 Aláírás egy forinttal pengőben, Virág Benedek emlékére, Döbrentei Gábor kezdeményezése, Kisfaludy Sándor és több zalai nemes, pl. Deák Ferenc aláírásával

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
30 000 HUF
90,09
EUR
,
107,91
USD
Number of bids:
14
Minimum bid:
130 000 HUF
1842 Bugát Pál (1793-1865) a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnökének (1841-1844, 1848-1850, 1861-1864) saját kezű sorai, soproni Toepler Károly (Toepler János Károly Ágost, 1798-1850) kolléga úr részére, Midőn a Tek. Urnak, mint a természettudományi társulat rendes tagjának némelly tudni valókat ide mellékelve megküldeni szerencsém volna:, a Természettudományi Társulat Tudni valók a természettudományi társulat vidéki tagjaira nézve c. nyomtatványának másik üres lapján, eredeti borítékkal, 22x18 cm
11441.

1842 Bugát Pál (1793-1865) a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnökének (1841-1844, 1848-1850, 1861-1864) saját kezű sorai, soproni Toepler Károly (Toepler János Károly Ágost, 1798-1850) kolléga úr részére, "Midőn a Tek. Urnak, mint a természettudományi társulat rendes tagjának némelly tudni valókat ide mellékelve megküldeni szerencsém volna:", a Természettudományi Társulat "Tudni valók a természettudományi társulat vidéki tagjaira nézve" c. nyomtatványának másik 'üres' lapján, eredeti borítékkal, 22x18 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
30,03
EUR
,
35,97
USD
Number of bids:
3
Minimum bid:
22 000 HUF
1842 Gyene Károly (1805-1878) országgyűlési képviselő, újságíró autográf levele Szél Györgynek, Szél Kálmán (1838-1928) református esperes, Arany János veje apjának. A levélben gyenes megköszöni a kölcsönt, valamint egy másik oldalán fejlezsét tartalmaz Szél család ősi jussát igazoló levelekről.
11442.

1842 Gyene Károly (1805-1878) országgyűlési képviselő, újságíró autográf levele Szél Györgynek, Szél Kálmán (1838-1928) református esperes, Arany János veje apjának. A levélben gyenes megköszöni a kölcsönt, valamint egy másik oldalán fejlezsét tartalmaz Szél család ősi jussát igazoló levelekről.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
30,03
EUR
,
35,97
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
10 000 HUF
1846 Buda (Ofen) szabad királyi főváros polgármestere, bírái és tanácsa német nyelvű hirdetménye telekkönyvi hivatali ügyek tárgyában, részben kézzel írva, Buda S. K. Főváros Jegyzőhivatala szárazpecséttel, szélein kis sérülésekkel, 38x23,5 cm
11443.

1846 Buda (Ofen) szabad királyi főváros polgármestere, bírái és tanácsa német nyelvű hirdetménye telekkönyvi hivatali ügyek tárgyában, részben kézzel írva, "Buda S. K. Főváros Jegyzőhivatala" szárazpecséttel, szélein kis sérülésekkel, 38x23,5 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
5 000 HUF
15,02
EUR
,
17,99
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
5 500 HUF
1848 V. Ferdinánd magyar király tipariuma, .- királyi pecsétnyomója Magyarország nagycímerével. Felirata: V. Ferdinánd Magyar, Dalmát, Horvát.... ország királya, Erdély nagyfejedelme 1848 Ezt a pecsétnyomót használták az 1848-as áprilisi törvények király nevében való szentesítésére.  Hosszú idő után 1848-ban az áprilisi törvények nyomán kerülnek vissza a magyar szimbólumok a magyar címerbe. Az Erdéllyel való unió hatására a közép- és nagycímer elemei közé visszakerül Erdély szimbóluma. A forradalmat követően megalkotják az új nagycímert is: a koronás kiscímert gyűrű alakban veszik körül a különböző területek jelképei. Ez a címer csak rövid ideig volt használatban. A december 2-i olmützi nyilatkozat után, december 9-én eltüntetik a koronát a címerből. A detronizáció (1849. április 14.) után a korona nélküli, úgynevezett Kossuth-címer lesz a hivatalos címer. Az új fajta pecsétből néhány darab készült, különböző ünnepélyes alkalmakkor használták. Példányunk a korábban nálunk árverésen szerepelt példánytól a vésés néhány részletében különbözik, valamint nagyobb méretű.  Bronz, acél alapon. Szép állapotban. d: 78 mm, m: 23/40 mm Hozzá: ragasztott márvány tartó
11444.

1848 V. Ferdinánd magyar király tipariuma, .- királyi pecsétnyomója Magyarország nagycímerével. Felirata: "V. Ferdinánd Magyar, Dalmát, Horvát.... ország királya, Erdély nagyfejedelme 1848" Ezt a pecsétnyomót használták az 1848-as áprilisi törvények király nevében való szentesítésére. Hosszú idő után 1848-ban az áprilisi törvények nyomán kerülnek vissza a magyar szimbólumok a magyar címerbe. Az Erdéllyel való unió hatására a közép- és nagycímer elemei közé visszakerül Erdély szimbóluma. A forradalmat követően megalkotják az új nagycímert is: a koronás kiscímert gyűrű alakban veszik körül a különböző területek jelképei. Ez a címer csak rövid ideig volt használatban. A december 2-i olmützi nyilatkozat után, december 9-én eltüntetik a koronát a címerből. A detronizáció (1849. április 14.) után a korona nélküli, úgynevezett Kossuth-címer lesz a hivatalos címer. Az új fajta pecsétből néhány darab készült, különböző ünnepélyes alkalmakkor használták. Példányunk a korábban nálunk árverésen szerepelt példánytól a vésés néhány részletében különbözik, valamint nagyobb méretű. Bronz, acél alapon. Szép állapotban. d: 78 mm, m: 23/40 mm Hozzá: ragasztott márvány tartó

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
1 000 000 HUF
3 003,00
EUR
,
3 597,12
USD
Number of bids:
1
Minimum bid:
1 100 000 HUF
1848 június Moson vámegyének megküldött vármegyei körözvények és hivatalos értesítések listája 7 nyomtatott oldalon Nyéky Mihály (1789-1862) királyi helytartósági tanácsos, később a Nemzeti Színház igazgatójának valamint Kondé János titkár autográf aláírásával. Bitang marhák, megholt köménymagárus, részeges tót, dzsidás főhadnagy szökött inasa stb.
11445.

1848 június Moson vámegyének megküldött vármegyei körözvények és hivatalos értesítések listája 7 nyomtatott oldalon Nyéky Mihály (1789-1862) királyi helytartósági tanácsos, később a Nemzeti Színház igazgatójának valamint Kondé János titkár autográf aláírásával. Bitang marhák, megholt köménymagárus, részeges tót, dzsidás főhadnagy szökött inasa stb.

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
20 000 HUF
60,06
EUR
,
71,94
USD
Number of bids:
0
Minimum bid:
20 000 HUF
1848 A magyar minisztérium (kormány) felhívása az ország népéhez Nemzetőrség felállítására német nyelven. Patrioten - Hazafiak címmel 20x45 cm
11446.

1848 A magyar minisztérium (kormány) felhívása az ország népéhez Nemzetőrség felállítására német nyelven. Patrioten - Hazafiak címmel 20x45 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
30,03
EUR
,
35,97
USD
Number of bids:
9
Minimum bid:
160 000 HUF
1848 Szemere Bertalan: Dem obergespann des Zipser Comitats c. rendelete augusztus 29-i keltezéssel + Gesetzvorschlag von der ungrischen Kriegsmacht. Lőcse, 1848. Werthmüller. 4p német nyelven
11447.

1848 Szemere Bertalan: Dem obergespann des Zipser Comitats c. rendelete augusztus 29-i keltezéssel + Gesetzvorschlag von der ungrischen Kriegsmacht. Lőcse, 1848. Werthmüller. 4p német nyelven

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
10 000 HUF
30,03
EUR
,
35,97
USD
Number of bids:
2
Minimum bid:
11 000 HUF
1849 A Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata. Folio. A magyar forradalom és szabadságharc alatt a debreceni Nagytemplomban, a népgyűléssé bővült országgyűlés által 1849. április 14-én elfogadott határozat, amely kimondta Magyarország függetlenségét és a Habsburg-Lotaringiai ház magyarországi trónfosztását. A nyilatkozatot 1849. április 19-én Kossuth Lajos olvasta fel a Nagytemplomban. Aláírói: Almásy Pál, a képviselőház elnöke, Perényi Zsigmond a felsőház másodelnöke és Szacsvay Imre jegyző. Hajtogatva, közepén apró lyukakkal. Az 1848-49-es szabadságharc ritka dokumentuma. 4 nyomtatott oldal szakadásokkal, kis hiánnyal 44x30 cm
11448.

1849 A Magyar Nemzet Függetlenségi Nyilatkozata. Folio. A magyar forradalom és szabadságharc alatt a debreceni Nagytemplomban, a népgyűléssé bővült országgyűlés által 1849. április 14-én elfogadott határozat, amely kimondta Magyarország függetlenségét és a Habsburg-Lotaringiai ház magyarországi trónfosztását. A nyilatkozatot 1849. április 19-én Kossuth Lajos olvasta fel a Nagytemplomban. Aláírói: Almásy Pál, a képviselőház elnöke, Perényi Zsigmond a felsőház másodelnöke és Szacsvay Imre jegyző. Hajtogatva, közepén apró lyukakkal. Az 1848-49-es szabadságharc ritka dokumentuma. 4 nyomtatott oldal szakadásokkal, kis hiánnyal 44x30 cm

{d<} {dn} {dl} {d>}{hnn}{sep}{mnn}{sep}{snn} left
Available for bidding
Starting price:
50 000 HUF
150,15
EUR
,
179,86
USD
Number of bids:
10
Minimum bid:
95 000 HUF

The bids are accepted according to the following bid increments:

up to 1.000 HUF 100 HUF
up to 5.000 HUF 200 HUF
up to 10.000 HUF 500 HUF
up to 20.000 HUF 1.000 HUF
up to 50.000 HUF 2.000 HUF
up to 100.000 HUF 5.000 HUF
up to 200.000 HUF 10.000 HUF
up to 500.000 HUF 20.000 HUF
up to 1.000.000 HUF 50.000 HUF
over 1.000.000 HUF 100.000 HUF

Filter auction items

News

Major auction 36.
Items 1-624 - Live online auction from on 6. November
All other items: Online only auction 

Viewing: 25 October to 4 November
Item pickup and payment info from 9 November


We are closed on 8 November. 

  Events

further page navigation

Contact

Opening hours

 • Mon-Wed: 10-17
 • Thurs 10-19
 • Fri: closed
 • Weekend: closed

Our sites

© 2011-2021 Darabanth Philatelic and Numismatic Auctions Co., Ltd.
We use cookies on the Darabanth website to enhance your user experience.
By using this site you agree to the placement of cookies on your computer.
I agree
For details, please click here
https://www.darabanth.com/en/feltetelek/#privacy_policy
darabanth.com
Livestream

Item added to the basket

Basket cost in total:

Continue shopping
  To the payment